Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 62 - 86 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi

Öz:
Bu çalışmada, hanelerin aylık gıda tüketimleri dikkate alınarak yeterli ve dengeli beslenme düzeyleri ve beslenmede etkili faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Hanelerin sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerine göre farklılıkları saptanmıştır. Çalışmada Adana ili kent Merkezinde 302 aile ile yapılan anket verileri kullanılmıştır. Ankete katılan hanelerin ortalama kalori tüketimi gerekli miktarın üzerinde (3059 çal/gün) bulunmuştur. Kalori alımının kaynaklarına göre dağılımında hayvansal gıdaların payı %16 bitkisel gıdaların payı %84'tür. Ailelerin günlük kalori alımını etkileyen değişkenler logit analizi ile belirlenmiş, gıdaların duyumculuğu negatif etkili, buna karşın gıda harcama, anne eğitimi, hanedeki erkek nüfus oranı pozitif etkili faktörler olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelime: gıda tüketimi beslenme faktör analizi Adana tarım ekonomisi kalori

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ANONİM, (1984) Türkiye Beslenme-Sağlık ve Gıda Tüketim Araştırması,Ankara.
 • BAYSAL, A. (1995) Genel Beslenme, 9. Basım, Hatipoğlu Yayınları, Ankara.
 • COLLINS, G., REDMOND, G. (1997) Poverty in The UK and Hungray, Evidence from Household Budget Surveys.DAE Working Papers Amalgamated Series, No:9703 Department of Applied Economics, University of Cambridge.
 • ÇABUK, S., ŞENGÜL, S. (2000) Ailelerin Evde ve Ev Dışında Gıda Tüketimlerinin "Switching Regresyon" Yöntemiyle Belirlenmesi, DİE Araştırma Sempozyumu 2000, Ankara.
 • DİE. (1999) İşgücü Piyasası Analizleri, Ankara.
 • DÖLEKOĞLU, Ö.C. (2003) Gıda Güvencesi, TEAE Bakts, Sayi:4, Nüsha:4. Ankara.
 • DPT. (1995) 1995 Yılı Geçiş programı Destek Çalışmaları, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, Ankara.
 • DPT (2003a) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2003 Yılı Programı Destek Çalışmaları, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, Ankara.
 • DPT. (2003b) Ulusal Gıda ve beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu (Ulusal Gıda ve Beslenme Eylem Planı 1.Aşama Eki ile), Ankara.
 • GREENE, W.H. (1997) Econometric Analysis, Third Edition, Prentice Hall, U.S.A.
 • GUJARATI, N.D., (1992) Essential of Econometrics, Me Graw Hill, New York.
 • -------- (1999) Temel Ekonometri, Çeviren: Şenesen, Ü., Şenesen, G.G., Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • GÜL, A., AKBAY Ö.A., ÖZÇİCEK, C, ÖZEL R.,AKBAY, C. (2001) Adana İli Kentsel Alanda Ailelerin Ev Dışı Gıda Tüketimlerinin belirlenmesi, TEAE Yayınları, Yayın No: 95, Ankara.
 • KÖKSAL, O. (1974) Türkiye'de beslenme, Ankara.
 • LAAJAMI A., BRİZ J.E. (1992) Analisis del consuma de la carne de ovino en Espana. Revista de Estudios Agro-Sociales, Ministerio De Agricultura, Pesca Alimentacion, Espana, aktaran: Şengül S., Emeksiz F., Yurdakul O. (1998) DİE Araştırma Sempozyumu'98 Bildirileri, 23-25 Kasım, Ankara.
 • MUCUK, İ.(1997),Pazarlama İlkeleri.
 • NAYGA Jr, R.M. (1994) Consumer Characteristics Associated with Healthful Diets: The Case of Low Calorie and Low Fat Cholestterol Foods, Journal of Agribusiness, Vol:12.
 • NAYGA Jr, R.M. (1997) Impact of Sociodemographic Factors on Perceived Importance of Nutrition in Food Shopping, The Journal of Consumer Affairs;Summer 1997, Vol:31 Number:1.
 • NORUSIS, J.M., 1988. SPSS/PC + Advanced Statistics V2.0 for the IBM PC/XT/AT and PC/2.SPSS Inc. Chicago, Illinois, U.S.A.
 • PHIPPS, R.H. (2003) The Recent Developments in Biotecnology in The EU, Agricultural Biotecnology and food Safety Seminar, Ankara.
 • ÜÇDOĞRUK, Ş., AKIN, F., EMEÇ, H. (2001) Hanehalkı Harcama Olasiliklarini Sırali Regrasyon Modeli ile Tahmin Etme, V.Ulusal Ekonometri ve istatistik Sempozyumu 19-22 Eylül, Adana.
 • ŞENGUL, S. (2001) Türkiye'de Yoksulluk Profili ve Gelir Gruplarına Göre Gıda Talebi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi,Kod No:639, Adana.
 • YURDAKUL, O., KOÇ, A. (1995) Gıda ürünleri Pazarlaması Ders Notları, Adana.
 • www.unicef.org
 • www.thehungersite.com
APA CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK C, YURDAKUL O (2004). Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. , 62 - 86.
Chicago CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK Celile,YURDAKUL Oğuz Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. (2004): 62 - 86.
MLA CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK Celile,YURDAKUL Oğuz Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. , 2004, ss.62 - 86.
AMA CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK C,YURDAKUL O Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. . 2004; 62 - 86.
Vancouver CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK C,YURDAKUL O Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. . 2004; 62 - 86.
IEEE CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK C,YURDAKUL O "Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi." , ss.62 - 86, 2004.
ISNAD CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK, Celile - YURDAKUL, Oğuz. "Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi". (2004), 62-86.
APA CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK C, YURDAKUL O (2004). Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. Akdeniz İİBF Dergisi, 4(8), 62 - 86.
Chicago CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK Celile,YURDAKUL Oğuz Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. Akdeniz İİBF Dergisi 4, no.8 (2004): 62 - 86.
MLA CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK Celile,YURDAKUL Oğuz Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. Akdeniz İİBF Dergisi, vol.4, no.8, 2004, ss.62 - 86.
AMA CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK C,YURDAKUL O Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. Akdeniz İİBF Dergisi. 2004; 4(8): 62 - 86.
Vancouver CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK C,YURDAKUL O Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi. Akdeniz İİBF Dergisi. 2004; 4(8): 62 - 86.
IEEE CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK C,YURDAKUL O "Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi." Akdeniz İİBF Dergisi, 4, ss.62 - 86, 2004.
ISNAD CELİLE DÖLEKOĞLU ÖZÇİÇEK, Celile - YURDAKUL, Oğuz. "Adana İlinde Hanehalkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi". Akdeniz İİBF Dergisi 4/8 (2004), 62-86.