ERİL TOPLUMDA KADIN SESLERİ: AMASYALI KADIN ŞAİRLER VE OKSİTAN’DAKİ KADIN TRUBADURLAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA

Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 145 - 158 Metin Dili: Türkçe

ERİL TOPLUMDA KADIN SESLERİ: AMASYALI KADIN ŞAİRLER VE OKSİTAN’DAKİ KADIN TRUBADURLAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA

Öz:
Amasya’da 15. ve 16. Yüzyıla ait tezkireler incelendiğinde önemli dört kadın şaire yerverildiği görülmektedir: Zeynep, Nisayi, Ayşe ve Mihri Hatun. Mihri Hatun’un divanının dörtnüshasının bulunmasına rağmen bahsi geçen diğer kadın şairlerin eserlerine sadece tezkire veyazışmalar üzerinden ulaşabiliyoruz. Bu şairelerin tamamı erkek şairler tarafından erkek okurlariçin tasarlanmış divan edebiyatı sınırları içinde eser vermiştir. Buna benzer bir örneği on iki veon üçüncü yüzyılda Oksitan edebi muhitlerinde de görüyoruz. 1150-1250 yılları arasında birgrup kadın, trobador erkeği merkeze alan kendi klasik edebiyatlarının sınırları içinde şiirlerüretmiştir.Bu mukayeseli çalışma yukarıda belirtilen kadın yazarların eserlerinde kadınlık veseslerin çokluğu kavramına odaklanmaktadır. Oksitan bölgesinden (Fransa'nın güneykesiminden) ve Amasya'dan (Anadolu'nun kuzey kesiminden) kadın yazarların kimliğini inşaeden sosyal koşulları daha iyi anlamak ve ilerlemelerinde önemli olup olmadığını araştırmak içininceleniyor. Ele alınan üç karşılaştırma hususu söz konusudur: birincisi, cinsiyet söylemi sorunu,farklı konular hakkında çoklu sesler kullanarak yazmak ve bu iki durumun kadın yazarların edebitarzlarını ne ölçüde etkilediğidir. İkinci olarak, kadın yazarlar arasındaki mektup yazışmalarıveya şiir üzerinden ne gibi etkileşimler olduğu da bu araştırmanın konusudur. Bu çalışma,dönemin kadın ve erkek şairleri arasındaki etkileşime de odaklanmaktadır. Her iki durumda dakadın yazarlar, söz konusu teknikleri erkek hegemonyası sınırları içindeki edebi dünyada statükazanmak için bir müzakere aracı olarak kullanmışlardır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih

FEMININE VOICES WITHIN MASCULINE BOUNDARIES: A COMPARISON OF THE FEMALE POETS OF AMASYA AND THE WOMEN TROUBADOURS OF OCCITANIA

Öz:
In Amasya during the 15th and 16th centuries, four female poets appear in tezkires, a collection of short biographies of notable figures: Zeynep, Nisayi, Ayşe, and Mihri Hatun. While Mihri Hatun’s divan, collection of poems, remains entirely intact with four manuscript copies, we find the remaining poets’ works either from correspondences or tezkires. Both these poets wrote within the boundaries of divan literature, which is created by male for the male. We find a similar example in 12th and 13th centuries Occitan literary culture. Trobairitz, woman troubadours, whose lives spanned the period between approximately 1150 and 1250, appeared as a literary group in Occitania and produced poems of courtly love. Like in the case of women poets from Amasya, women troubadours were also in the boundaries of a literary system that men created with the dreams of men in mind. This comparative study explores the concept of femaleness and the notion of multiplicity of voices in these women writers’ works. The historical setting of women writers from Occitania (in the southern part of France) and Amasya (in the northern part of Anatolia) is given to have a better understanding of the urban centers, as well as to investigate whether they are significant in the advancement of women poets or not. There are three points of comparison addressed:first, the question of gender discourse, writing about different topics by using multiple voices, and to what extent it affected these writers’ literary styles. Secondly, the interactions between women writers, such as letter correspondences and/or poem exchanges are discussed. The scope of this study also focuses on the interaction between male and female poets – if there is any. Finally, in both cases, the women writers used the aforementioned techniques as a negotiation tool to earn status in a literary world within the borders of male hegemony.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANDREWS, G. Walter and Mehmet Kalpakli (2005). The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early-Modern Ottoman and European Culture and Society. Durham, Duke University Press.
 • BLOCH, Marc. (1961). Feudal Society. Chicago, University of Chicago Press.
 • BOGİN, Meg. (1980). The Women Troubadours. New York, Norton & Company.
 • BOLTON, W. F. (1980), The Wife of Bath: Narrator as Victim in Gender and Literary Voice. New York, Holmes & Meier: 54.
 • BRUCKNER, Matilda T. (1992). "Fictions of the Female Voice: The Women Troubadours." Speculum 67(4): 865-891.
 • EARNSHAW, Doris. (1988). The Female Voice in Medieval Romance Lyric. New York, Peter Lang.
 • FRASER, Veronica. (1997). "Two Contrasting Views of Love in the Songs of the Troubadours and the Trobairitz." Tenso 13(1).
 • GİBB, E. J. W. (1965). A History of Ottoman Poetry. London, Lowe and Brydone.
 • HAVLİOGLU, Didem. (2010). "On the Margins and Between the Lines: Ottoman Women Poets from the Fifteenth to the Twentieth Centuries." Turkish Historical Review 25(54): 25-54
 • İNALCIK, Halil, (2003). Şair ve Patron: Patrimonyal Devlet Ve Sanat üzerinde Sosyolojik Bir Inceleme. Ankara: Doğu Batı.
 • İSEN, Mustafa. (1990). Latifi Tezkiresi. Ankara, Kültür Bakanlığı.
 • LABBİE, Erin F. “THE VACANT MIRROR IN LOMBARDA'S TENSON.” Romance Notes, vol. 36, no. 1, 1995, pp. 13–26.
 • LEMAİRE, Ria. (1986). "Explaining Away the Female Subject: The Case of Medieval Lyric." Poetics Today 7(4).
 • MEREDİTH-Owens, G. M., ed. (1971). Meşa'ir üş-şu'ara; Or, Tezkere of 'Asik Celebi. London, Luzac.
 • MİLLER, Nancy K. (1986). The Poetics of Gender. New York, Columbia University Press.
 • PADEN, William, ed. (1989). The Voice of the Trobairitz: Perspectives on the Women Troubadours. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
 • Reis, Huriye. (2008). "Medieval Women, Poetry and Mihri Hatun." Sosyal Bilimler Dergisi 20.
 • SEHİ̄, a. Gunay K. (1978). Heşt Bihişt : Sehī Tez̲kiresi = Heşt Bihişt : the Tez̲akire by Sehī Beg : an Analysis of the First Biographical Work On Ottoman Poets with a Critical Edition Based On Ms. Süleymaniye Library, Ayasofya O. 3544, Inceleme, Tenkidli Metin, Dizin Günay Kut. Duxbury, Distribution Orient Press.
 • SİLAY, Kemal. (1997). “Singing His Words: Ottoman Women Poets and the Power of Patriarchy” in Zilfi, Madeline. C., ed. (1997). Women in the Ottoman Empire: Middle Eastern Women in the Early Modern Era. Leiden, Brill.
 • VALENCY, Maurice. (1958). In Praise of Love: An Introduction to the Love-Poetry of the Renaissance. New York, The Macmillan Company.
 • VAN Vleck, Amelia E. (1989) “‘Tost me trobaretz fenida:’ Reciprocating Composition in the Songs of Castelloza,” The Voice of the Trobairitz: Perspectives on the Woman Troubadours, ed. William Paden. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
APA BOZDOĞAN Z (2021). ERİL TOPLUMDA KADIN SESLERİ: AMASYALI KADIN ŞAİRLER VE OKSİTAN’DAKİ KADIN TRUBADURLAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9(26), 145 - 158.
Chicago BOZDOĞAN Zeynep ELBASAN ERİL TOPLUMDA KADIN SESLERİ: AMASYALI KADIN ŞAİRLER VE OKSİTAN’DAKİ KADIN TRUBADURLAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 9, no.26 (2021): 145 - 158.
MLA BOZDOĞAN Zeynep ELBASAN ERİL TOPLUMDA KADIN SESLERİ: AMASYALI KADIN ŞAİRLER VE OKSİTAN’DAKİ KADIN TRUBADURLAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.26, 2021, ss.145 - 158.
AMA BOZDOĞAN Z ERİL TOPLUMDA KADIN SESLERİ: AMASYALI KADIN ŞAİRLER VE OKSİTAN’DAKİ KADIN TRUBADURLAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2021; 9(26): 145 - 158.
Vancouver BOZDOĞAN Z ERİL TOPLUMDA KADIN SESLERİ: AMASYALI KADIN ŞAİRLER VE OKSİTAN’DAKİ KADIN TRUBADURLAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2021; 9(26): 145 - 158.
IEEE BOZDOĞAN Z "ERİL TOPLUMDA KADIN SESLERİ: AMASYALI KADIN ŞAİRLER VE OKSİTAN’DAKİ KADIN TRUBADURLAR ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA." Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9, ss.145 - 158, 2021.