Yıl: 2020 Cilt: 29 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 324 - 332 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5336/ophthal.2020-75632 İndeks Tarihi: 07-05-2021

Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019

Öz:
Objective: The purpose of this study is to present a holistic analysis of published items in Ophthalmic Epidemiology Jour-nal (OEJ). Material and Methods: The data used in this study were obtained from the Web of Science (WoS) Core Collection. WoS en-abled the extensive details of documents published in OEJ between 2002-2019 including countries, institutions, authors, citations and key-words. Scientometric network maps of keywords and country and in-stitution co-authorships were created. Country contributions to the OEJ were shown on a graphic. Results: The search query revealed a total of 991 documents. Most of the documents were original articles (90.11%). The peak year when the maximum number of the documents (86) and total number of citations (1687) occurred was 2018. The h-index of the literature published in OEJ was 49. The average citations per item was 13.9. USA was the leading country by producing 40.42% of all documents followed by UK, Australia, India and China. The London University was the most contributing institution (5.25%) fol-lowed by London School of Hygiene Tropical Medicine and Johns Hopkins University. The most used keywords were ‘Acuity’, ‘Survey’ and ‘Child’. Conclusion: Beneficial information about dynamic and trending search topics in ophthalmic epidemiology field may be ob-tained by this study.
Anahtar Kelime:

2002-2019 Yılları Arası Oftalmik Epidemiyoloji Dergisi’nde Ya yınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı Oftalmik Epidemiyoloji Dergi-si'nde (OED) yayınlanan makalelerin bütüncül bir analizini sunmaktır.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan veriler Web of Science (WoS) veri tabanından elde edilmiştir. WoS kullanarak 2002-2019 yıl-ları arasında OED'de yayınlanan belgelerin ülkeler, kurumlar, yazar-lar, alıntılar ve anahtar kelimeler dahil olmak üzere kapsamlıayrıntıları elde edilmiştir. Anahtar kelimelerin, ülke ve kurumlar ile ortak yazarlıklarının bilimsel ağ haritaları oluşturuldu. OED'ye ülke katkıları bir grafikte gösterildi.Bulgular: Arama sorgusunda toplam 991 belge bulundu. Belgelerin çoğu orijinal makalelerdi (%90.11). Maksimum belge sayısı (86) ile toplam atıf sayısının (1687) gerçek-leştiği yıl 2018 idi. OED'de yayınlanan literatürün h-endeksi 49'du. Makale başına ortalama alıntı 13.9'du. Tüm makalelerin %40.42'sini Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı iken, onu sırayla İngiltere, Avustralya, Hindistan ve Çin takip etmişti. Londra Üniversitesi en çok katkıda bulunan kurum olurken (%5.25) onu Londra Hijyen Tro-pikal (Hygiene Tropical) Tıp Okulu ve Johns Hopkins Üniversitesi iz-ledi. En çok kullanılan anahtar kelimeler "Keskinlik", "Anket" ve "Çocuk" idi. Sonuç: Bu çalışma ile oftalmik epidemiyoloji alanındaki dinamik ve yükselen değerdeki arama konuları hakkında faydalı bilgi-ler elde edilebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Hood ww, wilson CS. The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Scientometrics. 2001;52(2):291-314.[Crossref]
 • 2. Şenel E. Health and ancient beliefs: a scientometric analysis of health literature related to shamanism, paganism and spirituality. J Relig Health. 2019;58(6):2019-35.[Crossref] [PubMed]
 • 3. Vijayakumar P, Sivasubramaniyan G, Rao MS. Bibliometric analysis of Indian journal of nuclear medicine. 2019;9(1):122-7.
 • 4. Kendall SJ. LibGuides: PubMed, web of Science, or Google Scholar? A behind-thescenes guide for life scientists.: So which is better: PubMed, web of Science, or Google Scholar. 2016:05-2.
 • 5. GunnMap. GunnMap 2. [Available from: [Link]
 • 6. Vosviewer. VOSviewer - Visualizing scientific landscapes. Available from: [Link]
 • 7. Stead S. Epidemiology in ophthalmology. Can J Ophthalmol. 1980;15(1):2-3.[PubMed]
 • 8. wilson MR. Epidemiology in ophthalmology. Arch Ophthalmol. 2001;119(9):1374-5. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Broadus RN. Toward a definition of "bibliometrics". Scientometrics. 1987;12(5-6):373- 9.[Crossref]
 • 10. Liu L, Li Y, Zhang GS, wu JY, Majithia S, Tham YC, et al. Top 100 cited articles in ophthalmic epidemiology between 2006 and 2016. Int J Ophthalmol. 2018;18;11(12):1994- 8.[PubMed]
 • 11. fan JC, McGhee CNJ. Citation analysis of the most influential authors and ophthalmology journals in the field of cataract and corneal refractive surgery 2000-2004. Clin Exp Ophthalmol. 2008;36(1):54-61.[Crossref] [PubMed]
 • 12. Boudry C, Baudouin C, Mouriaux f. International publication trends in dry eye disease research: a bibliometric analysis. Ocul Surf. 2018;16(1):173-9.[Crossref] [PubMed]
 • 13. Schoonbaert D, Roelants G. Impact takes precedence over interest. Nature. 1998; 391(6664):222. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Rezaei L, Mohammadi M. Scientometric analysis of Iranian scientific productions in the field of Ophthalmology. Journal of Clinical and Basic Research. 2018;2(4):23-32.[Crossref]
 • 15. Gershoni A, Vainer I, Reitblat O, Mimouni fB, Livny E, Blumenthal EZ, et al. Research productivity across different ophthalmic subspecialties in the united States. BMC Health Services Research. 2019;19(1):1-9.[Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 16. Dai w, Tham YC, Chee ML, Majithia S, Poh S, Tan AG, et al. Systemic medications and cortical cataract: the Singapore epidemiology of eye diseases study. Br J Ophthalmol. 2020;104(3):330-5.[Crossref] [PubMed]
 • 17. Tao Y, Tham YC, Chee ML, Majithia S, Thakur S, Soh ZD, et al. Profile of retinal nerve fibre layer symmetry in a multiethnic Asian population: the Singapore epidemiology of eye diseases study. Br J Ophthalmol. 2020;104(6):836-41.[Crossref] [PubMed]
 • 18. Tham YC, Chee ML, Dai w, Lim Zw, Majithia S, Siantar R, et al. Profiles of ganglion cell-inner plexiform layer thickness in a multi-ethnic Asian population: the Singapore epidemiology of eye diseases study. Ophthalmology. 2020;127(8):1064-76. [Crossref] [PubMed]
APA Guven S, Kilic D (2020). Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019. , 324 - 332. 10.5336/ophthal.2020-75632
Chicago Guven Soner,Kilic Deniz Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019. (2020): 324 - 332. 10.5336/ophthal.2020-75632
MLA Guven Soner,Kilic Deniz Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019. , 2020, ss.324 - 332. 10.5336/ophthal.2020-75632
AMA Guven S,Kilic D Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019. . 2020; 324 - 332. 10.5336/ophthal.2020-75632
Vancouver Guven S,Kilic D Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019. . 2020; 324 - 332. 10.5336/ophthal.2020-75632
IEEE Guven S,Kilic D "Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019." , ss.324 - 332, 2020. 10.5336/ophthal.2020-75632
ISNAD Guven, Soner - Kilic, Deniz. "Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019". (2020), 324-332. https://doi.org/10.5336/ophthal.2020-75632
APA Guven S, Kilic D (2020). Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 29(4), 324 - 332. 10.5336/ophthal.2020-75632
Chicago Guven Soner,Kilic Deniz Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 29, no.4 (2020): 324 - 332. 10.5336/ophthal.2020-75632
MLA Guven Soner,Kilic Deniz Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, vol.29, no.4, 2020, ss.324 - 332. 10.5336/ophthal.2020-75632
AMA Guven S,Kilic D Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2020; 29(4): 324 - 332. 10.5336/ophthal.2020-75632
Vancouver Guven S,Kilic D Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2020; 29(4): 324 - 332. 10.5336/ophthal.2020-75632
IEEE Guven S,Kilic D "Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019." Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 29, ss.324 - 332, 2020. 10.5336/ophthal.2020-75632
ISNAD Guven, Soner - Kilic, Deniz. "Bibliometric Analysis of the Articles Published in the Ophthalmic Epidemiology Journal Between 2002 and 2019". Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 29/4 (2020), 324-332. https://doi.org/10.5336/ophthal.2020-75632