Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 81 - 102 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 25-05-2021

THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION

Öz:
The Soviet Union started to carry out its five-year developmentplans in 1928. At this stage, it was aimed to achieve a great economicdevelopment goal within the union, especially in agriculture and industry.The Soviet Union engaged in propaganda activities to include the peoplesof the socialist republics within the union in development plans. ArmenianSoviet Socialist Republic (ASSR) was one of the socialist republics wherepropaganda activities for the development plans of the Soviet Union wereimplemented. At this stage, the Soviet Union tried to encourage Armenianpeople to work in agriculture and industry within the scope of developmentplans through propaganda posters. In the study, propaganda activitiesregarding development plans of the Soviet Union in Armenia are examined in the context of posters and it is aimed to reveal which propaganda messagesthe Soviet Union used within the scope of its five-year development plans inArmenia. 7 propaganda posters determined by using quota sampling wereanalyzed in the light of Karl Bühler’s Organon Model (Organon Model) withinthe scope of the study. This study concludes that the propaganda posters didnot include discourses that glorified Communist ideology or Lenin leadershipcult; instead, the posters presented discourses emphasizing the importance ofwork and labor.
Anahtar Kelime:

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE UYGULANAN BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARININ ERMENİSTAN’DAKİ PROPAGANDASI

Öz:
Sovyetler Birliği, 1928 yılında beş yıllık kalkınma planlarını uygulamaya başlamıştır. Bu aşamada başta tarım ve sanayi olmak üzere birlik içerisinde büyük bir ekonomik kalkınma hedefinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Sovyetler Birliği yönetimi; birlik içerisindeki sosyalist cumhuriyetlerdeki halkları, kalkınma planlarına dahil etmek için propaganda faaliyetleri yapmıştır. Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (ESSC) de Sovyetler Birliği’nin kalkınma planlarına yönelik propaganda faaliyetlerinin uygulandığı sosyalist cumhuriyetlerden biri olmuştur. Bu aşamada Sovyetler Birliği, hazırlanan propaganda posterleri üzerinden Ermeni halkının kalkınma planları kapsamında tarımda ve sanayide çalışmasını teşvik etmeye çalışmıştır. Çalışmada Sovyetler Birliği’nin Ermenistan’da kalkınma planlarını konu alan propaganda faaliyetleri, posterler özelinde incelenerek, Sovyetler Birliği’nin beş yıllık kalkınma planları kapsamında Ermenistan’da hangi propaganda mesajlarına yer verdiğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında kota örneklemi kullanılarak belirlenen 7 propaganda posteri, Karl Bühler’in Organon Modeli (Organon Modell) ışığında analiz edilmektedir. Elde edilen bulgularda, propaganda posterlerinde Komünizm ideolojisini veya Lenin liderlik kültünü yücelten söylemlere yer verilmediği, bunun yerine iş ve emeğin önemi vurgulayan söylemlerin posterlere aktarıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Baytimur T, ÇAKI C, Arıca F (2020). THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION. , 81 - 102.
Chicago Baytimur Tuğba,ÇAKI CANER,Arıca Ferit Arda THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION. (2020): 81 - 102.
MLA Baytimur Tuğba,ÇAKI CANER,Arıca Ferit Arda THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION. , 2020, ss.81 - 102.
AMA Baytimur T,ÇAKI C,Arıca F THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION. . 2020; 81 - 102.
Vancouver Baytimur T,ÇAKI C,Arıca F THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION. . 2020; 81 - 102.
IEEE Baytimur T,ÇAKI C,Arıca F "THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION." , ss.81 - 102, 2020.
ISNAD Baytimur, Tuğba vd. "THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION". (2020), 81-102.
APA Baytimur T, ÇAKI C, Arıca F (2020). THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION. Review of Armenian Studies, 0(42), 81 - 102.
Chicago Baytimur Tuğba,ÇAKI CANER,Arıca Ferit Arda THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION. Review of Armenian Studies 0, no.42 (2020): 81 - 102.
MLA Baytimur Tuğba,ÇAKI CANER,Arıca Ferit Arda THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION. Review of Armenian Studies, vol.0, no.42, 2020, ss.81 - 102.
AMA Baytimur T,ÇAKI C,Arıca F THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION. Review of Armenian Studies. 2020; 0(42): 81 - 102.
Vancouver Baytimur T,ÇAKI C,Arıca F THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION. Review of Armenian Studies. 2020; 0(42): 81 - 102.
IEEE Baytimur T,ÇAKI C,Arıca F "THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION." Review of Armenian Studies, 0, ss.81 - 102, 2020.
ISNAD Baytimur, Tuğba vd. "THE PROPAGANDA IN ARMENIA OF THE FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTED IN THE SOVIET UNION". Review of Armenian Studies 42 (2020), 81-102.