Yıl: 2004 Cilt: 0 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 221 - 234 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

Öz:
Bu çalışmada ilköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin meslek kararı vermede yetkinlik düzeylerini ölçen bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Meslek Kararı Verme Yetkinlik ölçeği (MKVYÖ), sosyal bilişsel kariyer kuramı ve yetkinlik kuramına dayalı olarak geliştirilmiştir. Araç 27 maddeden ve üç alt ölçekten oluşan Likert tipi bir ölçektir. Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları 480 ilköğretim 8. sınıf öğrencisinden elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği faktör analizi ile belirlenmiştir. MKVYÖ’nin güvenilirlik çalışmaları; madde toplam korelâsyonları, iç tutarlık katsayıları ve ölçeğin puan değişmezliği hesaplanarak yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin bulgular MKVYÖ’nin geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime: meslek seçimi öz yeterlik karar verme

-

Öz:
In this study, developing a scale was proposed to measure career decision making self-efficacy for primary school 8th year students. Scale was developed according to social cognitive career and self-efficacy theory.Scale is composed of 27 items. It is a Likert type scale and has three sub scales. The scale was applied on 480 primary school 8th year students for validity and reliability analysis. Construct validity of the scale was determined by factor analysis. Item-total correlation, Alfa correlation and the scale score stability were computed for reliability analysis. Findings about reliability and validity of the scale indicated that careerdecision making self efficacy scale was a valid and reliable instrument.
Anahtar Kelime: decision making career choice self efficacy

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychology Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
 • Bandura, A., Adams, N. E., ve Beyer, J. (1977). Cognitive processes mediating behavioral change. Journal of Personality and Social Psychology , 35, 125-139.
 • Betz, N. E., ve Hackett, G. (1981) The relationship of career-related self-efficacy expectation to perceived career option in college women and men. Journal of Counselling Psychology. 28, 399-410.
 • Crites, J. O. (1978). Career Maturity Inventory Monterey, CA: CTB/McGraw Hill
 • Fouad, N. A., ve Smith, P. L. (1996). A test of a social cognitive model for middle school students:Math and science. Journal of Counseling Psychology, 43, 338–346.
 • Hackett, G. ve Betz, N. (1992). Career choice and development. In J. E. Maddux (Ed.), Self-efficacy, adaptation, and adjustment: Theory, research, and application. New York: Plenum.
 • Hackett, G. ve Betz, N. E. (1981). A self-efficacy approach to the career development of women. Journal of Vocational Behavior, 18, 326-339.
 • Hackett, G. ve Betz, N. E. (1991). Self-efficacy expectations in the career choices of college students. For D. Schunk & J. Meese (Eds.), Student perceptions in the classroom: Causes and consequences. Erlbaum (pp. 229-246).
 • Kuzgun, Y., (2000),. Meslek Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Kuzgun, Y., (2003),. Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Lapan, R. T., Shaughnessy, P., ve Boggs, K. (1996). Efficacy expectations and vocational interests asmediators between sex and choice of math/science college majors: A longitudinal study. Journalof Vocational Behavior, 49, 277–291.
 • Lent, R. W. Lopez, F. G., Brown S. T. Ve Gore, Jr. P. A. (1996), Latent structure of the sources of mathematics self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 49, 292-308
 • Lent, R. W., Brown, S. D., ve Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 34, 79–122.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., ve Hackett, G. (1996). Career development from a social cognitive perspective. In D. Brown, L. Brooks, & Associates (Eds.), Career choice and development (3rd ed.,pp. 373–421). San Francisco: Jossey–Bass.
 • Lent, R. W., ve Hackett, G. (1987). Career self-efficacy: Empirical status and future directions. Journal of Vocational Behavior, 30, 347–382.
 • M.E.B. (2003), 2552 Sayılı Tebliğler Dergisi, Eylül 2003 tarihli
 • Özyürek, R. (2002). Liseli Öğrenciler için Matematik Yetkinlik Beklentisi Bilgilendirici Kaynaklar Ölçeğinin Geliştirilmesi: Ön Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8, (32), 502-531.
 • Robbins, S. B. (1985). Validity estimates for the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 18, 64–74.
 • Rottinghaus, P.J., Lindley, L. D., Green, M. A. ve Borgen, F. H. (2002) Educational Aspirations: The Contribution of Personality, Self-Efficacy, and Interests. Journal of Vocational Behavior 61, 1–19
 • Taylor, K. M. ve Betz, N. E. (1983). Applications of self-efficacy theory to the understanding and treatment of career indecision. Journal of Vocational Behavior, 22, 63-81.
APA Bozgeyikli H (2004). Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. , 221 - 234.
Chicago Bozgeyikli Hasan Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. (2004): 221 - 234.
MLA Bozgeyikli Hasan Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. , 2004, ss.221 - 234.
AMA Bozgeyikli H Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. . 2004; 221 - 234.
Vancouver Bozgeyikli H Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. . 2004; 221 - 234.
IEEE Bozgeyikli H "Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi." , ss.221 - 234, 2004.
ISNAD Bozgeyikli, Hasan. "Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi". (2004), 221-234.
APA Bozgeyikli H (2004). Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(11), 221 - 234.
Chicago Bozgeyikli Hasan Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.11 (2004): 221 - 234.
MLA Bozgeyikli Hasan Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.11, 2004, ss.221 - 234.
AMA Bozgeyikli H Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2004; 0(11): 221 - 234.
Vancouver Bozgeyikli H Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2004; 0(11): 221 - 234.
IEEE Bozgeyikli H "Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.221 - 234, 2004.
ISNAD Bozgeyikli, Hasan. "Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2004), 221-234.