Yıl: 2020 Cilt: 42 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 160 - 164 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20515/otd. 504188 İndeks Tarihi: 01-04-2021

Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği

Öz:
Dünya üzerinde farklı beslenme alışkanlıklarının ve bunların kronik hastalıklarla ilişkisinin araştırılması, besin maddelerininyeri ve etkinliği ile ilgili önemli bilgilerin edinilmesini sağlayabilir. Akdeniz Diyeti, sağlık durumuna katkıda bulunan sağlıklı birbeslenme modelidir. Çalışmamızla birlikte amacımız Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirliğinindeğerlendirilmesidir. Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği 14 sorudan oluşan bir ankettir. Çalışma 2 aşamada tamamlanmış olup; ilkolarak İngilizce olan aslından Türkçe’ ye çevrilmiştir. İkinci adımda ise Türkçe ölçeğin güvenilirliği belirlenmiştir. ÇalışmaEskişehir Osmangazi Üniversitesi Klinik Uygulamalar ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğinde yürütülmüştür.Çalışmaya 71 kişi alınmıştır. Katılımcıların %42.25’inin (n=30) toplam puanı 7 ve üzerinde olup Akdeniz diyeti uyumları varken,%57.75’inin (n=41) toplam puanı 7’nin altında olup Akdeniz diyeti uyumlarının olmadığı saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alphakatsayısı 0,829 olup bu değer ölçeğin güvenilir olduğunu gösterir. Çalışmamız, Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’yeuyarlanmış halinin güvenilir olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Turkish Validation and Reliability of Mediterranean Diet Adherence Screener

Öz:
: Investigating the different dietary habits and their relationship with chronic diseases in the world can provide important information about the place and effectiveness of nutrients. The Mediterranean Diet is a healthy nutrition model that contributes to health status. The aim of our study is to adapt the Mediterranean Diet Adherence Scale (MEDAS) to Turkish and to evaluate its reliability. Mediterranean Diet Adherence Scale is a questionnaire, consists of 14 questions. Study was completed in 2 stages; firstly original English questionirre was translated into Turkish. In the second step, the reliability of the Turkish scale was determined. The study was carried out in Eskişehir Osmangazi University Clinical Applications and Research Hospital Family Medicine Clinic. 71 people were included in the study. While 42.25% (n = 30) of the participants had a total score of 7 and over, they had a Mediterranean diet match, 57.75% (n = 41) had a total score of less than 7, and no Mediterranean diet match. The Cronbach Alpha coefficient of the scale is 0.829, which indicates that the scale is reliable. Our study shows that the Turkish adaptation scale of Mediterranean Diet is reliable.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Veglia F, Baldassarre D, de Faire U, et al. A prioridefined Mediterranean-like dietary pattern predicts cardiovascular events better in north Europe than in Mediterranean countries. Int J Cardio. 2019;282:88- 92.
 • 2.Tanaka T, Talegawkar SA, Jin Y, et al. Adherence to a Mediterranean diet protects from cognitive decline in the invecchiare in Chianti study of aging. Nutrients. 2018;10:2007.
 • 3.Akbulut G. Metabolik sendroma genel bakış ve tıbbi beslenme tedavisinde güncel yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences. 2012; 24:231-8.
 • 4.Bolluk S, Tek Acar N. Alzheimer’dan korunmada Akdeniz diyeti. Akad Geriatri Dergisi. 2014;6:55-61. 5.Baik I, Abbott RD, Curb JD, Shin C. Intake of fish and n-3 fatty acids and future risk of metabolic syndrome. Journal of The American Dietetic Association. 2010; 110:1018-26.
 • 6.Martínez-González MÁ, et al. Cohort profile: design and methods of the PREDIMED study. International Journal of Epidemiology. 2012 ;41:377-85.
 • 7.Schröder H, Fito M, Estruch R, Martinez MA, et al. A short screener is valid for assessing Mediterranean diet adherence among older Spanish men and women. The Journal of Nutrition. 2011;141:1140-5.
 • 8.León-Muñoz LM, Guallar-Castillón P, Garciani A, López-García E, Mesas AE, Aguilera MT, et al. Adherence to the Mediterranean diet pattern has declined in Spanish adults. The Journal of Nutrition. 2012;142:1843-50.
 • 9.Bland JM, Altman DG. Statistics notes: Cronbach's alpha. British Medical Journal. 1997;314: 572.
 • 10.Benjamin EJ. Virani SS. Callaway CW. Chamberlain AM. Chang AR. Cheng S,et al. Heart disease and stroke statistics-2018 update: A report from the American heart association. Circulation. 2018;137:67–492.
 • 11.Casas R, Castro-Barquero S, Estruch R, Sacanella E. Nutrition and cardiovascular health. International Journal of Molecular Sciences. 2018;19:3988. 12.Pergola GD, D’Alessandro A. Influence of Mediterranean diet on blood pressure. Nutrients. 2018; 10: 1700.
 • 13.Papadaki A, Johnson L, Toumpakari Z, England C, Rai M, Toms S, et al. Validation of the English version of the 14-Item Mediterranean diet adherence screener of the PREDIMED study, in people at high cardiovascular risk in the UK. Nutrients, 2018; 10: 138.
 • 14.Radd-Vagenas S, et al. Validity of the Mediterranean diet and Culinary index (MediCul) for online assessment of adherence to the ‘Traditional’diet and aspects of cuisine in older adults. Nutrients. 2018; 10: 1913.
APA Özkan Pehlivanoğlu E, balcıoğlu h, Ünlüoglu İ (2020). Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. , 160 - 164. 10.20515/otd. 504188
Chicago Özkan Pehlivanoğlu Elif Fatma,balcıoğlu hüseyin,Ünlüoglu İlhami Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. (2020): 160 - 164. 10.20515/otd. 504188
MLA Özkan Pehlivanoğlu Elif Fatma,balcıoğlu hüseyin,Ünlüoglu İlhami Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. , 2020, ss.160 - 164. 10.20515/otd. 504188
AMA Özkan Pehlivanoğlu E,balcıoğlu h,Ünlüoglu İ Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. . 2020; 160 - 164. 10.20515/otd. 504188
Vancouver Özkan Pehlivanoğlu E,balcıoğlu h,Ünlüoglu İ Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. . 2020; 160 - 164. 10.20515/otd. 504188
IEEE Özkan Pehlivanoğlu E,balcıoğlu h,Ünlüoglu İ "Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği." , ss.160 - 164, 2020. 10.20515/otd. 504188
ISNAD Özkan Pehlivanoğlu, Elif Fatma vd. "Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği". (2020), 160-164. https://doi.org/10.20515/otd. 504188
APA Özkan Pehlivanoğlu E, balcıoğlu h, Ünlüoglu İ (2020). Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi, 42(2), 160 - 164. 10.20515/otd. 504188
Chicago Özkan Pehlivanoğlu Elif Fatma,balcıoğlu hüseyin,Ünlüoglu İlhami Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi 42, no.2 (2020): 160 - 164. 10.20515/otd. 504188
MLA Özkan Pehlivanoğlu Elif Fatma,balcıoğlu hüseyin,Ünlüoglu İlhami Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi, vol.42, no.2, 2020, ss.160 - 164. 10.20515/otd. 504188
AMA Özkan Pehlivanoğlu E,balcıoğlu h,Ünlüoglu İ Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi. 2020; 42(2): 160 - 164. 10.20515/otd. 504188
Vancouver Özkan Pehlivanoğlu E,balcıoğlu h,Ünlüoglu İ Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği. Osmangazi Tıp Dergisi. 2020; 42(2): 160 - 164. 10.20515/otd. 504188
IEEE Özkan Pehlivanoğlu E,balcıoğlu h,Ünlüoglu İ "Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği." Osmangazi Tıp Dergisi, 42, ss.160 - 164, 2020. 10.20515/otd. 504188
ISNAD Özkan Pehlivanoğlu, Elif Fatma vd. "Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirliği". Osmangazi Tıp Dergisi 42/2 (2020), 160-164. https://doi.org/10.20515/otd. 504188