Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 254 - 263 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21076/vizyoner.520389

TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne (KHGM) bağlı hastanelerde tıbbı malzeme stoklarını ABC, VED ve ABC-VED Matris stok kontrol yöntemlerine göre analiz etmektir. Araştırmada tıbbı malzemeleri hem maliyet hem de hayati öneme haiz olup olmadığına göre sınıflandıran ABC, VED ve ABC-VED matris stok kontrol yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 2017 yılı tıbbı malzeme alımlarının toplam hastane bütçesi içindeki payı %11.47 olarak tespit edilmiştir. ABC analizinde tıbbi malzeme tutarı A, B, C grubu malzemelerin tutar yüzdesi sırasıyla %69.63, %20.04 ve %10.32 olarak saptanmıştır. VED analizinde ise V, E, D grubu malzemelerin tutar yüzdesi sırasıyla %50.95, %25.72, %23.33 olarak tespit edilmiştir. ABC-VED matris analizine göre tıbbı malzeme stokları üç kategoride sınıflandırılmıştır. Bu analize göre hem hayati öneme haiz olup hem de maliyeti yüksek olan kategori I’de yer alan ve stok kontrol açısından sıkı bir denetime tabi tutulması gereken tıbbi malzeme tutarı 1.933.545.273-TL (%80.35), stok kontrol denetimi orta düzeyde olan ve alternatifi bulunan kategori II tıbbi malzeme tutarı 436.984.756-TL (%18.16) ve kategori III’de hem maliyeti hem de hayati önem derecesi düşük tıbbı malzeme tutarı ise 35.836.943-TL (%1.49) olarak saptanmıştır. Hastanelerde tıbbı malzeme stoklarının maliyet etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmak için ABC, VED ve ABC-VED matris stok kontrol yöntemlerinin yönetsel bir araç olarak kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

ABC AND VED ANALYSIS IN MEDICAL MATERIALS STOCK CONTROL: A RESEARCH ON THE HOSPITALS OF THE MINISTRY OF HEALTH

Öz:
The aim of the study is to analyze medical material stocks in the hospitals affiliated to the General Directorate of Public Hospitals (KHGM) according to ABC, VED and ABC-VED Matrix stock control methods. ABC, VED and ABC-VED matrix stock control methods, which classify medical materials according to both cost and vital importance, are used in the study. As a result of the research, the share of medical supplies purchases in 2017 in the total hospital budget is determined as 11.47%. In ABC analysis, the amount of medical equipment is determined as 69.63%, 20.04% and 10.32% of A, B and C group materials, respectively. In VED analysis, the amount of V, E, D group materials are determined as 50.95%, 25.72% and 23.33%, respectively. According to ABC-VED matrix analysis, medical material stocks are classified into three categories. According to this analysis, the amount of medical equipment that is both vital and costly in category I, which should be subject to strict control in terms of inventory control, is 1,933,545,273-TL (80.35%), the amount of category II medical equipment with an intermediate stock control audit and alternative is 436,984,756-TL (18.16%) and in category III, both the cost and the amount of medical materials with low vital importance are determined as 35,836,943-TL (1.49%). As a result, the use of ABC, VED and ABC-VED matrix stock control methods is suggested as an administrative tool to manage the cost of medical supplies in hospitals in a cost-effective manner.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdağ, R. (2010). Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı, İlerleme Raporu, Ankara.
 • Akdağ, R. (2011). Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı, Değerlendirme Raporu (2003-2010). Sağlık Bakanlığı Yayın No: 839. Ankara.
 • Chase, R.B., Nicholas J. Aquilano, ve F. Robert Jacobs. (1998). Production and Operations Management: Manifacturing and Services, Eight Edition, McgrawHill.
 • Devnani, M., Gupta, A.K. and Nigah, R. (2010). “ABC and VED Analysis of the Pharmacy Store of a Tertiary Care Teaching”, Research and Referral Healthcare Institute of India, Journal of Young Pharmacists, 2(2), 201–205.
 • Filiz, A. (2008). Üretim Yönetiminde Verimlilik Sırları, Sistem Yayıncılık, No:588.
 • Gupta, R., Gupta, K.K., Jain, B.R. ve Garg, R.K. (2007). “ABC and VED analysis in medical stores inventory control”, Medical Journal Armed Forces India,63(4), 325-327.
 • Gupta, S, ve Sunil K. (2000). Inventory control. HospitalStores Management: An IntegralApproach. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd., New Delhi.
 • Khurana, S, Neelam, C, ve Vinod K,S. (2013). Inventory control techniques in medical stores of a tertiary care neuropsy chiatry hospital in Delhi. Health, 5(1):8–13.
 • Kobu, B. (2006), Üretim Yönetimi, Beta Basım: İstanbul.
 • Kritchanchai, D. and Meesamut, W. (2015). “Developing Inventory Management in Hospital”, International Journal of Supply Chain Management, 4(2), 11-19.
 • Mahatme, M. S.,Hiware, S.K., Shinde, A.T., Salve, A. M and Dakhale, G.N. (2012). Medical Store Management: an Integrated Economic Analysis of a Tertiary Care Hospital in Central India, Journal of Young Pharmacists, 4(2): 114-118.
 • Manhas Anil, K., Aubid, M., Haroon, R., Sheikh Mushtaq, A. ve Syed, A.T. (2012). Analysis of Inventory of Drug and Pharmach Departman of a Tertiary care Hospital, Analysis, 25(3), 183-185.
 • Reddy, V. Venkat (2008). “Managing a Modern Hospital: Hospital Materials Management”, Edited by A.V. Srinivasan, Sage Publications inc, California, USA.
 • Sağlık Bakanlığı (2011). Strateji Geliştirme Başkanlığı, Azami Stok Miktarı Uygulamasını Düzenleyen 2011/29 Sayılı Genelge, Ankara.
 • Sayıştay Başkanlığı (2018). Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sayıştay Denetim Raporları, https://www.sayistay.gov.tr/tr, (Erişim Tarihi: 01 Mayıs 2018).
 • KHGM (2018). Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Tengilimoğlu, D ve Yiğit, V. (2017). Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Vaz, F., Ferreira, A., Pereira-Antao, I., Kulkarni, M. and Motghare, D. (2008). Application of Inventory Control Techniques for Drug Management at a Rural Health Centre”, Indian Journal of Preventative and Social Medicine, 39(3), 120–123.
 • Vaz, F.S., Ferreira A.M. , Pereira-Antao I.,Kulkarni M.S. and Motghare D.D. (2008). “A Study of Drug expenditure at a Tertiary Care Hospital: An ABC-VED Analysis”, Journal of Health Management, 10(1), 119–127.
 • Yiğit V. (2014). Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama. Sayıştay Dergisi, 9, 105-128.
 • Yiğit V. (2017). Medical Materials Inventory Control Analysis at University Hospital in Turkey. International Journal of Health Sciences&Research 7(1), 227-231.
APA YİĞİT A, YİĞİT V (2019). TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. , 254 - 263. 10.21076/vizyoner.520389
Chicago YİĞİT Arzu,YİĞİT VAHİT TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. (2019): 254 - 263. 10.21076/vizyoner.520389
MLA YİĞİT Arzu,YİĞİT VAHİT TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. , 2019, ss.254 - 263. 10.21076/vizyoner.520389
AMA YİĞİT A,YİĞİT V TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. . 2019; 254 - 263. 10.21076/vizyoner.520389
Vancouver YİĞİT A,YİĞİT V TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. . 2019; 254 - 263. 10.21076/vizyoner.520389
IEEE YİĞİT A,YİĞİT V "TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA." , ss.254 - 263, 2019. 10.21076/vizyoner.520389
ISNAD YİĞİT, Arzu - YİĞİT, VAHİT. "TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". (2019), 254-263. https://doi.org/10.21076/vizyoner.520389
APA YİĞİT A, YİĞİT V (2019). TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(24), 254 - 263. 10.21076/vizyoner.520389
Chicago YİĞİT Arzu,YİĞİT VAHİT TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 10, no.24 (2019): 254 - 263. 10.21076/vizyoner.520389
MLA YİĞİT Arzu,YİĞİT VAHİT TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.10, no.24, 2019, ss.254 - 263. 10.21076/vizyoner.520389
AMA YİĞİT A,YİĞİT V TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2019; 10(24): 254 - 263. 10.21076/vizyoner.520389
Vancouver YİĞİT A,YİĞİT V TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2019; 10(24): 254 - 263. 10.21076/vizyoner.520389
IEEE YİĞİT A,YİĞİT V "TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA." Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10, ss.254 - 263, 2019. 10.21076/vizyoner.520389
ISNAD YİĞİT, Arzu - YİĞİT, VAHİT. "TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 10/24 (2019), 254-263. https://doi.org/10.21076/vizyoner.520389