Yıl: 1996 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 191 - 198 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi

Öz:
Amaç: Bu araştırmada 10 hafta süren İleiişijn Bece¬rileri Eğitim Programının (İBEP) lise öğrencilerinin sahip oldukları iletişim becerileri konusundaki kendilerini de¬ğerlendirmeleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yöntem: Çankaya Lisesi'nin süper kısmında okuyan öğrencilerle gerçekleştirilen bu araştmnaya l6'sı deney, 16'sı kontıvl grubunda olmak üzere 32 kişi katılmıştır. Veri elde et¬mek için İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği ve araştırmanın diğer değişkenlere ilişkin veri toplamak amacıyla düzenlenen Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştır¬mada ele alınan bağımsız değişkenler, cinsiyet, yaş, an¬ne ve babanın eğitimi, anne ve babanın işi, kaç kardeş oldukları, sorunlarını kimlere anlattıkları, kimler tara¬fından daha fazla anlaşıldıkları, en çok kimlerden des¬tek gördükleridir. Toplanan veriler Mann Whitney U ve Kruskall Wallis H testleri ile çözümlenmiştir. Bulgular ve tartışma: Elde edilen bulgulara göre İBEP öğrencile¬rin iletişim becerilerinin değerlendirmede olumlu etkiye sahiptir. Sonuç olarak program okluların rehberlik ser¬vislerinde kullanılabilecek niteliklere sahip görünmekte¬dir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KORKUT F (1996). İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi. , 191 - 198.
Chicago KORKUT Fidan İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi. (1996): 191 - 198.
MLA KORKUT Fidan İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi. , 1996, ss.191 - 198.
AMA KORKUT F İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi. . 1996; 191 - 198.
Vancouver KORKUT F İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi. . 1996; 191 - 198.
IEEE KORKUT F "İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi." , ss.191 - 198, 1996.
ISNAD KORKUT, Fidan. "İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi". (1996), 191-198.
APA KORKUT F (1996). İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4(3), 191 - 198.
Chicago KORKUT Fidan İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 4, no.3 (1996): 191 - 198.
MLA KORKUT Fidan İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, vol.4, no.3, 1996, ss.191 - 198.
AMA KORKUT F İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 1996; 4(3): 191 - 198.
Vancouver KORKUT F İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 1996; 4(3): 191 - 198.
IEEE KORKUT F "İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi." Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4, ss.191 - 198, 1996.
ISNAD KORKUT, Fidan. "İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirilmelerine etkisi". Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 4/3 (1996), 191-198.