Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aile içi etkileşime ilişkin algıları ile toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları arasındaki ilişki

Yıl: 1996 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 34 - 40 Metin Dili: Türkçe

Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aile içi etkileşime ilişkin algıları ile toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları arasındaki ilişki

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aile içi etkileşime ilişkin algıları ile toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Yöntem: Veriler, Hacettepe üniversitesinin çeşitli bölümlerine devam eden her iki cinsiyetten, yaşları 18-24 arasında değişen, toplam 194 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada gençlere uyarlanan Kök Aile Ölçeği ile cinsiyet rolüne ilişkin tutumları ölçen Aile Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Kızların, ailede duygusal yakınlık ve kaybı kabule ilişkin algılarının erkeklere göre daha olumlu yönde olduğu, yine kızların toplumsal cinsiyete ilişkin tutumlarının erkeklere göre daha eşitlikçi yönde olduğu tesbit edilmiştir. Ancak kızların aile algısı ile cinsiyet rolü tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, erkeklerin cinsiyet rolüne ilişkin tutumlarının, ailedeki duygusal dayanışma ve özduyuş algısından yordanabildiği tesbit edilmiştir. Tartışma: Bulgular, ilgili kaynaklara dayanılarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜVENÇ B (1996). Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aile içi etkileşime ilişkin algıları ile toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4(1), 34 - 40.
Chicago GÜVENÇ Berkem Gülden Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aile içi etkileşime ilişkin algıları ile toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 4, no.1 (1996): 34 - 40.
MLA GÜVENÇ Berkem Gülden Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aile içi etkileşime ilişkin algıları ile toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, vol.4, no.1, 1996, ss.34 - 40.
AMA GÜVENÇ B Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aile içi etkileşime ilişkin algıları ile toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 1996; 4(1): 34 - 40.
Vancouver GÜVENÇ B Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aile içi etkileşime ilişkin algıları ile toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 1996; 4(1): 34 - 40.
IEEE GÜVENÇ B "Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aile içi etkileşime ilişkin algıları ile toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları arasındaki ilişki." Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4, ss.34 - 40, 1996.