Yıl: 1996 Cilt: 4 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 276 - 283 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği

Öz:
Amaç: Araştırmanın amacı sağlık alanında çalışanlarda işle ilgili stresi değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan "İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği"nin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktır. Yöntem: Ç. Ü. T.F. Hastanesi 'nde çalışan 205 hemşireye İşe Bağlı Gerginlik .Ölçeği (İBGÖ), Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ), İş Doyumu Ölçeği (İDÖ), Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve Sürekli Öfke (SL-ÖF)-Öfke İfadesi Tarzı Ölçekleri uygulanmıştır. Bulgular: Cronbach alfa katsayısı 0.75; 15. madde çıkarıldıktan sonra I. uygulamada 0.68, II. uygulamada 0.78'dir. Ölçeğin MTÖ, İDÖ, SL-ÖF ve KSE alt ölçekleri ile anlamlı korelasyonları belirlenmiştir. Tartışma: Bu kısa ve kolay uygulanabilen, geçerli ve güvenilir bulunan ölçeğin hemşirelerde işe bağlı gerginliği değerlendirmede kullanılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji

Reliability and validity of the work-related strain inventory in a sample of nurses

Öz:
Reliability and validity of the work-related strain inventory in a sample of nurses. Objective: The aim of the study was to investigate the reliability and validity of the "Work-Related Strain Inventory " in a sample of nurses developed to measure perceived strain associated with work of health professionals. Method: The Work-Related Strain Inventory (WRSI), Maslach Burnout Inventory (MBI), The Work Satisfaction Questionnaire (WSQ), The Brief Symptom Inventory (BSI), Trait Anger (T-Anger) and Anger Expression Scales were given to 205 nurses who worked at the Ç. Ü. T.F. Results: The Cronbach alpha coefficient of the first test was 0.63 and of the retest was 0.75 with the item 15; the Cronbach alpha of the first test was 0.68 and of the retest was 0.78 without the item 15. The scores of the WRSIwere correlated significantly with MBI, WSQ, T-Anger and subscales of BSI. Con¬clusion: This inventory, a short, easily administered measure with good reliability may be useful for appraising levels ofwork-related strain in nurses.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ASLAN S, GÜRKAN B, GİRGİNER H, UNAL M (1996). İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. , 276 - 283.
Chicago ASLAN S. Halime,GÜRKAN Bengi Sema,GİRGİNER H. Uğur,UNAL Mehmet İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. (1996): 276 - 283.
MLA ASLAN S. Halime,GÜRKAN Bengi Sema,GİRGİNER H. Uğur,UNAL Mehmet İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. , 1996, ss.276 - 283.
AMA ASLAN S,GÜRKAN B,GİRGİNER H,UNAL M İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. . 1996; 276 - 283.
Vancouver ASLAN S,GÜRKAN B,GİRGİNER H,UNAL M İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. . 1996; 276 - 283.
IEEE ASLAN S,GÜRKAN B,GİRGİNER H,UNAL M "İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği." , ss.276 - 283, 1996.
ISNAD ASLAN, S. Halime vd. "İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği". (1996), 276-283.
APA ASLAN S, GÜRKAN B, GİRGİNER H, UNAL M (1996). İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4(4), 276 - 283.
Chicago ASLAN S. Halime,GÜRKAN Bengi Sema,GİRGİNER H. Uğur,UNAL Mehmet İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 4, no.4 (1996): 276 - 283.
MLA ASLAN S. Halime,GÜRKAN Bengi Sema,GİRGİNER H. Uğur,UNAL Mehmet İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, vol.4, no.4, 1996, ss.276 - 283.
AMA ASLAN S,GÜRKAN B,GİRGİNER H,UNAL M İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 1996; 4(4): 276 - 283.
Vancouver ASLAN S,GÜRKAN B,GİRGİNER H,UNAL M İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi. 1996; 4(4): 276 - 283.
IEEE ASLAN S,GÜRKAN B,GİRGİNER H,UNAL M "İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği." Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4, ss.276 - 283, 1996.
ISNAD ASLAN, S. Halime vd. "İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği". Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 4/4 (1996), 276-283.