Yıl: 2004 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 209 - 224 Metin Dili: Türkçe

II. Dünya Harbi Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri (1945-1950)

Öz:
Bu çalışmada II. Dünya Savaşından sonra Türkiye-ABD ilişkilerinin boyutu ele alınmıştır. II. Dünya Harbinden sonra oluşan konjonktür içerisinde Türk Amerikan ilişkilerinin ortaya çıkışı ve Türk kamuoyunun bu ilişkiye ve ABD 'ye bakışı anlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: Türkiye-ABD ilişkileri uluslararası ilişkiler 2. Dünya Savaşı

The Relationship Between Turkey and USA After the Second World War (1945-1950)

Öz:
In this article it was studied the relationship between Turkey and USA after the Second World War. To come into existence of the relationship in the conjuncture of the -world after the Second World War and the public opinon of Turkey about thisrelationship investigated in this study.
Anahtar Kelime: World War II international relations Turkey-USA relations

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • B.C.A. 0.30.1./l 1.65.5.
 • B.C.A. 0.30.01 / 65.404.4.
 • B.C.A. 0.30. /125.801.5.
 • B.C.A. 0.30..1.0.0./80.507..5.
 • B.C.A.0.30..01./60.373.3
 • Düstur, 3.Tertip, c.26.
 • Düstur, 3.Tertip, c.28.
 • Düstur, 3.Tertip, c.29.
 • TBMM Tutanak Der, Dönem 7,c.23.
 • TBMM. Tutanak Der., Dönem 8, c.6,Toplantı 1.
 • TBMM Tutanak Der.,Dönem 8, c. 10, Birleşim 37,1.Oturum.
 • ULUS (1946-1950)
 • CUMHURİYET (1946-1950)
 • AKŞAM (l946-1950)
 • VAKİT (l946-1950)
 • TASVİR (1946-1950)
 • ANADOLU (1946-1950)
 • TANİN (1946-1950)
 • YENİ GAZETE (1946-1950)
 • Ayın Tarihi (l946-1950)
 • Amerika Türk Yardım Programı (1948), Çev. Cenan Sahir Silan, Ankara, Genelkurmay yayn.
 • Armaoğlu, F.(1989), 20.yy. Siyasi Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayn., Ankara.
 • Birand, M.A.(1984), Emret Komutanım, İstanbul, Milliyet yayn.
 • Cenagil, V.(1955), "Amerikan Yardımı", Siyasi İlimler Mecmuası, c.24, sayı 287, Şubat.
 • Gönlübol, M.-Ulman, H.(1966), "Türk Dış Politikasının Yirmi Yılı 1945-1965", SBF.Der. c.21.,no:l.
 • Kürkçüoğlu, Ö.(1972), Türkiye'nin Arap Orta Doğusuna Karşı Politikası 1945-1970, S.B.F. yayn., Ankara.
 • Mcghee, G.(1992), A.B.D.-Türkiye-NATO-Ortadoğu, Çev.Belkıs Çorakçı, Bilgi yayn., Ankara.
 • Okyar, O.(1952), "Amerikan Yardımları ve Türkiye Ekonomisi.", Siyasi İlimler Mecmuası, no:260 Kasım.
 • Orkunt, S.(l978), Türkiye-Amerika Askeri ilişkileri, İstanbul: Milliyet yay.
 • Soysal; İ.(2000), Türkiye'nin Siyasal Antlaşmaları, T.T.K.yay., c.I., Ankara.
 • Şibal, E.(1949), "Marshall Planı ve Türkiye", Çalışma Der., no:27.
 • Türk Dış Politikası, (2002), c.I., İletişim yayn., İstanbul.
 • Ulman, H.(1961), Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri 1939-1947, S.B.F.Dış Münasebetler Ens. yayn., Ankara.
 • Uslu, N.(2000), Türk-Amerikan İlişkileri, 21. yy. yay., Ankara.
APA GÜLER Y (2004). II. Dünya Harbi Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri (1945-1950). Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 5(2), 209 - 224.
Chicago GÜLER Yavuz II. Dünya Harbi Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri (1945-1950). Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.) 5, no.2 (2004): 209 - 224.
MLA GÜLER Yavuz II. Dünya Harbi Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri (1945-1950). Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), vol.5, no.2, 2004, ss.209 - 224.
AMA GÜLER Y II. Dünya Harbi Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri (1945-1950). Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.). 2004; 5(2): 209 - 224.
Vancouver GÜLER Y II. Dünya Harbi Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri (1945-1950). Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.). 2004; 5(2): 209 - 224.
IEEE GÜLER Y "II. Dünya Harbi Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri (1945-1950)." Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 5, ss.209 - 224, 2004.
ISNAD GÜLER, Yavuz. "II. Dünya Harbi Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri (1945-1950)". Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.) 5/2 (2004), 209-224.