Yıl: 1996 Cilt: 4 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 251 - 259 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı

Öz:
Amaç: Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ) 'nin geçerlik-güvenirlik çalışmasının yapılması ve klinik kullanımında gö'zönüne alınması gereken yönlerinin incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmuştur. Yöntem: SCID ölçütleriyle depresyon tanısı alan 94 hastaya (62 kadın, 32 erkek) HDDÖ ve Klinik Global İzlenim (KGİ) derecelen-dirmesi, bu grup içinden 38 hastaya da Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulanmıştır. Uygulama sırasında video kaydını kabul eden 40 hastanın görüşmesi de derecelendiriciler arası güvenirlik çalışması amacıyla kaydedilmiştir. Bulgular: Kadınların gerek HDDÖ gerekse diğer ölçek puanlarının genel olarak daha yüksek ve bazı farkların istatistiksel anlamlılık düzeyinde olduğu bulunmuştur. Beş gün arayla alman ölçümlere dayalı olarak HDDÖ'nin test-tekrar test güvenirliği .85; iki-yarım güvenirliği .76; Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .75 ve 4 psikiyatristin bağımsız derecelendirmelerine dayanan derecelendiriciler arası güvenirlik katsayıları .87 ile .98 değerlen arasında bulunmuştur. HDDÖ-BDÖ korelasyonu .48 ve HDDÖ-KGÎ korelasyonu .56'dır. Ölçeğe uygulanan Temel Bileşenler Analizi 6 faktör ortaya çıkarmıştır. Tartışma: Ölçeğin klinik düzeylerdeki depresyonu değerlendirmede uzmanların geçerli ve güvenilir olarak kullanıbileceği bir araç olduğu gösterilmiştir. Depresyon şiddetini değerlendirmede HDDÖ 'nün BDÖ 'den üstün olduğu düşünülmüştür. Elde edilen bulgular literatür çerçevesinde tartışılmış ve ölçeğin altölçeklere ayrılarak kullanımının uygun olmayacağı vurgulanmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1 Hamilton M.A rating scale for depression. J Neurol Neourosurg Psychiatry 1960; 23:56-62
 • 2 Anastasi A. Psychological testing. 5. baskı. Newyork: Macmillan Pub. Co., 1982.
 • 3 Özgüven İE. Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matb., 1994.
 • 4 Williams BW. A structured interview guide for Hamilton Depression Rating Scale. Arch Gen Psychiatry 1978; 45: 742-7.
 • 5 American Psyhiatric Association. Diagnostic and statistical manual disorders. DÜzeltilmis 3. baski. Washington DC: American Psychiatric Press, 1987.
 • 6 Beneke M, Rasmus W. Clinical global impressions (ECDEU}: Some critical comments. Pharmucopsychiatrica 1992; 25:171-6.
 • 7 Spitzer RI., Williams JBW, Gibbon M. Clinical interview for DSMIII-R. New York: NY State Psyciatric Inst., Biometric Research Dept., 1986.
 • 8 Sorias S., Saygılı R, Elbi H, Vahip S, Mete L, Nigirme Z ve ark. DSM-III-R Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi Türkçe Versiyonu: SCID. İzmir: Ege Üniv. Matb., 1988.
 • 9 Beck AT. Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects. 1. baski. New York: Hoeber Medical Division, Harper&Row Publ., 1967.
 • 10 Tegin B. Depresyonda bilişsel süreçler: Beck modeline göre bir inceleme. Psikoloji Dergisi 1987; 6(21): 116-21.
 • 11 Knesevic JW, Biggs TY, Clayton PJ, Ziegler VE. Validity of the Hamilton Rating Scale for Depression. Br J Psychiatry 1977; 131: 49-52.
 • 12 Snaith RP. Present use of the Hamilton Depression Rating Scale: Observation on method of assesment in research of depressive disorder. Br J Psycihiatry 1996: 168: 594-597.
 • 13 Sercan M, Yüksel Ş. Depresif bozukluklarda bedensel belirtilerin baskınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi 1990; 1(2): 2-7.
 • 14 Cichetti DV, Prusoff BA. Reliability of depression and associated clinical symptoms. Arch Gen Psychiaury 1983; 40: 987-90.
 • 15 Senra C, Polaino A. Concordance between clinical and self-re-port depression scales during the acute phase and after treatment. J Affect Dis 1993; 27: 13-20.
 • 16 Ziegler VE, Meyer DA, Rosen SH, Biggs JT. Reliability of videotaped Hamilton ratings. Biol Psychiatry 1978; 13: 119-22.
 • 17 Hamilton M. Mood disorders: Clinical features. Comprehensive textbook of psychiatry. Vol 5. Kaplan HI, Freedinan AM, Sadock BJ (eds). Baltimore: Williams&Wilkins Comp., 1989: 892-913.
 • 18 Shain BN, Naylor M, Alessi N. Comparison of self-rated and clinician-rated measures of depression in aclolesceuts. Am J Psychia-try 1990; 147: 795-5.
 • 19 Bech P, Gram LF, Dein E, Jacobsen O, Vitger J, Bolwig TG. Quantitative rating of depressive states. Acta Psychiatrica Scan 1973; 31:161-70.
 • 20 Bailey J, Coppen A. A comparison between the Hamilton Rating Scale and the Beck Inventory in the measurement of depression. Br. J Psychistry 1976; 128:486-9.
 • 21 Corroll BJ, Fielding JM. Blashki TG. Depression rating scales. A critical review. Arch Gen Psychiany 1973; 28:361-6.
 • 22 Grebb JA. Psychiatric rating scales. Comprehensive textbook of psychiawy. Vo 1. Kaplan HI, Freedman AM, Sadock BJ (eds). Baltimore: Williams&Wilkins Comp., 1989: 534-36.
 • 23 Zung WKH. A cross-cultural survey of symptoms in depression. Am J Psychiatry 1969; 126: 1116-21.
 • 24 Prusoff BA, Klertnan GL, Paykel ES. Concordance between clini cal assesments and patient's self report in depression. Arch Gen Psychiatry 1972; 26:546-52.
APA Akdemir A, ÖRSEL D, DAĞ İ, TÜRKÇAPAR M, İŞCAN N, ÖZBAY H (1996). Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. , 251 - 259.
Chicago Akdemir Asena,ÖRSEL Dönbak Sibel,DAĞ İhsan,TÜRKÇAPAR M. Hakan,İŞCAN Nalan,ÖZBAY Haluk Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. (1996): 251 - 259.
MLA Akdemir Asena,ÖRSEL Dönbak Sibel,DAĞ İhsan,TÜRKÇAPAR M. Hakan,İŞCAN Nalan,ÖZBAY Haluk Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. , 1996, ss.251 - 259.
AMA Akdemir A,ÖRSEL D,DAĞ İ,TÜRKÇAPAR M,İŞCAN N,ÖZBAY H Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. . 1996; 251 - 259.
Vancouver Akdemir A,ÖRSEL D,DAĞ İ,TÜRKÇAPAR M,İŞCAN N,ÖZBAY H Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. . 1996; 251 - 259.
IEEE Akdemir A,ÖRSEL D,DAĞ İ,TÜRKÇAPAR M,İŞCAN N,ÖZBAY H "Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı." , ss.251 - 259, 1996.
ISNAD Akdemir, Asena vd. "Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı". (1996), 251-259.
APA Akdemir A, ÖRSEL D, DAĞ İ, TÜRKÇAPAR M, İŞCAN N, ÖZBAY H (1996). Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4(4), 251 - 259.
Chicago Akdemir Asena,ÖRSEL Dönbak Sibel,DAĞ İhsan,TÜRKÇAPAR M. Hakan,İŞCAN Nalan,ÖZBAY Haluk Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 4, no.4 (1996): 251 - 259.
MLA Akdemir Asena,ÖRSEL Dönbak Sibel,DAĞ İhsan,TÜRKÇAPAR M. Hakan,İŞCAN Nalan,ÖZBAY Haluk Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, vol.4, no.4, 1996, ss.251 - 259.
AMA Akdemir A,ÖRSEL D,DAĞ İ,TÜRKÇAPAR M,İŞCAN N,ÖZBAY H Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 1996; 4(4): 251 - 259.
Vancouver Akdemir A,ÖRSEL D,DAĞ İ,TÜRKÇAPAR M,İŞCAN N,ÖZBAY H Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 1996; 4(4): 251 - 259.
IEEE Akdemir A,ÖRSEL D,DAĞ İ,TÜRKÇAPAR M,İŞCAN N,ÖZBAY H "Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı." Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4, ss.251 - 259, 1996.
ISNAD Akdemir, Asena vd. "Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)'nin geçerliliği- güvenirliliği ve klinikte kullanımı". Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 4/4 (1996), 251-259.