Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players

Yıl: 2020 Cilt: 55 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 222 - 230 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5152/tjsm.2020.179 İndeks Tarihi: 06-06-2021

Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players

Öz:
Objective: The goal of this study was to investigate anthropometric and motoricperformance characteristics of Turkish badminton players of 10-14 age.Material and Methods: A total of 166 male and 129 female badminton players from35 different provinces participated in the study voluntarily. The research was conductedat U9, U11, U13 and U15 Turkish badminton championships. Height, stroke length,body weight measurements were taken; 20 m sprint, standing long jump, vertical jump,flexibility, medicine ball throwing and back strength tests were performed. Besides,anaerobic power and body mass index scores of the athletes were calculated. MannWhitney-U and independent samples t-test were used to compare differences betweengenders.Results: Height, stroke length, body weight, body mass index, flexibility and anaerobicpower of the 11-year-old female players were found to be significantly higher thanthose of males (p<0.05). The 20 m speed, standing long jump, vertical jump, medicineball throwing and back strength data of 12, 13 and 14-year-old male players weresignificantly higher than their female counterparts (p<0.05).Conclusions: The fastest improvement in physical and motoric performancecapacities of badminton players was observed at the age of 11 for females and at 12-13 for males. For better performance development in badminton players, it isrecommended to prepare specific training programs especially considering these rapiddevelopment stages.
Anahtar Kelime:

10-14 Yaş Türk Badminton Oyuncularının Bazı Antropometrik ve Motorik Performans Özellikleri

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, 10-14 yaş Türk badminton oyuncularının antropometrik ve motorik performans özelliklerinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 35 farklı ilden 166 erkek ve 129 kız badmintoncu gönüllü olarak katıldı. Çalışma, U9, U11, U13 ve U15 Türkiye badminton şampiyonalarında yapıldı. Sporculara boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümleri, 20 m sürat, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, esneklik, sağlık topu atma, sırt kuvveti testleri uygulandı. Ayrıca anaerobik güç ve beden kütle indeksi değerleri hesaplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikleri (ortalama ve standart sapma) kullanıldı. Cinsiyetler arasındaki farkı karşılaştırmak için Mann Whitney-U ve bağımsız grup t-testi uygulandı. Bulgular: Kız oyuncuların boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, esneklik ve anaerobik güç değerleri 11 yaş grubunda erkeklerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). 12, 13 ve 14 yaşındaki erkek oyuncuların 20 m sürat, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, sağlık topu atma ve sırt kuvveti verileri kızlardan anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Sonuç: Badmintoncuların antropometrik ve motorik performans kapasitelerinde en hızlı artışın olduğu dönem kızlarda 11, erkeklerde 12-13 yaşları olarak saptandı. Badmintoncularda daha iyi performans gelişimi için özellikle bu hızlı gelişim evrelerini dikkate alarak özgün antrenman programlarının hazırlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. MacDougall JD, Wenger HA, Green HJ. Physiological Testing of the High Performance Athlete. 2nd ed. Champaign, lL: Human Kinetics; 1991.
 • 2. Daniels J. Physiological chacteristics of champion male athletes. Res Q. 1974;45(4):342-48.
 • 3. Campos FAD, Daros LB, Mastrascusa V, et al. Anthropometric profile and motor performance of junior badminton players. Braz J Biomotricity. 2009;3(2):146-51.
 • 4. Ellenbecker TS. A total arm strength isokinetic profile of highly skilled tennis players. Isokinetics Exerc Sci. 1991;1(1):9-21.
 • 5. Phomsoupha M, Laffaye G. The science of badminton: game characteristics, anthropometry, physiology, visual fitness and biomechanics. Sports Med. 2015;45(4):473-95.
 • 6. Bańkosz Z, Nawara H, Ociepa M. Assessment of simple reaction time in badminton players. Trends Sports Sci. 2013;20(1):54-61.
 • 7. Coşan F. Sporda Atletik Hazırlığın Denetimi ve Değerlendirilmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar. Razgard, Bulgaria: Polygraph Razgard Ltd; 2016.
 • 8. Ømosegård BO, Tindholdt L. Physical Training for Badminton. Cheltenham: Malling Beck; 1996.
 • 9. Gao RY. A Comparison between talent identification and development (TID) for Badminton in China and the UK. The University of Stirling Faculty of Health Sciences and Sport Master's Thesis. Stirling: University of Stirling; 2017.
 • 10. Kafkas ME, Taşkıran C, Arslan C, et al. Yıldız erkek milli ve amatör badmintoncuların bazı fiziksel, fizyolojik ve antropometrik parametrelerinin karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi BESB Dergisi. 2009;3(1):13-20.
 • 11. Yılmaz N. Milli Takım ve mahalli liglerde oynayan badmintoncuların antropometrik özellikleri ile çabukluk, esneklik ve dayanıklılıklarının araştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğirimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi; s. 19-34, 2013.
 • 12. Güçlüöver A, Demirkan E, Kutlu M, et al. The comparison of some physical and physiological features of elite youth national and amateur badminton players. J Phys Ed Sport Sci. 2012;6(3): 244-50.
 • 13. Poyraz A, Baş O, Ocak Y, et al. Avrupa Badminton Takım Şampiyonasına katılan sporcuların bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2015;6(2):121-33.
 • 14. Revan S, Aydoğmuş M, Balcı ŞS, et al. Türk ve yabancı ülke milli takım badmintoncularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi BESB Dergisi. 2007;1(2):66-7.
 • 15. Karaca F. 10-14 Yaş erkek futbolcu ve badmintoncularda bazı fiziksel fizyolojik ve biyomotorik özelliklerinin karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğirimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi; 2012.
 • 16. Saçıkara A. Raket sporcularının atletik performanslarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi; 2018.
 • 17. Coşan F, Demir A, Mengütay S. Türk Çocuklarının Fiziki Uygunluk Normları. İstanbul: Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Eğitim Yayınları Yayın No 1. İstanbul; 2002.
 • 18. Kamar A. Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2003.
 • 19. Özer K. Fiziksel Uygunluk. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2006.
 • 20. Abdullahi Y, Toriola AL, Goon DT, et al. Anthropometric and motor performance characteristics of Nigerian badminton players. Asian J Sci Res. 2017;10(3):244-51.
 • 21. Ooi CH, Tan A, Ahmad A, et al. Physiological characteristics of elite and sub-elite badminton players. J Sport Sci. 2009;27(14):1591-9.
 • 22. Reilly T, Secher N, Snell P, et al. Physiology of Sports: an Overview. 1st ed. London: E & FN Spon; 1990.
 • 23. Cinthuja P, Jayakody JAOA, Perera MPM, et al. Physical fitness factors of school badminton players in Kandy district. Eur J Sports Exerc Sci. 2015;4(2):14-25.
 • 24. Hotaman F. 15-17 yaş grubu badmintoncuların müsabaka sırasında yaptıkları basit hatalar ile fiziksel ve teknik performansları arasındaki ilişikinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğirimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi; 2019.
 • 25. Mengütay S. Çocuklarda Hareket Gelişimi ve Spor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları; 2006.
 • 26. Muratlı S. Çocuk ve Spor. 2. Baskı. Ankara: Bağırgan Yayımevi; 1997.
 • 27. Pekel HA. Atletizmde yetenek taramasına bağlı olarak 10-12 yaş grubu çocuklarda bazı değişkenler üzerinde normatif çalışma (Ankara ili örneği). Gazi Üniversitesi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğirimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2007.
 • 28. Todd MK, Mahoney CA. Determination of pre-season physiological characteristics of elite male squash players. In: Reilly T, Hughes M, Lees A, Eds. Science and Racket Sports. London: E & FN Spon; 1994. p. 81- 8.
 • 29. Mahoney CA, Sharp NCC. The physiological profile of elite junior squash players. In: Reilly T, Hughes M, Lees A, Eds. Science and Racket Sports. London: E & FN Spon; 1994. p. 76-80.
 • 30. Ziyagil AM, Zorba E, Bozatlı Z, ve ark. 6-14 yaş grubu çocuklarda yaş, cinsiyet ve spor yapma alışkanlığının sürat ve anaerobik güce etkisi. CBÜ BESB Dergisi. 1999;3(3):9-18.
 • 31. Karatosun H. Antrenmanın Fizyolojik Temelleri. Isparta: Tuğra Ofset; 2003.
 • 32. Hughes MG. Physiological demands of training in elite badminton players. In: Reilly T, Hughes M, Lees A, editors. Science and Racket Sports. London: E & FN Spon; 1994. p. 32-7.
APA ÖZGÜR B (2020). Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. , 222 - 230. 10.5152/tjsm.2020.179
Chicago ÖZGÜR Beyhan Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. (2020): 222 - 230. 10.5152/tjsm.2020.179
MLA ÖZGÜR Beyhan Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. , 2020, ss.222 - 230. 10.5152/tjsm.2020.179
AMA ÖZGÜR B Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. . 2020; 222 - 230. 10.5152/tjsm.2020.179
Vancouver ÖZGÜR B Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. . 2020; 222 - 230. 10.5152/tjsm.2020.179
IEEE ÖZGÜR B "Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players." , ss.222 - 230, 2020. 10.5152/tjsm.2020.179
ISNAD ÖZGÜR, Beyhan. "Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players". (2020), 222-230. https://doi.org/10.5152/tjsm.2020.179
APA ÖZGÜR B (2020). Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. Spor Hekimliği Dergisi, 55(3), 222 - 230. 10.5152/tjsm.2020.179
Chicago ÖZGÜR Beyhan Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. Spor Hekimliği Dergisi 55, no.3 (2020): 222 - 230. 10.5152/tjsm.2020.179
MLA ÖZGÜR Beyhan Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. Spor Hekimliği Dergisi, vol.55, no.3, 2020, ss.222 - 230. 10.5152/tjsm.2020.179
AMA ÖZGÜR B Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. Spor Hekimliği Dergisi. 2020; 55(3): 222 - 230. 10.5152/tjsm.2020.179
Vancouver ÖZGÜR B Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players. Spor Hekimliği Dergisi. 2020; 55(3): 222 - 230. 10.5152/tjsm.2020.179
IEEE ÖZGÜR B "Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players." Spor Hekimliği Dergisi, 55, ss.222 - 230, 2020. 10.5152/tjsm.2020.179
ISNAD ÖZGÜR, Beyhan. "Some Anthropometric and Motoric Performance Characterıstics of 10-14 Years Old Turkish Badminton Players". Spor Hekimliği Dergisi 55/3 (2020), 222-230. https://doi.org/10.5152/tjsm.2020.179