İnsan ve Anlam Temelinde Adil, Kapsayıcı ve Bütüncül Eğitim Politikalarının Kavramsal İnşası

Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 51 - 62 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29224/insanveinsan.825214

İnsan ve Anlam Temelinde Adil, Kapsayıcı ve Bütüncül Eğitim Politikalarının Kavramsal İnşası

Öz:
Eğitim sistemleri canlı organizmalardır. Nefes alıp verirler. Bazen de krize girebilirler.Ancak sistemi oluşturan insan, anlam ve imkânlar etkili bir şekilde çalışabilirlerse krizler yenifırsatlara dönüşebilir. Eğitim sistemleri öncelikle devleti oluşturan bireylerin zihinlerindeinşa edilmelidir. Bir devlet veya toplum düzeyinde yapılan değerlendirmeler çoğu zamaneğitim sistemleri dikkate alınmadan yapılır. Bu nedenle değerlendirmeler çoğu zaman eksik,yanlış veya bütünlükten yoksundur. Eğitim bilimciler genel anlamda eğitim sistemine veonun bir alt kümesi olan okula odaklandıkları için sıklıkla ülke veya toplum düzeyindedeğerlendirmelere uzak kalabilirler. Hâlbuki eğitim sistemleri ve okullar nefeslerini içindebulundukları toplumdan alırlar ve topluma verirler. Eğitim sistemleri bir toplumu, devletisürekli yeniden ürettiği için onu anlamadan bir toplumu veya devleti anlamak mümkündeğildir. Bu amaçla makale insan, okul, eğitim sistemleri, toplum ve devlet ilişkisinianlamaya odaklanmıştır. Makale alan yazın taraması yöntemiyle hazırlanmıştır. Makale,eğitim sistemi üzerinde nihai bir kanaat oluşturmayı değil, öncelikle yeniden düşünmemiziamaçlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Edebi Teori ve Eleştiri
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Antropoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Etnik Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Tiyatro

Conceptual Construction of Fair, Inclusive and Holistic Education Policies Based on Human and Meaning

Öz:
Education systems are living organisms. They breathe. Sometimes they can go into crisis. Crises can turn into new opportunities only if the people, meanings and possibilities that make up the system can work effectively. Education systems must first be built in the minds of individuals who make up the state. Since education systems constantly reproduce a society, the state, it is not possible to understand a society or a state without understanding it. The article does not aim to form a final opinion on the education system, but to rethink it first.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > Edebi Teori ve Eleştiri
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Felsefe
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Antropoloji
Sosyal > Sosyal > Sanat
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Kadın Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Etik
Sosyal > Sosyal > Etnik Çalışmalar
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Mantık
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Tiyatro
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Hansen, Michael E. “Higher Education Needs Dusting off for the 21st Century”. World Economic Forum (WEF) İnternet Sitesi. 27 Mart, 2018. https:// www.weforum.org/agenda/2018/03/make-higher-education-skills-relevantfor-students/.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. “Millî Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim (2019/20)”. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/04144812_meb_istatistikle ri_orgun_egitim_2019_2020.pdf.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. “PISA 2108 Türkiye Ön Raporu”. Aralık 2019, http:// www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye _On_Raporu.pdf.
 • OECD. “OECD Future of Education and Skills 2030 Concept Note”. 2019. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/ skills/Skills_for_2030_concept_note.pdf.
 • OECD. “PISA 2018 Results”. 2019. https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa2018-results.htm.
 • OECD. “Skills Matter: Further Results from the Survey of Adults Skills 2015 (Turkey - Country Note)”. 2016. http://www.oecd.org/turkey/Skills-MatterTurkey.pdf.
 • OECD. “The Future of Education and Skills Education 2030”. (Position Paper). 2018. http://www.oecd.org/education/2030-project/about/documents/E2030 Position Paper (05.04.2018).pdf.
 • ÖSYM. “2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Sayısal Veriler”. 2020. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/yks_sayisal_27072020. pdf.
 • UNDP. “2019 Human Development Index Ranking”. 2019. http://hdr.undp.org/ en/content/2019-human-development-index-ranking.
 • Yavuz, Mustafa. Başımıza İcat Çıkaran Çocuklar ve Gençler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2020.
 • YÖK, “Öğrenim Düzeyine Göre Öğrenci Sayısı”. 2020. https://istatistik.yok.gov.tr/.
APA YAVUZ M (2021). İnsan ve Anlam Temelinde Adil, Kapsayıcı ve Bütüncül Eğitim Politikalarının Kavramsal İnşası. İnsan ve İnsan, 8(27), 51 - 62. 10.29224/insanveinsan.825214
Chicago YAVUZ Mustafa İnsan ve Anlam Temelinde Adil, Kapsayıcı ve Bütüncül Eğitim Politikalarının Kavramsal İnşası. İnsan ve İnsan 8, no.27 (2021): 51 - 62. 10.29224/insanveinsan.825214
MLA YAVUZ Mustafa İnsan ve Anlam Temelinde Adil, Kapsayıcı ve Bütüncül Eğitim Politikalarının Kavramsal İnşası. İnsan ve İnsan, vol.8, no.27, 2021, ss.51 - 62. 10.29224/insanveinsan.825214
AMA YAVUZ M İnsan ve Anlam Temelinde Adil, Kapsayıcı ve Bütüncül Eğitim Politikalarının Kavramsal İnşası. İnsan ve İnsan. 2021; 8(27): 51 - 62. 10.29224/insanveinsan.825214
Vancouver YAVUZ M İnsan ve Anlam Temelinde Adil, Kapsayıcı ve Bütüncül Eğitim Politikalarının Kavramsal İnşası. İnsan ve İnsan. 2021; 8(27): 51 - 62. 10.29224/insanveinsan.825214
IEEE YAVUZ M "İnsan ve Anlam Temelinde Adil, Kapsayıcı ve Bütüncül Eğitim Politikalarının Kavramsal İnşası." İnsan ve İnsan, 8, ss.51 - 62, 2021. 10.29224/insanveinsan.825214