Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi

Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 83 - 94 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37583/diyalog.759424 İndeks Tarihi: 02-05-2021

Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi

Öz:
Sigmund Freud’un psikanaliz kuramını felsefi açıdan yeniden temellendiren psikiyatr Jacques-Marie Emile Lacan, 13 Nisan 1901'de doğduğu Paris’te 9 Eylül 1981 yılında ölmüştür. Bilinçdışının dil gibi yapılandığı görüşünden hareket eden ve yapısalcı dilbiliminden yararlanan Lacan, Freud’un psikanalitik kuramından yola çıksa da Freud’un bilinçdışında aradığı öznenin psişik yapısını, dış gerçeklikteki öteki ile bağıntılı olarak ele almıştır. Bunun sonucunda insanın bilinçdışı tarafından şekillendirildiğine değil, aksine bilinçdışının insanın içinde bulunduğu dış gerçeklik tarafından biçimlendirildiği görüşünü dile getirmiştir. Kısacası imgesel, sembolik ve gerçek olmak üzere doğası gereği bölünmüş haldeki insan psişesinin bütün unsurlarının dış dünyadaki bir ötekinin / Ötekinin bakışı altında dönüşüme uğradığını, bütün psikolojik sorunların temelinde yatanın da özne ile öteki arasındaki gerilim olduğunu ileri sürmüştür. Biz de bu çalışmamızda Lacanyen psikanalizin bahsi geçen unsurlarını ve psişik öznenin geçirdiği üç dönemi (imgesel, sembolik ve gerçek) ele alacağız. Bu teorik bilgilerin ardından Marie Luise Kaschnitz’in kısa öyküsü “Kuş Rock” taki kuş imgesini Lacanyen psikanalizmin bu bilgileri ışığında metne bağlı inceleme yöntemi ile inceleyeceğiz. Öznenin Ayna Evresi ile başlayan ve benliğini bütünleştirmek uğruna girdiği ötekileşme ve Ötekileşme süreçlerinin eserdeki izdüşümlerini tespit etme girişiminde bulunacağız.
Anahtar Kelime:

A Lacanian Analysis of the Work “Bird Rock” by Marie Luise Kaschnitz

Öz:
Psychiatrist Jacques-Marie Emile Lacan, who philosophically reaffirmed Sigmund Freud's psychoanalytictheory, was born in Paris on April 13, 1901 and died there on September 9, 1981. Acting from the viewthat the unconscious is structured like a language, Lacan, although based on Freud's psychoanalytictheory. He has dealt with the psychic structure of the subject that Freud is seeking in the unconscious withthe other in the external reality. As a result, he has reached that not the human being is shaped by theunconscious, but rather the unconscious being shaped by the external reality. In short, he argued that allthe elements of human psyche, which are inherently divided into the real, the imaginary, the symbolicforms, are shaped by the “othering” of the subject or the big “Other” in the outside world. According toLacan, the tension between the subject and the big “Other” in the symbolic arena is the basis of allpsychological problems. After this theoretical knowledge and in the light of this information of Lacanianpsychoanalysis with a text-based examination method, we will examine the image of a bird in MarieLuise Kaschnitz's short story “Bird Rock”. We will attempt to determine the projections of the Lacan’s concept of “othering” and “Othering” in the work, which starts with the Mirror Phase of the subjectattempting to integrate the different parts of his fragmented self.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adam, Birgit (2009): Die schönsten internationalen Vornamen: Für Mädchen und Jungen. Mit Herkunft und Bedeutung. Mit Infos zu berühmten Namensträgern. Heyne Verlag.
 • Berger, Peter Ludwig (1985): Modernleşme ve Bilinç. Çev. Cevdet Cerit. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bergson, Henri (2015): Madde ve Bellek. Çev. Işık Ergüden. Ankara: Dost Kitapevi.
 • Butzer, Günter / Jacob, Joachim (2012): Metzler Lexikon literarischer Symbole. Stuttgart: Springer Verlag.
 • Castel, Pierre Henri (2009): Freud’un „Ruhsal Aygıt“ ından Lacan’ın İlk Topolojik Şemalarına: Kopuş mu, Süreklilik mi?. Çev. Ali Bilgin. MonoKL Lacan Özel Sayısı, Sayı: VI-VII. 157-216.
 • Çelebi, Volkan (2009): Dış-Yakınlığın Çıkmazı ile Dışarının Sorumluluğu Arasında: ‘Lacan ve Levinas’ta Başka. MonoKL Lacan Özel Sayısı, Sayı: VI-VII. 241.
 • Eidukevičienė, Rūta (2003): Jenseits des Geschlechterkampfes: traditionelle Aspekte des Frauenbildes in der Prosa von Marie Luise Kaschnitz, Gabriele Wohmann und Brigitte Kronauer. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.
 • Fink, Bruce (1999): A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis-Theory and Technique. London: Harvard University Press.
 • Florensky, Pavel (2007): Tersten Perspektif. Çev. Yeşim Tükel. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Freud, Sigmund (2002): Metapsikoloji. Çev. Emre Kapkın /Ayşen Tekşen Kapkın. İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Freud, Sigmund. (2013): Uygarlığın Huzursuzluğu. Çev. Haluk Barışcan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Freud, Sigmund (2017): Briefe, Psychoanalytische Schriften, Studien und mehr: Massenpsychologie und Ich-Analyse + Die Traumdeutung + Über Psychoanalyse + Das Ich und das Es + Hemmung, Symptom und Angst + Abhandlungen zur Sexualtheorie und viel mehr. Musaicum Books.
 • Hançerlioğlu, Orhan (1977): Felsefe Ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Homer, Sean (2005): Lacan. New York: Routledge.
 • Kaplan, Ramazan (1998): Edebiyat Bilgi ve Kuramları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kaschnitz, Marie Luise (2014): Kuş Rock. Çağdaş Alman Öykü Antolojisi: Almanya-Avusturya-İsviçre. Çev. ve Der.: Kamuran Şipal. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Lacan, Jacques (1998): The Seminar of Jacques Lacan. Book XX: Encore, (1972-1973). Ed. Jacques Alain Miller. Çev.: Bruce Fink. New York.
 • Lacan, Jacques (2005): Ecrits. Çev. Bruce Fink. New York: W.W. Norton & Company.
 • Lacan, Jacques (2013): Psikanalizin Dört Temel Kavramı. Çev. Nilüfer Erdem. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Leader, Darian (2004): Mona Lisa Kaçırıldı / Sanatın Bizden Gizledikleri. Çev. Handan Akdemir. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Leppert, Richard (2009): Sanatta Anlamın Görüntüsü. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • McGowan, Todd. / Kunkle, Sheila (2014): Lacan ve Çağdaş Sinema. Çev. Yasemin Ertuğrul / Caner Turan. İstanbul: Say Yayınları.
 • Nasio, Juan David (2007): Jacques Lacan’ın Kuramı Üzerine Beş Ders, Çev. Özge Erşen /Murat Erşen. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Sartre, Jean Paul (2009): İmgelem. Çev. Alp Tümertekin. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Sayın, Zeynep (2013): İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Schweikert, Uwe (1997): Kaschnitz. Metzler Autoren Lexikon. Ed. Bernd Lutz. Stuttgart: Metzler.
 • Tura, Saffet Murat (1996): Freud’dan Lacan’a Psikanaliz. İstanbul: Ayrıntı.
 • Wellek, Rene /Warren, Austin (1982): Yazın Kuramı. Çev. Yurdanur Salman /Suat Karantay. İstanbul: Altın Yayınları.
 • Zizek, Slavoj (2002a): İdeolojinin Yüce Nesnesi. İstanbul: Metis.
 • Zizek, Slavoj (2002b): Kırılgan Temas. İstanbul: Metis.
 • Zizek, Slavoj (2004): Yamuk Bakmak. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Zizek, Slavoj (2011): İdeolojinin Yüce Nesnesi. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
APA ARAS İ (2020). Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi. , 83 - 94. 10.37583/diyalog.759424
Chicago ARAS İnci Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi. (2020): 83 - 94. 10.37583/diyalog.759424
MLA ARAS İnci Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi. , 2020, ss.83 - 94. 10.37583/diyalog.759424
AMA ARAS İ Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi. . 2020; 83 - 94. 10.37583/diyalog.759424
Vancouver ARAS İ Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi. . 2020; 83 - 94. 10.37583/diyalog.759424
IEEE ARAS İ "Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi." , ss.83 - 94, 2020. 10.37583/diyalog.759424
ISNAD ARAS, İnci. "Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi". (2020), 83-94. https://doi.org/10.37583/diyalog.759424
APA ARAS İ (2020). Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 8(1), 83 - 94. 10.37583/diyalog.759424
Chicago ARAS İnci Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik 8, no.1 (2020): 83 - 94. 10.37583/diyalog.759424
MLA ARAS İnci Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.8, no.1, 2020, ss.83 - 94. 10.37583/diyalog.759424
AMA ARAS İ Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. 2020; 8(1): 83 - 94. 10.37583/diyalog.759424
Vancouver ARAS İ Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi. DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. 2020; 8(1): 83 - 94. 10.37583/diyalog.759424
IEEE ARAS İ "Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi." DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 8, ss.83 - 94, 2020. 10.37583/diyalog.759424
ISNAD ARAS, İnci. "Marie Luise Kaschnitz’in „Kuş Rock“ Eserinin LacanyenAnalizi". DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik 8/1 (2020), 83-94. https://doi.org/10.37583/diyalog.759424