Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 99 - 114 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 20-05-2021

Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) ünvanı almış şehirlerin aynı zamanda, üçüncü yaş turizmi destinasyonu olarakgeliştirilebilmelerine dikkat çekmektir. Üçüncü yaş turizminde destinasyonun özellikleri, kişisel motivasyon unsurlarından dahaönemlidir. Bu süreçte yerel yönetimlere önemli roller düşmektdir. Bu araştırmada, Türkiye’de YDŞ ünvanı almış, Muratpaşa/Antalya, Kadıköy/İstanbul ve Mersin Büyükşehir’in üçüncü yaş turizmine hazır olma durumları incelenmiştir. Araştırmada yarıyapılandırılmış görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Görüşme soruları, senaryolar şeklinde düzenlenmiştir. Muratpaşa, Kadıköyve Mersin belediye yetkililerinden toplam 63 kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, bölgelerin turizmleilişkileri ve şehrin özelliklerine göre üçüncü yaş turizmi ile ilgili farklı görüşlere rağmen, her üç şehirde üçüncü yaş turizminingeliştirilmesinin uygun olduğu yolunda olumlu görüşbirliği olduğu görülmüş ve öneriler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelime:

Age-Friendly City (AFC) Concept in Development of Senior Tourism

Öz:
The main purpose of this study is to draw attention to the issue that cities which have the certificate of Aged Friendly City (AFC) can be developed as a senior tourism destination. In the senior tourism, the characteristics of the destination are more important than the personal motivational factors. Local governments play an important role in this process. In this research, the certified AFC’s in Turkey, Muratpaşa/Antalya, Kadıköy/Istanbul and Mersin Metropolitan Municipality were examined the case to be ready for the senior tourism. Semi-structured interview method was used in the research. The research questions formed as scenarios. The interviews were conducted with the 63 interviewees from the authorities in Muratpaşa, Kadıköy and Mersin municipalities. According to the results of the research, in contrast to different views regarding senior tourism according to the cities’ relations with tourism and the characteristics of the city, there is a positive consensus to develop senior tourism in all three cities, and practical recommendations were discussed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Age Friendly World. (2018). Turkey. https://extranet. who.int/agefriendlyworld/search-network/?_sft_ countries=turkey, Son Erişim Tarihi: 20 Aralık 2018.
 • ASTUD. (2014). Sağlık Turizmi Ankara Çalıştayı Sonuç Bildirgesi. http://www.astud.org/calistay-raporu.pdf. Son erişim tarihi: 11.09.2015.
 • Albayrak, T., Caber, M. & Bideci, M. (2014). Yaşlı Turistlerin Otel İşletmelerinde Önem Verdiği Ürün ve Hizmetler: Alman, İngiliz ve Hollandalı Turistlere Yönelik Bir Karşılaştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25 (1), 62-74.
 • Alen, E., Dominguez, T. & Losada, N. (2012). New Opportunities for the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible Tourism, Visions for Global Tourism Industry. Creating and Sustaining Competitive Strategies. (Editör: Kasimoglu, M. Rijeka). Intech., s. 139-166.
 • Alen, E., Dominguez, T. & Losada, N. (2016). The Impact of Ageing on the Tourism Industry: An Approach to the Senior Tourist Profile, Social Indicators Research, 127(1): 303-322.
 • Avcıkurt, C. (2003). The Mature Age Market in Europe and its Influence on Tourism, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(9), 141-154.
 • Aydın, D., Aypek, N., Aktepe, C., Şahbaz, R. & Arslan, S. (2011). Medikal Turizmin Geleceği. http:// www.saglikturizmi.org.tr/saglikturizmi_dosyalar/ saglik_turizmi_yayinlari/turkiyede-medikalarastirma-08052012.pdf. Son erişim tarihi: 5 Ekim 2016.
 • Bai, B., Hu, C. & Wu, C.M.E. (2009). Affect, Travel Motivation and Intention: Senior Market, Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(1): 51-73.
 • Balderas-Cejudo, A., Rivera-Hernaez, O. & Patterson, I. (2016). The Strategic Impact of Country of Origin on Senior Tourism Demand: the Need to Balance Global and Local Strategies, Journal of Population Ageing, 9(4): 345–373.
 • Batra, A. (2009). Senior Pleasure Tourists: Examination of Their Demography, Travel Experience, and Travel Behavior upon Visiting the Bangkok Metropolis, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 10 (3), 197-212,
 • Beiler, L. (2014). Innovative Hotelkonzepte für die Zielgruppe 50Plus, https://monami.hs-ittweida. de/frontdoor/deliver/index/docId/5079/file/LB_ Lara_Beiler_Innovative_Hotelkonzepte_fuer_die_ Zielgruppe_50_plus._NEU.pdf. Son erişim tarihi: 5 Ekim 2018.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, 21 (1), 97-112.
 • Callan, R. J. ve Bowman, L. (2000). Selecting a Hotel and Determining Salient Quality Attributes: A Preliminary Study of Mature British Travellers, International Journal of Tourism Research, 2: 97-118.
 • Caner, Ö. C., Gözün G., Hilwah, A. & Gökçe M. (2013). Yaşlı Dostu Şehirler: Kavramsal Çerçeve ve Örneklerle Değerlendirmeler, http://www.geriatri.org.tr/pdf/ Yasli_Dostu_ Sehirler_ Baski11_11_2013.pdf. Son erişim tarihi: 5 Ekim 2018.
 • Chen, S.C. & Shoemaker, S. (2014). Age and Cohort Effects: The American Sector of Senior Tourism, Annals of Tourism Research, 48: 58-75.
 • Chen, K-H., Liu, H-H. ve Chang, F-H. (2013). Essential Customer Service Factors and the Segmentation of Older Visitors within Wellness Tourism based on Hot Springs Hotels, International Journal of Hospitality Management, 35: 122-132.
 • Döll P. (2004) Qualitative-quantitative scenarios as a means to support sustainability-oriented regional planning. In: Marquina A. (eds) Environmental Challenges in the Mediterranean 2000–2050. NATO Science Series (Series IV: Earth and Environmental Sciences), vol 37. Springer, Dordrecht.
 • DSÖ. (2015a). Dünya Sağlık Örgütü. http://apps.who. int/iris/bitstream/10665/43755/ 1/9789241547307_ eng.pdf. Son erişim tarihi: 10 Eylül 2015.
 • DSÖ. (2015b). Dünya Sağlık Örgütü. http://apps.who. int/iris/bitstream/10665/43755/ 1/9789241547307_ eng.pdf. Son erişim tarihi: 10 Eylül 2015b.
 • DSÖ. (2015c). Dünya Sağlık Örgütü.. Checklist of Essential Features of Age-Friendly Cities. http://www. who.int/ageing/publications/Age-friendly_cities_ checklist.pdf. Son erişim tarih: 21 Ekim 2015.
 • DSÖ. (2016). Dünya Sağlık Örgütü.. About the Global Network of Age-friendly Cities and Communities”. https://extranet.who.int/agefriendlyworld/whonetwork/. Son erişim tarihi: 05 Eylül 2016.
 • Gülmez, Z. (2012). Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Turizmi ve Çeşitleri: Sağlık Turizminin Ülkemizdeki Mevcut Durumu ve Bazı Ülkelerle Kıyaslanması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gürsoy, Y. & Göral, R. (2015). Konaklama İşletmelerinde rekabet stratejisi olarak üçüncü yaş grubuna odaklanma ve 50plus hotels standartları, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Konya/ Turkey, 28-30 May 2015(1): 556-565.
 • Hartman, J. D. & Qu, H. (2007). The Senior Travel Market: Do’s and Don’ts, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 8(2): 67-81.
 • Huang, L & Hsien-Tang, T. (2003). The Study of Senior Traveler Behavior in Taiwan, Tourism Management, 24(5): 561-574.
 • Hunter-Jones, P. & Blackburn, A. (2007). Understanding the Relationship Between Holiday Taking and SelfAssessed Health: An Exploratory Study of Senior Tourism, International Journal of Consumer Studies, 31(5): 509–516.
 • İleri Yaşlı Dostu Oteller. (2018). http://otel.travelguide. com.tr/ileri-yas-otelleri, Son erişim tarihi, 12 Mart 2018.
 • İştar, E. (2016). Health Tourism in Turkey: A Study on Newspapers, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1 (3): 26-35.
 • KB-SP (Kadıköy Belediyesi Stratejik Planı). (2015). Kadıköy Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019. http:// www.kadikoy.bel.tr/Documents/file/GeneralContent/ Stratejik plan-f54d 06ff-ed36-482c-8e9f-b137af23c336. pdf. Son erişim tarihi: 15 Ocak 2019.
 • Karasu, Ç. (2009). Sağlık Turizminde Yeni bir Konsept: “Uzun Yaşam Köyleri”, Journal of Medical Sciences, 29 (5): 117-119.
 • Lee, L. Y-S., Tsai, H. & Tsang, N. K. F. (2012). Selection of Outbound Package Tours: The Case of Senior Citizens in Hong Kong, Journal of China Tourism Research, Special Issue: Chinese Consumer Behaviors and Psychology in Tourism Settings, 8 (4), 450-468.
 • Lieux, E.M, Weawer, A., & McCleary, K.M. (1994). Lodging Preferences of The Senior Tourism Market, Tourism Management, 21 (4): 712-728.
 • Losada, N., Alen, E., Dominguez, T. & Nicolau, J. L. (2016). Senior Tourists Accomadation Choices, Internaional Journal of Hospitality Management, 66: 24-34.
 • MB-SP. (2015). Muratpaşa Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019. https://muratpasa-bld.gov.tr/PnlErisim/ UploadedItems/2015stratejik.pdf. Son erişim tarihi: 15 Ocak 2019.
 • MBB-SP. (2015). Mersin Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019. https://www.mersin.bel.tr/ doc/mbb-2015-2019-stratejik-plani. Son erişim tarihi: 15 Ocak 2019.
 • McLennan, C.L.J., Ritchie, B.W., Ruhanen, L. M. & Moyle, B.D. (2014). An Institutional Assessment of Three Local Government-Level Tourism Destinations at Different Stages of the Transformation Process, Tourism Management, 41, 107-118.
 • MHEM. (2019). Mersin Halk Eğitim Merkezi. http://mersinhem.meb.k12.tr/tema/icerik.php? KATEGORINO=655504&git=1, Son erişim tarihi: 15 Ocak 2019.
 • Özdipçiner, S. N. (2010). Yaşlı Alman Turistlerin Tatil Tatmini: Hastalık ve Çalışma Durumlarına İlişkin Bir Araştırma, International Journal of Economic and Administrative Studies, 2 (4), 25-40.
 • Prayag, G. (2012). Senior Travelers’ Motivations and Future Behavioral Intentions: The Case of Nıce, Journal of Travel & Tourism Marketing, 29 (7): 665-681.
 • (Shawn) Jang, W. & Wu, C.-M. E. (2006). Seniors’ Travel Motivation and the Influential Factors: An Examination of Taiwanese Seniors, Tourism Management, 27(2): 306-316.
 • Shortt, G. & Ruys, H. (1994). Hotel Security: The Needs of the Mature Age Market, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 6 (5): 14-19.
 • Syssner, J. & Hjerpe, M. (2018) Swedish Destination Management Professionals’ Expectations of Local Governments, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 18, 24-41.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2016). http:// eyh.aile.gov.tr/data/5641f0bc369dc5f67cee88d0/ Aile%20Kitap_SON.pdf. Son erişim tarihi: 15 Eylül 2016.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2015a). Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2010-2014. http://pydb.saglik.gov.tr/documents/ stratejikplan.pdf. Son erişim tarihi: 05 Eylül 2015.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2012). Sağlık Turizmi Faaliyet Raporu 2012. http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/ dosya/1-80292/h/trsaglik-turizmi-2012-faaliyetraporu.pdf. Son erişim tarihi: 30 Eylül 2015b.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2015). Türkiye Turizm Stratejisi 2023. www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2007/03/20070302-17-1.doc. Son erişim tarihi: 01 Eylül 2015.
 • TUİK - Türkiye İstatistik Kurumu. (2015). Nüfus Projeksiyonları ve Tahminleri. http://www.tuik.gov. tr/VeriBilgi.do?tb_id =39&ust_id=11.19.7.2014. Son erişim tarihi: 05 Eylül 2015a.
 • Wei, S., Ruys, H. & Muller, T. E. (1999). A Gap Analysis of Perceptions of Hotel Attributes by Marketing Managers and Older People in Australia, Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 5 (6/7/8): 200-212.
 • World Population Ageing. (2015). http://www.un.org/ en/development/desa/population/publications/pdf/ ageing/PopulationAgeingAndDevelopment2015.pdf, Son erişimTarihi: 14 Kasım 2016.
 • Wuest, B., Emenheiser, D. & Tas, R. R. (2001). Is the Lodging Serving the Needs of Mature Consumers? A Comparison of Mature Travelers’ and Lodging Managers’ Perceptions of Service Needs?, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 8 (3/4): 85-96.
APA AKOĞLAN KOZAK M, Acar D, ZENCİR E (2019). Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması. , 99 - 114.
Chicago AKOĞLAN KOZAK Meryem,Acar Dilek,ZENCİR EBRU Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması. (2019): 99 - 114.
MLA AKOĞLAN KOZAK Meryem,Acar Dilek,ZENCİR EBRU Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması. , 2019, ss.99 - 114.
AMA AKOĞLAN KOZAK M,Acar D,ZENCİR E Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması. . 2019; 99 - 114.
Vancouver AKOĞLAN KOZAK M,Acar D,ZENCİR E Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması. . 2019; 99 - 114.
IEEE AKOĞLAN KOZAK M,Acar D,ZENCİR E "Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması." , ss.99 - 114, 2019.
ISNAD AKOĞLAN KOZAK, Meryem vd. "Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması". (2019), 99-114.
APA AKOĞLAN KOZAK M, Acar D, ZENCİR E (2019). Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması. Turizm Akademik Dergisi, 6(2), 99 - 114.
Chicago AKOĞLAN KOZAK Meryem,Acar Dilek,ZENCİR EBRU Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması. Turizm Akademik Dergisi 6, no.2 (2019): 99 - 114.
MLA AKOĞLAN KOZAK Meryem,Acar Dilek,ZENCİR EBRU Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması. Turizm Akademik Dergisi, vol.6, no.2, 2019, ss.99 - 114.
AMA AKOĞLAN KOZAK M,Acar D,ZENCİR E Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(2): 99 - 114.
Vancouver AKOĞLAN KOZAK M,Acar D,ZENCİR E Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(2): 99 - 114.
IEEE AKOĞLAN KOZAK M,Acar D,ZENCİR E "Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması." Turizm Akademik Dergisi, 6, ss.99 - 114, 2019.
ISNAD AKOĞLAN KOZAK, Meryem vd. "Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Teması". Turizm Akademik Dergisi 6/2 (2019), 99-114.