Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 3362 - 3377 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2020.766

Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma

Öz:
Covid-19 salgını ekonomiyi ve sosyal hayatı oluşturan birçok sektör üzerinde yıkıcı bir etki oluştururken, yiyecek-içecek sektörü de bu durumdan en fazla etkilenen sektörler arasına girmiştir. Oluşan sağlık temelli kriz koşulları, tüketici talebinin salgınla birlikte yiyecek içecek işletmelerine yönelik değerlendirmelerine ve beklentilerine ilişkin bilgileri, çok daha önemli hale getirmiştir. Dolayısıyla bu araştırmanın temel amacı; restoranların yeniden açılmalarıyla birlikte salgının, yiyecek içecek hizmetleri talebine etkileri ve tüketicilerin işletmelerden bekledikleri hizmetin niteliğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nicel yöntem kullanılmış ve araştırmaya ilişkin veriler, anket aracılığıyla toplanmıştır. Toplamda 410 ankete ulaşılmış ve tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma kapsamında yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Ayrıca katılımcılara yöneltilen 4 adet açık uçlu soruya verilen cevaplar betimsel olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak bu araştırmada, Covid-19 salgını sürecinde tüketicilerin restoran seçimlerinin ve bekledikleri hizmet niteliğinin değiştiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

(A Study on the Quality of the Service Consumers Expect from Food and Beverage Enterprises During the COVID-19 Outbreak)

Öz:
While the Covid-19 outbreak has a devastating effect on many sectors that make up the economy and social life, the food and beverage industry has become one of the sectors most affected by this situation. The health-based crisis conditions that have occurred have made the information about the evaluations and expectations of consumer demand for food and beverage enterprises much more important with the epidemic. The main purpose of this research is to determine the effects of the epidemic on the demand for food and beverage services with the reopening of restaurants and the quality of the service consumers expect from enterprises. For this purpose, quantitative method was used and data related to the research were collected through a questionnaire. A total of 410 questionnaires were accessed and all of them were evaluated. Percentage, frequency, arithmetic mean, t-test and one-way analysis of variance were conducted within the scope of the research. In addition, the answers given to 4 open-ended questions posed to the participants were analyzed descriptively. As aresult, in this study, it was determined that consumers' restaurant choices and the quality of service they expected changed during the Covid-19 outbreak.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bentobox (2020). Restaurant reopening data: What diners expect from restaurants. Retrieved from https://getbento.com/blog/restaurant-reopening-data-what-diners-expect-from-restaurants/.
 • Brennan, B. (2020). The coronavirus survey: What diners think. Retrieved from https://www.finedininglovers.com/article/coronavirus-survey-what-diners-think.
 • Callahan, C. (2020). What is a covid-19 surcharge? Why some restaurants are adding an extra fee to your bill. Retrieved from https://www.today.com/food/what-covid-19-surcharge-why-some-restaurants-are-adding-extrat181450.
 • Deloitte (2020a). Küresel covid-19 salgınının Türkiye’de farklı kategorilere etkileri – II. Alındığı uzantı https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/kuresel-covid-19-salginininturkiyede- farkli-kategorilere-etkileri.pdf
 • Deloitte (2020b). Understanding the sector ımpact of covid-19 consumer product: Food & beverage. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/COVID-19/COVID-19- Impact-Consumer-Sector-Food-Beverage-Companies.pdf.
 • Dixon, V. (2020). By the numbers: Here’s what reopening America’s restaurants ıs going to look like. Retrieved from https://www.eater.com/2020/5/21/21265161/restaurants-reopening-data-survey.
 • Durbin, D-A., & Chea, T. (2020). Demand for robot cooks rises as kitchens combat COVID-19. Retrieved from https://apnews.com/8782f38c9bfb0955a5f1dfd952a9e866.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (5.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İçişleri Bakanlığı (2020). Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında lokantalarla ilgili ek genelge. Alındığı uzantı https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-lokantalarla-ilgili-ek-genelge.
 • Lock, S. (2020). Year-over-year daily change in seated restaurant diners due to the coronavirus (COVID-19) pandemic worldwide, from February 24 to July 1, 2020. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1103928/coronavirus-restaurant-visitation-impact/.
 • Marston, J. (2020). New study shows why re-opened restaurants can’t ease up on to-go ordering. Retrieved from https://thespoon.tech/new-study-shows-why-re-opened-restaurants-cant-ease-up-on-to-go-ordering/.
 • Meisenzahl, M. (2020). A reopened dutch restaurant is using robots to implement social distancing by serving and seating customers — See how ıt works. Retrieved from https://www.businessinsider.com/robot-serves-foodtakes- temperatures-covid-19-in-the-netherlands-2020-6.
 • Ozili, P. K., & Arun, T. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on the global economy. Available at SSRN 3562570.
 • Pomranz, M. (2020). Rising meat costs could soon mean higher menu prices at restaurants. Retrieved from https://www.foodandwine.com/news/rising-meat-costs-restaurant-menu-prices.
 • Sağlık Bakanlığı (2020). Türkiye'deki güncel durum. Alındığı uzantı https://covid19.saglik.gov.tr/.
 • Sherred, K. (2020). Will you go out to eat right away when covid restrictions lift? Most Will Wait and See. Retrieved from https://www.thenewstribune.com/entertainment/restaurants/tnt-diner/article243179141.html.
 • TÜBA (2020). Covid-19 pandemi değerlendirme raporu. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No: 34 ISBN: 978-605-2249-43-7. Ankara.
 • TÜRMOB (2020). Korona salgınının Türkiye ekonomisine etkisi değerlendirmeler ve öneriler raporu. TÜRMOB Yayınları – 503.
 • World Health Organization “WHO” (2020). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
APA İFLAZOĞLU N, AKSOY M (2020). Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. , 3362 - 3377. 10.21325/jotags.2020.766
Chicago İFLAZOĞLU Nurhayat,AKSOY Mustafa Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. (2020): 3362 - 3377. 10.21325/jotags.2020.766
MLA İFLAZOĞLU Nurhayat,AKSOY Mustafa Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. , 2020, ss.3362 - 3377. 10.21325/jotags.2020.766
AMA İFLAZOĞLU N,AKSOY M Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. . 2020; 3362 - 3377. 10.21325/jotags.2020.766
Vancouver İFLAZOĞLU N,AKSOY M Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. . 2020; 3362 - 3377. 10.21325/jotags.2020.766
IEEE İFLAZOĞLU N,AKSOY M "Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma." , ss.3362 - 3377, 2020. 10.21325/jotags.2020.766
ISNAD İFLAZOĞLU, Nurhayat - AKSOY, Mustafa. "Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma". (2020), 3362-3377. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.766
APA İFLAZOĞLU N, AKSOY M (2020). Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 3362 - 3377. 10.21325/jotags.2020.766
Chicago İFLAZOĞLU Nurhayat,AKSOY Mustafa Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8, no.4 (2020): 3362 - 3377. 10.21325/jotags.2020.766
MLA İFLAZOĞLU Nurhayat,AKSOY Mustafa Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.4, 2020, ss.3362 - 3377. 10.21325/jotags.2020.766
AMA İFLAZOĞLU N,AKSOY M Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2020; 8(4): 3362 - 3377. 10.21325/jotags.2020.766
Vancouver İFLAZOĞLU N,AKSOY M Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2020; 8(4): 3362 - 3377. 10.21325/jotags.2020.766
IEEE İFLAZOĞLU N,AKSOY M "Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8, ss.3362 - 3377, 2020. 10.21325/jotags.2020.766
ISNAD İFLAZOĞLU, Nurhayat - AKSOY, Mustafa. "Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8/4 (2020), 3362-3377. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.766