Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1608 - 1624 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.21325/jotags.2020.624 İndeks Tarihi: 22-05-2021

Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases

Öz:
Determination of the contributions of the cities, which have become a brand by providing anadded value to the national economy, to the tourism sector is of socio-economic importance. Thisstudy, prepared from this point of view, takes Antalya as a city of sea/shore and St. Petersburgas a city of culture. Document analysis was performed taking into account the number of touristscoming to these brand cities, the purpose for visiting the cities, the number of overnight staysand the tourism income parameters of those cities. For this, document analysis method was used,which is one of the qualitative research methods and aims to analyze written materials withinformation about the subject. However, contribution of brand cities to tourism is analyzed fromsecondary data, and information is given also on the current status of the tourism market.Information on the cities were obtained through screening the statistics of the 2019 JanuaryDecember term of the Ministry of Culture and Tourism of Turkey, St. Petersburg CityAdministration, Antalya Provincial Culture and Tourism Directorate and Association of TurkishTravel Agencies (TÜRSAB). In the light of this information, the distinguishing features of thesecities, which are prominent in tourist attraction, were determined. It was seen that most of thetourists visiting Antalya come for marine / coastal tourism while tourists visiting St. Petersburgcome for business and culture tourism especially from China, Germany and Finland. Theimportance of city branding was tried to be emphasized for two important cities of Turkey andRussia.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
3
3
3
 • Akkaya, E. (1999). Marka ı̇majı bileşenleri, otomobil sektöründe bir uygulama. 4. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitapçığı. Hatay, Turkey. 101-111.
 • Aktuğlu, I. K. (2018). Marka yönetimi: Güçlü ve başarılı markalar ı̇çin temel ı̇lkeler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Anholt, S. (2006). How the world sees the world's cities. Place Branding, 2(1), 18-31.
 • Atak, O. (2009). Türk turı̇zmı̇nı̇n tanıtımında festı̇vallerı̇n yerı̇ ve önemı̇: Antalya örneğı̇. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Avraham, E. (2004). Media strategies for improving an unfavorable city image. Elsevier Cities, 21(6), 471-479.
 • Beerli, A. & Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image, annals of tourism research. Oxford UK: Pergamon Press.
 • Bişkin, H. (2013). Kentlerde markalaşma Beykoz örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Braun, E. (2008). City marketing: Towards an integrated approach. Rotterdam: Erasmus University. Cevizci, A. (1997). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Ekin Yayınevi.
 • Darel, P. E. (2004). World cities as hegemonic projects: The politics of global imagineering in Montreal. Political Geography, 23(5), 571-596.
 • Erdil, T. S. & Uzun, Y. (2009). Marka olmak. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Ergun, N., Bayrak, R. & Doğan, S. (2019). Turizm pazarlaması için önemli bir pazarlama kanalı olan instagram’da nitel bir araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 82-100.
 • Gökaliler, E. (2017). Şehirlerin markalaşması sürecinde marka konumlandırmasının rolü: Seferihisar cittaslow üzerine bir ı̇nceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 5(1), 326-342.
 • Greenberg, M. (2008). Branding New York: How a city in crisis was sold to the world. London: Routledge.
 • Herget, J., Petru, Z. & Abrhám, J. (2015). City branding and its economic impacts on tourism. Economics and Sociology, 8(1). 119-126.
 • Işık, M. & Erdem A. (2015). Nasıl marka şehir olunur. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Işık, Ş. & Zoğal, V. (2017). Turizm kentleşmesi kavramı: Antalya örneği. Ege Coğrafya Dergisi, 26 (2), 71-94.
 • İlban, M.O. (2007). Destinasyon pazarlamasında marka ı̇majı ve seyahat acentalarında bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • İsen, İ. (2013). Bı̇r şehrı̇n markalaşması ve şehı̇r pazarlaması açısından ı̇ncelenmesı̇: Örnek bı̇r uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Kavaratzis, M. & Ashworth, G. J. (2005). City branding: an effective assertion of identity or a transitory marketing trick?. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 96(5). 506-514.
 • Kılıçbay, M. (2000). Şehirler ve kentler. İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Law, C. (2002). Urban tourism: Attracting visitors to large cities. London: Masel Publishing Limited.
 • Lachelier, J. (1949). Tümevarımın temeli hakkında. (Çev. Hamdi Ragıp Atademir), İstanbul: M.E.B. Yayınları.
 • Öner, N. (1996). Klasik mantık. Ankara: Bilim Yayınevi.
 • Özdemir, Ş. & Karaca Y. (2009). Kent markası ve marka ı̇majının ölçümü: Afyonkarahisar kent ı̇majı üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, XI(II). 113-134.
 • Özen, S. (2009). Dünya turizminde tüketici tercihlerinde yaşanan değişimlerin konaklama işletmelerine yansımaları: Antalya’da temalı otel örnekleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Özkul, E., Demirer, D. & İpar, M.S. (2012). Edebı̇yat’ın pazarlama aracı olarak turı̇zm amaçlı kullanımı üzerı̇ne bı̇r araştırma. 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 1-22.
 • Perry, A. & Wisnom, D. (2003). Markanın DNA’sı, eşsiz ve dayanıklı markalar yaratmanın kuralları, (Çev. Zeynep Yılmaz), İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Rainisto, S. K. (2003). Success factors of place marketing: A study of place marketing practices In Northern Europe and The United States. Helsinki university of technology, Institute of strategy and ınternational business doctoral dissertation, 3-46.
 • Şahin, G. (2010). Turizmde marka kent olmanın önemi: İstanbul örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Torlak, M. (2015). Marka şehir oluşturma ve Bursa şehrinin markalaşması ı̇çin yol haritası. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 7(2), 47-93.
 • Yalçınkaya, G. (2006). Ülke ı̇majı ve ülke ı̇majının müşteri tercihleri üzerine etkisi: Türkiye değerlendirmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yılmaz, K.G., Karaman, E., & Karaman, G. (2013). Marka şehir olabilmenin yeni boyutu: Kullanılabilirlik. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(4), 69-76.
 • Akademik Kaynak. (2017). Bir marka kent örneği: Antalya. Retrieved from https://www.akademikkaynak.com/marka-kent-ornegi-antalya.html
 • Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2020). Festivaller ve etkinlikler. Retrieved from https://antalya.ktb.gov.tr/TR-68175/festivalleretkinlikler.html
 • Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2020). Mavi bayrak. Retrieved from https://antalya.ktb.gov.tr/TR67733/mavi-bayrak.html
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020). Turizm istatistikleri. Retrieved from https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizmistatistikleri.html
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020). Sınır istatistikleri. Retrieved from https://yigm.ktb.gov.tr/TR-249702/siniristatistikleri.html
 • News Ru. (2019). Saint Petersburg hosted a record number of tourists in 2019. Retrieved from https://news.ru/society/sankt-peterburg-v-2019-godu-prinyal-bolee-9-mln-turistov-vpervye-v-istorii/
 • Tayebi, S. (2006). How to design the brand of the contemporary city. Retrieved from http://www.urbanitude.com/citybranding.pdf
 • Turizm Ajansı. (2020). Türkiye'nin 2019 turist sayısı ve turizm geliri. Retrieved from https://www.turizmajansi.com/haber/iste-turkiye-nin-2019-turist-sayisi-ve-turizm-geliri-h35213
 • World Tourism Organization. (2019). International tourism highlights. Retrieved from https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152
 • Administration of St. Petersburg. (2020). Statistics. Retrieved from https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/statistic/
 • Beglov, A. D. (2019). Saint Petersburg tourist traffic is expected to increase by 10% in 2019. Retrieved from https://tass.ru/obschestvo/6591171
 • Valery. G. & М. Samorodskaya. (2019). Millions on Nevsky: Whether Petersburg is ready for a sharp increase in turnaround. Retrieved from https://www.rbc.ru/spb_sz/30/07/2019/5d400d369a794703fc45aa10
 • Magazine "Rest in Russia". (2019). National Entry Tourism Rating 2019. Retrieved from https://rustur.ru/nacionalnyj-rejting-vezdnogo-turizma-2019
 • Ministry of Culture of the Russian Federation. (2020). Documents. Retrieved from https://www.mkrf.ru/documents/ob_utverzhdenii_administrativno355002/?sphrase_id=2736033
 • Nikitina, Ye. (2019). Saint-Petersburg was increasingly visited by tourists from Italy. Retrieved from https://spb.aif.ru/city/event/peterburg_vse_chashche_stali_poseshchat_turisty_iz_italii
 • Russian Newspaper. (2019). In Saint Petersburg, Italian tourists have doubled. Retrieved from https://rg.ru/2019/08/14/reg-szfo/v-sankt-peterburge-italianskih-turistov-stalo-vdvoe-bolshe.html
 • Sablin, А. (2020). China has the highest number of tourists visiting Petersburg in 2019. Retrieved from https://yandex.ru/turbo/s/78.ru/news/2020-03 31/kitai_lidiruet_po_chislu_turistov_posetivshih_peterburg_v_2019_god?utm_source=yxnews&utm_medium= mobile
 • Tour Operator “Neva Delta”. (2020). Retrieved from https://d-neva.ru/tury-v-sankt-peterburg/ekskursii-v-sanktpeterburge/literaturnye-mesta-peterburga/
 • Travel Business. (2019). Petersburg is going to earn 35 billion rubles a year on tourists. Retrieved from http://pitert.ru/news/peterburg-sobiraetsya-zar
 • Chernyshevskaya, Yu. (2020). Retrieved from https://www.rzd-partner.ru/logistics/comments/v-2019-godu-vrossiyu-priekhalo-na-20-5-bolshe-inostrannykh-turistov/
 • 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union. (2017). Retrieved from http://www.visitpetersburg.ru/media/uploads/5-day-ru-assambleya_new.pdf
APA SÜTCÜ G, Emir o, Aksöz E (2020). Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases. , 1608 - 1624. 10.21325/jotags.2020.624
Chicago SÜTCÜ GÜNEŞ,Emir oktay,Aksöz Emre Ozan Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases. (2020): 1608 - 1624. 10.21325/jotags.2020.624
MLA SÜTCÜ GÜNEŞ,Emir oktay,Aksöz Emre Ozan Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases. , 2020, ss.1608 - 1624. 10.21325/jotags.2020.624
AMA SÜTCÜ G,Emir o,Aksöz E Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases. . 2020; 1608 - 1624. 10.21325/jotags.2020.624
Vancouver SÜTCÜ G,Emir o,Aksöz E Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases. . 2020; 1608 - 1624. 10.21325/jotags.2020.624
IEEE SÜTCÜ G,Emir o,Aksöz E "Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases." , ss.1608 - 1624, 2020. 10.21325/jotags.2020.624
ISNAD SÜTCÜ, GÜNEŞ vd. "Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases". (2020), 1608-1624. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.624
APA SÜTCÜ G, Emir o, Aksöz E (2020). Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3), 1608 - 1624. 10.21325/jotags.2020.624
Chicago SÜTCÜ GÜNEŞ,Emir oktay,Aksöz Emre Ozan Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8, no.3 (2020): 1608 - 1624. 10.21325/jotags.2020.624
MLA SÜTCÜ GÜNEŞ,Emir oktay,Aksöz Emre Ozan Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.3, 2020, ss.1608 - 1624. 10.21325/jotags.2020.624
AMA SÜTCÜ G,Emir o,Aksöz E Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2020; 8(3): 1608 - 1624. 10.21325/jotags.2020.624
Vancouver SÜTCÜ G,Emir o,Aksöz E Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2020; 8(3): 1608 - 1624. 10.21325/jotags.2020.624
IEEE SÜTCÜ G,Emir o,Aksöz E "Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8, ss.1608 - 1624, 2020. 10.21325/jotags.2020.624
ISNAD SÜTCÜ, GÜNEŞ vd. "Conceptual Study on Tourist Attraction of Brand Cities: Antalya and St. Petersburg Cases". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8/3 (2020), 1608-1624. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.624