Yıl: 2021 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 216 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.28948/ngmuh.715778

T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması

Öz:
Yapısal elemanların deprem performansının belirlenmesi için, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’de (TBDY, 2018) T en-kesitli betonarme kirişler için öngörülen şekil değiştirme esaslı hasar sınırları analitik olarak incelenmiştir. Betonarme T en-kesitli kiriş modelleri için moment-eğrilik ilişkilerinden elde edilen veriler kullanılarak kırılma durumları ve elastik ötesi davranışları incelenmiştir. TBDY, (2018)’de verilen hasar sınır değerleri betonarme T en-kesitli kiriş modelleri için hesaplanmıştır. Şekil değiştirme değerleri TBDY (2018)’de tanımlanmış olan Göçmenin Önlenmesi (GÖ), Kontrollü Hasar (KH) ve Sınırlı Hasar (SH) performans seviyeleri için araştırılmıştır. GÖ ve KH performans düzeyleri için plastik dönmelerin hasar sınırları; akma eğriliği, kopma eğriliği, plastik mafsal uzunluğu, kesme açıklığı ve boyuna donatı çapının fonksiyonudur. Basınç donatısı oranın artırılmasının; T en kesitli betonarme kirişlerin akma momentine (𝑀𝑦), kırılma momentine(𝑀𝑢), kırılma eğriliğine (𝑘𝑢) ve plastik dönme sınırları (𝜃𝑃(𝐾𝐻)ve𝜃𝑃(𝐺Ö))üzerine pozitif etkisinin olduğunu ispatlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Investigation of deformation based damage limits of reinforced concrete t beams

Öz:
Deformation based damage limits for T cross-section reinforcedconcrete beams, which were mandated in Turkish Building EarthquakeCode, 2018 (TBDY, 2018) were analytically investigated to be able todetermine the earthquake performance of structural members. Thefailure stages and nonlinear behavior of T cross-section beams wereinvestigated by using the data obtained from moment-curvaturerelations. Damage limit values given in TBDY, (2018) were calculatedfor the designed concrete T cross-section beam models. The deformationlimits were calculated for the levels of collapse prevention (GÖ),controlled damage (KH) and limited damage (SH) performance levelsas defined in TBDY, (2018). Three different damage limits and thecorrespondence strain limits were investigated for the T cross-sectionbeams. Damage limits of plastic rotations for GÖ and KH performancelevels are functions of yield curvature, ultimate curvature, plastic hingelength, shear length and the diameter of the longitudinal reinforcement.Increasing the compression reinforcement ratios has positive effect onthe yield moment (𝑀𝑦), maximum moment (𝑀𝑢), maximum curvature(𝑘𝑢) and limit values of plastic rotations (𝜃𝑃(𝐾𝐻) and 𝜃𝑃(𝐺Ö)).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA JAMAL R, YÜKSEL S (2021). T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması. , 209 - 216. 10.28948/ngmuh.715778
Chicago JAMAL Rohullah,YÜKSEL S. Bahadır T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması. (2021): 209 - 216. 10.28948/ngmuh.715778
MLA JAMAL Rohullah,YÜKSEL S. Bahadır T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması. , 2021, ss.209 - 216. 10.28948/ngmuh.715778
AMA JAMAL R,YÜKSEL S T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması. . 2021; 209 - 216. 10.28948/ngmuh.715778
Vancouver JAMAL R,YÜKSEL S T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması. . 2021; 209 - 216. 10.28948/ngmuh.715778
IEEE JAMAL R,YÜKSEL S "T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması." , ss.209 - 216, 2021. 10.28948/ngmuh.715778
ISNAD JAMAL, Rohullah - YÜKSEL, S. Bahadır. "T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması". (2021), 209-216. https://doi.org/10.28948/ngmuh.715778
APA JAMAL R, YÜKSEL S (2021). T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(1), 209 - 216. 10.28948/ngmuh.715778
Chicago JAMAL Rohullah,YÜKSEL S. Bahadır T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 10, no.1 (2021): 209 - 216. 10.28948/ngmuh.715778
MLA JAMAL Rohullah,YÜKSEL S. Bahadır T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, 2021, ss.209 - 216. 10.28948/ngmuh.715778
AMA JAMAL R,YÜKSEL S T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2021; 10(1): 209 - 216. 10.28948/ngmuh.715778
Vancouver JAMAL R,YÜKSEL S T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2021; 10(1): 209 - 216. 10.28948/ngmuh.715778
IEEE JAMAL R,YÜKSEL S "T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması." Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10, ss.209 - 216, 2021. 10.28948/ngmuh.715778
ISNAD JAMAL, Rohullah - YÜKSEL, S. Bahadır. "T en-kesitli betonarme kirişlerin şekil değiştirme esaslı hasar sınırlarınınaraştırılması". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 10/1 (2021), 209-216. https://doi.org/10.28948/ngmuh.715778