Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 247 - 250 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18663/tjcl.522291 İndeks Tarihi: 21-05-2021

Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?

Öz:
Amaç: Çocukluk çağındaki obezite ile ortalama platelet volümünün (MPV) ilişkisini araştıran çalışmalar daha çok adölesan dönemi içermektedir. Daha küçük yaştaki çocuklardaki obezitenin MPV’ye etkisi ve yaşa göre zayıf hastalarda MPV değişiklikleri tanımlanmamıştır.Bu çalışmanın birinci sonlanım noktası obez, yaşa göre normal ve düşük VKİ’ne sahip çocuk ve adölesanlarda MPV değerlerinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntemler: Üç yıllık hastane verilerinden yararlanılarak çocuk endokrinoloji polikliniğine başvuran hastaların dosyaları retrospektif incelendi. Hastalar vücut kitle indekslerine göre obes, normal ve zayıf olarak gruplara ayrıldı. Grupların MPV değerleri kıyaslandı. Bulgular: Çalışmaya dahil olan 261 çocuğun yaş ortalamaları 11,2± 3,7 (min:1,0, max:17,8) olup %37,9 ‘u (n=99) obez, %27,6’sı (n=72) yaşa göre zayıf, %34,5 ‘i (n=90) ise normal ağırlıkta (kontrol grubu) bulundu. Tüm hastaların hemoglobin ve MPV değerleri normal aralıkta olup obez ve kontrol gruplarında yaşa göre zayıf gruba göre yüksek bulundu. Ayrıca insülin direnci olan/ olmayanlar arasında da MPV değerleri arasına istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilemedi.Sonuç: Çalışmamızda literatürden farklı olarak MPV değerinin zayıf çocuklarda normal kiloda ve obez olanlara göre düşük, ancak hepsinde de normal aralıkta olduğunu saptadık. İnsülin direncinin MPV değerlerine etkisi olmadığını gösterdik. MPV değerlerinin klinik uygulamalarda yeri ile ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelime:

Does body mass index affect mean platelet volume in childhood and adolescence?

Öz:
Aim: Studies concerning relationship between obesity in childhood and mean platelet volume (MPV) are limited to adolescence period. Affect of obesity on MPV in younger children and changes in MPV levels in underweight has not been established. We aimed to evaluate MPV levels in obese, normal weight and underweight children (according to body mass index). Material and Methods: Three year-old period of medical records of patients attending pediatric endocrinology are examined retrospectively. Patients are categorized as obese, normal and underweight for age, according to body mass indexes. MPV levels are compared between groups. Results: 261 children were included in study. The mean age was 11.2± 3.7 (min:1.0, max:17.8). 37.9% of children (n=99) were obese, 27.6% of children (n=72) were underweight according to age and 34.5% of children (n=90, control group) were normal. The hemoglobin level and MPV was within normal range in all children; however they were higher in obese and control group when compared with underweight group. The statistical difference was detected for MPV among those with and without insulin resistance. Conclusion: We detected that MPV levels were low in underweight children when compared with obese and normal weight group, which was not compatible with literature. However all levels were within normal limits. We established that insulin resistance does not affect MPV levels. More studies are needed concerning the use of MPV level in clinical practise.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Thompson CB, Eaton KA, Princiotta SM, Rushin CA, Valeri CR. Size dependent platelet subpopulations: relationship of platelet volume to ultrastructure, enzymatic activity, and function. Br J Haematol 1982; 50: 509-19.
 • Chu SG, Becker RC, Berger PB et al. Mean platelet volume as a predictor of cardiovascular risk: a systematic review and metaanalysis. J Thromb Haemost 2010; 8: 148-56.
 • Venkatesh V, Kumar R, Varma DK, Bhatia P, Yadav J, Dayal D. Changes in platelet morphology indices in relation to duration of disease and glycemic control in children with type 1 diabetes mellitus. J Diabetes Complications 2018; 32: 833-38.
 • Dursun A, Ozsoylu S, Akyildiz BN. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and mean platelet volume can be useful markers to predict sepsis in children. ak J Med Sci 2018; 34: 918-22.
 • Çelik SF, Çelik E. The neutrophil-to-lymphocyte ratio and mean platelet volume can be associated with severity of valvular involvement in patients with acute rheumatic carditis. Cardiovasc J Afr 2018; 23; 29: 296-300.
 • Özkan EA, Khosroshahi HE, Serin Hİ et al. The evaluation of carotid intima-media thickness and mean platelet volume values and correlation with cardiac functions in obese children. Int J Clin Exp Med 2015; 15; 8: 22557-63
 • Arslan N, Makay B, Hızlı S et al. Assessment of atherosclerosis in obese adolescents: positive correlation of mean platelet volume and carotid intima media thickness. J Paediatr Child Health 2013; 49: 963-68.
 • Arslan N, Makay B. Mean platelet volume in obese adolescents with nonalcoholic fatty liver disease. J Pediatr Endocrinol Metab 2010; 23: 807-13.
 • Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 1969; 44: 291-303.
 • 10. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 1970; 45: 13-23.
 • 11. Kurtoğlu S, Hatipoğlu N, Mazıcıoğlu M, Kendirici M, Keskin M, Kondolot M.Insulin resistance in obese children and adolescents: HOMA-IR cut-off levels in the prepubertal and pubertal periods. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2010; 2: 100-6.
 • 12. Oświęcimska J, Malczyk Ż, Szymlak A, et al. Changes in Platelet Count and Size Indices in Adolescent Patients With Anorexia Nervosa. Clin Appl Thromb Hemost 2017; 23: 562-566.
APA karakurt n, KENDİRCİ PELTEK H (2019). Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?. , 247 - 250. 10.18663/tjcl.522291
Chicago karakurt neslihan,KENDİRCİ PELTEK Havva Nur Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?. (2019): 247 - 250. 10.18663/tjcl.522291
MLA karakurt neslihan,KENDİRCİ PELTEK Havva Nur Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?. , 2019, ss.247 - 250. 10.18663/tjcl.522291
AMA karakurt n,KENDİRCİ PELTEK H Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?. . 2019; 247 - 250. 10.18663/tjcl.522291
Vancouver karakurt n,KENDİRCİ PELTEK H Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?. . 2019; 247 - 250. 10.18663/tjcl.522291
IEEE karakurt n,KENDİRCİ PELTEK H "Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?." , ss.247 - 250, 2019. 10.18663/tjcl.522291
ISNAD karakurt, neslihan - KENDİRCİ PELTEK, Havva Nur. "Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?". (2019), 247-250. https://doi.org/10.18663/tjcl.522291
APA karakurt n, KENDİRCİ PELTEK H (2019). Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 10(2), 247 - 250. 10.18663/tjcl.522291
Chicago karakurt neslihan,KENDİRCİ PELTEK Havva Nur Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?. Turkish Journal of Clinics and Laboratory 10, no.2 (2019): 247 - 250. 10.18663/tjcl.522291
MLA karakurt neslihan,KENDİRCİ PELTEK Havva Nur Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol.10, no.2, 2019, ss.247 - 250. 10.18663/tjcl.522291
AMA karakurt n,KENDİRCİ PELTEK H Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2019; 10(2): 247 - 250. 10.18663/tjcl.522291
Vancouver karakurt n,KENDİRCİ PELTEK H Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2019; 10(2): 247 - 250. 10.18663/tjcl.522291
IEEE karakurt n,KENDİRCİ PELTEK H "Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?." Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 10, ss.247 - 250, 2019. 10.18663/tjcl.522291
ISNAD karakurt, neslihan - KENDİRCİ PELTEK, Havva Nur. "Çocuk ve adölesanlarda vücut kitle indeksi ortalama trombosit hacmini etkiler mi?". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 10/2 (2019), 247-250. https://doi.org/10.18663/tjcl.522291