Yıl: 2021 Cilt: 68 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 167 - 172 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.33988/auvfd.756970 İndeks Tarihi: 04-05-2021

Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock

Öz:
The aim of this study was to determine an infectious bronchitis (IB) infection, caused by an Israel variant 2 (IS/1494/06)-like IBV, in a layer chicken flock regularly vaccinated with vaccines containing IBV H120 and 4/91 strains. Mild respiratory symptoms, drop in egg production and soft-shelled eggs and eventually death were observed in a layer chicken flock. Clinical samples from four diseased chickens were examined for the detection and genotyping of IBV by virus isolation, a commercial real time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR) and nucleotide sequencing. Both Israel variant 2 (IS-Var2) and 793/B serotypes were detected from samples by rRT-PCR, but sequencing results of a 345 bp part of S1 gene revealed that our IBV isolate, HFT-IBV, was IS/1494/06 (IS-Var2)-like with the 97.7% genetic similarity. These results suggested that immunity against vaccination with a combination of different genotypes (H120 and 4/91) could not be protective for IS-Var2 IBV field infection. In addition, identification of genotypes from the clinical samples, such as swabs and organ samples by commercial rRT-PCR assays failed to find correct IBV genotype responsible for the IB infection, whereas analysis of nucleotide sequencing of S1 gene of IBV as a gold standard test undoubtedly detected causative genotype of the infection. Also, the findings indicated that there is an urgent need for consider genotype- or protectotype-match vaccination strategies in the field to prevent vaccine- and IB-dependent economic losses of the poultry sector and logically protect chickens from IBV infection.
Anahtar Kelime:

Yumurtacı bir tavuk sürüsünde İnfeksiyöz Bronşit Virüsünün İsrail varyant 2 (IS/1494/06) genotipinin tespiti

Öz:
Bu çalışmanın amacı, IBV H120 ve 4/91 suşları içeren aşılar ile düzenli olarak aşılanan bir yumurtacı tavuk sürüsünde, İsrail varyantı 2 (IS / 1494/06) benzeri IBV'nin neden olduğu infeksiyöz bronşit (IB) enfeksiyonunu belirlemektir. Yumurtacı tavuk sürüsünde hafif solunum yolu semptomları, yumurta veriminde düşüş, kabuk bozuklukları ve bir süre sonra ölüm gözlendi. Hastalıklı tavuklardan alınan klinik örnekler virüs izolasyonu, ticari gerçek zamanlı RT-PCR (rRT-PCR) ve nükleotid dizileme yöntemleri IBV’nin belirlenmesi ve genotiplendirilmesi açısından incelendi. Örneklerin rRT-PCR ile analizi neticesinde hem İsrail varyant 2 (ISVar2 hem de 793/B serotipleri tespit edilmesine karşın, S1 geninin 345 bp’lik kısmının dizileme sonuçları IBV izolatının, HFT-IBV, % 97,7 oranında genetik benzerlik ile IS/1494/06 (IS-Var2) benzeri olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuçlar farklı genotiplerin (H120 ve 4/91) kombinasyonu ile aşılamaya karşı oluşan bağışıklığın, IS-Var2 enfeksiyonu için koruyucu olamayacağını göstermektedir. Ayrıca,svab ve organ örnekleri gibi klinik örneklerden ticari rRT-PCR testi ile genotiplerin tanımlama işleminin IB enfeksiyonundan sorumlu olan genotipin bulunmasında yetersiz kaldığı, buna karşılık altın standart test olarak kabul edilen IBV’nin S1 geninin nükleotid dizileme analizinin enfeksiyona neden olan genotipi doğru olarak tespit ettiği belirlendi. Buna ilaveten, çalışmanın bulguları kanatlı sektörünün aşı ve IB’ye bağlı ekonomik kayıplarını önlemek ve dolayısıyla tavukları rasyonel bir şekilde IBV enfeksiyonundan korumak için, sahada genotip veya protektotip uyumlu aşılama stratejilerinin dikkate alınmasının gerekliliğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
4
3
 • 1. Ball C, Awad F, Hutton S, et al (2017): Infectious bronchitis vaccine virus detection and part-S1 genetic variation following single or dual inoculation in broiler chicks. Avian Pathol, 46, 309-318.
 • 2. Bassam RH, Hussein HA, Amer MM, et al (2019): Molecular Characterization of VAR2 among IBV Infected poultry in Lebanon. J Virol Sci, 5, 114-123.
 • 3. Callison SA, Jackwood MW, Hilt DA (2001): Molecular characterization of infectious bronchitis virus isolates foreign to the United States and comparison with United States isolates. Avian Dis, 45, 492-499.
 • 4. Cavanagh D (2007): Coronavirus avian infectious bronchitis virus. Vet Res, 38, 281-297.
 • 5. Cook JK, Jackwood M, Jones RC (2012): The long view: 40 years of infectious bronchitis research. Avian Pathol, 41, 239-250.
 • 6. De Wit JJ, Cook, JKA, Van der Heijden HM (2011): Infectious bronchitis virus variants: a review of the history, current situation and control measures. Avian Pathol, 40, 223-235.
 • 7. Feng KY, Chen T, Zhang X, et al (2018): Molecular characteristic and pathogenicity analysis of a virulent recombinant avain infectious bronchitis virus isolated in China. Poult Sci, 97, 3519-3531.
 • 8. Haqshenas G, Assasi K, Akrami H (2005): Isolation and molecular characterization of infectious bronchitis virüs isolate Shiraz IBV, by RT PCR and restriction enzyme analysis. Iran J Vet Res, 6, 70-78.
 • 9. Kahya S, Coven F, Temelli S, et al (2013): Presence of IS/1494/06 genotype-related infectious bronchitis virus in breeder and broiler flocks in Turkey. Ankara Univ Vet Fak Derg, 60, 27-31.
 • 10. King DJ, Cavanagh D (1991): Infectious bronchitis. 471- 484. In: BW Calnek, HJ Barnes, CW Beard, WM Reid, HW Yoder (Eds), Diseases of Poultry. Iowa State University Press, Ames.
 • 11. Lai M, Cavanagh D (1997): The molecular biology of coronaviruses. Adv Virus Res, 48, 1-100.
 • 12. Meir R, Rosenblut E, Perl S, et al (2004): Identification of a novel nephropathogenic infectious bronchitis virus in Israel. Avian Dis, 48, 635-641.
 • 13. Valastro V, Holmes EC, Britton P, et al (2016): S1 genebased phylogeny of infectious bronchitis virus: an attempt to harmonize virus classification. Infect Genet Evol J, 39, 349-364.
 • 14. Yılmaz H, Altan E, Çizmecigil UY, et al (2016): Phylogeny and S1 gene variation of infectious bronchitis virus detected in broilers and layers in Turkey. Avian Dis, 60, 596-602.
 • 15. Yılmaz H, Çizmecigil UY, Gurel AB, et al (2017): Variants of Infectious Bronchitis Virus (Ibv) in chickens in Turkey and production of recombinant Ibv-N protein by using baculovirus expression system. Bulg J Vet Med, 1, 240-247.
APA ONGOR H, Timurkaan N, Coven F, KARABULUT B, Eröksüz H, CETINKAYA B, Carlı K (2021). Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock. , 167 - 172. 10.33988/auvfd.756970
Chicago ONGOR Hasan,Timurkaan Necati,Coven Fethiye,KARABULUT BURAK,Eröksüz Hatice,CETINKAYA BURHAN,Carlı Kamil Tayfun Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock. (2021): 167 - 172. 10.33988/auvfd.756970
MLA ONGOR Hasan,Timurkaan Necati,Coven Fethiye,KARABULUT BURAK,Eröksüz Hatice,CETINKAYA BURHAN,Carlı Kamil Tayfun Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock. , 2021, ss.167 - 172. 10.33988/auvfd.756970
AMA ONGOR H,Timurkaan N,Coven F,KARABULUT B,Eröksüz H,CETINKAYA B,Carlı K Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock. . 2021; 167 - 172. 10.33988/auvfd.756970
Vancouver ONGOR H,Timurkaan N,Coven F,KARABULUT B,Eröksüz H,CETINKAYA B,Carlı K Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock. . 2021; 167 - 172. 10.33988/auvfd.756970
IEEE ONGOR H,Timurkaan N,Coven F,KARABULUT B,Eröksüz H,CETINKAYA B,Carlı K "Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock." , ss.167 - 172, 2021. 10.33988/auvfd.756970
ISNAD ONGOR, Hasan vd. "Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock". (2021), 167-172. https://doi.org/10.33988/auvfd.756970
APA ONGOR H, Timurkaan N, Coven F, KARABULUT B, Eröksüz H, CETINKAYA B, Carlı K (2021). Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 68(2), 167 - 172. 10.33988/auvfd.756970
Chicago ONGOR Hasan,Timurkaan Necati,Coven Fethiye,KARABULUT BURAK,Eröksüz Hatice,CETINKAYA BURHAN,Carlı Kamil Tayfun Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 68, no.2 (2021): 167 - 172. 10.33988/auvfd.756970
MLA ONGOR Hasan,Timurkaan Necati,Coven Fethiye,KARABULUT BURAK,Eröksüz Hatice,CETINKAYA BURHAN,Carlı Kamil Tayfun Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.68, no.2, 2021, ss.167 - 172. 10.33988/auvfd.756970
AMA ONGOR H,Timurkaan N,Coven F,KARABULUT B,Eröksüz H,CETINKAYA B,Carlı K Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2021; 68(2): 167 - 172. 10.33988/auvfd.756970
Vancouver ONGOR H,Timurkaan N,Coven F,KARABULUT B,Eröksüz H,CETINKAYA B,Carlı K Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2021; 68(2): 167 - 172. 10.33988/auvfd.756970
IEEE ONGOR H,Timurkaan N,Coven F,KARABULUT B,Eröksüz H,CETINKAYA B,Carlı K "Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock." Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 68, ss.167 - 172, 2021. 10.33988/auvfd.756970
ISNAD ONGOR, Hasan vd. "Detection of Israel variant 2 (IS/1494/06) genotype of Infectious Bronchitis Virus in a layer chicken flock". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 68/2 (2021), 167-172. https://doi.org/10.33988/auvfd.756970