Yıl: 2021 Cilt: Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 23 - 41 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 02-04-2021

Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005)

Öz:
Bu çalışmada, siyasi temsili tarihsel bağlamda reddedilen 1975-1990Lübnan/Beyrut İç Savaşını, temsil krizi etrafında ele alan çağdaş sanatçıAkram Zaatari’nin In This House/Fi Haza Al Bayt (2005) adlı filmi mekân,imge ve bellek ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Sanatın görünürlülük vezaman bağlantısını imge üzerinden kurması, imge ve bellek arasındakiortaklık/ilişki üzerinden tartışılarak değerlendirilmiştir. Lübnan devletininamnezik resmi anlatısının eleştirisi ve aynı zamanda deneyimlenmişsavaş tarihinin savunusu olan bu filmin, temel argümanı ve kolektifbelleğe etkileri savaşın resmi tanığı niteliğinde olan bir mektup üzerindenanaliz edilmiştir. Zihinsel ve duyumsal süreçlerin mekânın yenidenüretilmesine ve kendini tekrarlamasına ve üretilen mekânın da kolektifbelleğin nesnellik kazanmasına kaynaklık ettiği Zaatari’nin çalışmalarıüzerinden belirtilmiştir. Sanatçı kaotik geçmişin inkârı, bölgeselçatışmalar, İsrail saldırıları, ulusal direniş, bellek, yerinden edilme, savaşdönemi görüntülerin üretimi/dolaşımı gibi konuları politik ve ideolojikbir perspektiften ele almıştır. Zaatari’nin bütün fotoğrafik-videoları vefilmleri biçimsel ve kavramsal tutarlılığı ifade eden temsil biçimleriyleneoliberal inkâr politikalarını ve devletin amnezik resmi anlatısını/tarihinialtüst etme eğilimine ve gücüne sahip olduğu çalışmaları üzerindenortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime:

Image and Memory in Post-War Lebanese Art: In This House (2005)

Öz:
In this study, contemporary artist Akram Zaatari’s film In This House/Fi Haza Al Bayt (2005), discussing the Lebanese/Beirut Civil War around the crisis of representation, whose political representation has been rejected in the historical context, has been examined in the context of space, image and memory. The connection of art with visibility and time through image has been discussed through the partnership/ relationship between image and memory. The criticism of the Lebanese state’s amnesic official narrative, as well as the defense of the experienced war history, has been analyzed through a letter that is the official witness of the war, its main argument and effects on collective memory. It has been stated through the works of Zaatari that mental and sensual processes cause the reproduction and repetition of space, and the produced space to gain objectivity of the collective memory. Zaatari’s photographic-videos and films are representing formal and conceptual coherences that are-addressing the issues such as the denial of the chaotic past, regional conflicts, Israeli attacks, national resistance, memory, displacement, and the production/circulation of wartime images from a political and ideological perspective. It has been demonstrated through its discussions that it has the tendency and power to overturn neoliberal denial policies and the state’s amnesic official narrative/history.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Berger. J. (2016). Görme Biçimleri. (Çev. Y. Salman). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Değirmen. F. (2012). Gilles Deleuze’ün Sinema Felsefesi: Hareket İmge ve Zaman İmge. Cineritüel. Erişim Tarihi: Şubat 2016, http://www.cinerituel.com/ gillesdeleuzeun-sinema-felse fesi-hareket-imge-ve-zaman-imge/
 • Deleuze. G. (1983). Cinema2 L’imge-Temps. Paris: Editions de Munuit.
 • Deleuze. G. (2014). Bergsonculuk. (Çev. H. Yücefer). İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Halbwachs, M. ([1925] 1992). On Collective Memory. (Çev. A. Coser). Chicago: University of Chicago Press.
 • Halbwachs, M. (2016). Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri. (Çev.B. Uçar). Ankara: Heretik.
 • Harris. W. (2012). Lebanon: A History. New York: Oxford University Press.
 • Haugbolle, S. (2005). Public and Private Memory of The Lebanese Civil War. Comparitive Studies of South Asia, Africa and The Middle East, 25(1), 193.
 • Işıldak, R. S. (2008). Yaratımda ilk adım: İmge ve imgelem. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 64-69. Erişim Tarihi: Aralık 2020.
 • Makdisi, J. S. (1999). Beirut Fragments: A War Memoir. New York: Persea.
 • Menestrier, C. F. (2000). İmgeler Felsefesi. Sanat Dünyamız, 75, 39-40.
 • Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Representations. 26 Special Issue: Memory and Counter-Memory, University of California Press.
 • Nora, P. (2006). Hafıza Mekânları.(Çev. M. E. Özcan), Ankara: Dost Kitabevi.
 • Osten. M. (2004). Das Geraubte Gedächtnis: Digitale Systeme und Die Zerstörung der Erinnerungskultur. Frankfurt am Main: Suhrkamp/InselVerlag.
 • Sütçü. Ö.Y. (2015). Gilles Deleuze’de İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Yeşilyaprak, B. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Hayat Ağacı Yayınları.
 • Zaatari. A. (1997). All Is Well On The Border. Lebanon.
 • Zaatari. A. (2003). This Day. Lebanon.
 • Zaatari. A. (2005). In This House. Lebanon.
 • Zaatari. A. (2006). Terms Falling: Between Artist, Curator, and Entrepreneur. Bidoun, 6, 16. Erişim Tarihi: 06 Haziran 2020.
 • Zaatari. A. (2009). Earth of Endless Secrets. Frankfurt: Portikus.
 • Ziss, A. (2009). Estetik. (Çev. Y. Şahan). İstanbul: Hayalbaz Yayınları.
APA GELDİ S (2021). Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). , 23 - 41.
Chicago GELDİ SONGÜL Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). (2021): 23 - 41.
MLA GELDİ SONGÜL Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). , 2021, ss.23 - 41.
AMA GELDİ S Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). . 2021; 23 - 41.
Vancouver GELDİ S Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). . 2021; 23 - 41.
IEEE GELDİ S "Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005)." , ss.23 - 41, 2021.
ISNAD GELDİ, SONGÜL. "Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005)". (2021), 23-41.
APA GELDİ S (2021). Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online), (5), 23 - 41.
Chicago GELDİ SONGÜL Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online) , no.5 (2021): 23 - 41.
MLA GELDİ SONGÜL Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online), vol., no.5, 2021, ss.23 - 41.
AMA GELDİ S Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online). 2021; (5): 23 - 41.
Vancouver GELDİ S Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005). ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online). 2021; (5): 23 - 41.
IEEE GELDİ S "Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005)." ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online), , ss.23 - 41, 2021.
ISNAD GELDİ, SONGÜL. "Savaş Sonrası Lübnan Sanatında İmge ve Mekân: In This House (2005)". ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online) 5 (2021), 23-41.