Yıl: 2004 Cilt: 28 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 457 - 472 Metin Dili: Türkçe

A study on algae in Devegeçidi Dam Lake

Öz:
Devegeçidi Baraj Gölü'nde 1995 - 1996 yıllarında yapılan araştırmalar sonucu Cyanophyta (29), Euglenophyta (5), Chlorophyta (45), Pyrrhophyta (5), Bacillarjophyta (28), .bölümlerine ait toplam 112 takson teşhis edilmiştir. Cyanophyta grubu alglerinden Microcystis aeruginosa Kütz. fitoplanktonda yaygın ve dominant, Aphanizomenon floss - aquae (L.) Ralfs, Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen ise ikinci derecede en böl ve yaygın organizmalardır. Pediastrum- dublex Meyen, P. simplex var. duodenarium (Bailey) Rabenhorst, Ceratium hirundineila (O.F.Muell.) Duj. türleri yaygın ve arasıra bol olarak gözlenmişlerdir. Devegeçidi Baraj Gölü, morfometrik yapı, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, algal kompozisyonu ve bazı türlerin belirli aylardaki çoğalmaları ile mezotrofik karakterlidir. Sıcaklığa ve fosfor girdisine bağlı olarak .ötrofikasyonun arttığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelime: ötrofikasyon taksonomi kimyasal özellikler fitoplankton algler Güneydoğu Anadolu Projesi Devegeçidi Baraj Gölü Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Devegeçidi Baraj Gölü algleri üzerine bir araştırma

Öz:
This research was carried out between 1995 and 1996 in Devegeçidi Dam Lake and a total of 112 taxa belonging to 5 divisions were identified, with 29 species belonging to Cyanophyta, 5 to Euglenophyta, 45 to Chlorophyta, 5 to Pyrrhophyta and 28 to Bacillariophyta. Microcystis aeruginosa' Kütz. from the Cyanophyta was the most abundant and widespread species in phytoplankton. This was followed by Aphanizomenon floss - aquae '(1.) Ralfs and Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen as the second most abundant,and widespread organisms. Pediastrum dublex Meyen, P. simplex var. duodenarium (Bailey) Rabenhorst and Ceratium hirundinella (O.F.Muell.) Duj. species were widely distributed and sometimes observed in abundance. The morphometric structure of Devegeçidi Dam Lake, its physical and chemical properties, algal composition and the high abundance of some species in certain months show the'mesotrophic characteristics of this lake. Temperature and phosphorus inflow were noted as the main , factors causing an increase in eutrophication.
Anahtar Kelime: Southeast Anatolian Region phytoplankton taxonomy eutrophication chemical properties algae Devegecidi Dam Lake Southeast Anatolian Project

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbulut A.& Akbulut N(E) (2000). Planktonic Organisms of Manyas Lake. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering Series A 28: 8-21.
 • Altuner Z .& Aykulu G (1987). Tortum Gölü Epipelik Alg Florası Üzerinde Bir Araştırma. İÜ Su Ürünleri .Dergisi 1: 120-138. Altuner Z & Gürbüz H (1994). A Study on the Phytoplankton of the Tercan Dam Lake, Turkey. Tr J of Botany 18: 443-450.
 • Aykulu & Obah 0 (1981). Phytoplankton Biomass in the Kurtboğazı Dam Lake. Commun Fac Sci Üniv Ank Ser C. 2: 29-44.
 • Bourrelly P (1972). LesAlgues d'Eau Douce, Tome I: Les Algues Vertes Editions N. France: Boubee & Cie.
 • Cirik-Altındağ S (1982). Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu I. Cyanophyta. Doğa Bilim Dergisi 6: 67 - 81.
 • Cirik—Altındağ S (1984). Manisa-Marmara Gölü Fitoptenktonu III. Ctılorophyta, Doğa Bilim Dergisi A2 8: 1-18.
 • Cirik S & Cirik Ş (1991). îimnoloji. İzmir: EÜ Su Ürünleri Yay No: 21 Cox EJ (1996). Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. London: Chapman & Hall.
 • Elmacı A & Obali O (1998). Akşehir Gölü Kıyı Bölgesi Alg Florası. Tr J of Biology 22: 81-98.
 • Gönülol 0 & Obalı 0 (1986). Phytoplankton of Karamık Lake (Afyon) Turkey. Commun Fac Sci ÜA Ser C 4: 105-128.
 • Gönülol A & Çomak Ö (1992). Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik Araştırmalar 1. Cyanophyta. Doğa Tr J of Botany 16: 223 - 245.
 • Huber-Pestalozzi G (1938). Das Phytoplankton Des Susswassers 1-Teil. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
 • Huber-Pestalozzi G (1950). Das Phytoplankton Des Susswassers 3. Teil. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
 • Huber-Pestalozzi G (1982). Das Phytoplankton Des Susswassers 8. Teil. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagnsbuchhandlung.
 • Jeffries M & Mills D (1990). Freshwater Ecology. London: Belhaven Press. Korshikov OA (1987). The Freshwater Algae of the Ukrainian SSRV. Germany: Bishen Singh Mahendra Pal Singh and Koeltz.
 • Krammer K & Lange-Bertalot H (1991a). SiiBwasserflora von Mitteleuropa. Baciilariophycea, Band 2/3, 3. Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. Stuttgart: Gustav Fischer Ver lag.
 • Krammer K & Lange-Bertalot H (1991b). SuBwasserflora von Mitteleuropa. Bacillariophyceae, Band 2/4,4. Teil: Achnanthaceae, Kritische Erganzungen zu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema Gesamtliteraturverzeichnis. Stuttgart: Gustav Fischer Ver lag.
 • Krammer K & Lange-Bertalot H (1999a). SuBwasserflora von Mitteleuropa. Bacillariophyceae, Band 2/1,1. Teil: Naviculaceae. Berlin: Spectrum Academischer Verlag.
 • Krammer K & Lange-Bertalot H (1999b). SuBwasserflora von Mitteleuropa. Bacillariophyceae, Band 2/2, 2. Teil: Badllariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. Berlin: Spectrum Academischer Verlag. Heidelberg.
 • Lund JWG (1965). The Ecology of the Freshwater Phytoplankton. Biological Reviewes 40: 231 - 293.
 • Obalı 0 (1984). Mogan Gölü Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi. Doğa Bilim Dergisi A 2 8: 91-104.
 • Obalı 0 & Eİmacı A (1992). Kırşehir-Seyfe Gölü Bentik Alg Florası. İÜ Su Ürünleri Dergisi 1: 41 -64.
 • Odum EP (1971). Fundamentals of Ecology, 3th Edition. Philadelphia: W.B. Saunders & Co.
 • Prescott GW (1975). Algae of the Western Great Lakes Area. Dubuque, Iowa: WMC. Brown Company Publishers.
 • Round FE (1956). The Phytoplankton of Three Water Supply Reservoirs in Central Wales. Arc F Hydrobiol 52: 457-469.
 • Şahin B (1998). A Study on the Benthic Algae of Uzungöl (Trabzon). Tr J of Botany 22: 171-189.
 • Temel M (1996). Sapanca Gölü Fitoplankton Grupları Arasında Allelopatik İlişkiler Üzerinde Bir Ön Araştırma. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak Dergisi Sayı 5.
 • Temel M (1997). Büyükçekmece Gölü Bentik Alg Florası Kısım I: Epipelik Algler. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak Dergisi 5: 173-190.
 • Türkiye Çevre Vakfı Yayını (1992). Türkiye Çevre Mevzuatı. Cilt 2:992-993, Ankara.
 • Ünal Ş (1985). Beytepe ve Alap Göletlerinde Bentik Alglerin Mevsismsel Değişimi. CÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 3: 211 -236.
 • Yazıcı N & Gönülol A (1994). Suat Uğurlu Baraj Gölü (Çarşamba, Samsun-Türkiye) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik ve Ekolojik Bir Araştırma. EÜ Su Ürünleri Dergisi 11:71 -93.
APA BAYKAL T, AÇIKGÖZ ERKAYA İ, YILDIZ K, BEKLEYEN A (2004). A study on algae in Devegeçidi Dam Lake. , 457 - 472.
Chicago BAYKAL Tülay,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY,YILDIZ Kazım,BEKLEYEN AYSEL A study on algae in Devegeçidi Dam Lake. (2004): 457 - 472.
MLA BAYKAL Tülay,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY,YILDIZ Kazım,BEKLEYEN AYSEL A study on algae in Devegeçidi Dam Lake. , 2004, ss.457 - 472.
AMA BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ,YILDIZ K,BEKLEYEN A A study on algae in Devegeçidi Dam Lake. . 2004; 457 - 472.
Vancouver BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ,YILDIZ K,BEKLEYEN A A study on algae in Devegeçidi Dam Lake. . 2004; 457 - 472.
IEEE BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ,YILDIZ K,BEKLEYEN A "A study on algae in Devegeçidi Dam Lake." , ss.457 - 472, 2004.
ISNAD BAYKAL, Tülay vd. "A study on algae in Devegeçidi Dam Lake". (2004), 457-472.
APA BAYKAL T, AÇIKGÖZ ERKAYA İ, YILDIZ K, BEKLEYEN A (2004). A study on algae in Devegeçidi Dam Lake. Turkish Journal of Botany, 28(5), 457 - 472.
Chicago BAYKAL Tülay,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY,YILDIZ Kazım,BEKLEYEN AYSEL A study on algae in Devegeçidi Dam Lake. Turkish Journal of Botany 28, no.5 (2004): 457 - 472.
MLA BAYKAL Tülay,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY,YILDIZ Kazım,BEKLEYEN AYSEL A study on algae in Devegeçidi Dam Lake. Turkish Journal of Botany, vol.28, no.5, 2004, ss.457 - 472.
AMA BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ,YILDIZ K,BEKLEYEN A A study on algae in Devegeçidi Dam Lake. Turkish Journal of Botany. 2004; 28(5): 457 - 472.
Vancouver BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ,YILDIZ K,BEKLEYEN A A study on algae in Devegeçidi Dam Lake. Turkish Journal of Botany. 2004; 28(5): 457 - 472.
IEEE BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ,YILDIZ K,BEKLEYEN A "A study on algae in Devegeçidi Dam Lake." Turkish Journal of Botany, 28, ss.457 - 472, 2004.
ISNAD BAYKAL, Tülay vd. "A study on algae in Devegeçidi Dam Lake". Turkish Journal of Botany 28/5 (2004), 457-472.