Yıl: 2020 Cilt: 18 Sayı: Cumhuriyet Armağan Sayısı Sayfa Aralığı: 217 - 236 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18026/cbayarsos.669240 İndeks Tarihi: 07-06-2021

Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması

Öz:
Sanal ortamda yaşanan deneyimler öğrenmenin en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bireylerin bilgisayar ekranlarını belirli aralıklarla sürekli olarak kaydetmeleri ve bu kayıtlara etkili bir yöntemle erişilebilmeleri sanal ortamdaki geçmiş deneyimlere geri dönebilme, anımsama ve değerlendirebilme olanağı sağlar. Bu çalışmada sanal ortamdaki deneyimleri yakalayan ve bu deneyimlere tam metin anahtar sözcüklerle yeniden erişme olanağı sunan bir araç on dört farklı kullanıcı üzerinde bir durum çalışması şeklinde uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Uygulamaya ait bulgular değerlendirildiğinde, katılımcıların sürekli ekran görüntüsü yakalayan bir yaşam günlüğü sistemiyle günlük verilerini ve ilgili içeriği daha sonra bilgisayar ortamında yaşadıkları yaşamdeneyimlerinin ayrıntılarını fark edilebilecekleri biçimde yakalayabildikleri ve bu deneyimlere anahtar sözcükler yardımıyla yeniden erişebildikleri gösterilmiştir. Yaşam boyu öğrenenlerin sanal ortamda geçmişte yaşadıkları deneyimlere yeniden erişebiliyor olmaları; onlara bu deneyimlerin ayrıntılarını anımsamak, yorumlamak, kişisel bilgi tabanı oluşturmak, deneyimlerden öğrenmek, deneyimleri planlamak, izlemek ve değerlendirmek için olanaklar sunabilir.
Anahtar Kelime:

Learning Experience Retrieval System –A Case Study

Öz:
Learning experiences which take place at virtual environments became one of the most important sources of the learning.Enabling individuals to take screenshots continuously at regular intervals and access these screenshots via anefficientmethod,maketheseindividualstoretrievetheirprevious experiences on virtual environments, recollect and evaluate them. In this study a tool, which capturing learning experiences at virtual environments and enables us to search them by using full text keywords, has been used and evaluated by fourteen different users as a case study. When findings of the study are evaluated, it is seen that saving their life experiences via a life logging system that takes screenshots continuously enables users to capture these experiences in detail and re access them with the help of the keywords. Enabling life long learners to access their previous online learning experiences can provide them opportunities for retrieving details of these experiences, interpreting them, creating a personal knowledge base, learning from these experiences, planning these experiences, monitoring them and evaluating them.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Boud, D., Keogh, R. ve Walker, D. (1985). Promoting reflection in learning: Amodel.(Eds.: Boud, D., Keogh, R. ve Walker, D.), Reflection: Turning Experience Into Learning, London: Kogan. 18-40.
 • Chen, Y. &Jones, G. J. F. (2009). A pilot study to explore digital elements for visualizing time in personal ‘nformation re-finding. 3rd Irish HCI Conference.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research(2nd ed). Upper Saddle River. NJ: Pearson.
 • Davies, S. (2011). Still building the Memex.Communications of the ACM,54(2), 80-88.
 • Dumais, S., Cutrell, E., Cadiz, J. J., Jancke, G., Sarin, R. &Robbins, D. C. (2003). Stuff I've Seen: a system for personal information retrieval and re-use. SIGIR '03 Proceedings Of The 26th Annual International ACM SIGIR Conference On Research and Development in Information Retrieval, 72-79.
 • Dunlosky, J. &Metcalfe, J. (2009). Metacognition.USA: Sage Publications.
 • Gall, J. P., Gall, M. D. &Borg, W. R. (1999). Applying educational research: Apractical guide.Longman Publishing Group.
 • Hinbarji, Z., Hinbarji, M., Albatal, R. &Gurrin, C. (2016). Personal information manager to capture and re-access what we see on computers.InProceedings of the first Workshop on Lifelogging Tools and Applications,ACM. 13-17.
 • Killion, J. &Todnem, G. (1991). A process for personal theory building,Educational Leadership, 48(7), 14-16.
 • Kimura, T., Huang, R., Uchida, S., Iwamura, M., Omachi, S. &Kise, K. (2013). The reading-life log technologies to recognize texts that we read. InDocumentAnalysis and Recognition (ICDAR), 2013 12th International Conference on. IEEE. 91-95.
 • Laadan, O. (2011). A personal virtual computer recorder. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Columbia University.
 • Marder, M., Geva, A.&Ruan, Y. (2012). Lightweight searchable screen video recording. InVisual Communications and Image Processing (VCIP 2012), IEEE. 1-6.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and Expanded from "Case Study Research in Education.". CA: Jossey-Bass Publishers.
 • Miles, M, B. &Hubermann, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mutlu, M. E. (2014). Çoklu cihazlı ve çoklu algılayıcılıyaşam günlüğü ile öğrenme deneyimlerinin yakalanması için bir çerçeve önerisi.Asya Öğretim Dergisi(Asian Journal of Instruction), 2014 –2(1(ÖZEL)), 1-17.
 • Mutlu, M.E. (2016). Sanal ortamlardaki öğrenme deneyimleri için bir enformasyon erişim sistemi tasarımı, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, (Journal of Research in Education and Teaching), 5(2), Mayıs 2016, 395-408.
 • Mutlu, M.E. (2018).Öğrenme deneyimleri yönetimi, Gece Kitaplığı: Ankara, ISBN:978-605-288-532-1
 • Mutlu, M.E., Kayabaş, İ, Kip Kayabaş, B. ve Peri Mutlu, A. (2018).Öğrenme deneyimleri yönetimine giriş, Cinius Yayınları:İstanbul,
 • Reeves, B., Ram, N., Robinson, T. N., Cummings, J. J., Giles, C. L., Pan, J., ... & Gagneja, A. (2019). Screenomics: A framework to capture and analyze personal life experiences and the ways that technology shapes them. Human–Computer Interaction, 1-52.
 • Schraw, G. &Moshman, D. (1995). Metacognitive theories,Educational Psychology Review,7(4), 351-371.
 • Sellen, A. J. &Whittaker, S. (2010). Beyond total capture: Aconstructive critique of lifelogging, Commun, 53(5), 70–77.
 • Strauss, A. &Corbin, J. M. (1990).Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc.
 • Yıldırım, A. &Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Ziewer, P. (2004). Navigational ındices and full text search by automated analyses of screen recorded data. InE-Learn: World Conference On E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, And Higher Education,Association For The Advancement Of Computing in Education (AACE). 3055-3062
 • Zimmermann, B.J. & Schunk, D.H. (1989). Self.-regulated learning and academic achivement: Theory, research, and practise.New York: Springer-Verlag.
APA Mutlu M, Peri Mutlu A, KAYABAŞ KİP B, KAYABAS I, YILMAZEL O, Selvi K (2020). Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması. , 217 - 236. 10.18026/cbayarsos.669240
Chicago Mutlu Mehmet Emin,Peri Mutlu Ayşe,KAYABAŞ KİP Buket,KAYABAS ILKER,YILMAZEL OZGUR,Selvi Kiymet Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması. (2020): 217 - 236. 10.18026/cbayarsos.669240
MLA Mutlu Mehmet Emin,Peri Mutlu Ayşe,KAYABAŞ KİP Buket,KAYABAS ILKER,YILMAZEL OZGUR,Selvi Kiymet Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması. , 2020, ss.217 - 236. 10.18026/cbayarsos.669240
AMA Mutlu M,Peri Mutlu A,KAYABAŞ KİP B,KAYABAS I,YILMAZEL O,Selvi K Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması. . 2020; 217 - 236. 10.18026/cbayarsos.669240
Vancouver Mutlu M,Peri Mutlu A,KAYABAŞ KİP B,KAYABAS I,YILMAZEL O,Selvi K Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması. . 2020; 217 - 236. 10.18026/cbayarsos.669240
IEEE Mutlu M,Peri Mutlu A,KAYABAŞ KİP B,KAYABAS I,YILMAZEL O,Selvi K "Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması." , ss.217 - 236, 2020. 10.18026/cbayarsos.669240
ISNAD Mutlu, Mehmet Emin vd. "Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması". (2020), 217-236. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.669240
APA Mutlu M, Peri Mutlu A, KAYABAŞ KİP B, KAYABAS I, YILMAZEL O, Selvi K (2020). Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(Cumhuriyet Armağan Sayısı), 217 - 236. 10.18026/cbayarsos.669240
Chicago Mutlu Mehmet Emin,Peri Mutlu Ayşe,KAYABAŞ KİP Buket,KAYABAS ILKER,YILMAZEL OZGUR,Selvi Kiymet Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18, no.Cumhuriyet Armağan Sayısı (2020): 217 - 236. 10.18026/cbayarsos.669240
MLA Mutlu Mehmet Emin,Peri Mutlu Ayşe,KAYABAŞ KİP Buket,KAYABAS ILKER,YILMAZEL OZGUR,Selvi Kiymet Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.Cumhuriyet Armağan Sayısı, 2020, ss.217 - 236. 10.18026/cbayarsos.669240
AMA Mutlu M,Peri Mutlu A,KAYABAŞ KİP B,KAYABAS I,YILMAZEL O,Selvi K Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 18(Cumhuriyet Armağan Sayısı): 217 - 236. 10.18026/cbayarsos.669240
Vancouver Mutlu M,Peri Mutlu A,KAYABAŞ KİP B,KAYABAS I,YILMAZEL O,Selvi K Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 18(Cumhuriyet Armağan Sayısı): 217 - 236. 10.18026/cbayarsos.669240
IEEE Mutlu M,Peri Mutlu A,KAYABAŞ KİP B,KAYABAS I,YILMAZEL O,Selvi K "Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması." Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, ss.217 - 236, 2020. 10.18026/cbayarsos.669240
ISNAD Mutlu, Mehmet Emin vd. "Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi –Bir Durum Çalışması". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18/Cumhuriyet Armağan Sayısı (2020), 217-236. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.669240