Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 18 - 28 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21657/topraksu.544657 İndeks Tarihi: 17-05-2021

Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmada, Çarşamba Ovasının buğday bitkisi yetiştirilen tarım topraklarının bazı fiziksel, kimyasalözelliklerinin belirlenmesi ve dağılımı araştırılmıştır. Bu amaçla, Samsun ilinde yer alan ÇarşambaOvasının 20 köyünde çiftçiler tarafından tarım yapılan arazilerden toprak örnekleri alınmıştır. Araştırma2013-2014 yılları arasında aynı arazilerde yürütülmüştür. Araştırmanın amacı doğrultusunda,toprakların bazı fiziksel (tekstür, tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı) ve kimyasal (organikmadde, toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik, kireç içeriği, toplam azot, değişebilir katyonlar,yarayışlı fosfor, katyon değişim kapasitesi, alınabilir Fe, Cu, Zn, Mn) özellikleri belirlenmiştir. Araştırmasonucuna göre, buğday bitkisi yetiştirilen toprakların çoğunluğu killi tın bünyeye sahip, hacim ağırlığıdeğerleri orta (%65’i), %85’inin tarla kapasitesi değerleri %20-%40 arasında belirlenmiştir. Topraklarınbüyük bir çoğunluğu (%72.5’i) hafif alkalin reaksiyonlu, tuzsuz, değişik miktarlarda kireç içermekteolup, organik madde miktarı orta düzeyde belirlenmiştir. Toprakların azot miktarı düşük (%57.5’i),fosfor miktarı az (%30’i); orta (%35’i); yüksek (%35’i), potasyum düzeyi orta (%57.5’i), katyon değişimkapasitesi ise orta (%17.5’i), yüksek (%47.5’i) ve çok yüksek (%35’i) olarak saptanmıştır. Topraklarındemir miktarı (%62.5’i) orta, bakır miktarı (%100’ü) çok yüksek, mangan miktarı çok düşük (%50’si) vedüşük (%50’si), çinko miktarı ise çok düşük (%80’ni) düzeyde bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alemdar S, Kahraman T, Ağaoğlu S, Alişarlı M (2009) Bitlis İli İçme Sularının Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri, Ekoloji 19, 73, 29-38.
 • Arrojo S, Benito Y, Tarifa AM (2008) A Parametrical Study of Disinfection with Hydrodynamic Cavitation, Ultrasonics Sonochem., 15(5) 903–908.
 • Balasundaram B, Harrison STL (2006) Study of Physical and Biological Factors Involved in the Disruption of E. coli by Hydrodynamic Cavitation Biotechnol. Prog., 22, 907-913.
 • Berberoğlu U (2012) Su Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları El Kitabı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara.
 • Chanda SK (2012) Disitegration of sludge using ozonehydrodynamıc cavitation, Master of Applied Science in the Faculty of Graduate Studies (Civil Engineering), The University of British Columbia, Vancouver.
 • Council Directive 98/83/EC on the Quality of Water İntended for Human Consumption: Calculation of Derived Activity Concentrations.
 • Dindar E, Topaç Şağban FO (2018) Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018 Bildiriler Kitabı, 1434-1442, 22- 24 Mart, Bursa.
 • Giese N, Darby J (2000) Sensitivity of Microorganisms to Different Wavelengths of UV Light: Implications on Modeling of Medium Pressure UV Systems, Water Res. 34 (16) 4007– 4013.
 • Gogate PR, Pandit AB (2000) Engineering Design Methods For Cavitation Reactors II: Hydrodynamic Cavitation, AICHE Journal, 46 (8), 1641-1649
 • Haas CN, Heller B (1990) Kinetics of Inactivation of Giardia Lambia By Free Chlorine, Water Res. 27 (2) 233–238.
 • Jyoti KK, Pandit AB (2001) Water Disinfection by Acoustic and Hydrodynamic Cavitation, Biochem. Eng. J. 7, 201–212.
 • Karafistan A, Çolakoğlu FA (2005) Physical, Chemical and Microbiological Water Quality of the Manyas Lake, Turkey. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 10, 127- 143.
 • Labatiuk CW, Belosevic M, Gordon FR (1992) Factors Infuencing The Infectivity Of Giardia Muris Cysts Following Ozone İnactivation in Laboratory and Natural Waters, Water Res. 26 (6) 733– 743.
 • Li X, et al. (2016).Gas-liquid Mass Transfer Characteristics with Microbubble Aeration – I. Standard stirred tank. Chem Eng Technol., 39(5), 945–952.
 • Loraine G, Chahine G, Hsiao CT, Choi JK, Aley P (2012) Disinfection of Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria using DynaJets® Hydrodynamic Cavitating Jets, Ultrasonics Sonochemistry, 19 (3), 710–717.
 • Mason TJ, Joyce E, Phull SS, Lorimer JP (2003) Potential Uses of Ultrasound in the Biological Decontamination of Water, Ultrason. Sonochem. 10, 319-323.
 • Mezule L, et al. (2009) .A Simple Technique For Water Disinfection with Hydrodynamic Cavitation: Effect on Survival of Escherichia coli. Desalination; 248 (1–3), 152–9.
 • Murcia JJ, Avila-Martinez EG, Rojas H, Navio JA, Hidalgo MC (2017) Study of the E.coli elimination from urban wastewater over photocatalysts based on metallized TiO2. Applied Catalysis B: Environmental. 200, 469-476.
 • Poulsen LL, Bisgaard M, Son NT, Trung NV, An HM, Dalsgaard A (2012) Enterococcus faecalis Clones in Poultry and in Humans with Urinary Tract Infections, Vietnam. Emerging Infectious Diseases Journal. 18(7), 1096-1100.
 • Save SS, Pandit AB, Joshi JB (1994) Use of Hydrodynamic Cavitation For Large Scale Microbial Cell Disruption, Chem. Eng. J. 55, B67.
 • Shafi S, Kamili AN, Shah MA, Parray JA, Bandh SA (2017). Aquatic Bacterial Diversity: Magnitude, Dynamics, and Controlling, Microbial Pathogenesis, 104, 39-47.
 • Szulżyk-Cieplak J, Ozonek J (2013) The Study of the Impact of Select Parameters of Hydrodynamic Cavitation System on Anthracene an Penanthrene Degrardation Rate in Cavitated Liquid Environment) Annual Set the Environment Prorotection 15, 996–1010.
 • TS EN ISO 16266 Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa - Method by membrane filtration. TS EN ISO 6222 Water quality- Enumeration of culturable microorganisms- Colony county by inoculation in a nutient agar culture medium.
 • TS EN ISO 7899-2 Water quality - Detection and enumeration of intestinal Enterococci - Part 2: Membrane filtration method.
 • TS EN ISO 9308-1 Water quality- Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria Part-1 Membran filtration method.
 • Vitenko T, Gashchyn O (2014) Mechanism and Kinetic Regularities of Inactivating Effects of Cavitation on Microorganisms, Chemistry & Chemical Technology. Vol. 8, № 4, 431-440.
APA KARS N, EKBERLİ İ (2019). Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. , 18 - 28. 10.21657/topraksu.544657
Chicago KARS NALAN,EKBERLİ İmanverdi Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. (2019): 18 - 28. 10.21657/topraksu.544657
MLA KARS NALAN,EKBERLİ İmanverdi Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. , 2019, ss.18 - 28. 10.21657/topraksu.544657
AMA KARS N,EKBERLİ İ Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. . 2019; 18 - 28. 10.21657/topraksu.544657
Vancouver KARS N,EKBERLİ İ Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. . 2019; 18 - 28. 10.21657/topraksu.544657
IEEE KARS N,EKBERLİ İ "Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi." , ss.18 - 28, 2019. 10.21657/topraksu.544657
ISNAD KARS, NALAN - EKBERLİ, İmanverdi. "Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi". (2019), 18-28. https://doi.org/10.21657/topraksu.544657
APA KARS N, EKBERLİ İ (2019). Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Toprak Su Dergisi, 8(1), 18 - 28. 10.21657/topraksu.544657
Chicago KARS NALAN,EKBERLİ İmanverdi Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Toprak Su Dergisi 8, no.1 (2019): 18 - 28. 10.21657/topraksu.544657
MLA KARS NALAN,EKBERLİ İmanverdi Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Toprak Su Dergisi, vol.8, no.1, 2019, ss.18 - 28. 10.21657/topraksu.544657
AMA KARS N,EKBERLİ İ Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Toprak Su Dergisi. 2019; 8(1): 18 - 28. 10.21657/topraksu.544657
Vancouver KARS N,EKBERLİ İ Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Toprak Su Dergisi. 2019; 8(1): 18 - 28. 10.21657/topraksu.544657
IEEE KARS N,EKBERLİ İ "Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi." Toprak Su Dergisi, 8, ss.18 - 28, 2019. 10.21657/topraksu.544657
ISNAD KARS, NALAN - EKBERLİ, İmanverdi. "Çarşamba Ovasının Buğday Bitkisi Altındaki Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi". Toprak Su Dergisi 8/1 (2019), 18-28. https://doi.org/10.21657/topraksu.544657