Yıl: 2021 Cilt: 29 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 39 - 45 Metin Dili: Türkçe

Erken gebelik dönemindeki maternal serumprogesteron seviyesi üçüncü trimesterdekiplasental disfonksiyonu öngörebilir mi?

Öz:
Amaç: Gebeliğin sürdürülmesi için gerekli olan progesteron, gebeliğin 10. haftasına kadar korpus luteum ve sonras›nda plasenta tarafından üretilir. Bu çalışmanın amacı, gebeliğin 6–8 ile 12. haftasındaölçülen serum progesteron konsantrasyonları ile üçüncü trimesterdeplasental disfonksiyonu ortaya koyabilecek parametreler arasındakiilişkiyi araştırmaktır.Yöntem: Gebeliğin 6–8. haftaları ve 12. haftasında ölçülen progesteron değerleri ile gebelikte hipertansif bozukluklar, intrauterin gelişme geriliği, preterm doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi plasentaldisfonksiyon belirtileri arasındaki ilişki değerlendirildi. Ayrıca, dahaönceki bir çalışmaya dayanarak, erken gebelik döneminde 11ng/mL’nin üzerindeki ve altındaki progesteron seviyelerine göre ikigrup oluşturuldu ve gestasyonel sonuçlar yönünden bu gruplar arasındaki farklılık incelendi.Bulgular: Gebeliğin 6–8. haftaları ve 12. haftasındaki progesteronkonsantrasyonları, plasental disfonksiyona işaret eden gebelik komplikasyonlarına sahip olan ve olmayan alt gruplar arasında anlamlı şekilde farklı değildi (tüm parametreler için p>0.05). Gebeliğin 6–8. haftalarındaki 11 ng/mL’lik progesteron eşik değeri nedeniyle üçüncütrimester komplikasyonları yönünden iki grup arasında anlaml farklılık bulunmadı.Sonuç: Bu çalışmada, birinci trimesterin erken ve geç dönemlerinde ölçülen progesteron değerlerinin üçüncü trimesterdeki plasental disfonksiyon ile ilişkili olmadığı sonucuna ulaştık. Ayrıca, gestasyonel sonucu öngörmek için daha önce önerilen eşik değeri valide etmedik. Bu nedenle, rutin birinci trimester progesteron taraması gebelik takibini yönlendirmede uygun olmayabilir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Kadın Hastalıkları ve Doğum
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Abdelazim IA, Belal MM, Makhlouf HH. Relation between single serum progesterone assay and viability of the first trimester pregnancy. J Turk Ger Gynecol Assoc 2013;14:68– 17. [PubMed] [CrossRef]
 • 2. Goktolga U, Gungor S, Ceyhan ST, Keskin U, Fidan U, Gezginç K, et al. Assessment of the predictive value of serum progesterone levels on early pregnancy prognosis in spontaneous twin gestations: a prospective study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;137:185–8. [PubMed] [CrossRef]
 • 3. Arck P, Hansen PJ, Mulac Jericevic B, Piccinni M-P, Szekeres-Bartho J. Progesterone during pregnancy: endocrine–immune cross talk in mammalian species and the role of stress. Am J Reprod Immunol 2007;58:268–79. [PubMed] [CrossRef]
 • 4. Lek SM, Ku CW, Allen Jr JC, Malhotra R, Tan NS, Østbye T, et al. Validation of serum progesterone <35nmol/L as a predictor of miscarriage among women with threatened miscarriage. BMC Pregnancy Childbirth 2017;17:78. [PubMed] [CrossRef]
 • 5. Ku CW, Allen Jr JC, Malhotra R, Chong HC, Tan NS, Østbye T, et al. How can we better predict the risk of spontaneous miscarriage among women experiencing threatened miscarriage? Gynecol Endocrinol 2015;31:647–51. [PubMed] [CrossRef]
 • 6. Arck PC, Rücke M, Rose M, Szekeres-Bartho J, Douglas AJ, Pritsch M, et al. Early risk factors for miscarriage: a prospective cohort study in pregnant women. Reprod Biomed Online 2008;17:101–13. [PubMed] [CrossRef]
 • 7. Daya S. Luteal support: progestogens for pregnancy protection. Maturitas 2009;65 Suppl 1:S29–S34. [PubMed] [CrossRef]
 • 8. He S, Allen JC, Malhotra R, Østbye T, Tan TC. Association of maternal serum progesterone in early pregnancy with low birth weight and other adverse pregnancy outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29:1999–2004. [PubMed] [CrossRef]
 • 9. Hartwig IR, Pincus MK, Diemert A, Hecher K, Arck PC. Sex-specific effect of first-trimester maternal progesterone on birthweight. Hum Reprod 2013;28:77–86. [PubMed] [CrossRef]
 • 10. Shen SY, Chen QZ, Zhang LF, He JR, Lu JH, Li WD, et al. Association between serum progesterone concentration in early pregnancy and duration of pregnancy: a cohort study. J Matern Fetal Neonatal Med 2020;33:2096–102. [PubMed] [CrossRef]
 • 11. Troisi R, Hoover R, Thadhani R, Hsieh CC, Sluss P, Ballard-Barbash R, et al. Maternal, prenatal and perinatal characteristics and first trimester maternal serum hormone concentrations. Br J Cancer 2008;99:1161–4. [PubMed] [CrossRef]
 • 12. Griebel CP, Halvorsen J, Golemon TB, Day AA. Management of spontaneous abortion. Am Fam Physician 2005;72:1243–50. [PubMed]
 • 13. ACOG Practice Bulletin, Number 222: gestational hypertension and preeclampsia. Obstet Gynecol 2020;135:e237–e60. [PubMed] [CrossRef]
 • 14. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. Practice Bulletin No. 171: Management of preterm labor. Obstet Gynecol 2016;128:e155–64. [PubMed] [CrossRef]
 • 15. Hughes MM, Black RE, Katz J. 2500-g low birth weight cutoff: history and implications for future research and policy. Matern Child Health J 2017;21:283–9. [PubMed] [CrossRef]
 • 16. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics and the Society for Maternal-Fetal Medicin. ACOG Practice Bulletin No. 204: fetal growth restriction. Obstet Gynecol 2019;133:e97– e109. [PubMed] [CrossRef]
 • 17. Daily CA, Laurent SL, Nunley Jr WC. The prognostic value of serum progesterone and quantitative beta-human chorionic gonadotropin in early human pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1994;171:380–4. [PubMed] [CrossRef]
 • 18. Al-Sebai MAH, Kingsland CR, Diver M, Hipkin L, McFadyen IR. The role of a single progesterone measurement in the diagnosis of early pregnancy failure and the prognosis of fetal viability. Br J Obstet Gynaecol 1995;102: 364–9. [PubMed] [CrossRef]
 • 19. Elson J, Salim R, Tailor A, Banerjee S, Zosmer N, Jurkovic D. Prediction of early pregnancy viability in the absence of an ultrasonically detectable embryo. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;21:57–61. [PubMed] [CrossRef]
 • 20. Duan L, Yan D, Zeng W, Yang X, Wei Q. Predictive power progesterone combined with beta human chorionic gonadotropin measurements in the outcome of threatened miscarriage. Arch Gynecol Obstet 2011;283:431–5. [PubMed] [CrossRef]
 • 21. Miko E, Halasz M, Jericevic-Mulac B, Wicherek L, Arck P, Arató G, et al. Progesterone-induced blocking factor (PIBF) and trophoblast invasiveness. J Reprod Immunol 2011;90:50– 7. [PubMed] [CrossRef]
 • 22. Lykke JA, Dideriksen KL, Lidegaard Ø, Langhoff-Roos J. First-trimester vaginal bleeding and complications later in pregnancy. Obstet Gynecol 2010;115:935–44. [PubMed] [CrossRef]
 • 23. Goh JY, He S, Allen JC, Malhotra R, Tan TC. Maternal obesity is associated with a low serum progesterone level in early pregnancy. Horm Mol Biol Clin Investig 2016;27:97–100. [PubMed] [CrossRef]
APA DURDAĞ G, BARAN Ş, ALEMDAROĞLU S, KALAYCI H, ŞİMŞEK S, YETKİNEL S, ÖZDOĞAN S, KILIÇDAĞ E (2021). Erken gebelik dönemindeki maternal serumprogesteron seviyesi üçüncü trimesterdekiplasental disfonksiyonu öngörebilir mi?. Perinatoloji Dergisi, 29(1), 39 - 45.
Chicago DURDAĞ Gülşen Doğan,BARAN Şafak Yılmaz,ALEMDAROĞLU Songül,KALAYCI Hakan,ŞİMŞEK Seda Yüksel,YETKİNEL Selçuk,ÖZDOĞAN Serdinç,KILIÇDAĞ Esra Bulgan Erken gebelik dönemindeki maternal serumprogesteron seviyesi üçüncü trimesterdekiplasental disfonksiyonu öngörebilir mi?. Perinatoloji Dergisi 29, no.1 (2021): 39 - 45.
MLA DURDAĞ Gülşen Doğan,BARAN Şafak Yılmaz,ALEMDAROĞLU Songül,KALAYCI Hakan,ŞİMŞEK Seda Yüksel,YETKİNEL Selçuk,ÖZDOĞAN Serdinç,KILIÇDAĞ Esra Bulgan Erken gebelik dönemindeki maternal serumprogesteron seviyesi üçüncü trimesterdekiplasental disfonksiyonu öngörebilir mi?. Perinatoloji Dergisi, vol.29, no.1, 2021, ss.39 - 45.
AMA DURDAĞ G,BARAN Ş,ALEMDAROĞLU S,KALAYCI H,ŞİMŞEK S,YETKİNEL S,ÖZDOĞAN S,KILIÇDAĞ E Erken gebelik dönemindeki maternal serumprogesteron seviyesi üçüncü trimesterdekiplasental disfonksiyonu öngörebilir mi?. Perinatoloji Dergisi. 2021; 29(1): 39 - 45.
Vancouver DURDAĞ G,BARAN Ş,ALEMDAROĞLU S,KALAYCI H,ŞİMŞEK S,YETKİNEL S,ÖZDOĞAN S,KILIÇDAĞ E Erken gebelik dönemindeki maternal serumprogesteron seviyesi üçüncü trimesterdekiplasental disfonksiyonu öngörebilir mi?. Perinatoloji Dergisi. 2021; 29(1): 39 - 45.
IEEE DURDAĞ G,BARAN Ş,ALEMDAROĞLU S,KALAYCI H,ŞİMŞEK S,YETKİNEL S,ÖZDOĞAN S,KILIÇDAĞ E "Erken gebelik dönemindeki maternal serumprogesteron seviyesi üçüncü trimesterdekiplasental disfonksiyonu öngörebilir mi?." Perinatoloji Dergisi, 29, ss.39 - 45, 2021.