Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1380 - 1399 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29299/kefad.853990 İndeks Tarihi: 03-05-2021

Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

Öz:
Günümüzde öğretmenler meslek hayatlarında pek çok farklı çevreden insanlarla sosyalilişkiler kurmaktadır. Bu sosyal ilişkiler bağlamında velilerle öğretmenlerin kurduklarıilişkiler oldukça önemli görülmektedir. Bazı anne-babalar bu ilişkiler sırasındaöğretmenlere baskıcı bir şekilde yaklaşım göstermektedir. Velilerin öğretmenler üzerineuyguladıkları baskı birçok farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Üzerinde baskı hissedenöğretmenler ise öğrencilerin ödev miktarını değiştirme, disiplini arttırma, farklı öğretimmetotları kullanma gibi pek çok yola başvurmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı velilerinöğretmenler üzerine olan baskı seviyeleri ile 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarısıarasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın verileri Finlandiya, Almanya, Türkiye veAmerika ülkelerinden TIMSS 2015 değerlendirme sınavına katılan öğrenciler ve buöğrencilerin öğretmenlerinden elde edilmiştir. Araştırmaya bu ülkelerden toplam 25.320öğrenci ve bunların öğretmenleri, yaklaşık olarak 1013, katılmıştır. Verilerin analizinde nicelaraştırma metotlarından olan doğrusal regresyon analizi, IDB analiz programı ve SPSSkullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, Finlandiya hariç bütün ülkelerde velilerinöğretmen üzerindeki baskıları öğrencilerin başarısını anlamlı ve pozitif yönde etkilediğinigöstermektedir. Velilerin öğretmenler üzerindeki baskısı arttıkça bu öğretmenlerinöğrencilerinin matematik başarısının da doğrusal bir şekilde arttığı görülmüştür
Anahtar Kelime:

The Effect of Parental Pressure on Teachers on Students' Mathematics Achievement

Öz:
Today, teachers establish social relationships with people from many different backgrounds in their professional lives. In the context of these social relationships, the relationships between parents and teachers are crucial. Some parents are oppressive to teachers during these relationships. Parental pressure on teachers occurs in many ways. Teachers who feel pressure use many ways as changing the amount of homework, increasing discipline, and using different teaching methods. This study aims to reveal the relationship between the amount of parental pressure on teachers and the academic success of 4th-grade students. The data of the study were obtained from students who participated in the 2015 assessment exam of TIMSS in Finland, Germany, Turkey, and the U.S.A and from these students' teachers. A total of 25.320 students and approximately 1013 teachers from these countries participated to this study. Data analysis was performed using linear regression analysis which are among the quantitative research methods by the IDB analysis program and SPSS software. The findings of the study show that parental pressure on teachers affects students' mathematics achievement significantly and positively in all countries except Finland. It was observed that as the parental pressure on teachers increased, the mathematics achievement of these teachers' students increased.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Güven U, SEZER B (2020). Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. , 1380 - 1399. 10.29299/kefad.853990
Chicago Güven Ufuk,SEZER Behlül Bilal Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. (2020): 1380 - 1399. 10.29299/kefad.853990
MLA Güven Ufuk,SEZER Behlül Bilal Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. , 2020, ss.1380 - 1399. 10.29299/kefad.853990
AMA Güven U,SEZER B Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. . 2020; 1380 - 1399. 10.29299/kefad.853990
Vancouver Güven U,SEZER B Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. . 2020; 1380 - 1399. 10.29299/kefad.853990
IEEE Güven U,SEZER B "Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi." , ss.1380 - 1399, 2020. 10.29299/kefad.853990
ISNAD Güven, Ufuk - SEZER, Behlül Bilal. "Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi". (2020), 1380-1399. https://doi.org/10.29299/kefad.853990
APA Güven U, SEZER B (2020). Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1380 - 1399. 10.29299/kefad.853990
Chicago Güven Ufuk,SEZER Behlül Bilal Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 21, no.3 (2020): 1380 - 1399. 10.29299/kefad.853990
MLA Güven Ufuk,SEZER Behlül Bilal Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, 2020, ss.1380 - 1399. 10.29299/kefad.853990
AMA Güven U,SEZER B Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 21(3): 1380 - 1399. 10.29299/kefad.853990
Vancouver Güven U,SEZER B Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 21(3): 1380 - 1399. 10.29299/kefad.853990
IEEE Güven U,SEZER B "Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, ss.1380 - 1399, 2020. 10.29299/kefad.853990
ISNAD Güven, Ufuk - SEZER, Behlül Bilal. "Velilerin Öğretmenler Üzerindeki Baskılarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 21/3 (2020), 1380-1399. https://doi.org/10.29299/kefad.853990