Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 465 - 470 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.22312/sdusbed.596981 İndeks Tarihi: 14-04-2021

Hemşirelikte Etik İklim Algısı

Öz:
Etik iklim hem etik karar vermeyi hem de etik ikileme cevapolarak sunulan davranışı etkiler. Sağlık hizmetlerinde özellikleen büyük profesyonel grup olarak hemşirelerin günlükçalışmalarında çeşitli etik meselelerle karşılaşma, uygulamave farkındalık gereksinimi etik iklim çalışmalarına artan birilgi oluşturmuş ve geçtiğimiz yirmi yılda etik iklim kavramıile ilişkili çalışmaları artırmıştır. Bu derleme; hemşire veyönetici hemşirelere, çalışma ortamlarında olumlu etik iklimalgısının oluşturulması/sürdürülmesinde rehberlik edebilecekana noktalara ve yönetim aracı olarak kullanılmasınınönemine vurgu yapmak amacıyla yapılmıştır.Etik iklimin hemşirelik ve hemşirelik yönetimi ile ilgili olan48 ulusal ve uluslararası çalışmaya ulaşılmış ve incelenmiştir.Çalışmalara google scholar, dergipark, hemarge.org.tr, selçuk.edu.tr, trdizin.gov.tr, EBSCOhost, PubMed veri tabanlarıaracılığıyla ulaşılmıştır.Etkin ve nitelikli bir sağlık bakım hizmeti sunabilme noktasındahemşirelikte etik çalışma ortamının oluşturulması son dereceönemlidir. Hemşirelerin çalışma ortamı yaşam kalitelerininyükseltilmesi, hemşirelerin etik ve etik duyarlılığa yönelikfarkındalıklarının arttırılması açısından mezuniyet öncesisonrasıüst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara eğitimprogramlarının düzenlenmesi ve bu eğitimlerin sürekliliğininsağlanmasının önemli olduğu ifade edilebilir. Sonuç olaraksağlık profesyonellerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturanhemşirelerin ve hemşire yöneticilerin olumlu etik iklimalgısının kurumlardaki etik atmosferi etkilediği söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Ethical Climate Perception in Nursing

Öz:
Ethical climate affects both ethical decision making and behavior presented in response to ethical dilemma. In health care, especially as the largest professional group, the need to meet various ethical issues in the daily work of nurses, the need for implementation and awareness has created an increasing interest in ethical climate studies and increased the studies related to the concept of ethical climate in the last two decades. This compilation; The aim of the study is to emphasize the main points that can guide the nurses and management nurses in creating / maintaining positive ethical climate perception in working environments and the importance of using them as a management tool. 48 national and international studies related to nursing and nursing management of ethical climate have been reached and examined. The studies were accessed through google scholar, dergipark hemarge.org.tr, Selçuk.edu.tr, trdizin.gov. tr, EBSCOhost, PubMed databases. In order to provide an effective and qualified health care service, it is very important to create an ethical working environment in nursing. It can be stated that it is important to organize training programs for all employees starting from pre-graduation to post-graduation management and to ensure continuity of these trainings in order to improve the quality of life of nurses’ working environment, and increase awareness of nurses on ethical and ethical sensitivity. In conclusion, it can be said that the positive ethical climate perception of nurses and nurses managers, which make up the majority of health professionals, affects the ethical atmosphere in institutions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Karatuzla M, uluocak köse t (2019). Hemşirelikte Etik İklim Algısı. , 465 - 470. 10.22312/sdusbed.596981
Chicago Karatuzla Melek,uluocak köse tuğba Hemşirelikte Etik İklim Algısı. (2019): 465 - 470. 10.22312/sdusbed.596981
MLA Karatuzla Melek,uluocak köse tuğba Hemşirelikte Etik İklim Algısı. , 2019, ss.465 - 470. 10.22312/sdusbed.596981
AMA Karatuzla M,uluocak köse t Hemşirelikte Etik İklim Algısı. . 2019; 465 - 470. 10.22312/sdusbed.596981
Vancouver Karatuzla M,uluocak köse t Hemşirelikte Etik İklim Algısı. . 2019; 465 - 470. 10.22312/sdusbed.596981
IEEE Karatuzla M,uluocak köse t "Hemşirelikte Etik İklim Algısı." , ss.465 - 470, 2019. 10.22312/sdusbed.596981
ISNAD Karatuzla, Melek - uluocak köse, tuğba. "Hemşirelikte Etik İklim Algısı". (2019), 465-470. https://doi.org/10.22312/sdusbed.596981
APA Karatuzla M, uluocak köse t (2019). Hemşirelikte Etik İklim Algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4), 465 - 470. 10.22312/sdusbed.596981
Chicago Karatuzla Melek,uluocak köse tuğba Hemşirelikte Etik İklim Algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10, no.4 (2019): 465 - 470. 10.22312/sdusbed.596981
MLA Karatuzla Melek,uluocak köse tuğba Hemşirelikte Etik İklim Algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, 2019, ss.465 - 470. 10.22312/sdusbed.596981
AMA Karatuzla M,uluocak köse t Hemşirelikte Etik İklim Algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 10(4): 465 - 470. 10.22312/sdusbed.596981
Vancouver Karatuzla M,uluocak köse t Hemşirelikte Etik İklim Algısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 10(4): 465 - 470. 10.22312/sdusbed.596981
IEEE Karatuzla M,uluocak köse t "Hemşirelikte Etik İklim Algısı." Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10, ss.465 - 470, 2019. 10.22312/sdusbed.596981
ISNAD Karatuzla, Melek - uluocak köse, tuğba. "Hemşirelikte Etik İklim Algısı". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10/4 (2019), 465-470. https://doi.org/10.22312/sdusbed.596981