Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 544 - 549 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 06-05-2021

Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki

Öz:
Amaç Fasiyal paralizi (FP) sıklıkla idiopatik ve takiben travmatik etiolojiyle ortaya çıkan kişide yıkıcı etkileri olan bir hastalıktır. FP süresi ve şiddetinin tedavi ve prognozda belirleyici etkisi vardır. Bu nedenle çalışmamızda FP semptomları göstermeye başlamış hastaların sağlık kuruluşlarına başvurusuna kadar geçen süreyi etkileyebilecek olası klinik ve demografik faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.. ( Sakarya Tıp Dergisi 2019, 9(3):544-549 )Gereç ve YöntemlerÇalışmaya fasiyal paralizi semptomları ile kliniğimize Temmuz 2017 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında başvuru yapmış toplam 100 olgu retrospektif olarak dahil edilmiştir. Elde edilen tüm klinik ve sosyo-demografik veriler kaydedilerek başvuru süresi açısından karşılaştırılmıştır.Bulgular Yaş ortalaması 56,30±17,78 yıl olan 47'si kadın (%47,0), 53'ü erkek (%53,0) toplam 100 fasiyal paralizli hastadan; ortalama başvuru süresi 2,76±2,07 (Dağılım Aralığı=1-7 gün) gün olan hastalar House-Brackmann Skorlama (HBS) sistemine göre sınıflandırıldığında; %40,0 (n=40) oranıyla en sık grade 3 fasiyal paralizi gözlenmiştir. Olguların ortalama başvuru süreleri HBS’ye göre değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,003). Öyle ki grade 6 grubunda en kısa ortalama başvuru süresi (1,63±1,061 gün) izlenmiştir. Bunlara ek olarak HBS ile ortalama başvuru süreleri arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon ilişkisi tespit edilmiştir (r=-389, p=0,000).Sonuç Çalışmamızda ilk kez FP hastalarının ortalama başvuru süresini etkileyebilecek olası klinik ve demografik faktörleri değerlendirilmiş olup; artan hastalık şiddetinin başvuru süresini anlamlı şekilde kısalttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

The Association Between Severity of Paralysis and Duration of Admission in Patients with Facial Paralysis

Öz:
Objective Facial paralysis (FP) is a disease that has devastating effects in individuals with majority of idiopathic etiology. FP duration and severity have a prominent impact on treatment and prognosis.Therefore, we aimed to evaluate the possible clinical and demographic factors that might affect the duration of application to health institutions in patients with FP symptoms..( Sakarya Med J 2019, 9(3):544-549 ). Materialsand Methods A total number of 100 patients with symptoms of facial paralysis, who were admitted to our clinic between 2017 July - August 2018, were included in this study retrospectively. All clinical andsocio-demographic data were recorded and compared in terms of duration of admission. Results The 100 patients included in this study were 53 (53,0%) male and 47 (47,0%) female and the mean age of all patients was 56,30±17,78 years. The average duration of admission was 2,76±2,07(Ranged=1-7 days) in our study sample. Of the patients 40,0% was classified as grade 3 FP according to the House-Brackmann Scores (HBS). There were statistically significant differencesfound in terms of admission duration according to the HBS (p=0,003). Supportively the shortest average application duration (1,63 ± 1,061 days) was observed in grade 6 group. In addition.There were negative-moderate statistically significant correlation detected between HBS score and average application duration (r=-389, p=0,000).Conclusion We evaluated the possible clinical and demographic factors that may affect the mean admission duration of FP patients for the first time in the literature. It was demonstrated that the increasingdisease severity has significantly shorten the application period.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Melvin TA, Limb CJ. Overview of facial paralysis: current concepts. Facial plastic surgery. 2008;24:155-63.
 • 2. Batman Ç, Binnetoğlu A. Travmatik Periferik Fasiyal Paralizi. Turkiye Klinikleri Journal of Ear Nose and Th roat-Special Topics. 2016;9:51-55.
 • 3. Chan JY, Byrne PJ. Management of facial paralysis in the 21st century. Facial Plastic Surgery. 2011;27:346-357.
 • 4. Ho AL, Scott AM, Klassen AF, Cano SJ, Pusic AL, Van Laeken N. Measuring quality of life and patient satisfaction in facial paralysis patients: a systematic review of patient-reported outcome measures. Plastic and reconstructive surgery. 2012;130:91-99.
 • 5. Hadlock TA, Greenfield LJ, Wernick‐Robinson M, Cheney ML. Multimodality approach to management of the paralyzed face. Th e Laryngoscope. 2006;116:138-95.
 • 6. Bray D. Management of Facial Paralysis. Recent Advances in Surgery. 2013;30:35-73.
 • 7. Kang TS, Vrabec JT, Giddings N, Terris DJ. Facial nerve grading systems (1985–2002): beyond the House-Brackmann scale. Otology & neurotology. 2002;23:767-771.
 • 8. Lockhart P, Daly F, Pitkethly M, Comerford N, Sullivan F. Antiviral treatment for Bell’s palsy (idiopathic facial paralysis). Th e Cochrane Library. 2010;2-12
 • 9. Kang NR, Tark MR, Byun SM, Ko WS, Yoon HJ. A Clinical analysis on 250 cases of Inpatients with Facial Paralysis. Th e Journal of Korean Medicine Ophthalmology and Otolaryngology and Dermatology. 2010;23:109-121.
 • 10. Garanhani MR, Rosa JC, Capelli AD, Ribeiro MC. Physical therapy in peripheral facial paralysis: retrospective study. Brazilian journal of otorhinolaryngology. 2007;73:106-109.
 • 11. Rowlands S, Hooper R, Hughes R, Burney P. Th e epidemiology and treatment of Bell’s palsy in the UK. European journal of neurology. 2002;9:63-67.
 • 12. Valença MM, Valença LP, Lima MC. Idiopathic facial paralysis (Bell´ s palsy): a study of 180 patients. Arquivos de Neuro-Psiquiatria. 2001;59:733-739.
 • 13. Savettieri G, Salemi G, Rocca WA, Meneghini F, Santangelo R, Morgante L, Coraci MA, Reggio A, Grigoletto F, Perri RD. Incidence and lifetime prevalence of Bell’s palsy in two Sicilian municipalities. Acta neurologica scandinavica. 1996;94:71-75.
 • 14. Lee SM, Yang SP, Kim ES, Lee MJ, Park JM, Nam DW, Kang JW, Lee SH. Admission care for Bell’s palsy patients: a qualitative report on patient experiences. Journal of Korean Acupuncture & Moxibustion Society. 2013;30:11-23.
 • 15. Hong JM, Shin KM, Seo GM, Choi SY, Bae KR, Park JY, Baek YH, Nam DW, Lee YH. Clinical Comparison Study on Bell’s Palsy Patients by the Period of Disease. Journal of Acupuncture Research. 2009;26:71-77.
 • 16. Chen WX, Wong V. Prognosis of Bell’s palsy in children—analysis of 29 cases. Brain and development. 2005;27:504-508
APA Ozdemir D, Özgür A, çelebi m, Mehel D, Ünal A, Akgül G, yemiş t (2019). Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki. , 544 - 549.
Chicago Ozdemir Dogukan,Özgür Abdulkadir,çelebi mehmet,Mehel Dursun Mehmet,Ünal Asude,Akgül Gökhan,yemiş tuğba Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki. (2019): 544 - 549.
MLA Ozdemir Dogukan,Özgür Abdulkadir,çelebi mehmet,Mehel Dursun Mehmet,Ünal Asude,Akgül Gökhan,yemiş tuğba Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki. , 2019, ss.544 - 549.
AMA Ozdemir D,Özgür A,çelebi m,Mehel D,Ünal A,Akgül G,yemiş t Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki. . 2019; 544 - 549.
Vancouver Ozdemir D,Özgür A,çelebi m,Mehel D,Ünal A,Akgül G,yemiş t Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki. . 2019; 544 - 549.
IEEE Ozdemir D,Özgür A,çelebi m,Mehel D,Ünal A,Akgül G,yemiş t "Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki." , ss.544 - 549, 2019.
ISNAD Ozdemir, Dogukan vd. "Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki". (2019), 544-549.
APA Ozdemir D, Özgür A, çelebi m, Mehel D, Ünal A, Akgül G, yemiş t (2019). Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki. Sakarya Tıp Dergisi, 9(3), 544 - 549.
Chicago Ozdemir Dogukan,Özgür Abdulkadir,çelebi mehmet,Mehel Dursun Mehmet,Ünal Asude,Akgül Gökhan,yemiş tuğba Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki. Sakarya Tıp Dergisi 9, no.3 (2019): 544 - 549.
MLA Ozdemir Dogukan,Özgür Abdulkadir,çelebi mehmet,Mehel Dursun Mehmet,Ünal Asude,Akgül Gökhan,yemiş tuğba Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki. Sakarya Tıp Dergisi, vol.9, no.3, 2019, ss.544 - 549.
AMA Ozdemir D,Özgür A,çelebi m,Mehel D,Ünal A,Akgül G,yemiş t Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki. Sakarya Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 544 - 549.
Vancouver Ozdemir D,Özgür A,çelebi m,Mehel D,Ünal A,Akgül G,yemiş t Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki. Sakarya Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 544 - 549.
IEEE Ozdemir D,Özgür A,çelebi m,Mehel D,Ünal A,Akgül G,yemiş t "Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki." Sakarya Tıp Dergisi, 9, ss.544 - 549, 2019.
ISNAD Ozdemir, Dogukan vd. "Fasiyal Paralizili Hastalarda Başvuru Süresi ile ParaliziDerecesi Arasındaki İlişki". Sakarya Tıp Dergisi 9/3 (2019), 544-549.