İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler

Yıl: 2001 Cilt: 18 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 33 - 37 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler

Öz:
Bu çalışma Ocak 1999 - Aralık 1999 tarihleri arasında yürütülmüştür. Örnekler aylık olarak alınmıştır, incelenen 302 balığın 274 adedinde (%90.73) parazite rastlanılmıştır. Bu çalışma sonucunda 2'si Digenea (Haplocladus typicus Odhner 1911, Lepocreadium pyriforme, Linton, 1900) l i Nematoda ((Contracaecum aduncum Rud, 1802) olmak üzere 3 tür endoparazite, l i Copepoda (Lernaea sp.) olmak üzere l tür ektoparazite rastlanılmıştır. Bulunan bu parazitler arasında %88.74 parazitizm değeriyle C.aduncum'un en yoğun olduğu görülmüştür. Diğer üç türde ise parazitizm değerleri düşük bulunmuştur.
Anahtar Kelime: mevsimsel dağılım Trachurus trachurus parazitler Copepoda iplik solucanları karagöz istavrit Digenea

Konular: Biyoloji Balıkçılık Limnoloji Zooloji

Seasonal variations in the parasites of horse mackerel (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758))

Öz:
Seasonal variations in the parasites of horse mackerel (Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758). This study was carried out between January 1999 and December 1999. The samples were collected each month. The parasite was found in 274 fishes (90.73 %) of 302 fishes. At the result of this study three species of endoparasites which were two species of Digenea (Haplocladus typicus Odhner, 1911, Lepocreadiutn pyriforme Linton, 1900), one species of Nematoda (Contracaecum aduncum Rud, 1802) and one species of ectoparasite which was one species of Copepoda (Lernaea sp.) were found. Among these parasites found it was seen that C.aduncum was the most dense with a prevalence of %88.74.
Anahtar Kelime: Nematoda horse mackerel Digenea seasonal distribution Trachurus trachurus parasites Copepoda

Konular: Biyoloji Balıkçılık Limnoloji Zooloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akmirza, A.,1998. İstavrit Balığının Faunası. Doğu Anadolu Bölgesi III.Su Ürünleri Sempozyumu, Sayfa 344.
 • Akşiray, F.,1954. Türkiye Deniz Balıkları Tayin Anahtarı. İst. Üniv. Fen Fak. Hidrobiyoloji Araşt. Enst. Yay.No.1 227 p.
 • Bykhovskaya-Pavlovskaya, I.E. et al., 1964. Key to Parasites of Freshwater Fish of the USSR. Translated from Rusian Israel Program for Scientific translations. Jerusalem. P.510-680.
 • Bylund,G., Fagerholm,H.P., Calenius G., Wingren, B.J. and Winstrom, M.1980. Parasites of Fish in Finland. II.Metods for Studying Parasite Fauna in Fish. Acta Academiae Aboensis. Ser.B. Vol.40 Nr.2 p.1-23.
 • Cheng,T.C.,1973. General Parasitology, Academic Press.Inc.London p.586-692.
 • Gonzales,L.,1998. The Life Cycle of Hysterochylacium aduncum (Nematoda: Anisakidae) in chilean Marine Farms. Aquaculture 162, 173-186.
 • Kruse,G.O.W., Pritchard, M.H.,1982. The Collection and Preservation of Animal Parasites Technical Bulletin. The Harold W.Wanter Laboratory, p.1-128.
 • Oğuz,M.C.,1996. Mudanya Kıyılarında Yakalanan Bazı Teleost Balıklarda Kayıt Edilen Nematodlar . Türkiye Parazitoloji Dergisi. 20 (3-4) : 467-477.
 • Peter,J.A.,Maillard, C., 1987. Ascarides de Posissons de MediterraneeOccidentale. Bull. . Mus.Natn.Host. Nat.,Paris, 4 ser., 9., section A. No4: 773-798.
 • Pora,E.,1979. Le Chinchard de la Mer Naire (Trachurus mediterraneus ponticus). Institut Roumain de Recherches Marines, Contanta p.625-641.
 • Stoskopf, M.K., 1993. Fish Medicine. W.B.Saunders Company.
 • Su Ürünleri İstatistikleri, 1997. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • Tiğin, Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,S., 1992. Balık Parazitleri. Türkiye Parazitoloji Dergisi, XVI. (1), s.103-119.
 • Timur,M., Doğan,K.,1999. İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi Vol.16 No: 1-2 sayfa 1-17.
 • Yamaguti,S., 1958. Systema Helminthum. The Digenetic Trematodes of Vertebrates. Inst. Sc.Publ. Newyork-London, p.22-145.
 • Yamaguti,S., 1962. Systema Helminthum. Nematodes Inst. Sc. Publ. New YorkLondon, p.25-39.
APA AKMIRZA A (2001). İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler. , 33 - 37.
Chicago AKMIRZA Ahmet İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler. (2001): 33 - 37.
MLA AKMIRZA Ahmet İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler. , 2001, ss.33 - 37.
AMA AKMIRZA A İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler. . 2001; 33 - 37.
Vancouver AKMIRZA A İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler. . 2001; 33 - 37.
IEEE AKMIRZA A "İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler." , ss.33 - 37, 2001.
ISNAD AKMIRZA, Ahmet. "İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler". (2001), 33-37.
APA AKMIRZA A (2001). İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler. Su Ürünleri Dergisi, 18(1-2), 33 - 37.
Chicago AKMIRZA Ahmet İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler. Su Ürünleri Dergisi 18, no.1-2 (2001): 33 - 37.
MLA AKMIRZA Ahmet İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler. Su Ürünleri Dergisi, vol.18, no.1-2, 2001, ss.33 - 37.
AMA AKMIRZA A İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler. Su Ürünleri Dergisi. 2001; 18(1-2): 33 - 37.
Vancouver AKMIRZA A İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler. Su Ürünleri Dergisi. 2001; 18(1-2): 33 - 37.
IEEE AKMIRZA A "İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler." Su Ürünleri Dergisi, 18, ss.33 - 37, 2001.
ISNAD AKMIRZA, Ahmet. "İstavrit balığında (Trachurus trachurus (Linnaeus,1758)) rastlanan parazitlerdeki mevsimsel değişimler". Su Ürünleri Dergisi 18/1-2 (2001), 33-37.