Yıl: 2018 Cilt: 44 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 197 - 202 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32708/uutfd.451667 İndeks Tarihi: 05-05-2021

Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi

Öz:
Bu çalışmanın amacı bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde TDP kullanımının retrospektif olarak incelenmesi ve bu alandaki eksikliklerin ortaya konarak transfüzyon alanında iyileşmeye gidilmenin sağlanmasıdır. Çalışmaya 01.02.2014 – 01.02.2017 tarihleri arasında bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde TDP verilen tüm hastalar alınırken, 18 yaş altı ve gebeler çalışma dışı bırakılmıştır. Toplanan verilerin kaydedildiği çalışma formunda; hastanın adı soyadı, protokol numarası, yaşı, cinsiyeti, TDP verilme endikasyonu, endikasyon uygunluğu, verilen TDP miktarı, beraberinde varsa verilen başka kan ürünü ve miktarı, transfüzyon sırasında gelişmişse komplikasyon türü, transfüzyon öncesine ait hemoglobin ve trombosit değerleri, transfüzyon öncesi ve sonrasına ait Protrombin Zamanı (PT), aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT), INR değerleri, hastaların sonuçlanma şekilleri (yatış, sevk, taburculuk ve ölüm) kaydedilmiştir. Acil serviste, TDP verilen hastaların %73.9’unda uygun endikasyon saptanırken, %26.1’inde hastalara endikasyon dışı TDP verildiği gözlendi. Sonuç olarak bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; bir Üniversite Hastanesi AS’inde azımsanmayacak oranda uygunsuz TDP transfüzyonunun yapıldığını söyleyebiliriz. Birçok çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da AS’de TDP verilme endikasyonları arasında warfarin overdoz ilk sırada yer almaktadır. Uygunsuz TDP kullanımından kaçınmak için özellikle kanama bulgusu olmaksızın warfarin overdozu veya karaciğer hastalıkları nedeniyle koagülasyon parametrelerinde uzama olan hastalara TDP verilmesinden kaçınmamız gerekmektedir. Uygun TDP transfüzyonu için, mutlaka kılavuzlar kullanılmalı ve hastanelerin bu konuda kendi oluşturduğu protokolleri olmalıdır.
Anahtar Kelime:

Retrospective Analysis of Patients Receiving Fresh Frozen Plasma (FFP) in a University Hospital Emergency Department

Öz:
The purpose of this study is to investigate retrospectively the use of FFP in an university hospital emergency department and to make improvements by showing the deficiencies in this area. All the patients who had received FFP between 01.02.2014 - 01.02.2017 in university hospital emergency department were included except the pregnant patients and patients under age 18. In the study form; patient's name, protocol number, age, gender, indications for FFP, indication conformity, amount of FFP given, amount of blood product and other blood products given if accompanied, type of complications developed during transfusion, hemoglobin and platelet values before transfusion, Prothrombin Time (PT), Active Partial Thromboplastin Time (aPTT), INR values, patient outcome patterns (admission, referral, discharge and death) were recorded. In the emergency department, 73.9% of patients receiving FFP had appropriate indications however26.1% of patients had not. As a result, in the direction of the findings obtained from this study; inappropriate FFP transfusion was made in high rates and like other studies warfarin overdose is among the first indications for FFP administration in emergency department. In order to avoid inappropriate FFP transfusion, we need to avoid giving FFP to patients with prolonged coagulation parameters, especially due to warfarin overdose or liver diseases without evidence of bleeding. For appropriate FFP transfusion, guidelines must be used and hospitals should have their own protocols in this regard.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Hillman RS, Ault KA, Rinder HM (eds). Blood component Therapy. Hematology in clinical practice. 4 th edition. New York: Mc Graw Hill. 2005:431-41.
 • 2.Tekgündüz E. Herkes için transfüzyon tıbbı sempozyum dizisi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, No: 44. 2005;163-74.
 • 3.Tintinalli JE, Stapczynski JS, Ma OJ, et al (eds). Tintinalli's Emergency Medicine Manual. 7th Edition. New York: Mc Graw Hill;2015.
 • 4.Cable R, Carlson CRB, Chambers TVRL, et al (eds). Practice Guidelines For Blood Transfusion: A Compliation from Recent Peer Reviewed Literature. Second Edition. American Red Cross. 2007
 • 5.Emektar E, Dagar S, Corbacioglu SK, et al. The evalution of audit of Fresh-Frosen Plasma (FFP) usage in emergency department. 2016;16(4):137-40.
 • 6.O'Shaughnessy DF, Atterbury C, Bolton Maggs P, et al. British Committee for Standards in Haematology. Blood Transfusion Task Force. Guidelines for the use of fresh frozen plasma, cryoprecipitate and cryosupernatant. Br J Haematol. 2004;126:11-28.
 • 7.Crosby E, Ferguson D, Hume HA, et al. Guidelines for red blood cell and plasma transfusion for adults and children. Can Med Assoc J. 1997;156:1-24.
 • 8.Akkas M, Ataman DK, Akman C, et al. Inappropriate fresh frozen plasma use in coagulation disorder. Eur J Surg Sci. 2011;2:38-41.
 • 9.Moylan S, Szabo F, Scott H, et al. Use of fresh-frozen plasma at Royal Darwin Hospital: a retrospective audit. Intern Med J. 2008;38:686-91.
 • 10.Flores PW. To inadequate indication of blood transfusion in a reference hospital in Lima, Peru. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011;28(4):617-22.
 • 11.Luk C, Eckert KM, Barr RM, et al. Prospective audit of the use of fresh-frozen plasma, based on Canadian Medical Association transfusion guidelines. CMAJ. 2012;166:1539-40.
 • 12.Moiz B, Arif FM, Hashmi KZ. Appropriate and inappropriate use of fresh frozen plasma. J Pak Med Assoc. 2006;56:356-9.
 • 13.Pahuja S, Sethi N, Singh S, et al. Concurrent audit of fresh frozen plasma: experience of a tertiary care hospital. Hemato-logy. 2012;17(5):306-10.
 • 14.Lingegowda JB, Jeyakumar JD, Muddegowda PH, et al. An audit of requests for fresh frozen plasma in a tertiary care center in South India. J Lab Physicians. 2016;8:41-4.
 • 15.Iorio A, Basileo M, Marchesini E, et al. Audit of the clinical use of fresh-frozen plasma in Umbria: study design and results of the pilot phase. Blood Transfus. 2008;6:211-9.
 • 16.Dara SI, Rana R, Afessa B, Moore SB, Gajic O. Fresh frozen plasma transfusion in critically ill medical patients with coagulopathy. Crit Care Med. 2005 ;33(11):2667-71.
 • 17.Stanworth SJ, Grant-Casey J, Lowe D, Laffan M, New H, Murphy MF, Allard S. The use of fresh-frozen plasma in England: high levels of inappropriate use in adults and children. Transfusion. 2011;51(1):62-70.
 • 18.Saadah NH, van Hout FMA, Schipperus MR, et al. Comparing transfusion reaction rates for various plasma types: a systematic review and meta-analysis/regression. Transfusion. 2017;10:1111.
 • 19.Timler D, Klepaczka J, Kasielska-Trojan A, Bogusiak K. Analysis of complications after blood components transfusions.Pol Przegl Chir. 2015;87(4):166-73.
 • 20.Fung MK (ed). Non-infectious complications of blood transfusion. Chapter 27, AABB Technical Manual, 18th. edition. AABB, Bethesda, 2014.
 • 21.Negi G, Gaur DS, Kaur R. Blood transfusion safety: A study of adverse reactions at the blood bank of a tertiary care center. Adv Biomed Res. 2015;4:237.
 • 22.Vasudev R, Sawhney V, Dogra M, Raina R. Transfusion-related adverse reactions: From institutional hemovigilance effort to National Hemovigilance program. Asian Journal of Transfusion Science. 2016;10(1):31–6.
 • 23.Hui CH, Williams I, Davis K. Clinical audit of the use of fresh-frozen plasma and platelets in a tertiary teaching hospital and the impact of a new transfusion request form. Intern Med J. 2005;35(5):283-8.
 • 24.Dzik W, Rao A Why do physicians request fresh frozen plasma? Transfusion. 2004;44(9):1393-4.
 • 25.Youssef WI, Salazar F, Dasarathy S, Beddow T, Mullen KD. Role of fresh frozen plasma infusion in correction of coagulopa thy of chronic liver disease: a dual phase study. American Journal of Gastroenterology. 2003;98(6):1391-4.
 • 26.Sezik S, Aksay E, Kılıç T Y. The Effect of Fresh Frosen Plasma Transfusion on International Normalized Ratio in Emergency Department Patients. The Journal of Medicine. 2014;47(5):596-600.
APA KARAMURAT M, DURAK V, KÖKSAL Ö (2018). Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi. , 197 - 202. 10.32708/uutfd.451667
Chicago KARAMURAT Mehmet,DURAK Vahide Aslıhan,KÖKSAL Özlem Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi. (2018): 197 - 202. 10.32708/uutfd.451667
MLA KARAMURAT Mehmet,DURAK Vahide Aslıhan,KÖKSAL Özlem Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi. , 2018, ss.197 - 202. 10.32708/uutfd.451667
AMA KARAMURAT M,DURAK V,KÖKSAL Ö Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi. . 2018; 197 - 202. 10.32708/uutfd.451667
Vancouver KARAMURAT M,DURAK V,KÖKSAL Ö Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi. . 2018; 197 - 202. 10.32708/uutfd.451667
IEEE KARAMURAT M,DURAK V,KÖKSAL Ö "Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi." , ss.197 - 202, 2018. 10.32708/uutfd.451667
ISNAD KARAMURAT, Mehmet vd. "Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi". (2018), 197-202. https://doi.org/10.32708/uutfd.451667
APA KARAMURAT M, DURAK V, KÖKSAL Ö (2018). Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(3), 197 - 202. 10.32708/uutfd.451667
Chicago KARAMURAT Mehmet,DURAK Vahide Aslıhan,KÖKSAL Özlem Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 44, no.3 (2018): 197 - 202. 10.32708/uutfd.451667
MLA KARAMURAT Mehmet,DURAK Vahide Aslıhan,KÖKSAL Özlem Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.44, no.3, 2018, ss.197 - 202. 10.32708/uutfd.451667
AMA KARAMURAT M,DURAK V,KÖKSAL Ö Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 44(3): 197 - 202. 10.32708/uutfd.451667
Vancouver KARAMURAT M,DURAK V,KÖKSAL Ö Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 44(3): 197 - 202. 10.32708/uutfd.451667
IEEE KARAMURAT M,DURAK V,KÖKSAL Ö "Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi." Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44, ss.197 - 202, 2018. 10.32708/uutfd.451667
ISNAD KARAMURAT, Mehmet vd. "Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde Taze DonmuşPlazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 44/3 (2018), 197-202. https://doi.org/10.32708/uutfd.451667