Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler

Yıl: 2004 Cilt: 29 Sayı: 133 Sayfa Aralığı: 60 - 70 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler

Öz:
Bu araştırmada, üniversiteye girişte iki aşamalı sınavda uygulanmış olan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanlan ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) puanlan arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 1999 yılından itibaren ÖYS kaldırılarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının amaçlan sadece ÖSS ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu araştırmada, ÖSS'nin geçerliği ÖYS ölçüt alınarak incelenmiş ve sınav sisteminde yapılan değişikliğin sınavın amacına hizmet etme derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada 1998 yılında ÖSS'ye giren adaylardan ÖYS'yi kazanan 38769 adayın ÖSS ve ÖYS puanlan kullanılmıştır. ÖSS puanlarının ÖYS alt test puanlannı ne derecede yordayabildiğini belirlemek amacıyla basit doğrusal regresyon tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, ÖSS'nin sözel ve sayısal bölümleri ile ÖYS'nin bunlarla ilgili testleri arasında önemli ölçüde benzerlik bulunduğu görülmüş; ancak bu benzerliğin ÖYS'ye olan ihtiyacı tam olarak ortadan kaldırdığına ilişkin yeterli kanıt sağlanamamıştır.
Anahtar Kelime: başarı öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (ösys) öğrenci seçme sınavı (öss) üniversite giriş sınavı üniversiteye giriş

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Relationships Between the Scores of ÖYS and ÖSS Administered in the Two-Stage System During the Entrance to University

Öz:
This study aims at investigating the relations between the scores of the Student Selection Examination (ÖSS) and the Student Placement Examination (ÖYS), which were administered to the students entering university at a nationwide level as two successive stages. The Student Placement Examination was abolished in 1999 and since then the Student Selection Examination has become a one stage tool to achieve the goals targetted by the two examinations. In this study the validity of the ÖSS was investigated taking the ÖYS as a criterion to determine the effect of this change in the examination system on the achievement of the goals of the student selection and placement process. In the study the ÖSS and ÖYS scores of 38769 candidates, who passed ÖYS, taking the ÖSS in 1998 are considered. A Simple Linear Regression Technique was used to determine the predictibility degree of ÖSS scores to ÖYS scores. At the end of the study, significant similarity was found between the scores of the numerical and verbal sections of ÖSS and the related tests of ÖYS. However, no significant evidence is found to prove that this similarity provides sufficient grounds to abolish the ÖYS.
Anahtar Kelime: student selection examination (sse) university entrance examination university entrance success student selection and placement examination (sspe)

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • Aşkar, P. (1985). Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminin geçerliği. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
  • Dökmen, Ü. (1992). T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kuruluşu, gelişmesi, çalışması. Ankara: ÖSYM Yayınları.
  • Oral, T. (1985). Lise basan ölçüleri ile ÖSYS puanlan arasındaki uyum. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
  • ÖSYM. (1999). Öğrenci seçme sınavı kılavuzu. Ankara: Meteksan Anonim Şirketi.
  • ÖSYM. (1998). Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı kılavuzu. Ankara: Meteksan Anonim Şirketi.
  • ÖSYM. (1998). The system of student selection and placement in higher education institutions in Turkey. Bilkent, Ankara.
  • Özçelik, D.A. (1982). Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı geçerliğinin araştırılmasında kullanılan yöntemlere ilişkin bazı sorunlar. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Araştırma-Geliştirme Birimi, Ankara.
  • Runyon, R. P. & Haber, A. (1991). Fundemantals of behavioral statistics. McGraw-Hill, Inc.
  • Tezbaşaran, A. (1991). Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde 1987 yılında yapılan değişiklikler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
  • ÖSYM. (1979). Üniversitelerarası seçme sınavı geçerlik araştırması. Ankara: ÖSYM, Araştırma Geliştirme Proje Birimi.
APA KELECİOĞLU H (2004). Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. , 60 - 70.
Chicago KELECİOĞLU Hülya Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. (2004): 60 - 70.
MLA KELECİOĞLU Hülya Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. , 2004, ss.60 - 70.
AMA KELECİOĞLU H Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. . 2004; 60 - 70.
Vancouver KELECİOĞLU H Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. . 2004; 60 - 70.
IEEE KELECİOĞLU H "Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler." , ss.60 - 70, 2004.
ISNAD KELECİOĞLU, Hülya. "Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler". (2004), 60-70.
APA KELECİOĞLU H (2004). Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. Eğitim ve Bilim, 29(133), 60 - 70.
Chicago KELECİOĞLU Hülya Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. Eğitim ve Bilim 29, no.133 (2004): 60 - 70.
MLA KELECİOĞLU Hülya Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. Eğitim ve Bilim, vol.29, no.133, 2004, ss.60 - 70.
AMA KELECİOĞLU H Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. Eğitim ve Bilim. 2004; 29(133): 60 - 70.
Vancouver KELECİOĞLU H Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler. Eğitim ve Bilim. 2004; 29(133): 60 - 70.
IEEE KELECİOĞLU H "Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler." Eğitim ve Bilim, 29, ss.60 - 70, 2004.
ISNAD KELECİOĞLU, Hülya. "Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler". Eğitim ve Bilim 29/133 (2004), 60-70.