Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 113 - 119 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.21601/ortadogutipdergisi.658876 İndeks Tarihi: 26-03-2021

Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers

Öz:
Aim: The aim of this study is to evaluate the attitudes of healthcare workers against seasonal influenza vaccine and thereasons for vaccine avoidance.Materials and Methods: This national survey was conducted from April 1st to June 30th in 2017. The study was carried outamong health care workers working in primary, secondary and tertiary care settings. A total of 12 questions were sent to5046 health care professionals from 55 different cities who agreed to participate in the survey.Results: 7% of the participants stated that they get vaccinated regularly every year. 65.8% of the participants stated thatthey don’t get vaccinated at all. The most important reason for those who did not receive influenza vaccination was theirdisbelief in the necessity of the vaccination (51.9%). The most common reason for the seasonal influenza vaccination wasthe prevention of influenza infection (56.7%).Conclusion: The results of the study showed that HCWs influenza vaccination rates are very low. Doctors have been foundto have slightly better rates than other HCWs. The high level of education and the increase in professional experience had apositive effect on the vaccination rate. It is important to know the HCWs attitudes and behaviors towards the vaccination toincrease the rates.
Anahtar Kelime:

Mevsimsel grip aşısı kapsama oranları:sağlık çalışanları arasında çok merkezli kesitsel bir çalışma

Öz:
Amaç: İnfluenza tüm dünyada önemli ölçüde morbidite, mortalite ve maliyet yükünden sorumludur. Sağlık çalışanları (HCP) mesleksel bulaş açısından risk altındadırlar. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının mevsimsel influenza aşısına karşı tutumlarının ve aşıdan kaçınma nedenlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çok merkezli ulusal anket çalışması 1 Nisan-30 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ankete katılmayı kabul eden 55 şehirden toplam 5046 HCP uzaktan katılım yoluyla cevaplamaları için toplam 12 sorudan oluşan bir anket gönderildi. Bulgular: Çalışmaya katılanların %7’si her yıl düzenli olarak aşı yaptırdığını belirtti. Hiç yaptırmıyorum diyenlerin oranı %65,8 idi. İnfluenza aşışını yaptırmayanların en önemli nedeni grip aşısının gerekliliğine inanmama idi (%51,9). Mevsimsel grip aşısı yaptıranların en önemli gerekçesi grip infeksiyonundan korunma (%56,7) idi. Sonuç: Sonuçlarımız, tüm HCP influenza aşılama oranlarının çok düşük olduğunu göstermiştir. Doktorların diğer HCP’lerden biraz daha iyi oranlara sahip olduğunu görülmüştür. Eğitim düzeyinin yüksek olması ve mesleki tecrübenin artması aşılama oranını olumlu yönde etkilemiştir. Sağlık çalışanlarının aşılanma oranlarının artırılabilmesi için öncelikle aşı konusundaki tutum ve davranışlarının bilinmesi gerekir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Dini G, Toletone A, Sticchi L, et al. Influenza vaccination in healthcare workers: A comprehensive critical appraisal of the literature. Hum Vaccin Immunother. 2018 Mar 4;14(3):772-789.
 • Schmid P, Rauber D, Betsch C, et al. Barriers of Influenza Vaccination Intention and Behavior - A Systematic Review of Influenza Vaccine Hesitancy, 2005 – 2016. PLoS One. 2017 Jan 26;12(1):e0170550.
 • Seasonal Influenza (Flu): Influenza Vaccination Information for Health Care Workers [İnternet]. Atlanta, GA ABD: Centers for Disease Control and Prevention. Available at: https://www.cdc.gov/flu/healthcare workers.htm
 • Dellafiore S, Contarini M, Blasi F, et al. Knowledge and attitudes on influenza vaccination among Italian physicians specialized in respiratory infections: an Italian Respiratory Society (SIP/IRS) web-based survey. J Prev Med Hyg. 2018 Jun 1;59(2):E128-E131.
 • Ozisik L, Tanriover MD, Altınel S, et al. Vaccinating healthcare workers: Level of implementation, barriers and proposal for evidence-based policiesin Turkey. Hum Vaccin Immunother. 2017 May 4;13(5):1198-1206.
 • Çiftci F, Şen E, Demir N, et al. Beliefs, attitudes, and activities of healthcare personnel about influenza and pneumococcal vaccines. Hum Vaccin Immunother. 2018 Jan 2;14(1):111-117.
 • Akan H, Yavuz E, Yayla ME, et al. Factors affecting uptake of influenza vaccination among family physicians. Vaccine. 2016 Mar 29;34(14):1712–8.
 • Asma S, Akan H, Uysal Y, et al. Factors effecting influenza vaccination uptake among health care workers: A multicenter cross-sectional study. BMC Infect Dis. 2016 May 4;16:192.
 • Edmond MB. Mandatory Flu Vaccine for Healthcare Workers: Not Worthwhile. Open Forum Infect Dis. 2019 Apr 17;6(4):ofy214.
 • Perl TM, Talbot TR. Universal Influenza Vaccination Among Healthcare Personnel: Yes We Should. Open Forum Infect Dis. 2019 Apr 17;6(4):ofz096.
 • Genovese C, Picerno IAM, Trimarchi G, et al. Vaccination coverage in healthcare workers: a multicenter crosssectional study in Italy. J Prev Med Hyg. 2019 Mar 29;60(1):E12-E17.
 • Chiu S, Black CL, Yue X, et al. Working with influenza-like illness: presenteeism among US health care personnel during the 2014-2015 influenza season. Am J Infect Control2017; 45:1254–8.
 • Ahmed F, Lindley MC, Allred N, et al. Effect of influenza vaccination of healthcare personnel on morbidity and mortality among patients: systematic review and grading of evidence. Clin Infect Dis. 2014 Jan;58(1):50-7.
 • Ryser AJ, Heininger U. Comparative acceptance of pertussis and influenza immunization among healthcare personnel. Vaccine. 2015;33:5350–6.
 • Petek D, Kamnik-Jug K. Motivators and barriers to vaccination of health professionals against seasonal influenza in primary healthcare. BMC Health Serv Res. 2018 Nov 14;18(1):853.
 • Bonaccorsi G, Santomauro F, Porchia BR, et al. Beliefs and Opinions of Health Care Workers and Students Regarding Influenza and Influenza Vaccination in Tuscany, Central Italy. Vaccines (Basel). 2015 Feb 26;3(1):137-47.
 • Esposito S, Bosis S, Pelucchi C, et al. Influenza vaccination among healthcare workers in a multidisciplinary University hospital in Italy. BMC Public Health. 2008 Dec 23;8:422.
 • Gramegna bir, Dellafiore S, Contarini M, et al. Knowledge and attitudes on influenza vaccination among Italian physicians specialized in respiratory infections: an Italian Respiratory Society (SIP/IRS) web-based survey. J Prev Med Hyg. 2018 Jun 1;59(2):E128-E131.
 • Wicker S, Rabenau HF, von Gierke L, et al. Hepatitis B and influenza vaccines: important occupational vaccines differently perceived among medical students. Vaccine. 2013 Oct 17;31(44):5111-7.
 • Wong NS, Lee S, Lee SS. Differing pattern of influenza vaccination uptake in nurses between clinical and long term care facilities setting, 2014-2018. Int J Infect Dis. 2018 Oct;75:8-10.
 • Učakar V, Kraigher A. Acceptance of Seasonal Influenza Vaccination Among Slovenian Physicians, 2016. Zdr Varst. 2019 Jan 21;58(1):47-53.
APA TUMTURK A, Tosun S, YILDIZ I, ALAY H, OZATAY D, Mert D, UGURLU K, MUNGAN I, DOGAN M, SAYAR SEFA M, DENİZ S, Karacaer Z, UGUZ M, YILDIZ F, DURMUS G, UNLU F, KIZMAZ Y, MENEKSE S, OZTOPRAK N, KARAKOC C, SARI N, OGUTMEN M, ARTUK C, GUVEN E, BALKAN Y, DALDAL A, METE O, TASBAKAN M, YAMAZHAN b, AKYOL b, ergen p, SENAYDIN O, KUTLU S, CETİNKAYA R, Yenilmez E, CERAN N, ÖZKOÇ EROL S, OZTURK S, KADANAL A, ALTINCEKİC A, DAGLI O, OZDEMİR H, Ekinci O, BATIREL A, KARAGOZ E, KOSTAKOGLU U, DUYGU F (2020). Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. , 113 - 119. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
Chicago TUMTURK Ayhanim,Tosun Selma,YILDIZ Ilknur Esen,ALAY Handan Köksal,OZATAY Duru Mıstanoglu,Mert Duygu,UGURLU Kenan,MUNGAN Ibrahim,DOGAN Mustafa,SAYAR SEFA Merve,DENİZ Secil,Karacaer Zehra,UGUZ Mustafa,YILDIZ Fernaz,DURMUS Gul,UNLU Fatma,KIZMAZ Yesim Uygun,MENEKSE Sirin,OZTOPRAK Nefise,KARAKOC Cagla,SARI Nuran,OGUTMEN Melike Betul,ARTUK Cumhur,GUVEN Emre,BALKAN YASEMIN,DALDAL Abdulkadir,METE Ozlem,TASBAKAN Meltem,YAMAZHAN b Tansu,AKYOL b Deniz,ergen pınar,SENAYDIN Ozlem,KUTLU Sayın Selda,CETİNKAYA Rıza Aytac,Yenilmez Ercan,CERAN Nurgul,ÖZKOÇ EROL Serpil,OZTURK Sinan,KADANAL Ayten,ALTINCEKİC Arzu,DAGLI Ozgur,OZDEMİR Hulya Ozkan,Ekinci Osman,BATIREL Ayse,KARAGOZ Ergenekon,KOSTAKOGLU Ugur,DUYGU Fazılet Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. (2020): 113 - 119. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
MLA TUMTURK Ayhanim,Tosun Selma,YILDIZ Ilknur Esen,ALAY Handan Köksal,OZATAY Duru Mıstanoglu,Mert Duygu,UGURLU Kenan,MUNGAN Ibrahim,DOGAN Mustafa,SAYAR SEFA Merve,DENİZ Secil,Karacaer Zehra,UGUZ Mustafa,YILDIZ Fernaz,DURMUS Gul,UNLU Fatma,KIZMAZ Yesim Uygun,MENEKSE Sirin,OZTOPRAK Nefise,KARAKOC Cagla,SARI Nuran,OGUTMEN Melike Betul,ARTUK Cumhur,GUVEN Emre,BALKAN YASEMIN,DALDAL Abdulkadir,METE Ozlem,TASBAKAN Meltem,YAMAZHAN b Tansu,AKYOL b Deniz,ergen pınar,SENAYDIN Ozlem,KUTLU Sayın Selda,CETİNKAYA Rıza Aytac,Yenilmez Ercan,CERAN Nurgul,ÖZKOÇ EROL Serpil,OZTURK Sinan,KADANAL Ayten,ALTINCEKİC Arzu,DAGLI Ozgur,OZDEMİR Hulya Ozkan,Ekinci Osman,BATIREL Ayse,KARAGOZ Ergenekon,KOSTAKOGLU Ugur,DUYGU Fazılet Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. , 2020, ss.113 - 119. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
AMA TUMTURK A,Tosun S,YILDIZ I,ALAY H,OZATAY D,Mert D,UGURLU K,MUNGAN I,DOGAN M,SAYAR SEFA M,DENİZ S,Karacaer Z,UGUZ M,YILDIZ F,DURMUS G,UNLU F,KIZMAZ Y,MENEKSE S,OZTOPRAK N,KARAKOC C,SARI N,OGUTMEN M,ARTUK C,GUVEN E,BALKAN Y,DALDAL A,METE O,TASBAKAN M,YAMAZHAN b,AKYOL b,ergen p,SENAYDIN O,KUTLU S,CETİNKAYA R,Yenilmez E,CERAN N,ÖZKOÇ EROL S,OZTURK S,KADANAL A,ALTINCEKİC A,DAGLI O,OZDEMİR H,Ekinci O,BATIREL A,KARAGOZ E,KOSTAKOGLU U,DUYGU F Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. . 2020; 113 - 119. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
Vancouver TUMTURK A,Tosun S,YILDIZ I,ALAY H,OZATAY D,Mert D,UGURLU K,MUNGAN I,DOGAN M,SAYAR SEFA M,DENİZ S,Karacaer Z,UGUZ M,YILDIZ F,DURMUS G,UNLU F,KIZMAZ Y,MENEKSE S,OZTOPRAK N,KARAKOC C,SARI N,OGUTMEN M,ARTUK C,GUVEN E,BALKAN Y,DALDAL A,METE O,TASBAKAN M,YAMAZHAN b,AKYOL b,ergen p,SENAYDIN O,KUTLU S,CETİNKAYA R,Yenilmez E,CERAN N,ÖZKOÇ EROL S,OZTURK S,KADANAL A,ALTINCEKİC A,DAGLI O,OZDEMİR H,Ekinci O,BATIREL A,KARAGOZ E,KOSTAKOGLU U,DUYGU F Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. . 2020; 113 - 119. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
IEEE TUMTURK A,Tosun S,YILDIZ I,ALAY H,OZATAY D,Mert D,UGURLU K,MUNGAN I,DOGAN M,SAYAR SEFA M,DENİZ S,Karacaer Z,UGUZ M,YILDIZ F,DURMUS G,UNLU F,KIZMAZ Y,MENEKSE S,OZTOPRAK N,KARAKOC C,SARI N,OGUTMEN M,ARTUK C,GUVEN E,BALKAN Y,DALDAL A,METE O,TASBAKAN M,YAMAZHAN b,AKYOL b,ergen p,SENAYDIN O,KUTLU S,CETİNKAYA R,Yenilmez E,CERAN N,ÖZKOÇ EROL S,OZTURK S,KADANAL A,ALTINCEKİC A,DAGLI O,OZDEMİR H,Ekinci O,BATIREL A,KARAGOZ E,KOSTAKOGLU U,DUYGU F "Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers." , ss.113 - 119, 2020. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
ISNAD TUMTURK, Ayhanim vd. "Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers". (2020), 113-119. https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.658876
APA TUMTURK A, Tosun S, YILDIZ I, ALAY H, OZATAY D, Mert D, UGURLU K, MUNGAN I, DOGAN M, SAYAR SEFA M, DENİZ S, Karacaer Z, UGUZ M, YILDIZ F, DURMUS G, UNLU F, KIZMAZ Y, MENEKSE S, OZTOPRAK N, KARAKOC C, SARI N, OGUTMEN M, ARTUK C, GUVEN E, BALKAN Y, DALDAL A, METE O, TASBAKAN M, YAMAZHAN b, AKYOL b, ergen p, SENAYDIN O, KUTLU S, CETİNKAYA R, Yenilmez E, CERAN N, ÖZKOÇ EROL S, OZTURK S, KADANAL A, ALTINCEKİC A, DAGLI O, OZDEMİR H, Ekinci O, BATIREL A, KARAGOZ E, KOSTAKOGLU U, DUYGU F (2020). Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. ORTADOĞU TIP DERGİSİ, 12(1), 113 - 119. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
Chicago TUMTURK Ayhanim,Tosun Selma,YILDIZ Ilknur Esen,ALAY Handan Köksal,OZATAY Duru Mıstanoglu,Mert Duygu,UGURLU Kenan,MUNGAN Ibrahim,DOGAN Mustafa,SAYAR SEFA Merve,DENİZ Secil,Karacaer Zehra,UGUZ Mustafa,YILDIZ Fernaz,DURMUS Gul,UNLU Fatma,KIZMAZ Yesim Uygun,MENEKSE Sirin,OZTOPRAK Nefise,KARAKOC Cagla,SARI Nuran,OGUTMEN Melike Betul,ARTUK Cumhur,GUVEN Emre,BALKAN YASEMIN,DALDAL Abdulkadir,METE Ozlem,TASBAKAN Meltem,YAMAZHAN b Tansu,AKYOL b Deniz,ergen pınar,SENAYDIN Ozlem,KUTLU Sayın Selda,CETİNKAYA Rıza Aytac,Yenilmez Ercan,CERAN Nurgul,ÖZKOÇ EROL Serpil,OZTURK Sinan,KADANAL Ayten,ALTINCEKİC Arzu,DAGLI Ozgur,OZDEMİR Hulya Ozkan,Ekinci Osman,BATIREL Ayse,KARAGOZ Ergenekon,KOSTAKOGLU Ugur,DUYGU Fazılet Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. ORTADOĞU TIP DERGİSİ 12, no.1 (2020): 113 - 119. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
MLA TUMTURK Ayhanim,Tosun Selma,YILDIZ Ilknur Esen,ALAY Handan Köksal,OZATAY Duru Mıstanoglu,Mert Duygu,UGURLU Kenan,MUNGAN Ibrahim,DOGAN Mustafa,SAYAR SEFA Merve,DENİZ Secil,Karacaer Zehra,UGUZ Mustafa,YILDIZ Fernaz,DURMUS Gul,UNLU Fatma,KIZMAZ Yesim Uygun,MENEKSE Sirin,OZTOPRAK Nefise,KARAKOC Cagla,SARI Nuran,OGUTMEN Melike Betul,ARTUK Cumhur,GUVEN Emre,BALKAN YASEMIN,DALDAL Abdulkadir,METE Ozlem,TASBAKAN Meltem,YAMAZHAN b Tansu,AKYOL b Deniz,ergen pınar,SENAYDIN Ozlem,KUTLU Sayın Selda,CETİNKAYA Rıza Aytac,Yenilmez Ercan,CERAN Nurgul,ÖZKOÇ EROL Serpil,OZTURK Sinan,KADANAL Ayten,ALTINCEKİC Arzu,DAGLI Ozgur,OZDEMİR Hulya Ozkan,Ekinci Osman,BATIREL Ayse,KARAGOZ Ergenekon,KOSTAKOGLU Ugur,DUYGU Fazılet Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. ORTADOĞU TIP DERGİSİ, vol.12, no.1, 2020, ss.113 - 119. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
AMA TUMTURK A,Tosun S,YILDIZ I,ALAY H,OZATAY D,Mert D,UGURLU K,MUNGAN I,DOGAN M,SAYAR SEFA M,DENİZ S,Karacaer Z,UGUZ M,YILDIZ F,DURMUS G,UNLU F,KIZMAZ Y,MENEKSE S,OZTOPRAK N,KARAKOC C,SARI N,OGUTMEN M,ARTUK C,GUVEN E,BALKAN Y,DALDAL A,METE O,TASBAKAN M,YAMAZHAN b,AKYOL b,ergen p,SENAYDIN O,KUTLU S,CETİNKAYA R,Yenilmez E,CERAN N,ÖZKOÇ EROL S,OZTURK S,KADANAL A,ALTINCEKİC A,DAGLI O,OZDEMİR H,Ekinci O,BATIREL A,KARAGOZ E,KOSTAKOGLU U,DUYGU F Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. ORTADOĞU TIP DERGİSİ. 2020; 12(1): 113 - 119. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
Vancouver TUMTURK A,Tosun S,YILDIZ I,ALAY H,OZATAY D,Mert D,UGURLU K,MUNGAN I,DOGAN M,SAYAR SEFA M,DENİZ S,Karacaer Z,UGUZ M,YILDIZ F,DURMUS G,UNLU F,KIZMAZ Y,MENEKSE S,OZTOPRAK N,KARAKOC C,SARI N,OGUTMEN M,ARTUK C,GUVEN E,BALKAN Y,DALDAL A,METE O,TASBAKAN M,YAMAZHAN b,AKYOL b,ergen p,SENAYDIN O,KUTLU S,CETİNKAYA R,Yenilmez E,CERAN N,ÖZKOÇ EROL S,OZTURK S,KADANAL A,ALTINCEKİC A,DAGLI O,OZDEMİR H,Ekinci O,BATIREL A,KARAGOZ E,KOSTAKOGLU U,DUYGU F Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. ORTADOĞU TIP DERGİSİ. 2020; 12(1): 113 - 119. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
IEEE TUMTURK A,Tosun S,YILDIZ I,ALAY H,OZATAY D,Mert D,UGURLU K,MUNGAN I,DOGAN M,SAYAR SEFA M,DENİZ S,Karacaer Z,UGUZ M,YILDIZ F,DURMUS G,UNLU F,KIZMAZ Y,MENEKSE S,OZTOPRAK N,KARAKOC C,SARI N,OGUTMEN M,ARTUK C,GUVEN E,BALKAN Y,DALDAL A,METE O,TASBAKAN M,YAMAZHAN b,AKYOL b,ergen p,SENAYDIN O,KUTLU S,CETİNKAYA R,Yenilmez E,CERAN N,ÖZKOÇ EROL S,OZTURK S,KADANAL A,ALTINCEKİC A,DAGLI O,OZDEMİR H,Ekinci O,BATIREL A,KARAGOZ E,KOSTAKOGLU U,DUYGU F "Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers." ORTADOĞU TIP DERGİSİ, 12, ss.113 - 119, 2020. 10.21601/ortadogutipdergisi.658876
ISNAD TUMTURK, Ayhanim vd. "Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers". ORTADOĞU TIP DERGİSİ 12/1 (2020), 113-119. https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.658876