Yıl: 2020 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 49 - 69 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 02-05-2021

Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması

Öz:
Amaç: Doğal afetler, bulaşıcı salgın hastalıklar ve olağanüstü durumlar da, ülkeler insan sağlığını korumak için bir takım farklı önlemler almaktadır. Korona virüs salgını etkisiyle birlikte Türkiye’de alınan tedbirler doğrultusunda mümkün olduğunca evde kalma ve sokağa çıkmama tavsiye edilmiştir. Bu çalışmada, olağanüstü durumlarda yeni nesil e-perakendecilik inovasyonlarından özelliklede son yıllarda farklılaştırarak sunulan marketten eve konsepti ile çalışan firmaların önemi, tercih sebepleri ve tüketicilerin kullanım düzeyleri araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmada veri toplama aracı olarak, Türkiye’de ilk resmi Korona vakasının teşhis edildiği tarih ile vaka sayısının 1000 rakamını geçtiği tarih arasında bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Marketten kapıya hizmeti alan kişilerin yaşları, gelir durumları ve cinsiyet ile ilgili analizler yapılmıştır. Hizmeti kullanma sebepleri için bir ölçek geliştirilmiş ve elde edilen faktörler arasında ki ilişkiyi bulmak için regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Kişilerin yaşları, gelir durumları ve cinsiyet ile ilgili anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Bu durumda, yukarıda bahsedilen hizmeti alan kişilerin; kadın-erkek, yaş grupları ve gelir durumları göz önüne alındığında bu hizmete yaklaşımları farklıdır. Keşifsel Faktör Analizi sonuçlarına göre marketten kapıya hizmet almadan önce dikkate alınan üç temel faktör; psikolojik, güven ve müşteri hizmetleri olarak tespit edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Marketten kapıya hizmet sağlayan firmalar, yaş grupları, cinsiyetleri ve gelir durumlarına göre, her gruba ait farklı promosyon ve hizmet ile müşterilerinin memnuniyetini çoğaltabilirler. Ayrıca ölçekte yer alan faktörler ışığında, müşteri sayılarını arttırabilirler. Özgün Değer: E-perakendecilik ile ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen, özellikle salgın zamanında önem kazanan, marketten kapıya yeni nesil perakendecilik ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma, yeni nesil hizmet inovasyonu olarak ortaya çıkan bu hizmet ile ilgili olarak Türkiye’de yapılan ilk çalışma özelliğini taşımaktadır.
Anahtar Kelime:

New Generation Retailing: COVID-19 Process from Market to Home Service Innovation Research

Öz:
Purpose: Countries take a number of different measures to protect human health in natural disasters, contagious epidemics and ext raordinary situations. Corona virus outbreak in line with measures taken in Turkey with the effect was recommended to stay at home as much as possible and take to the streets. In this study, the importance of companies working with the market-to-home concept, which has been differentiated from new generation e-retailing innovations, especially in recent years, in extraordinary situations, the reasons for preference and the usage levels of the consumers are investigated. Methodology: As data collection tool in this study, a survey of the number of cases between the date of the first official identifi cation of the corona through which the case was held in Turkey in 1000 figures. Analyzes were made regarding the ages, income levels and gender of the people receiving the service from the market. A scale was developed for the reasons for using the service, and regression analysis was performed to find the relationship between the factors obtained. Findings: A meaningful differentiation has been determined regarding the ages, income levels and gender of the persons. In this case, the persons who receive the service mentioned above; Considering the age groups and income levels of men and women, theirapproach to this service is different. According to the results of the Exploratory Factor Analysis, three basic factors that are taken into consideration before getting service from the market to the door; It has been identified as psychological, trust and customer service. Practical Implications: Firms that provide service from the market to the door can increase the satisfaction of their customers with different promotions and services for each group, according to their age groups, gender and income status. In addition, in the light of the factors in the scale, they can increase the number of customers. Originality: According to the market-to-door service groups, companies, age groups, genders and income status, the satisfaction of their customers increases with different promotions and services belonging to the group. In addition, the number of domains factors can increase the number of customers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA gencturk s, Ozturkoglu Y (2020). Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması. , 49 - 69.
Chicago gencturk selin,Ozturkoglu Yucel Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması. (2020): 49 - 69.
MLA gencturk selin,Ozturkoglu Yucel Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması. , 2020, ss.49 - 69.
AMA gencturk s,Ozturkoglu Y Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması. . 2020; 49 - 69.
Vancouver gencturk s,Ozturkoglu Y Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması. . 2020; 49 - 69.
IEEE gencturk s,Ozturkoglu Y "Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması." , ss.49 - 69, 2020.
ISNAD gencturk, selin - Ozturkoglu, Yucel. "Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması". (2020), 49-69.
APA gencturk s, Ozturkoglu Y (2020). Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 9(2), 49 - 69.
Chicago gencturk selin,Ozturkoglu Yucel Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi 9, no.2 (2020): 49 - 69.
MLA gencturk selin,Ozturkoglu Yucel Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, vol.9, no.2, 2020, ss.49 - 69.
AMA gencturk s,Ozturkoglu Y Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi. 2020; 9(2): 49 - 69.
Vancouver gencturk s,Ozturkoglu Y Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi. 2020; 9(2): 49 - 69.
IEEE gencturk s,Ozturkoglu Y "Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması." Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 9, ss.49 - 69, 2020.
ISNAD gencturk, selin - Ozturkoglu, Yucel. "Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması". Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi 9/2 (2020), 49-69.