Yıl: 2021 Cilt: 43 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 76 - 81 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20515 / otd. 816414 İndeks Tarihi: 06-05-2021

Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması

Öz:
Alerjik hastalıklar, çocukluk çağında yaygın görülen kronik hastalıklardır. Tedavi başarısızlığı, uzun tedavi süreleri, ilaçların yan etkilerinden korkmak ve TAT yöntemlerinin daha zararsız olduğunu düşünmek insanları alternatif tedavi yöntemlerine yöneltmektedir.Bu çalışmada amacımız polikliniğimize başvuran ve çeşitli alerjik hastalıklar nedeniyle takip edilen hastalarımızda tamamlayıcı vealternatif tıp (TAT) yöntemlerinin kullanımını ve nedenlerini araştırmaktır. Çalışma Ağustos 2019 ve Ağustos 2020 tarihleri arasındayapıldı. Herhangi bir alerjik hastalığı olan hastalar çalışmaya alındı. Katılımcılara primer hastalıkları ve TAT ile ilgili toplam 24sorudan oluşan anket uygulandı. Çalışmaya 102 olgu alındı. Olguların kız erkek oranı 0,7 ve ortalama yaşları 10,4 ± 5,6 yıl idi.Tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanma oranı %34,6 (n=36) olarak saptandı. Çalışma grubunda en sık görülen hastalık alerjik rinitiken (n=64, %62,7), TAT yöntemlerinin en sık kullanıldığı hastalık gıda alerjileriydi (n=11, %40,7). En çok uygulanan TAT yöntemibitkisel tedavilerdi (n=19, %31,1). Tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanan hastalarda kullanmayanlara göre ortalama anne ve babayaşı daha düşük saptandı. Ayrıca özel muayenehane veya kliniğe başvuran hastalarda, hastalığıyla ilgili başka hastaların ailelerindenve çevresindeki insanlardan bilgi alanlarda TAT kullanım oranı daha yüksekti. Kronik hastalıkların tedavisinde hastaların beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle hastalar alternatif yöntemler arama eğiliminde olabilir. Gelişen modern tedavi yöntemlerine karşınalerjik hastalığı olan bireylerde TAT kullanımının önemli oranda olduğu ve ebeveynlerin yaşı küçüldükçe TAT kullanma eğilimlerinin arttığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Investigationof the Use of Complementaryand Alternative Medicine in Childhood Allergic Diseases

Öz:
Allergic diseases are common chronic diseases in chilhood. Treatmentfailure, longtreatment periods, fear from the side effects of drugsandthinking CAM methods more harmlesslead peopleto alternative treatment methods. Inthis study, ouraim is toinvestigatetheuseandreasons of comple mentaryand alternative medicine (CAM) methods in ourpatientswhoappliedtoouroutpatientclinicandwerefollowedupforvariousallergic diseases. The study was conducted between August 2019 andAugust 2020. Patients with anyallergic diseases were included in the study. A question naire consisting of a total of 24 questions about their primary diseases and CAM was applied to the participants. One hundred two cases were included in the study. The femalemaleratio of the cases was 0.7 and the meanagewas 10.4 ± 5.6 years. The rate of using comple mentaryand alternative medicine was found to be 34.6% (n = 36). Whilethemostfrequentdisease in thestudygroupwasallergicrhinitis (n = 64, 62.7%), the most commondisease in which CAM methods were usedwasfoodallergies(n = 11, 40.7%). Her baltreatments were commonlyused in CAM method (n = 19, 31.1%). Themeanage of the mother and father was found to be lower in patientsusing CAM comparedtothose who did not. Inaddition, the rate of using CAM washigher in patients whoappliedtoprivatepracticeorclinicandreceivedin formation from the families of other patients and the people around them. Patients maytendtoseek alternative methods because of the factthat patients’ expectationsare not fulfilled in the treatment of chronic diseases. Despitet headvances in modern treatment methods, it has beenobservedthattheuse of CAM in individualswithallergicdiseases is significant, and thetendency of the parentstouse CAM increases as theage of the parentsgets younger.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Bacharier LB, Boner A, Carlsen KH, et al; EuropeanPediatricAsthmaGroup: Diagnosisandtreatment of asthma in childhood: A Practallconsensusreport. Allergy 2008; 63: 5-34.
 • 2. Jin J, Sklar GE, Min Sen Oh V, et al .Factorsaffectingtherapeuticcompliance: A reviewfromthepatient’sperspective. TherClin Risk Manag. 2008;4:269-86.
 • 3. Definingand describing comple mentaryand alternative medicine. Panel on definitionand description, CAM Research Methodology Conference, April 1995. AlternTherand Health Med 1997; 3: 49-57.
 • 4. Kemper KJ. Complementaryandalternativemedicineforchildren: Does it work? ArchDis Child 2001; 84: 6-9.
 • 5. Karayağız Muslu G, Öztürk C. Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 62-7.
 • 6. Aguiar Júnior Ndos R, Costa IM. Theuse of alternative or comple mentary medicine for children with atopicdermatitis. An BrasDermatol2011;86:167-8.
 • 7. Boneberger S, Rupec RA, Ruzicka T. Complementarytherapyforatopicdermatitisandotherallergic skin diseases: factsandcontroversies. ClinDermatol 2010;28:57-61.
 • 8. Hughes R, Ward D, Tobin AM, et al. Theuse of alternativemedicine in pediatricpatientswithatopicdermatitis. Pediatr Dermatol 2007;24:118-20.
 • 9. Johnston GA, Bilbao RM, Graham-Brown RA. Theuse of complementarymedicine in childrenwithatopicdermatitis in secondarycare in Leicester. Br J Dermatol 2003;149:566-71.
 • 10. Simpson EL, Basco M, Hanifin J. A cross-sectionalsurvey of complementaryandalternativemedicineuse in patientswithatopicdermatitis. J ContactDermat 2003;14:144-7.
 • 11. Jean D, Cyr C. Use of complementaryandalternativemedicine in a general pediatricclinic.Pediatrics 2007;120:e138-41.
 • 12. Tuncel T, Şen V, Kelekçi S, et al. Kronik hastalığı olmayan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı. Türk PedArş 2014; 49: 148-53.
 • 13. Braganza S, Ozuah PO, Sharif I. Theuse of complementarytherapies in inner-cityasthmaticchildren. J Asthma 2003; 40: 823-7.
 • 14. Orhan F, Sekerel BE, Kocabas CN, et al. Complementaryand alternative medicine in children withasthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2003; 90: 611-5.
 • 15. Babayigit A, Olmez D, Karaman O, et al. Complementaryandalternativemedicineusein Turkishchildrenwithbronchialasthma. J AlternComplementMed2008;14: 797-9.
 • 16. Soyer OU, Aksoy I, Dallar Y. Theuse of alternativemedicine in childrenwithatopicdermatitis. AllergolImmunopathol (Madr) 2013;41:275-6.
 • 17. Friedman T, Slayton W, Allen S, et al. Use of alternativetherapiesforchildrenwithcancer. Pediatrics1997; 100: E1.
 • 18. Hagen LE, Schneider R, Stephens D, et al. Use of complementaryand alternative medicine by pediatricrheumatology patients. Arthritis Rheum 2003; 49: 3-6.
 • 19. Tuncel T, Karabel M, Cetemen A, et al. Atopikdermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı. Asthma Allergy Immunol 2013;11:178-84.
 • 20. Tuncel T, Cetemen A, Karabel M, et al. Astım ve/veya allerjikrinitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları. Asthma Allergy Immunol2014:12;146-51.
 • 21. Sancaklı Ö, Tuncel T, Özdoğru E. Allerjik Rinitli Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. Asthma Allergy Immunol 2018;16:11-6.
 • 22. Işık S, Gül İ, Çetin M. Van İlinde Astım ve/veya AllerjikRinitli Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları. Türkiye Çocuk HastDerg/Turkish J Pediatr Dis 2018; 2: 131-5.
 • 23. Demirbas D, Aksoy E, Polat S, et al. Endonasalphototherapy in thetreatment of allergicrhinitis. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2011;21:198-203.
 • 24. Passalacqua G, Bousquet PJ, Carlsen KH, et al. ARIA update: I--Systematicreview of comple mentaryandalternative medicine forrhinitisandasthma. J AllergyClinImmunol 2006;117: 1054-62.
 • 25. Kern j, Bielory L. Complementaryandalternativetherapy (CAM) in thetreatment of allergicrhinitis. Curr Allergy AsthmaRep 2014;14:479.
 • 26. Slader CA, Reddel HK, Jenkins CR, et al. Complementaryand alternative medicineuse in asthma: who is usingwhat? Respirology. 2006;11:373-87.
 • 27. Surette S, Vanderjagt L, Vohra S. Surveys of complementaryand alternative medicine usage: A scopingstudy of thepaediatricliterature. ComplementTherMed 2013;21 (Suppl 1):48-53.
 • 28. Torres-Llenza V, Bhogal S, Davis M, Ducharme F. Use of complementaryand alternative medicine in children withasthma. Can Respir J 2010; 17: 183-7.
 • 29. Niggemann B, Grüber C. Side-effects of complementaryand alternative medicine. Allergy.2003;58:707-16.
APA Cekic S, Canıtez Y, Çiçek F, Karali Y, Karalı Z, Sapan N (2021). Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. , 76 - 81. 10.20515 / otd. 816414
Chicago Cekic Sukru,Canıtez Yakup,Çiçek Fatih,Karali Yasin,Karalı Zuhal,Sapan Nihat Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. (2021): 76 - 81. 10.20515 / otd. 816414
MLA Cekic Sukru,Canıtez Yakup,Çiçek Fatih,Karali Yasin,Karalı Zuhal,Sapan Nihat Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. , 2021, ss.76 - 81. 10.20515 / otd. 816414
AMA Cekic S,Canıtez Y,Çiçek F,Karali Y,Karalı Z,Sapan N Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. . 2021; 76 - 81. 10.20515 / otd. 816414
Vancouver Cekic S,Canıtez Y,Çiçek F,Karali Y,Karalı Z,Sapan N Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. . 2021; 76 - 81. 10.20515 / otd. 816414
IEEE Cekic S,Canıtez Y,Çiçek F,Karali Y,Karalı Z,Sapan N "Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması." , ss.76 - 81, 2021. 10.20515 / otd. 816414
ISNAD Cekic, Sukru vd. "Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması". (2021), 76-81. https://doi.org/10.20515 / otd. 816414
APA Cekic S, Canıtez Y, Çiçek F, Karali Y, Karalı Z, Sapan N (2021). Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. Osmangazi Tıp Dergisi, 43(1), 76 - 81. 10.20515 / otd. 816414
Chicago Cekic Sukru,Canıtez Yakup,Çiçek Fatih,Karali Yasin,Karalı Zuhal,Sapan Nihat Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. Osmangazi Tıp Dergisi 43, no.1 (2021): 76 - 81. 10.20515 / otd. 816414
MLA Cekic Sukru,Canıtez Yakup,Çiçek Fatih,Karali Yasin,Karalı Zuhal,Sapan Nihat Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. Osmangazi Tıp Dergisi, vol.43, no.1, 2021, ss.76 - 81. 10.20515 / otd. 816414
AMA Cekic S,Canıtez Y,Çiçek F,Karali Y,Karalı Z,Sapan N Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. Osmangazi Tıp Dergisi. 2021; 43(1): 76 - 81. 10.20515 / otd. 816414
Vancouver Cekic S,Canıtez Y,Çiçek F,Karali Y,Karalı Z,Sapan N Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması. Osmangazi Tıp Dergisi. 2021; 43(1): 76 - 81. 10.20515 / otd. 816414
IEEE Cekic S,Canıtez Y,Çiçek F,Karali Y,Karalı Z,Sapan N "Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması." Osmangazi Tıp Dergisi, 43, ss.76 - 81, 2021. 10.20515 / otd. 816414
ISNAD Cekic, Sukru vd. "Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Araştırılması". Osmangazi Tıp Dergisi 43/1 (2021), 76-81. https://doi.org/10.20515 / otd. 816414