Yıl: 2021 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 283 - 297 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.2339/politeknik.630947 İndeks Tarihi: 08-06-2021

Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi

Öz:
Ulaşım sistemi içerisindeki trafik akımının güvenli ve etkin biçimde işlemesi üzerinde büyük rolü bulunan kavşaklar, faaliyet alanı,geometrik özellikleri ve denetim şekillerine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Kontrollü eş düzey kavşak kategorisindeki dönelkavşaklar, trafik akımının merkezi ada etrafında yönlendirildiği ve ada içerisindeki araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu kavşaktipidir. Dönel kavşakların her bir geometrik elemanı kavşağın işleyiş, kapasite ve güvenliği üzerinde rol oynamaktadır. İyitasarlanmış bir dönel kavşak, araçların dolaşım yolu boyunca hızlarının sabit kalmasını sağlayarak kavşak güvenliğinin optimizeedilmesine yardımcı olur. Bu makalede, dönel kavşakların geometrik elemanlarının kavşak güvenliği üzerine etkilerinin incelendiğiçalışmalar derlenmiştir. Dönel kavşakların her bir geometrik elemanın literatürde yer alan çalışmalar ışığında kavşak güvenliğiyleolan ilişkileri ve bazı ülkelerin standart/kılavuzlarında yer alan tasarım kriterleri incelenmiştir. Bu çalışmayla amaçlanan, yapılmışçalışmalar doğrultusunda, dönel kavşak geometrik elemanlarının tasarımlarının kavşak güvenliği açısından hayati önem taşıdığınıortaya koymaktır. Ülkemizde bu konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış detaylı çalışmalara rastlanılmaması çalışmamızınmotivasyon kaynağı olmuştur. Ülkemizdeki dönel kavşakların hangi standart/kılavuzlara bağlı olarak yapıldığı ile ilgili bilgiyetersizliği olduğu da görülmektedir. Çalışma sonucunda dönel kavşaklardaki güvenliğin sağlanabilmesi için geometrikelemanların birbirleriyle etkileşim içinde ve uygun fiziki boyutlarda tasarlanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca trafik güvenliğibakımından ülkemizde bu konuyla ilgili ivedilikle çalışmalara başlanılması ve ülkemiz koşullarına özgü tasarım standart/kılavuzuhazırlanması gerektiği ifade edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Evaluation the Effect of Roundabouts’ Geometric Elements on Intersection Safety in the Light of Literature

Öz:
Intersections, which have a great role in the safe and effective operation of traffic in the transportation system, are categorized according to their grade level, geometric properties, and control type. A roundabout is the type of grade level intersections, in which vehicle passages around the island are provided through circulatory roadway and vehicles gives priority to the traffic around the island. Each geometric element of roundabouts plays a role in the operation, capacity and safety of the roundabout. A well-designed roundabout helps optimize intersection safety by ensuring that vehicles' speeds remain constant along the circulatory roadway. This article examines the effects of geometric elements of roundabouts on intersection safety. In the light of the studies in the literature each geometric element of the roundabouts, the relationship with the intersection safety and the design criteria included in the standard/guidelines of some countries are investigated. The aim of this study is to demonstrate that the designs of roundabouts geometric elements are of crucial importance in terms of intersection safety. The lack of detailed studies on this subject in our country has been the motivation of our study. It is also seen that there is a lack of information about which roundabouts are built depending on the standards/guidelines in our country. As a result of the study, it was stated that geometric elements should be designed in roundabouts with each other and proper physical dimensions to ensure safety at roundabouts. In addition, it is stated that in terms of traffic safety, work on this subject should be started immediately and the design standard/manual specific to the conditions of our country should be prepared.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
6
6
7
 • [1] Tiwari G. and Mohan D., ''Transport planning and traffic safety: making cities, roads, and vehicles safer'', CRC Press, (2016).
 • [2] Elvik R., Høye A., Vaa T., and Sørensen M., ''The Handbook of Road Safety Measures'', Emerald, (2009).
 • [3] Association W.R., ''Road Safety Manual: Recommendations from the World Road Association (PIARC)'', Route2 Market, (2003).
 • [4] Ogden K.W., ''Safer roads: A guide to road safety engineering'', Gower Technical, England, (1996).
 • [5] Novák J., Ambros J., and Frič J., ''How Roundabout Entry Design Parameters Influence Safety'', Transportation Research Record, 2672(34): 73-84, (2018).
 • [6] FHWA, ''Intersection Safety'', https://www.fhwa.dot.gov/research/topics/safety/interse ctions/
 • [7] ''European Commission Basic Traffic Safety Facts'' https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/st atistics_en (2015).
 • [8] EGM, ''Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'', Emniyet Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, (2012).
 • [9] TUİK, ''Trafik Kazaları İstatistiği 2012'', TUİK Yayınları, Ankara, (2013).
 • [10] Kennedy J., ''International comparison of roundabout design guidelines'', Tranport Research Laboratory, Crowthorne UK, (2007).
 • [11] Rodegerdts L.A., ''Roundabouts: An informational guide'', Transportation Research Board, 672: (2010).
 • [12] Flannery A., ''Geometric design and safety aspects of roundabouts'', Journal of the Transportation Research Board, 1751: 76-81, (2001).
 • [13] Dixon K. and Zheng J., ''Developing safety performance measures for roundabout applications in the state of Oregon'', Oregon Dep. of Transportation, (2013).
 • [14] Bared J., Prosser W., and Esse C.,, ''State-of-the-art design of roundabouts'', Journal of the Transportation Research Board, 1579: 1-10, (1997).
 • [15] KGM, ''Karayolu Tasarım El Kitabı'', Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, (2005).
 • [16] Austroads, ''Roundabouts, Guide to Traffic Engineering Practice, Part 6”, Sydney, Australia, (1993).
 • [17] Brilon W. and Stuwe B., ''Capacity and design of traffic circles in Germany'', Transportation Research Record, 61: 68-74, (1993).
 • [18] Schoon C. and Van Minnen J., ''Accidents On Roundabouts II. Second Study Into The Road Safety Aspects Of Dutch Roundabouts, In Particular With Regard To Cyclists And Moped Riders'', SWOV Institute for Road Safety Research, Netherlands, (1993).
 • [19] Waddell E., ''Evolution of roundabout technology: a history-based literature review'', 67th Annual Meeting Institute of Transportation Engineers (ITE), Boston, (1997).
 • [20] Kennedy J.V., Hall R., and Barnard S., ''Accidents at urban mini-roundabouts'', Tranport Research Laboratory, Crowthorne UK, (1998).
 • [21] Garder P., ''The Modern Roundabouts: The Sensible Alternative for Maine”, Maine Department of Transportation, USA, (1998).
 • [22] McIntosh K., Redinger C., and Bagdade J., ''Evaluating the performance and safety effectiveness of roundabouts'', No. RC-1566, Opus International Consultants, (2011).
 • [23] Persaud B.N., Retting R.A., Garder P.E., and Lord D., ''Crash reductions following installation of roundabouts in the United States'', Insurance Institute for Highway Safety, (2000).
 • [24] TRL, ''Roundabout Design for Capacity and Safety - The UK Empirical Methodology'', Transport Research Laboratory, Crowthorne UK, (2003).
 • [25] Robinson B.W., ''Roundabouts: An informational guide'', Federal Highway Administration, U.S. Department of Transportation, (2000).
 • [26] Thai Van M.-J. and Balmefrezol P., ''Design of roundabouts in France: Historical context and state of the art'', Transportation Research Record, 1737(1): 92-97, (2000).
 • [27] Spacek P., ''Basis of the Swiss design standard for roundabouts'', Journal of the Transportation Research Board, 1881: 27-35, (2004).
 • [28] Guichet B., ''Evolution of roundabouts in France and new uses'', Transportation Research Circular, E-C083: 7, (2005).
 • [29] Lenters M.S., ''Safety auditing roundabouts'', National Roundabout Conference, Colorado, (2005).
 • [30] SETRA, ''The Design of Interurban Intersections on Major Roads'', Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes, France, (1998).
 • [31] Walker J. and Pittam S., ''Accidents at MiniRoundabouts: Frequencies and Rates'', Tranport Research Laboratory, Crowthorne UK, (1989).
 • [32] Maycock G. and Hall R., ''Accidents at 4-arm roundabouts'', Tranport Research Laboratory, Crowthorne UK, (1984).
 • [33] Hall R. and Surl R., ''Accidents at four-arm roundabouts and dual-carriageway junctions-some preliminary findings'', Traffic Engineering & Control, 22(6): 339- 344, (1981).
 • [34] Brilon W., ''Kreisverkehrsplaetze mit Lichtsignalanlagen'', Strassenverkehrstechnik, 39(8), (1995).
 • [35] Rodegerdts L., et al., ''Roundabouts in the United StatesNCHRP Report 572'', Transportation Research Board, Washington DC, (2007).
 • [36] Persaud B., Retting R., Garder P., and Lord D.,''Safety effect of roundabout conversions in the united states: Empirical bayes observational before-after study'', Journal of the Transportation Research Board, 1751: 1-8, (2001).
 • [37] Troutbeck R., ''Capacity and design of traffic circles in Australia'', Transportation Research Record, 1398: 68- 74, (1993).
 • [38] Schoon C. and van Minnen J., ''Safety of Roundabouts in The Netherlands'', Traffic Engineering and Control, 35(3): 142-148, (1994).
 • [39] Gates T. and Maki R., ''Converting old traffic circles to modern roundabouts: Michigan State University case study'', MI: Michigan State University, (2000).
 • [40] Gross F., Lyon C., Persaud B., and Srinivasan R., ''Safety effectiveness of converting signalized intersections to roundabouts'', Accident Analysis & Prevention, 50: 234- 241, (2013).
 • [41] Ambros J., Turek R., and Janoška Z., ''Safety evaluation of Czech roundabouts'', Advances in Transportation Studies, 40: 111-122, (2016).
 • [42] Elvik R., ''Road safety effects of roundabouts: A metaanalysis'', Accident Analysis & Prevention, 99: 364-371, (2017).
 • [43] Flannery A. and Datta T.K., ''Modern roundabouts and traffic crash experience in United States'', Transportation Research Record, 1553: 103-109, (1996).
 • [44] Council F.M., Dunham J.R., Dutt A.K., Carrol C.L., Roediger F.L., Campbell B.J., and Reinfurt D.W., ''Accident Research Manual: Final Report'', No. FHWA-RD-80-016, (1980).
 • [45] Hauer E., ''Statistical test of difference between expected accident frequencies'', Transportation Research Record, 1542: 24-29, (1996).
 • [46] Bared J. and Kennedy K., ''Safety Impacts of Modern Roundabouts'', ITE Safety Toolbox, (1999).
 • [47] Retting R.A., Persaud B.N., Garder P.E., and Lord D., ''Crash and injury reduction following installation of roundabouts in the United States'', American Journal of Public Health, 91(4): 628, (2001).
 • [48] Guichet B., ''Roundabouts in France: Development, Safety, Design, and Capacity'', 3th International Symposium on Intersections Without Traffic Signals, Portland, (1997).
 • [49] Elvik R., ''Assessing the validity of road safety evaluation studies by analysing causal chains'', Accident Analysis & Prevention, 35(5): 741-748, (2003).
 • [50] Vlahos E., Polus A., Lacombe D., Ranjitkar P., Faghri A., and Fortunato III B.R., ''Evaluating the conversion of allway stop-controlled intersections into roundabouts'', Transportation Research Record, 2078: 80-89, (2008).
 • [51] Isebrands H., ''Crash analysis of roundabouts at highspeed rural intersections'', Transportation Research Record, 2096: 1-7, (2009).
 • [52] Montella A., ''Roundabout in-service safety reviews: safety assessment procedure'', Journal of the Transportation Research Board, 40-50, (2007).
 • [53] Wang B., Hensher D.A., and Ton T., ''Safety in the road environment: a driver behavioural response perspective'', Transportation, 29(3): 253-270, (2002).
 • [54] Muffert M., Pfeiffer D., and Franke U., ''A stereo-vision based object tracking approach at roundabouts'', IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 5(2): 22- 32, (2013).
 • [55] Kadeha C., ''Influence Of Traffic And Geometric Features On Safety And operations Of Roundabouts'', Master’s Thesis, The Florida State University, (2018).
 • [56] Montella A., ''Analysis of crash contributory factors at urban roundabouts'', Transportation Research Board 89th Annual Meeting, Washington DC, (2010).
 • [57] Dabbour E., Al Awadhi M., Aljarah M., Mansoura M., and Haider M., ''Evaluating safety effectiveness of roundabouts in Abu Dhabi'', IATSS Research, 42(4): 274-283, (2018).
 • [58] AASHTO, ''A Policy on Geometric Design of Highways and Streets'', Chicago Illinois, American Association of State Highway and Transportation Officials, (2011).
 • [59] Hanscom F.R., ''Drivers’ understanding of innovative roundabout traffic control devices'', ITE Journal, 80(7): 40-44, (2010).
 • [60] McKnight G.A., Khattak A.J., and Bishu R., ''Driver characteristics associated with knowledge of correct roundabout negotiation'', Transportation Research Record, 2078: 96-99, (2008).
 • [61] Harkey D.L. and Carter D.L., ''Observational analysis of pedestrian, bicyclist, and motorist behaviors at roundabouts in the United States'', Transportation Research Record, 1982: 155-165, (2006).
 • [62] Pilko H., Mandžuka S., and Barić D., ''Urban single-lane roundabouts: A new analytical approach using multicriteria and simultaneous multi-objective optimization of geometry design, efficiency and safety'', Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 80: 257-271, (2017).
 • [63] Daniels S., Nuyts E., and Wets G., ''The effects of roundabouts on traffic safety for bicyclists: an observational study'', Accident Analysis & Prevention, 40(2): 518-526, (2008).
 • [64] Chen Y., Persaud B., and Lyon C., ''Effect of Speed on Roundabout Safety Performance: Implications for Use of Speed as Surrogate Measure'', Transportation Research Board 90th Annual Meeting, Washington DC, (2011).
 • [65] Johnson W. and Flannery A., ''Estimating Speeds at High Speed Rural Roundabouts'', 3rd International Symposium on Highway Geometric Design, Chicago Illinois, USA, (2005).
 • [66] Gallelli V., Vaiana R., and Iuele T., ''Comparison between simulated and experimental crossing speed profiles on roundabout with different geometric features'', Procedia-Social And Behavioral Sciences, 111: 117-126, (2014).
 • [67] Isebrands H., ''Quantifying Safety and Speed Data for Rural Roundabouts with High-Speed Approaches'', Doctoral Thesis, Iowa State University, (2012).
 • [68] Jensen S.U., ''Safety Effects of Height of Central Islands, Sight Distances, Markings and Signage at Single-lane Roundabouts'', 5th International Symposium on Highway Geometric Design, Vancouver, Canada, (2015).
 • [69] Park M., Lee D., and Park J.-J., ''An Investigation of the Safety Performance of Roundabouts in Korea Based on a Random Parameters Count Model'', Journal of Advanced Transportation, Special Issiue Modern Roundabouts: A Challenge of the Future: 1-8, (2018).
 • [70] Mandavilli S., McCartt A.T., and Retting R.A., ''Crash patterns and potential engineering countermeasures at Maryland roundabouts'', Traffic Injury Prevention, 10(1): 44-50, (2009).
 • [71] Kim S. and Choi J., ''Safety analysis of roundabout designs based on geometric and speed characteristics'', KSCE Journal of Civil Engineering, 17(6): 1446-1454, (2013).
 • [72] Jensen S.U., ''Safety effects of converting intersections to roundabouts'', Transportation Research Record, 2389(1): 22-29, (2013).
 • [73] Aumann P., ''Guide to road design part 4B: roundabouts'', Austroads, Sydney, (2015).
 • [74] Bassani M. and Sacchi E., ''Investigation into speed performance and consistency of urban roundabouts: an Italian case study'', TRB 3rd International Roundabout, Indiana, USA, (2011).
 • [75] Wolhuter K., ''Geometric design of roads handbook'', CRC Pres, (2015).
 • [76] Alphand F., Noelle U., and Guichet B., ''Roundabouts and Road Safety'', Intersections without traffic signals II, Berlin, 107-125, (1991).
 • [77] Tanyel S., ''Türkiye'deki dönel kavşaklar için kapasite hesap yöntemi'', Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, (2001).
 • [78] Brüde U. and Larsson J., ''Trafiksäkerhet i cirkulationsplatser för cyklister och fotgängare [Road safety in the roundabouts for cyclists and pedestrians]'', Statens väg-och transportforskningsinstitut., VTI meddelande 864, (1999).
 • [79] Jørgensen E. and Jørgensen N., ''Er der mere nyt om rundkørsler''. Dansk Vejtidsskrift, 12: 29-31, (1992).
 • [80] Lalani N., ''The impact on accidents of the introduction of mini, small and large roundabouts at major/minor priority junctions'', Traffic Engineering & Control, 16, (1975).
 • [81] Thomas G. and Nicholson A., ''Rural Roundabouts and Their Application in New Zealand'', Technical Conference Papers Institution of Professional Engineers, New Zealand, (2003).
 • [82] Jørgensen E. and Jørgensen N., ''Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark [Road safety in roundabouts in Denmark]'', Rapport, 235: (2002).
 • [83] Jørgensen E. and Jørgensen N., ''Trafiksikkerhed i 82 danske rundkörsler: Anlagt efter 1985 [Road safety in 82 Danish roundabouts: Established after 1985]'', Vejdirektoratet, (1994).
 • [84] Montonen S., ''The safety of roundabouts'', Tiehallento, Helsinki, Finland, (2008).
 • [85] Cedersund H.Å., ''Cirkulationsplatser [Roundabouts]'', Statens Väg-och Trafikinstitut. VTI Meddelande nr 361, (1983).
 • [86] Daniels S., Brijs T., Nuyts E., and Wets G., ''Extended prediction models for crashes at roundabouts'', Safety Science, 49(2): 198-207, (2011).
 • [87] Brilon W., ''Roundabouts: A state of the art in Germany'', National Roundabout Conference, Vail, Colorado. (2005).
 • [88] ''Design Manual for Roads And Bridges: Volume 6'', http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/ dmrb/vol6/index.htm, (2007)
 • [89] Harper N.J. and Dunn R., ''Accident prediction models at roundabouts'', 2005 Annual Meeting and Exhibit Compendium of Technical Papers Institute of Transportation Engineers (ITE,) ARRB Group Limited, (2005).
 • [90] Ji K.Y., ''The Analysis of a Factor of the Accident at a Roundabout Considering as the Driver's Peculiarities'', Master’s Thesis, Myongji University, Seoul, (2013).
 • [91] Rodegerdts L.A., ''Roundabouts: An informational guide'', Transportation Research Board, 672: (2010).
 • [92] Montella A., Turner S., Chiaradonna S., and Aldridge D., ''International overview of roundabout design practices and insights for improvement of the Italian standard'', Canadian Journal of Civil Engineering, 40(12): 1215- 1226, (2013).
 • [93] Spahn V. and Bäumler G., ''Sicherheit von Kreisverkehrsplätzen und Lichtzeichenanlagen in Bayern / Traffic safety of roundabouts and intersections equipped with traffic lights'', Straßenverkehrstechnik, 51(7), (2007).
 • [94] Jensen S.U., ''Evaluation of effects of roundabouts with various design'', Trafitec, Lyngby, Denmark, (2013).
 • [95] FHWA, ''Kansas Roundabout Guide'', https://safety.fhwa.dot.gov/intersection/other_topics/fh wasa09027/resources/Kansas%20Roundabout%20Gui de.pdf, (2003).
 • [96] Montella A., Turner S., Chiaradonna S., and Aldridge D., ''Proposals for improvement of the Italian roundabout geometric design standard'', Procedia-social and behavioral sciences, 53: 189-202, (2012).
 • [97] Tumber C., ''Review of pedestrian safety at roundabouts'', Vic Roads Road Safety Department, Melbourne, AU, (1997).
 • [98] Tollazzi T., ''Alternative Types of Roundabouts: An Informational Guide'', Springer Tracts on Transportation and Traffic, (2015).
 • [99] Richie S. and Lenters M., ''High speed approaches at roundabouts'', Transportation Research Circular, EC083: 56-56, (2005).
 • [100] Arndt O. and Troutbeck R.J., ''Relationship between roundabout geometry and accident rates'', Transportation Research Circular, (E-C003) 28: 1-16, (1998).
 • [101] Anjana S. and LR Anjaneyulu M., ''Development of safety performance measures for urban roundabouts in India'', Journal Of Transportation Engineering, 141(1): 15-20, (2014).
 • [102] Ahiamadi S.K., Tian Z., and Gibby A.R., ''Nevada Roundabout Implementation Guidelines'', Report No. 079-10-803, Nevada Department of Transportation, (2012).
 • [103] Jacquemart G., ''Modern Roundabout Practice in the United States. Synthesis of Highway Practice'', Transportation Research Board, Washington, DC, USA, (1998).
 • [104] Jørgensen N., ''Rundkørslers kapacitet og sikkerhed (Roundabout capacity and safety)'', Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, (1991).
 • [105] Jensen S.U., ''Uheldsmodeller for rundkørsler (Roundabout accident models)'', Trafitec, Lyngby, Denmark, (2013).
 • [106] ''Geometric Design of Roundabouts'', http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/ dmrb/vol6/section2/td1607.pdf, (2007).
 • [107] Birlon W., and Wu N., ''Guideline for the design of roundabouts'', FGSV, Cologne, (2006).
 • [108] CERTU, ''Carrefours urbains: Guide'', Lyon, France (1999).
 • [109] Italian Ministry of Infrastructures and Transports, ''Guidelines for the Design of Road Intersections'', Official Journal of Italian Republic, Rome, Italy, (2006).
 • [110] Swiss Standard SN640263, ''Intersections, Roundabout'', https://shop.snv.ch/en/National-Standards/Swiss Association-of-Road-and-Transport-Experts/, Swiss Association of Road and Transportation Experts, Zurich, Switzerland, (1999).
 • [111] Flannery A. and Elefteriadou L., ''A review of roundabout safety performance in the United States'', 69th Annual Meeting of the Institute of Transportation Engineers, Las Vegas, Nevada, (1999).
 • [112] Steinmetz L. and Aumann P., ''Guide to traffic management part 6: intersections, interchanges and crossings'', Austraods, (2017).
 • [113] Kimber R., ''The traffic capacity of roundabouts'', Transport and Road Research Laboratory, Crowthorne UK, (1980).
 • [114] Al-Suleiman T., Al-Bandoura F.A., and Al-Masaeid H., ''Traffic safety at roundabouts in Urban Areas-Case Study in Jordan'', Jordan University of Science & Technology, Jordan, (2006).
 • [115] Aagaard P., ''Methods for choice of traffic control at crossroads'', Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, (1995).
 • [116] ''A Safety Auditors View of Roundabout Design'', http://www.ukroads.org/ukroadsafety/articlespapers/ro adsafetygoodpracticeguide.pdf, (1997).
 • [117] Ministry of Public Works and Transportation, ''Guidelines for Roundabout'', Ministry of Public Works and Transportation Spain, (1999).
 • [118] Davies D., Taylor M., Ryley T., and Halliday M., ''Cyclists at Roundabouts The Effects of ‘Continental’ Design on Predicted Safety and Capacity'', Transport Research Laboratory, Crowthorne UK, (1997).
 • [119] Colonna P., Berloco N., Intini P., Perruccio A., and Ranieri V., ''Evaluating skidding risk of a road layout for all types of vehicles'', Transportation Research Record, 2591: 94-102, (2016).
 • [120] Crown R., ''RODEL An Interactive Model for Predicting the Effect of Detailed Roundabout Geometry on Accidents, Capacity, Queues and Delays'', Actes Du Seminaire International Giratoires 92, Nantes France, (1992).
 • [121] CROW, ''Eenheid in Rotondes [Standards for Roundabouts]'', 126, (1998).
 • [122] Lofqvist A., ''Best Practices and Strategies to Reduce Fatal or Serious Injury Crashes into Obstacles and Road Equipment: Swedish Experience'', Transportation Research Circular, (2013).
 • [123] Italy Ministry of Public Works and Transport, ''Operational and geometric standards for the construction of road intersections'', Italy Ministry of Public Works and Transport, Italy, (2006).
 • [124] Trueblood M. and Dale J., ''Simulating roundabouts with VISSIM'', 2nd Urban Street Symposium: Uptown, Downtown, or Small Town: Designing Urban Streets that Work., USA, (2003).
 • [125] Arndt O., ''Relationship between unsignalised intersection geometry and accident rates'', Doctoral Thesis, Queensland University of Technology, Queensland, (1991).
 • [126] Robinson D.L., ''Accidents at Roundabouts in New South Wales'', 15th Australian Road Research Board (ARRB) Conference, Darwin, (1990).
 • [127] Guido G.P., Saccomanno F.F., Astarita V., and Vitale A., ''Measuring safety performance at roundabouts using videotaped vehicle tracking data'', Transportation Research Board 88th Annual Meeting, Washington DC, (2009).
 • [128] Turner S., Roozenburg A.P., and Smith A., ''Roundabout crash prediction models'', New Zealand Transport Agency, NZ, (2009).
 • [129] Montella A., ''Identifying crash contributory factors at urban roundabouts and using association rules to explore their relationships to different crash types'', Accident Analysis & Prevention, 43(4): 1451-1463, (2011).
 • [130] Appleton I. and Clark G., ''The Ins and Out of Roundabouts'', Transfund, New Zealand, (2000).
 • [131] Günay B., Aydın M.M., and Akgöl K., ''Modern Dönel Kavşaklara Sorunsuz Bir Dönüşümün Bilimsel Metodolojisi'', Karayolu 3. Ulusal Kongresi, Ankara, (2014).
 • [132] Öztürk E.A., Çubuk M.K., Arslan D., and Yüksel E.,''Modern Dönel Kavşakların Kapasite ve Güvenlik Yönünden İncelenmesi'', Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University, 22(4): 917-925, (2007).
 • [133] Günay B., ''Şehirlerarası Yollardaki Dönel Kavşakların Barındırdığı Güvenlik Açıkları-Kurallar ve Gerçekler'', 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, 26-34, (2016).
 • [134] SweRoad, ''Modern Dönel Kavşaklar İçin Önerilen Tasarım Esasları'', Ankara, (2000).
 • [135] Seven F., Ertekin M., Kalaycı A.S., and Kayacı K., ''Dönel Kavşaklar Tasarım Rehberi'', Karayolları Genel Müdürlüğü, Planlama Şubesi, Ankara, (2005).
 • [136] Kaygısız Ö. and Şenbil M., ''Şehir Planlamada Yol Ağı ve Kavşaklar Sorunu: Kazalar ve Kaza Çeşitlerinden Bir Bakış, Eskişehir Örneği'', 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumuı, (2011).
 • [137] Alçelik N., ''Kent içi sinyalize ve dönel kavşakların kapasite açısından karşılaştırılması, Ümraniye ilçesi örneğinin incelenmesi'', Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul, (2010).
 • [138] Kaygısız Ö., ''Trafiği Sakinleştirmeye Yönelik Önlemler'', Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, 543-562, Ankara, (2010).
 • [139] İnançlı M., ''Dönel Kavşakların Güvenliği Ve Konya’daki Bazı Kavşakların İncelenmesi'', Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, (2012).
 • [140] Yüksel E., ''Modern Dönel Kavşakların Kapasite ve Trafik Güvenliği Yönünden İncelenmesi'', Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, (2007)
APA Özinal Avşar Y, UZ V (2021). Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi. , 283 - 297. 10.2339/politeknik.630947
Chicago Özinal Avşar Yağmur,UZ Volkan Emre Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi. (2021): 283 - 297. 10.2339/politeknik.630947
MLA Özinal Avşar Yağmur,UZ Volkan Emre Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi. , 2021, ss.283 - 297. 10.2339/politeknik.630947
AMA Özinal Avşar Y,UZ V Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi. . 2021; 283 - 297. 10.2339/politeknik.630947
Vancouver Özinal Avşar Y,UZ V Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi. . 2021; 283 - 297. 10.2339/politeknik.630947
IEEE Özinal Avşar Y,UZ V "Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi." , ss.283 - 297, 2021. 10.2339/politeknik.630947
ISNAD Özinal Avşar, Yağmur - UZ, Volkan Emre. "Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi". (2021), 283-297. https://doi.org/10.2339/politeknik.630947
APA Özinal Avşar Y, UZ V (2021). Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi, 24(1), 283 - 297. 10.2339/politeknik.630947
Chicago Özinal Avşar Yağmur,UZ Volkan Emre Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi 24, no.1 (2021): 283 - 297. 10.2339/politeknik.630947
MLA Özinal Avşar Yağmur,UZ Volkan Emre Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi, vol.24, no.1, 2021, ss.283 - 297. 10.2339/politeknik.630947
AMA Özinal Avşar Y,UZ V Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi. 2021; 24(1): 283 - 297. 10.2339/politeknik.630947
Vancouver Özinal Avşar Y,UZ V Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi. 2021; 24(1): 283 - 297. 10.2339/politeknik.630947
IEEE Özinal Avşar Y,UZ V "Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi." Politeknik Dergisi, 24, ss.283 - 297, 2021. 10.2339/politeknik.630947
ISNAD Özinal Avşar, Yağmur - UZ, Volkan Emre. "Dönel Kavşak Geometrik Elemanlarının Kavşak Güvenliği Üzerine Etkisinin Literatür Işığında Değerlendirilmesi". Politeknik Dergisi 24/1 (2021), 283-297. https://doi.org/10.2339/politeknik.630947