Yıl: 2018 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 356 - 382 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-04-2021

KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ

Öz:
Bu çalışmada, son yıllarda kamusal tartışmalarda ve akademik alanda görünürlük kazanan kadın cinayetleriolgusunun hangi sembolik anlamlarla birlikte ortaya çıktığı, öldürücü şiddet pratiğinin hangi kadınlıklarısembolik olarak “değersiz”, dolayısıyla da öldürülmeye “değer”, olarak ürettiği mercek altına alınmaktadır.Hem uluslararası literatürde hem de Türkiye üzerine incelemelerde sıklıkla niceliksel bir yaklaşımlaincelenen kadın cinayetleri olgusunun nitel bir yaklaşımla anlaşılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda,Diyarbakır’da öldürülen üç kadının sonuçlandırılmış dava dosyaları incelenmektedir. Çalışmanın kuramsalçerçevesini, Grzyb’in (2016) kadın cinayetleri olgusunu anlamak için Bourdieu’nün sembolik iktidar vesembolik şiddet kavramlarına başvurarak oluşturduğu kavramsal araçlar oluşturmaktadır. Bu çerçevedenhareketle, öldürülen kadınların sembolik iktidar mekanizmaları içerisinde itaatkar, uysal ve saygın olmayankadınlık temsilleriyle anlamlandırıldıkları ileri sürülmektedir. Bu sembolik şiddet biçimi sembolik iktidarınkriz dinamiklerini oluşturmaktadır. Sonuç olarak da öldürücü şiddet pratikleri sembolik iktidarı onaran vecanlandıran strateji olarak işlemektedir.
Anahtar Kelime:

THE CRISIS OF SYMBOLIC POWER IN FEMICIDES

Öz:
This study sheds light on the questions of how symbolic meanings come to emerge and signify certain representations of femininity as “worthless” (so as ”worth” killing) in the processes leading to femicide. Given that both international literature and the studies on Turkey largely deal with femicides through quantitative approaches, our study contributes to ever-expanding body of literature through a qualitative research. In doing so, we go beyond over-simplification of understanding the justifications of women’s murder, the processes of lethal violence, and social and cultural context of femicides by means of utilizing qualitative research. Grzyb’s (2016) influential work that relies upon Bourdieusian conceptual tools, namely symbolic power and symbolic violence, largely frame the study, which is based on the analysis of the judicial records of murdered women in Diyarbakır. From this vantage point, this study suggests that there exists a significatory process relying upon symbolic power mechanisms that give meanigns to murdered women as lacking submissiveness, docility and respectability in diverse ways. This form of symbolic violence constitutes the crisis dynamics of symbolic power. In consequence, lethal violence ends up as a strategy to restore and reinvigorate symbolic power.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abrahams, N., Jewkes, R., Martin, L. J., Mathews, S., Vetten, L., & Lombard, C. (2009). Mortality of Women From Intimate Partner Violence in South Africa: A National Epidemiological Study. Violence and Victims, 24(4), 546–556.
 • Acar, F., & Altunok, G. (2013). The “Politics of Intimate” at the Intersection of Neo-Liberalism and NeoConservatism in Contemporary Turkey. Women’s Studies International Forum, 41(P1), 14–23. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2012.10.001.
 • Alemdaroğlu, A. (2015). Escaping Femininity, Claiming Respectability: Culture, Class and Young Women in Turkey. Women’s Studies International Forum, 53, 53–62. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.09.006.
 • Arın, C. (2001). Femicide in the Name of Honour in Turkey. Violence Against Women, 7(7), 821–825.
 • Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
 • Campbell, J. C., Glass, N., Sharps, P. W., Laughon, K., & Bloom, T. (2007). Intimate Partner Homicide: Review and Implications of Research and Policy. Trauma, Violence & Abuse, 8(3), 246–263.
 • Campbell, J., & Runyan, C. W. (1998). Femicide: Guest Editors’ Introduction. Homicide Studies, 2(4), 347– 352.
 • Çetin, İ. (2015). Defining Recent Femicide in Modern Turkey. Journal of International Women’s Studies, 16(2), 346–360.
 • Corradi, C., Marcuello-Servós, C., Boira, S., & Weil, S. (2016). Theories of Femicide and Their Significance for Social Research. Current Sociology, 64(7), 975–995.
 • Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (2008). Murder in Britain Study: The Murder of Women. Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Accountability içinde (ss. 66– 72). Washington.
 • Doğan, R. (2014). The Profile of Victims, Perpetrators and Unfounded Beliefs in Honour Killings in Turkey. Homicide Studies, 18(4), 389–416.
 • Ertürk, Y. (2015). Sınır Tanımayan Şiddet: Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu. İstanbul: Metis.
 • Eslen-Ziya, H. (2012). Türk Ceza Kanunu Değişiminde Kadın Aktivistler: Bir Lobicilik Hikayesi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15(1), 120–149.
 • Frye, V., Hosein, V., Waltermaurer, E., Blaney, S., & Wilt, S. (2005). Femicide in New York City: 1990 to 1999. Homicide Studies, 9(3), 204–228.
 • Gazioğlu, E. (2013). Kadın Cinayetleri: Kavramsallaştırma ve Sorunlu Yaklaşımlar. Sosyal Politika Çalışmaları, 7(30), 89–100.
 • Grzyb, M. A. (2016). An Explanation of Honour- Related Killings of Women in Europe Through Bourdieu’s Concept of Symbolic Violence and Masculine Domination. Current Sociology, 64(7), 1036–1053.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2013). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Kandiyoti, D. (2007). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler. İstanbul: Metis.
 • Kardam, F. (2006). Türkiye’deki Namus Cinayetlerinin Dinamikleri. Ankara: UNDP.
 • Koğacıoğlu, D. (2007). Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri Örneği. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, 3, 117–145.
 • Laurent, C., Platzer, M., & Idomir, M. (2013). Femicide: A Global Issue That Demand Action. Vienna: Academic Council on the United Nations System.
 • Messerschmidt, J. W. (2017). Masculinities and Femicide. Qualitative Sociology Review, 13(3), 70–79.
 • Ozgun Unal, E., Koc, S., Unal, V., Akcan, R., & Javan, G. T. (2016). Violence Against Women: A Series of Autopsy Studies from Istanbul, Turkey. Journal of Forensic and Legal Medicine, 40, 42–46.
 • Radford, J. (1992). Introduction. Femicide: The Politics of Women Killing içinde (ss. 3–9). New York: Twayne Publishers.
 • Skeggs, B. (1997). Formations of Class and Gender: Becoming Respectable. London: Sage.
 • Swartz, D. (2011). Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi. İstanbul: İletişim.
 • Taşdemir Afşar, S. (2016). Violence Against Women and Femicide in Turkey. European Journal of Multidisciplinary Studies, 2(1), 70–80.
 • Toprak, S., & Ersoy, G. (2017). Femicide in Turkey Between 2000-2010. PloS ONE, 12(8), e0182409.
 • Tosun Altınöz, Ş., Altınöz, A. E., Utku, Ç., Eşsizoğlu, A., & Candansayar, S. (2018). Femicide: Psychosocial Characteristics of the Perpetrators in Turkey International. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(13):4174-4186.
 • Wacquant, L., & Akçaoğlu, A. (2017). Practice and Symbolic Power in Bourdieu: The View from Berkeley. Journal of Classical Sociology, 17(1), 37–51. https://doi.org/10.1177/1468795X16682145.
 • Weil, S. (2016a). Failed Femicides Among Migrant Survivors. Qualitative Sociology Review, 12(4), 6–21.
 • Weil, S. (2016b). Making Femicide Visible. Current Sociology, 64(7), 1124–1137.
 • Weil, S. (2017). The Advantages of Qualitative Research. Qualitative Sociology Review, 13(3), 118–125.
 • Weil, S., & Kouta, C. (2017). Femicide: A Glance Through Qualitative Lenses. Qualitative Sociology Review, 13(3), 6–12.
 • Widyono, M. (2008). Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Accountability. Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Accountability içinde (ss. 7–25). Washington.
 • Yarar, B. (2015). “Yakın İlişki İçinde Şiddet”i Feminist Bakışla Yeniden Düşünmek. B. Yarar (Ed.). Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri içinde (ss. 13–52). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
APA URAL H, KAYA Ç (2018). KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ. , 356 - 382.
Chicago URAL Haktan,KAYA Çabuk Nilay KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ. (2018): 356 - 382.
MLA URAL Haktan,KAYA Çabuk Nilay KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ. , 2018, ss.356 - 382.
AMA URAL H,KAYA Ç KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ. . 2018; 356 - 382.
Vancouver URAL H,KAYA Ç KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ. . 2018; 356 - 382.
IEEE URAL H,KAYA Ç "KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ." , ss.356 - 382, 2018.
ISNAD URAL, Haktan - KAYA, Çabuk Nilay. "KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ". (2018), 356-382.
APA URAL H, KAYA Ç (2018). KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 21(2), 356 - 382.
Chicago URAL Haktan,KAYA Çabuk Nilay KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 21, no.2 (2018): 356 - 382.
MLA URAL Haktan,KAYA Çabuk Nilay KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.2, 2018, ss.356 - 382.
AMA URAL H,KAYA Ç KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2018; 21(2): 356 - 382.
Vancouver URAL H,KAYA Ç KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2018; 21(2): 356 - 382.
IEEE URAL H,KAYA Ç "KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ." Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 21, ss.356 - 382, 2018.
ISNAD URAL, Haktan - KAYA, Çabuk Nilay. "KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ". Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 21/2 (2018), 356-382.