Yıl: 2020 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 257 - 278 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-05-2021

Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü

Öz:
Terör örgütleri, lojistik ihtiyaçlarını karşılamak ve terör faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için yasal ve yasal olmayan kaynakların kombinasyonuna ihtiyaç duymaktadırlar. Suç gelirlerinin başka bir mahiyete dönüştürülerek izlerinin silinmesi, karapara aklama ve terörizmin finansmanının ortak noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, terörizmin finansman kaynaklarını ve karapara aklamanın terörizmin finansmanında ki rolünü açığa kavuşturmaktır. Çalışmada, para izinin takip edilmesinin karapara aklama faaliyetlerinin ve terör örgütlerinin finansman kaynaklarının tespitinde ve önlenmesinde kritik öneme sahip olduğu ve kayıt dışı ekonomilerde yaygın olan karapara aklama faaliyetlerinin engellenmesi için yasal olmayan faaliyetlerin çekiciliğinin ortadan kaldırılmasının önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Financial Sources of Terrorism and the Role of Money Laundering in Financing of Terrorism

Öz:
Terrorist organizations need a combination of legal and illegal resources to meet their logistics needs and ensure the continuity of terrorist activities. Conversion of illicit proceeds constitute the common point of money laundering and financing of terrorism. The aim of the study is to reveal the financing sources of terrorism and the role of money laundering in financing terrorism. In the study, it was concluded that following the money trail is critical in determining and preventing money laundering activities and financial resources of terrorist organizations and eliminating the attractiveness of illegal activities in order to prevent money laundering activities that are common in informal economies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aras, G. ve Soy, Ş. Ö. (2012). Cyber terrorism: Technology and power. International Refereed Academic Social Sciences Journal Special Issue 2, 3(7), 10-17.
 • Archer, M. E. (2014). Crossing the rubicon: Understanding cyber terrorism in the European context. The European Legacy, 19(5), 606-621.
 • Ashley, S. P. (2012). The future of terrorist financing: Fighting terrorist financing in the digital age. Penn State University Journal of International Affairs, 1(2), 9-26.
 • Bağırzade, E. (2012). Kayıt dışı ekonomi kavramına ortak yaklaşım sorunu: Makroiktisat kapsamlı kavramsal analiz. Sosyoekonomi, 2, 195-223.
 • Bantekas, I. (2003). Current developments the international law of terrorist financing. The American Journal of International Law, 97(2), 315-333.
 • Bell, R. E. (2004). The confiscation. Forfeiture and disruption of terrorist finances. Journal of Money Laundering Control, 7(2), 105-125.
 • Byman, D. (2005). Deadly connections states that sponsor terrorism. New York: Cambridge University.
 • Ceylan, A. K. (2012). Hiç konuşmayanlar konuşuyor; mücadele edenlerin dilinden terör. İstanbul: Yeniyüzyıl.
 • Clarke. P. C. (2015). Terrorism. Inc.: The financing of terrorism. Insurgency and irregular warfare. California: Abc-Clio, LLC.
 • Çağlar, A. (1997). Terör ve örgütlenme. Amme İdaresi Dergisi, 30(3), 119-133.
 • Çakmak, H., ve Altunok T. (2008). Terörizmin finansmanı ve ekonomisi. Ankara: Barış Platin Kitap.
 • Çomaklı. Ş. E. (2004). Türkiye’de gizli vergi potansiyeli ve bunu etkin vergilendirme yolları (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Dalyan, Ş. (2008). Combating the financing of terrorism: rethinking strategies for success. Defence Against Terrorism Review, 1(1), 137-153.
 • Denning, E. D. (2000). Activism, hacktivism, and cyberterrorism: The internet as a tool for influencing foreign policy. The Computer Security Journal, 16(3), 15-35.
 • Dızman, Ş. ve Yanık, R. (2016). Türkiye’de şeffaflık ve hesap verebilirliğin kayıt dışı ekonomi ve vergi kaybı açısından ekonomik kalkınmaya etkilerinin değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(1), 337-368.
 • Durrieu, R. (2013). Rethinking money laundering & financing of terrorism in international law: Towards a new global legal order. Boston: Martinus Nijhoff.
 • Ergül, E. (2005). Kara ekonomi ve aklama suçu. Ankara: Adalet.
 • FATF. (2003). Report on money laundering typologies 2002-2003. Paris: FATF Secretariat. url’si. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2002_2003_ML_Typologies_ ENG.pdf
 • FATF. (2008). Terorist financing. Paris: FATF Secretariat. url’si. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF%20Terrorist%20Financing%20Typologies %20 Report.pdf
 • FATF. (2015a). Financing of the terrorist organisation islamic state in Iraq and the levant (ISIL). Paris: FATF Secretariat. url’si. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf
 • FATF. (2015b). Emerging terrorist financing risks. Paris: FATF Secretariat. url’si. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf Forman, M. M. (2006). Combating terrorist financing and other financial crimes through private sector partnerships. Journal of Money Laundering Control, 9(1), 112-118.
 • Freeland, C. ve Pieth, M. (2002). Financing terrorism. New York: Kluwer Academic.
 • Freeman, M. (2011). The sources of terrorist financing: Theory and typology. Studies in Conflict & Terrorism, 34, 461–475.
 • Geneva Convention (1937). Convention for the prevention and punishment of terrorism. League of Nations. url’si. https://dl.wdl.org/11579/service/11579.pdf
 • Guild, E. (2005). Immigration, asylum, borders and terrorism: The unexpected victims. İçinde: 11 September 2001 War. Terror and Judgement, Ed: Gökay, B. ve Walker. R. B. J., Oregon: Taylor & Francis e-Library.
 • Gücenmez, B. (2014). Terörizmin finansmanı: PKK. ETA ve IRA terör örgütlerinin karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gül, T. (2012). Terör ve terörizm. İstanbul: Ark Kitapları.
 • Hamin, Z., Omar, N., Othman, R. ve Selamat, S. H. (2016). Conceptualizing terrorist financing in the age of uncertainty. Journal of Money Laundering Control, 19(4), 397-406.
 • Hesterman, J.L. (2013). The terrorist-criminal nexus; an alliance of international drug cartels, organized crime, and terror groups. Boca Raton: Taylor &Camp; CRC.
 • Hoffman, B. (1998). Inside terrorism. New York: Cambridge University.
 • Hübschle, A. (2007). Terrorist financing in Southern Africa: Are we making a mountain out of a Molehill?. Institute for Security Studies, 132, 1-16.
 • Jacquard, R. (2002). In the name of Osama bin Laden: global terrorism and the Bin Laden brotherhood. Durham: Duke University.
 • Joint Publication 3-07.2. (2010). Antiterrorism. Chairman of the joint chiefs of staff. url’si. https://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/JP3_07.2(10).pdf
 • Jones, A. (2005). Cyber Terrorism: Fact or Fiction. Computer Fraud & Security, 6, 4-7. url’si. http://dx.doi.org/10.1016/S1361-3723(05)70220-7
 • Kanmaz, A. M. (2014). Countering terrorist financing: A case study of the PKK. Master of Arts In Security Studies (Combating Terrorism: Policy & Strategy). California: Naval Postgraduate School.
 • Karabulut, A. (2014). Kara para terör örgütlerinin finans kaynakları ve PKK terör örgütü örneği. İstanbul: Bilgeoğuz.
 • Koçoğlu, H. (19 Ocak 2017). 2 Numara’yı Yakalattı. Yeni Şafak Gazetesi. url’si. http://www.yenisafak.com/gundem/2-numarayi-yakalatti-2598998
 • Koh, J. (2006). Suppressing terrorist financing and money laundering. Berlin: Springer.
 • Laqueur, W. (2002). A history of terrorism. New York: Little. Brown & Co.
 • Levi, M. (2010). Combating The financing of terrorism a history and assessment of the control of threat finance. Br J Criminol, 50(4), 650-669.
 • MASAK (2007). Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği. T.C. Resmi Gazete. 26693. 7 Kasım 2007.
 • MASAK (2015). Faaliyet Raporu. url’si. http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/2015_Faaliyet_Raporu.pdf
 • MASAK-TBB (2003). Karaparanın Aklanması Suçu ile Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri. Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 235.İstanbul.
 • Mavral, Ü. (2003). Karapara: kayıtdışı ekonomi ilişkisi ve Türkiye’ye yansımaları. Ankara: Maliye ve Hukuk.
 • Moghadam, A., ve Eubank. L. W. (2006). the roots of terrorism. New York: Infobase.
 • Mueller, J. ve Stewart. G. M. (2011). Terror, security and money balancing the risks. Benefits. and costs of homeland security. New York: Oxford University.
 • Munson, Z. (2008). Terrorism. Contexts. 7(4), 78–79.
 • Napoleoni, L. (2008). Terrorist Financing Since 9/11. Y. Güler (Ed.), Global Terrorism and International Cooperation. Proceedings of The Second International Symposium (s.151-159) içinde, The Turkish General Staff Centre of Excellence Defence Against Terrorism Publications, Ankara. url’si. https://traccc.gmu.edu/sites/default/files/Symposium-Turkey-2008.pdf
 • Organisation of the Islamic Conference (OIC). (1999). Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism. Annex to Resolution No: 59/26-P. url’si. https://www.refworld.org/docid/3de5e6646.html
 • Parliamentary Assembly of the European Union. (23 Eylül 1999). “European Democracies Facing Up to Terrorism”. Recommendation 1426. url’si. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref- XML2HTML-en.asp?fileid=16752&lang=en
 • Pieth, M. (2002). Financing terrorism. New York: Kluwer Academic.
 • Purpura, P. P. (2007). Terrorism and homeland security an introduction with applications. Burlington: Elsevier.
 • Reeve, S. (1999). The New Jackals: Ramzi Yousef. Osama bin Laden and the future of terrorism. Boston: Northeastern University.
 • Roberge, I. (2007). Misguided policies in the war on terror? The Case for disentangling terrorist financing from money laundering. Politics. 27(3), 196-203.
 • Ryder, N. (2015). The financial war on terrorism: A review of counter-terrorist financing. New York: Routledge.
 • Saul, B. (2005). Definition of terrorism in the UN security council: 1985–2004. Chinese Journal of International Law, 4(1), 141-166.
 • Schott. P. A. (2006). Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism. Washington DC: World Bank. https://www.wdronline.worldbank.org/handle/10986/6977
 • Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. (2003). T.C. Resmi Gazete. 4800. 30 Ocak 2003.
 • Sinha, G. (2013). AML-CTF: A Forced Marriage Post 9/11 and its effect on financial institutions. Journal of Money Laundering Control, 16(2), 142-158.
 • Sorel, J. (2003). Some questions about the definition of terrorism and the fight against its financing. European Journal of International Law – (EJIL), 14(2), 365-378.
 • Stern, J. (2003). Terror in the name of God: Why religious militants kill. New York: HarperCollins.
 • Stessens, G. (2000). Money Laundering: A new international law enforcement model Cambridge studies in international and comparative law. Cambridge: Cambridge University.
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (2006). T.C. Resmi Gazete. 5549. 11 Ekim 1991.
 • Terörle Mücadele Kanunu. (1991). T.C. Resmi Gazete. 3713. 12 Nisan 1991.
 • Tilly, C. (2004). Terror, Terrorism, Terrorist. Sociological Theory. 22(1), 1-13.
 • Tofangsaz, H. (2012). Rethinking terrorist financing; Where does all this lead?. Journal of Money Laundering Control, 18(1), 112-130.
 • Tofangsaz, H. (2015). A new approach to the criminalization of terrorist financing and its compatibility with Sharia Law?. Journal of Money Laundering Control, 15(4), 396-406.
 • Topkaya, H. ve Kocaer, A. (2013). Terörün finansmanı ile mücadelede yeni dönem. Uzman Bakış Dergisi, 1(1), 65-77.
 • Turgut, M. (2015). Unrecorded economy and audit. Electronic Journal of Social Sciences, 14(55), 32-44.
 • United Nations Security Council (UNSC). (2004). SC Resolution 1566 (2004). url’si. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566(2004)
 • Wienberg, L. ve Eubank, L. W. (2006). The Roots of Terrorism What Is Terrorism?. New York: Infobase.
 • Wilkinson, P. (1974). Political terrorism. London: The Macmillan.
 • Williams, P. (2008). Terrorist financing and organized crime: Nexus. Appropriation or transformation?. İçinde: Countering the financing of terrorism, Biersteker. Ed: J. T. ve Eckert. E. S., New York: Routledge.
APA TURAN D, GEMİCİ E (2020). Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. , 257 - 278.
Chicago TURAN DENIZ,GEMİCİ Eser Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. (2020): 257 - 278.
MLA TURAN DENIZ,GEMİCİ Eser Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. , 2020, ss.257 - 278.
AMA TURAN D,GEMİCİ E Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. . 2020; 257 - 278.
Vancouver TURAN D,GEMİCİ E Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. . 2020; 257 - 278.
IEEE TURAN D,GEMİCİ E "Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü." , ss.257 - 278, 2020.
ISNAD TURAN, DENIZ - GEMİCİ, Eser. "Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü". (2020), 257-278.
APA TURAN D, GEMİCİ E (2020). Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 257 - 278.
Chicago TURAN DENIZ,GEMİCİ Eser Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, no.2 (2020): 257 - 278.
MLA TURAN DENIZ,GEMİCİ Eser Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, 2020, ss.257 - 278.
AMA TURAN D,GEMİCİ E Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 20(2): 257 - 278.
Vancouver TURAN D,GEMİCİ E Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 20(2): 257 - 278.
IEEE TURAN D,GEMİCİ E "Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, ss.257 - 278, 2020.
ISNAD TURAN, DENIZ - GEMİCİ, Eser. "Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20/2 (2020), 257-278.