Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 3347 - 3361 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2020.765 İndeks Tarihi: 14-05-2021

Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

Öz:
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında dünya çapında 36 gastronomi şehri bulunmaktadır. Gastronomi şehri unvanı, yerel ekonominin gelişmesi, tanıtım faaliyetlerinin artması ve marka imajının yükselmesi gibi şehirler için önemli katkılar sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kastamonu’nun zengin mutfak kültürünü UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi alanında belirlenen kriterlere göre incelemektir. Araştırma kapsamında, ikincil veri kaynaklarından yararlanılmış ve bazı kriterler için yerinde incelemeler yapılmıştır. Elde edilen bulgulardan, Kastamonu’nun yemek çeşitliliği bakımından güçlü olduğu, restoranlarında yöresel yemeklere yer verildiği,pazarlarda yöresel ürün tezgâhlarının bulunduğu, çeşitli yöresel ürün ve gastronomi festivalinin düzenlendiği, eğitim kurumlarında bu alana yönelik derslerin bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak, sürdürülebilir yerel ürünlerin tanıtımı açısından yetersiz kaldığı da çalışmanın bir diğer sonucudur.
Anahtar Kelime:

(The Study of Instagram Usage of Food and Beverage Enterprises in Eskişehir by Content Analysis Method)

Öz:
As part of the UNESCO Creative Cities Network, there are 36 gastronomic cities worldwide. The title of gastronomy city makes important contributions to cities such as the development of the local economy, increased promotion activities and the increase of the brand image. This study aims to analyze Kastamonu's rich culinary culture according to the criteria determined in the field of UNESCO's Creative Cities Network gastronomy. Within the scope of the research, secondary data sources were used and on-site investigations were made for some criteria. From the findings, it has been determined that Kastamonu is strong in terms of food diversity, there are local dishes in its restaurants, there are local product stalls in the markets, various local products and gastronomy festivals are organized, and there are courses in this field in educational institutions. However, it is another result of the study that it is inadequate in terms of promoting sustainable local products.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA DEMİRCİ B, DELİORMANLI A, ÖZHASAR Y (2020). Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. , 3347 - 3361. 10.21325/jotags.2020.765
Chicago DEMİRCİ Barış,DELİORMANLI AYŞE,ÖZHASAR Yunus Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. (2020): 3347 - 3361. 10.21325/jotags.2020.765
MLA DEMİRCİ Barış,DELİORMANLI AYŞE,ÖZHASAR Yunus Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. , 2020, ss.3347 - 3361. 10.21325/jotags.2020.765
AMA DEMİRCİ B,DELİORMANLI A,ÖZHASAR Y Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. . 2020; 3347 - 3361. 10.21325/jotags.2020.765
Vancouver DEMİRCİ B,DELİORMANLI A,ÖZHASAR Y Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. . 2020; 3347 - 3361. 10.21325/jotags.2020.765
IEEE DEMİRCİ B,DELİORMANLI A,ÖZHASAR Y "Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi." , ss.3347 - 3361, 2020. 10.21325/jotags.2020.765
ISNAD DEMİRCİ, Barış vd. "Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi". (2020), 3347-3361. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.765
APA DEMİRCİ B, DELİORMANLI A, ÖZHASAR Y (2020). Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 3347 - 3361. 10.21325/jotags.2020.765
Chicago DEMİRCİ Barış,DELİORMANLI AYŞE,ÖZHASAR Yunus Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8, no.4 (2020): 3347 - 3361. 10.21325/jotags.2020.765
MLA DEMİRCİ Barış,DELİORMANLI AYŞE,ÖZHASAR Yunus Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.4, 2020, ss.3347 - 3361. 10.21325/jotags.2020.765
AMA DEMİRCİ B,DELİORMANLI A,ÖZHASAR Y Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2020; 8(4): 3347 - 3361. 10.21325/jotags.2020.765
Vancouver DEMİRCİ B,DELİORMANLI A,ÖZHASAR Y Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2020; 8(4): 3347 - 3361. 10.21325/jotags.2020.765
IEEE DEMİRCİ B,DELİORMANLI A,ÖZHASAR Y "Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8, ss.3347 - 3361, 2020. 10.21325/jotags.2020.765
ISNAD DEMİRCİ, Barış vd. "Eskişehir'deki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Instagram Kullanımının İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8/4 (2020), 3347-3361. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.765