Yıl: 2020 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 549 - 563 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 31-05-2021

Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama

Öz:
Kapasiteli araç rotalama problemi (KARP), talepleri belirli olan müşterilere, depolardaki ürünlerin, belirli bir kapasiteye sahip araçlarla en kısa mesafeyi izleyerek hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada bir boya fabrikasının, Türkiye genelindeki müşterilerinin taleplerini karşılayabilmek için en az maliyetli araç rotalarının belirlendiği Kapasiteli Araç Rotalama Problemi ele alınmıştır. Ele alınan rotalama problemi Clarke-Wright Tasarruf Algoritması ve Yerel Aramalı Sezgisel Algoritma ile çözülmüş en az maliyetli rotalar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar fabrikanın gerçek verileri ile FRIEDMAN testi yardımıyla karşılaştırılmış ve yerel aramalı sezgisel algoritmanın diğerlerinden daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Solution of the vehicle routing problem with heuristic algorithms: an application in a paint factory

Öz:
The capacitated vehicle routing problem (CVRP) aims a distribution of the products to customers with specific demands in the warehouses by following the shortest route with standard capacity vehicles.In this study, objective of the capacitated routing problem was to minimize travelling cost route while meeting the demand of customer at a paint factory in Turkey was discussed. The routing problem was solved by both the Clarke-Wright Savings Algorithm and a new Local Search Heuristic Algorithm. Two algorithms’ results and the company’s real results were compared with the FRIEDMAN test and the results illustrated that the local search heuristic algorithm provided the better results than the others.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abdulmajeed, N. H., & Ayob, M. (2014). A firework algorithm for solving capacitated vehicle routing problem. International Journal of Advancements in Computing Technology, 6(1), 79-86. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/86ac/1126fdaca8a5703d126be82a58fc114c8455.pdf
 • Ai, T. J., & Kachitvichyanukul, V. (2009). Particle swarm optimization and two solution representations for solving the capacitated vehicle routing problem. Computers & Industrial Engineering, 56(1), 380-387. doi: https://doi.org/10.1016/j.cie.2008.06.012
 • Akpinar, S. (2016). Hybrid large neighbourhood search algorithm for capacitated vehicle routing problem. Expert Systems with Applications, 61, 28-38. doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.05.023
 • Baker, B. M., & Ayechew, M. A. (2003). A genetic algorithm for the vehicle routing problem. Computers & Operations Research, 30(5), 787-800. doi: https://doi.org/10.1016/S0305-0548(02)00051-5
 • Barbarosoglu, G., & Ozgur, D. (1999). A tabu search algorithm for the vehicle routing problem. Computers & Operations Research, 26 (3), 255-270. doi: https://doi.org/10.1016/S0305-0548(98)00047-1
 • Bullnheimer, B., Hartl, R. F., & Strauss, C. (1999). An improved ant system algorithm for the vehicle routing problem. Annals of Operations Research, 89, 319-328. doi: https://doi.org/10.1023/A:1018940026670
 • Chen, P., Huang, H. K., & Dong, X. Y. (2010). Iterated variable neighborhood descent algorithm for the capacitated vehicle routing problem. Expert Systems with Applications, 37 (2), 1620-1627. doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.06.047
 • Çiçekdeş, B. (2011). A genetic algorithm approach for a real life heterogeneous capacitated vehicle routing problem (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, YÖK tez veri tabanından erişildi. Tez No. 307090
 • Düzakın, E. ve Demircioğlu, M. (2009). Araç rotalama problemleri ve çözüm yöntemleri. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 68-87. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/4151/54476
 • Erol, V. (2006). Araç Rotalama Problemleri için Popülasyon ve Komşuluk Tabanlı Metasezgisel Bir Algoritmanın Tasarımı ve Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, YÖK tez veri tabanından erişildi. Tez No. 180526
 • Ho, S. C., & Gendreau, M. (2006). Path relinking for the vehicle routing problem. Journal of Heuristics, 12(1-2), 55-72. doi: https://doi.org/10.1007/s10732-006-4192-1
 • Kao, Y., Chen, M. H., & Huang, Y. T. (2012). A hybrid algorithm based on ACO and PSO for capacitated vehicle routing problems. Mathematical Problems in Engineering, 2012, 1-17. doi: https://doi.org/10.1155/2012/726564
 • Kır, S., Yazgan, H.R., & Tüncel, E. (2017). A novel heuristic algorithm for capacitated vehicle routing problem.
 • Journal of Industrial Engineering International, 13, 323–330. doi: https://doi.org/10.1007/S40092-017-0187-9
 • Lin, S. W., Lee, Z. J., Ying, K. C., & Lee, C. Y. (2009). Applying hybrid meta-heuristics for capacitated vehicle routing problem. Expert Systems with Applications, 36(2), 1505-1512. doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.11.060
 • Osman, I. H. (1993). Meta-strategy simulated annealing and tabu search algorithms for the vehicle routing problem. Annals of Operations Research, 41, 421-451. doi: https://doi.org/10.1007/BF02023004
 • Pichpibul, T., & Kawtummachai, R. (2012). An improved Clarke and Wright savings algorithm for the capacitated vehicle routing problem. Science Asia, 38(3), 307- 318. doi: https://doi.org/10.2306/scienceasia1513-1874.2012.38.307
 • Prins, C. (2004). A simple and effective evolutionary algorithm for the vehicle routing problem. Computers & Operations Research, 31(12), 1985-2002. doi: https://doi.org/10.1016/S0305-0548(03)00158-8
 • Reimann, M., Doerner, K., & Hartl, R. F. (2004). D-ants: Savings based ants divide and conquer the vehicle routing problem. Computers & Operations Research, 31(4), 563-591. doi: https://doi.org/10.1016/S0305-0548(03)00014-5
 • Rochat, Y., & Taillard, É. D. (1995). Probabilistic diversification and intensification in local search for vehicle routing. Journal of Heuristics, 1(1), 147-167. doi: https://doi.org/10.1007/BF02430370
 • Ruiz R., Maroto C., & Alcaraz J. (2004). A decision support system for a real vehicle routing problem. European Journal of Operational Research, 153, 593-606. doi: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00265-0
 • Stanojević, M., Stanojević, B., & Vujošević, M. (2013). Enhanced savings calculation and its applications for solving capacitated vehicle routing problem. Applied Mathematics and Computation, 219(20), 10302-10312. doi: https://doi.org/10.1016/j.amc.2013.04.002
 • Szeto, W. Y., Wu, Y., & Ho, S. C. (2011). An artificial bee colony algorithm for the capacitated vehicle routing problem. European Journal of Operational Research, 215(1), 126-135. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.06.006
 • Şen, T., Yazgan, H. ve Ercan, S. (2015). Kapasite kısıtlı araç rotalama probleminin çözümü için yeni bir algoritma geliştirilmesi: bir süpermarket zincirinde uygulanması. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(1), 83- 88. doi: https://doi.org/10.16984/saufenbilder.33138
 • Taillard, É. (1993). Parallel iterative search methods for vehicle routing problems. Networks, 23(8), 661-673. doi: https://doi.org/10.1002/net.3230230804
 • Toth, P., & Vigo, D. (2002). An Overview of Vehicle Routing Problems-Chapter 1, The vehicle routing problem, SIAM, Philadelphia, 1-26. doi: https://doi.org/10.1137/1.9780898718515.ch1
 • Uyumaz, D. (2017). Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Probleminin Paralel Genetik Algoritma ile Çözümü (Yüksek Lisans Tezi), Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük, YÖK tez veri tabanından erişildi. Tez No. 459306
 • Wang, C. H., & Lu, J. Z. (2009). A hybrid genetic algorithm that optimizes capacitated vehicle routing problems. Expert Systems with Applications, 36(2), 2921-2936. doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.01.072
 • Yazgan, H., Ercan, S. ve Arslan, C. (2014). Talep ve kapasite kısıtlı optimizasyon problemi için yeni bir melez algoritma. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 25(1), 16-28. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/7522
APA yazgan h, ERCAN COMERT S (2020). Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama. , 549 - 563.
Chicago yazgan harun resit,ERCAN COMERT Serap Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama. (2020): 549 - 563.
MLA yazgan harun resit,ERCAN COMERT Serap Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama. , 2020, ss.549 - 563.
AMA yazgan h,ERCAN COMERT S Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama. . 2020; 549 - 563.
Vancouver yazgan h,ERCAN COMERT S Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama. . 2020; 549 - 563.
IEEE yazgan h,ERCAN COMERT S "Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama." , ss.549 - 563, 2020.
ISNAD yazgan, harun resit - ERCAN COMERT, Serap. "Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama". (2020), 549-563.
APA yazgan h, ERCAN COMERT S (2020). Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama. Journal of the Turkish Operations Management (JTOM), 4(2), 549 - 563.
Chicago yazgan harun resit,ERCAN COMERT Serap Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama. Journal of the Turkish Operations Management (JTOM) 4, no.2 (2020): 549 - 563.
MLA yazgan harun resit,ERCAN COMERT Serap Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama. Journal of the Turkish Operations Management (JTOM), vol.4, no.2, 2020, ss.549 - 563.
AMA yazgan h,ERCAN COMERT S Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama. Journal of the Turkish Operations Management (JTOM). 2020; 4(2): 549 - 563.
Vancouver yazgan h,ERCAN COMERT S Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama. Journal of the Turkish Operations Management (JTOM). 2020; 4(2): 549 - 563.
IEEE yazgan h,ERCAN COMERT S "Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama." Journal of the Turkish Operations Management (JTOM), 4, ss.549 - 563, 2020.
ISNAD yazgan, harun resit - ERCAN COMERT, Serap. "Araç rotalama probleminin sezgisel algoritmalar ile çözülmesi: Bir boya fabrikasında uygulama". Journal of the Turkish Operations Management (JTOM) 4/2 (2020), 549-563.