Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 239 - 250 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03 İndeks Tarihi: 31-05-2021

İcra ve İflas Hukukunda Sirküler

Öz:
Sirküler yoluyla ilgililerin görüşlerinin alınması icra ve iflas hukukumuzda sık rastlanılan bir yöntem değildir. Oysa sirküler yoluyla ilgililerin görüşlerinin alınmasıoldukça pratik ve az maliyetli bir yoldur. Özellikle alacaklı sayısının çok fazla olduğu iflas tasfiyelerinde alacaklılar toplantısının fiziki olarak gerçekleştirilecek olmasıönemli sorunları beraberinde getirebilir. İflas idaresinin veya dairesinin hızlı birşekilde alacaklıların görüşüne ihtiyaç duyduğu durumlarda alacaklılar toplantısının hemen gerçekleştirilmeyecek olması tasfiye sürecinin akamete uğramasınasebebiyet verebilir. Yine kitlelerin bir araya gelmesinin toplum sağlığı açısındanzararlı olacağı hallerde sirküler yoluyla kararların alınması mümkün olabilecektir.Çalışmada, İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde sirküler yoluna başvurma koşulları,sirküler yoluyla alınabilecek kararlar ve bu kararların kanun yolu incelemesi hususları ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Circular in Enforcement and Bankruptcy Law

Öz:
It is not a common method in our enforcement and bankruptcy law to get the opinions of the concerned parties through circulars. However, it is a very practical and cost-effective way to get the opinions of the interested parties through circulars. Especially in bankruptcy liquidation where the number of creditors is too high, the physical meeting of creditors may bring significant problems. In cases where the bankruptcy administration or its office needs the opinion of the creditors quickly, the fact that the creditors’ meeting will not be held immediately may result in the liquidation process being disrupted. Again, in cases where the gathering of the masses will be harmful for public health, it will be possible to make decisions through circular. In this study, the conditions for the application of circular path, decisions that can be taken through circular path and the legal way review of these decisions are discussed within the framework of the Enforcement and Bankruptcy Law.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • • Amonn, Kurt; Walther, Fridolin, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl., Stämpfli Verlag, Bern, 2013.
  • • Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basel, 2010 (BaslerKomm – Bölüm Yazarı). • Erdönmez, Güray, İflasta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005.
  • • Jaeger, Carl; Walder, Hans Ulrich; Kull, Thomas M.; Kottmann, Martin, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, B. 2, 4. Aufl., Zürich, 1997/99.
  • • Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., Schulthess Verlag, Zürih, Basel, Genf, 2017. (SK SchKG- Bölüm yazarı).
  • • Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2013.
  • • Kurzkommentar Schuldbetreibungs und Konkursgesetz, 2. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2014 (KUKO SchKG – Bölüm yazarı).
  • • Lorandi, Franco, “Zirkularbeschlüsse im SchKG”, ZZZ, Cilt 45, 2019.
  • • Üstündağ, Saim, İflas Hukuku, 8. Bası, İstanbul, 2009.
APA kale s (2020). İcra ve İflas Hukukunda Sirküler. , 239 - 250. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
Chicago kale serdar İcra ve İflas Hukukunda Sirküler. (2020): 239 - 250. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
MLA kale serdar İcra ve İflas Hukukunda Sirküler. , 2020, ss.239 - 250. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
AMA kale s İcra ve İflas Hukukunda Sirküler. . 2020; 239 - 250. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
Vancouver kale s İcra ve İflas Hukukunda Sirküler. . 2020; 239 - 250. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
IEEE kale s "İcra ve İflas Hukukunda Sirküler." , ss.239 - 250, 2020. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
ISNAD kale, serdar. "İcra ve İflas Hukukunda Sirküler". (2020), 239-250. https://doi.org/10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
APA kale s (2020). İcra ve İflas Hukukunda Sirküler. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 239 - 250. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
Chicago kale serdar İcra ve İflas Hukukunda Sirküler. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7, no.1 (2020): 239 - 250. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
MLA kale serdar İcra ve İflas Hukukunda Sirküler. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, 2020, ss.239 - 250. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
AMA kale s İcra ve İflas Hukukunda Sirküler. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 7(1): 239 - 250. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
Vancouver kale s İcra ve İflas Hukukunda Sirküler. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 7(1): 239 - 250. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
IEEE kale s "İcra ve İflas Hukukunda Sirküler." İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7, ss.239 - 250, 2020. 10.46547/imuhfd.2020.07.1.03
ISNAD kale, serdar. "İcra ve İflas Hukukunda Sirküler". İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7/1 (2020), 239-250. https://doi.org/10.46547/imuhfd.2020.07.1.03