Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları

Yıl: 2020 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1296 - 1318 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18094/JOSC.776605 İndeks Tarihi: 28-04-2021

Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları

Öz:
Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü,2020 yılı itibariyle dünya genelinde küresel bir sağlık mücadelesininbaşlamasına neden oldu. Yaşanan süreçte ülkeler, hem ulusal hem deuluslararası boyutta çeşitli tedbirler alarak, vaka sayıları ile ölümoranlarını azaltmaya ve pandemi sürecinin toplumsal etkilerinikontrol altında tutmaya çalıştılar. Sosyal mesafe kuralı, bireyselizolasyon ve karantina uygulamalarının öne çıktığı tedbirler, dünyagenelinde toplumların sosyo-ekonomik değişimler yaşamalarına yolaçtı. Covid-19 pandemisi ile artan online harcamalar, e-ticaret vedijital reklam yatırımlarına da etki etti. Çalışma, ilgili alanda yapılanulusal ve uluslararası çeşitli araştırmaların incelenerek, pandemisürecinde değişen tüketim pratikleri, e-ticaret harcamaları ve dijitalreklam yatırımları konularında hazırlanmış kuramsal bir makaledir.Araştırmanın amacı; modern tüketim teorilerinin yetersiz kaldığıCovid-19 pandemisinde, bireylerin tüketim pratikleri, onlineharcamaların e-ticarette etki ettiği alanlar ve dijital reklamyatırımları konularını ele almaktır. Yapılan araştırma neticesinde;pandemi döneminde ihtiyacı olandan fazlasını alarak, depolamayapan ve kendini bu şekilde güvende hisseden “stoklayan” tüketicilerdikkat çekmektedir. Süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında;turizm, seyahat, eğlence merkezleri, restoran ve kafeler gelirken,market-gıda sektöründe yapılan “ihtiyaç temelli” tüketimharcamalarının ciddi oranda arttığı yapılan araştırmalar ile ortayakonmuştur. Dijital pazarlamanın yükselişe geçtiği Covid-19pandemisinde özellikle pek çok sektörde yaşanan geçici hizmetdurdurma süreçleri, reklam yatırımlarının e-ticaret harcamalarınınaksine düşüşe geçmesine neden olmuştur.
Anahtar Kelime:

E-Commerce and Digital Advertising Investments During the Covid-19 Period

Öz:
The COVID-19 virus, which broke out in China and quickly brought all the world under its influence caused a global health struggle to begin all across the world as of 2020. During this period, by taking various precautions at the national and international level, countries tried to reduce the number of cases and death rates and keep the social effects of the pandemic under control. Precautions, among which the rule of social distancing, individual isolation and quarantines were prominent, caused societies worldwide to undergo socio-cultural changes. Online expenditures that increased with the COVID-19 pandemic also affected e-commerce and digital advertising investments. The study is a theoretical article on consumption practices that changed during the pandemic, ecommerce expenditures, and digital advertising investments, reviewing several national or international studies in the field. This study aims to analyze consumption practices of individuals, areas online expenditures affect in e-commerce, and digital advertising investments during the COVID-19 pandemic, during which modern consumption theories fall short. As a result of the study, 'stockpiler' consumers who buy more than they need during the pandemic, stockpile, and feel safe in this way attract attention. While at the forefront of the sectors most affected by the pandemic there were tourism, traveling, entertainment centers, restaurants and cafes, it was revealed with researches that 'need-based' consumption expenditures in the grocery shopping-food sector significantly increased. The temporary suspensions of services experienced in many sectors during the COVID-19 pandemic, during which digital marketing rose, caused advertising investments to decrease, in contrast with e-commerce expenditures.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baker, R. S., Farrokhnia, R., Meyer, S., Pagel, M., & Yannelis, C. (2020, Nisan). How does household spending respond to an epidemic? Consumption during the 2020 COVID-19 pandemic. National Bureau of Economic Research.(26949).
 • Baudrillard, J. (2012). Tüketim toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bocock, R. (2009). Tüketim. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Ccinsight. (2020). Online transaction trends by location. Temmuz 03, 2020 tarihinde https://ccinsight.org/trends-by-location/#regional-trends adresinden alındı
 • Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2020, Mayıs). The cost of the Covid-19 crisis: lockdowns, macroeconomic expectations, and consumer spending. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH NBER Working Paper.
 • Deloitte. (2020, Nisan 2). Covid-19 salgını Türkiye’de hangi sektörleri ne kadar etkiledi? Temmuz 6, 2020 tarihinde Marketing Türkiye: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/deloitte-analiz-etti-covid-19-salginiturkiyede-hangi-sektorleri-ne-kadar-etkiledi/ adresinden alındı.
 • Ekonomist. (2020, Nisan 2). Dev markalar Kovid-19 nedeniyle logo değiştirdi. Temmuz 15, 2020 tarihinde Ekonomist: https://www.ekonomist.com.tr/otomotiv/koronavirus-devmarkalara-logo-degistirtti.html adresinden alındı.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı. (2020). COVID-19 salgınının ekonomı̇, güvenlı̇k, demokrası̇ ve temel haklar, brexı̇t, tarım, tı̇caret, çevre ve ı̇klı̇m, sosyal polı̇tı̇kalar üzerı̇ndekı̇ etkı̇lerı̇. İKV.
 • Influencer Marketing Hub. (2020). Coronavirus (COVID-19) marketing & ad spend ımpact: report + statistics. Influencer Marketing Hub.
 • Ipsos. (2020). Koronavirüs salgını ve toplum araştırması. Ipsos.
 • Marketing Türkiye. (2020, Temmuz). pandemi, Türkiye’de hızlı tüketim ürünlerinin satışını arttırdı. Temmuz 2020 tarihinde Marketing Türkiye: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/pandemi-turkiyede-hizli-tuketimurunlerinin-satisini-artirdi/ adresinden alındı
 • McKinsey & Company. (2020). A global view of how consumer behavior is changing amid COVID-19. McKinsey & Company. McKinsey & Company. adresinden alındı.
 • Nielsen. (2020, Mart 16). COVID-19: The unexpected catalyst for tech adoptıon. Haziran 28, 2020 tarihinde Nielsen: https://www.nielsen.com/eu/en/insights/article/2020/covid-19- the-unexpected-catalyst-for-tech-adoption/ adresinden alındı
 • Öztürk, G. (2020). Türkiye’de corona virüsün reklam sektörü üzerindeki etkileri ve reklamın geleceğine ı̇lişkin öngörüler. İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Rogers, K., & Cosgrove, A. (2020, Nisan 16). Future consumer ındex: How COVID-19 is changing consumer behaviors. Haziran 25, 2020 tarihinde EY Global: https://www.ey.com/en_gl/consumer-products-retail/how-covid-19-could-changeconsumer-behavior adresinden alındı
 • Stackline. (2020, Mart). Top 100 fastest growing & declining categories in e-commerce. Temmuz 2020 tarihinde Stackline: https://www.stackline.com/news/top-100-gainingtop-100-declining-e-commerce-categories-march-2020 adresinden alındı
 • Statista. (2020, Mayıs). Thinking about your everyday life, since the COVID-19 / coronavirus pandemic, have you made any changes to your general lifestyle? Temmuz 27, 2020 tarihinde Statista: https://www.statista.com/statistics/1105960/changes-to-the-generallifestyle-due-to-covid-19-in-selected-countries/ adresinden alındı
 • Tepav. (2020). COVID-19’un tüketici harcamalarına etkisi. türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı. TEPAV.
 • Türk Tabipler Birliği. (2020). Covid-19 pandemisi iki aylık değerlendirme raporu. TTB. United Nations. (2020). World economic situation and prospects (WESP) mid-2020 report. UN.
 • Van Deel, M. (2020, Mayıs 27). It’s time to expand your ecommerce capabilities fast. Temmuz 04, 2020 tarihinde Capgemini: https://www.capgemini.com/2020/05/its-time-toexpand-your-ecommerce-capabilities-fast/ adresinden alındı
 • WARC, N. A. (2020, Haziran 23). The COVID-19 impact on advertising spend. Haziran 24, 2020 tarihinde Visual Capitalist: https://www.visualcapitalist.com/the-covid-19- impact-on-advertising-spend/ adresinden alındı
 • WHO, W. H. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) situation report. Haziran 25, 2020 tarihinde https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situationreports/20200506covid-19-sitrep-107.pdf?sfvrsn=159c3dc_2 adresinden alındı
 • Worldometer. (2020). Haziran 2020 tarihinde https://www.worldometers.info/coronavirus/ adresinden alındı
 • Yorulmaz, R., & Kaptan, S. (2020, Nisan). Kovid-19 ile mücadele sürecinde maliye politikalarının rolü. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar (ULİSA) Enstitüsü(1), 25.
 • Zeo Agency. (2020, Nisan). Online pazar yerleri 2019-2020 q1 sektör raporu. Temmuz 2020 tarihinde Zeo Agency: https://zeo.org/PazarYerleri-Sektor-Analizi-ZeoAgency.pdf adresinden alındı.
APA GENCYUREK ERDOGAN M (2020). Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları. , 1296 - 1318. 10.18094/JOSC.776605
Chicago GENCYUREK ERDOGAN MERVE Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları. (2020): 1296 - 1318. 10.18094/JOSC.776605
MLA GENCYUREK ERDOGAN MERVE Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları. , 2020, ss.1296 - 1318. 10.18094/JOSC.776605
AMA GENCYUREK ERDOGAN M Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları. . 2020; 1296 - 1318. 10.18094/JOSC.776605
Vancouver GENCYUREK ERDOGAN M Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları. . 2020; 1296 - 1318. 10.18094/JOSC.776605
IEEE GENCYUREK ERDOGAN M "Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları." , ss.1296 - 1318, 2020. 10.18094/JOSC.776605
ISNAD GENCYUREK ERDOGAN, MERVE. "Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları". (2020), 1296-1318. https://doi.org/10.18094/JOSC.776605
APA GENCYUREK ERDOGAN M (2020). Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları. Selçuk İletişim, 13(3), 1296 - 1318. 10.18094/JOSC.776605
Chicago GENCYUREK ERDOGAN MERVE Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları. Selçuk İletişim 13, no.3 (2020): 1296 - 1318. 10.18094/JOSC.776605
MLA GENCYUREK ERDOGAN MERVE Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları. Selçuk İletişim, vol.13, no.3, 2020, ss.1296 - 1318. 10.18094/JOSC.776605
AMA GENCYUREK ERDOGAN M Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları. Selçuk İletişim. 2020; 13(3): 1296 - 1318. 10.18094/JOSC.776605
Vancouver GENCYUREK ERDOGAN M Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları. Selçuk İletişim. 2020; 13(3): 1296 - 1318. 10.18094/JOSC.776605
IEEE GENCYUREK ERDOGAN M "Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları." Selçuk İletişim, 13, ss.1296 - 1318, 2020. 10.18094/JOSC.776605
ISNAD GENCYUREK ERDOGAN, MERVE. "Covid-19 Döneminde E-Ticaret Ve Dijital Reklam Yatırımları". Selçuk İletişim 13/3 (2020), 1296-1318. https://doi.org/10.18094/JOSC.776605