Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 297 - 305 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29228/TurkishStudies.39218 İndeks Tarihi: 06-06-2021

Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi

Öz:
Erzurum kale içinde, Ulu Camii’nin kuzeybatısında yer alan, inşa kitabesi ortaya çıkarılmadan önceCimcime Sultan Türbesi olarak adlandırılan ancak 2011 yılında gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonrasındainşa kitabesinin bulunmasıyla hangi tarihte ve kimin adına inşa edildiği tespit edilebilen Melike Çiçak HatunTürbesi kitabesine göre Ahmed Kān kızı adına 1304 yılının Eylül ayında yapılmıştır. İnşa kitabesininbulunmasından hemen sonra yapılan okumalarda türbenin kime ait olduğunu belirten kısmında oluşandeformasyon sebebiyle isim tam olarak okunmamış ancak yine de bazı varsayımlarda bulunulmuştur.Kitabenin yeniden okunması sonucunda türbenin sahibinin Melike Çiçak Hatun olduğu tespit edilmiştir.Dairesel bir subasman üzerine oturan türbe silindirik gövdelidir. Silindirik gövdenin yüzeyinde kavalsilmelerle kuzey yöne bakan kesimindeki ters U formunda, diğer on biri sivri kemer biçimli çerçeveleroluşturulmuştur. Silmelerden sonra bir miktar düz duvar örgüsü ve sonrasında yine profilli bir silme grubuylasilindirik gövde nihayetlenir. Bu silme grubunun üstünden türbenin konik külahı başlar. Kaval silmelerin sivrikemer görünümü oluşturarak çevrelediği yüzeylerden doğu ve batıya bakanların eksenlerinde dikdörtgenbiçimli birer pencere açıklığı bulunur. Gövdenin kuzey yönündeki ters U biçimli çerçeve içerisine alınmışcephe yüzeyinde anıtsal bir portal bulunur. Lentolu dikdörtgen kapı açıklığı sivri kemerli portal nişi içinde yeralır. Dikdörtgen biçimli kitabe panosu ise kapı açıklığının lentosu ile kavsara arasına yerleştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Erzurum Melike Çiçak Hatun Tomb

Öz:
Melike Çiçak Hatun Tomb is located in Cumhuriyet Street northwest of the Erzurum Grand Mosque. Also the tomb is inside The Erzurum Castle in the city center. Before the inscription of the building was revealed the tomb was known as Cimcime Sultan. However, after the drilling activities carried out in 2011 the building inscription of the tomb was found. According to this inscription, the tomb was built for the daughter of Ahmed Kān in September 1304. On the other hand the name of the tomb that was written in the building inscription was deformed and the name could not be fully read. As a result of re-reading the inscription, it was found that the owner of the tomb was Melike Çiçak Hatun. The tomb has a cylindrical base and body. On the north face of the cylindrical body, a rectangular frame is formed with semicircular cross-section wiping. On the other sides, pointed arched frames were formed with the semicircular cross-sections. Cylindrical body finished with a profiled deletion assembly. After this deletion group, the conical dome of the tomb starts. A rectangular window was placed on the axes on the east and west faces of the pointed arch frames. There is a rectangular door in the north. direction of the tomb body. Just above this door is a rectangular inscription board.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arık, O. (1969). Erken Devir Türk mimarisinde türbe biçimleri. Anadolu: Anatolia, XI, 57-119.
 • Beygu, A.Ş. (1936). Erzurum tarihi, anıtları, kitabeleri. İstanbul: Bozkurt Basımevi.
 • Kara, D. (2019). Türkiye’nin Selçuklu çağı kadın türbeleri, Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Reşîdüdin Fazlullah. (2013). Câmiu’t-Tevârih (İlhanlılar Kısmı). (Çev.: A.H. Khelejani, M. Ersan, İ. Aka). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Tuncer, O.C. (1991). Anadolu kümbetleri C.2 Beylikler ve Osmanlı Dönemi. Ankara: Güven Matbaası.
 • Tuncer, O.C. (1992). Anadolu kümbetleri C.3 Beylikler ve Osmanlı Dönemi. Ankara: Güven Matbaası.
 • Turan, O. (2013). Doğu Anadolu Türk Devletleri tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat
 • Ünal, R.H. (1974). Erzurum ili dahilindeki İslâmi devir anıtları üzerine bir inceleme. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi. 6 (Ayrı Baskı) Erzurum. 49-143.
 • Yurttaş, H. ve Kındığılı, M. (2011). Kesinleşen tarih ve yeni bir ad. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(46). 75-96.
 • https://okuryazarim.com Erişim tarihi: 14.06.2019
 • http://www.selcuklumirasi.com/ Erişim tarihi:14.06.2019
APA KARA D (2020). Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi. , 297 - 305. 10.29228/TurkishStudies.39218
Chicago KARA DEMET Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi. (2020): 297 - 305. 10.29228/TurkishStudies.39218
MLA KARA DEMET Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi. , 2020, ss.297 - 305. 10.29228/TurkishStudies.39218
AMA KARA D Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi. . 2020; 297 - 305. 10.29228/TurkishStudies.39218
Vancouver KARA D Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi. . 2020; 297 - 305. 10.29228/TurkishStudies.39218
IEEE KARA D "Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi." , ss.297 - 305, 2020. 10.29228/TurkishStudies.39218
ISNAD KARA, DEMET. "Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi". (2020), 297-305. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.39218
APA KARA D (2020). Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi. Turkish Studies (Elektronik), 15(1), 297 - 305. 10.29228/TurkishStudies.39218
Chicago KARA DEMET Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi. Turkish Studies (Elektronik) 15, no.1 (2020): 297 - 305. 10.29228/TurkishStudies.39218
MLA KARA DEMET Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi. Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.1, 2020, ss.297 - 305. 10.29228/TurkishStudies.39218
AMA KARA D Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(1): 297 - 305. 10.29228/TurkishStudies.39218
Vancouver KARA D Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(1): 297 - 305. 10.29228/TurkishStudies.39218
IEEE KARA D "Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi." Turkish Studies (Elektronik), 15, ss.297 - 305, 2020. 10.29228/TurkishStudies.39218
ISNAD KARA, DEMET. "Erzurum Melike Çiçak Hatun Türbesi". Turkish Studies (Elektronik) 15/1 (2020), 297-305. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.39218