Yıl: 2020 Cilt: 43 Sayı: 387 Sayfa Aralığı: 23 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 12-05-2021

Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar

Öz:
Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesinde serbest meslek faaliyetine ilişkin bir istisna hükmüne yer verilmiştir. Bu istisna devamlı, şartlı ve kazancın tamamına ilişkin bir istisnadır. Üniversitelerde çalışan ve ücret geliri elde eden bir öğretim elemanının, telif sözleşmesi kapsamında kitap yazma ve/veya editörlük görevi sonucu elde ettiği telif kazancı başta gelir vergisi olmak üzere katma değer vergisine de konu olabilmektedir. Bu çalışmada Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan telif kazançları istisnasına ilişkin açıklamalardan sonra elde edilen kazancın gelir vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

TEACHING STAFF OF COPYRIGHT INCOME PROBLEMS IN TAXATION

Öz:
An exception clause, regarding self-employment activity, is included in the 18th article of the Income Tax Law. This exception is permanent, contingent and all earnings are exempted. Copyright income, as a result of writing and/or editing a book under the copyright agreement, of an academic staff working at universities and earning wage income, is also subject to value added tax and especially income tax. In this study, after the explanations regarding the copyright income exception in Article 18 of the Income Tax Law, the situation of these income against income tax and value added tax is also discussed in detail.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
  • 1. Akgül, Figen “Arızi Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesinde Özellik Arz Eden Durumlar” Vergi Sorunları, Sayı:370, Temmuz 2019, s.30
  • 2. Barış, Abdullah, “Gelir ve Katma Değer Vergisi Açısından Telif Hakları İhtira Beratlarından Doğan Kazançların Vergilendirilmesi” Vergi Sorunları Dergisi, Mart 2015,Sayı:318 s.135.
  • 3. Hurşitoğlu, İ. Özge (2016), “Telif Hakları İstisnası Yanılgısı” Vergi Sorunları Dergisi” Sayı:339, Aralık 2016 s.92.
  • 4. Duman, Ömer ve Karyağdı, Nazmi (2000). “Telif Kazançlarının Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirilmesi”, Kültür Bakanlığı Yayınları,/2403, Kültür Eserleri Dizisi/257, 2000, s.8.
  • 5. Türkay, İmdat, “Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazancı İstisnası Uygulaması-1” Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:265, Ekim 2010.
  • 6. Öncel, M., Kumrulu, A. Çağan, N. ve Göker, C. (2019).Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi. s.318.
  • 7. Öncel, Mualla. “Bilimsel Yayınlar ve Gelir Vergisi Sorunu (95 Sayılı Gelir Vergisi Tebliğinin Düşündürdükleri)”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 27.03.1972.
  • 8. Türk Dil Kurumu Genel Sözlük, http://www. sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi:29.09.2020)
APA Hacıköylü C, Varcan N (2020). Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar. , 23 - 35.
Chicago Hacıköylü Canatay,Varcan Nezih Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar. (2020): 23 - 35.
MLA Hacıköylü Canatay,Varcan Nezih Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar. , 2020, ss.23 - 35.
AMA Hacıköylü C,Varcan N Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar. . 2020; 23 - 35.
Vancouver Hacıköylü C,Varcan N Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar. . 2020; 23 - 35.
IEEE Hacıköylü C,Varcan N "Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar." , ss.23 - 35, 2020.
ISNAD Hacıköylü, Canatay - Varcan, Nezih. "Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar". (2020), 23-35.
APA Hacıköylü C, Varcan N (2020). Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar. Vergi Sorunları Dergisi, 43(387), 23 - 35.
Chicago Hacıköylü Canatay,Varcan Nezih Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar. Vergi Sorunları Dergisi 43, no.387 (2020): 23 - 35.
MLA Hacıköylü Canatay,Varcan Nezih Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar. Vergi Sorunları Dergisi, vol.43, no.387, 2020, ss.23 - 35.
AMA Hacıköylü C,Varcan N Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar. Vergi Sorunları Dergisi. 2020; 43(387): 23 - 35.
Vancouver Hacıköylü C,Varcan N Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar. Vergi Sorunları Dergisi. 2020; 43(387): 23 - 35.
IEEE Hacıköylü C,Varcan N "Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar." Vergi Sorunları Dergisi, 43, ss.23 - 35, 2020.
ISNAD Hacıköylü, Canatay - Varcan, Nezih. "Öğretim Elemanları Telif Kazançlarının Vergilendirilmesindeki Sorunlar". Vergi Sorunları Dergisi 43/387 (2020), 23-35.