Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 239 - 250 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35193/bseufbd.711592 İndeks Tarihi: 13-03-2023

Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği

Öz:
Bu çalışma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nun akustik koşulları değerlendirilmiştir.Aktif olarak kullanılan 525 kişi kapasiteli salonun mevcut durumu için akustik değerlendirmeler, sesin nesnelparametrelerinden; reverberasyon süresi (RT), erken düşme süresi (EDT), netlik (C80), yanal enerji oranı (LF)ve zamansal ağırlık merkezi (Ts) üzerinden yapılmıştır. Sesin nesnel parametrelerini elde etmek amacıylaakustik simülasyon programlarından faydalanılmıştır. Simülasyonda kullanmak amacıyla, konser salonunun üçboyutlu modeli SketchUp 2017 yazılımında modellenmiştir. ODEON Room Acoustics Software 14.00Combined kullanılarak oluşturulan simülasyondan faydalanılarak konser salonunun analizi yapılmıştır. Buçalışma Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nun akustik simülasyonlarına, mimari ve akustik bitişözelliklerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun araştırılmasına ve bunların sonuçlarınadayandırılmaktadır. Akustik açıdan frekanslara göre literatürde önerilen kabul edilebilir aralık dışında kalandeğerlerin optimum düzeye getirilmesi için mekanların mimari ve akustik bitiş elemanlarında değişiklik önerilerigetirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Concert Hall Acoustic Conditions: Adana Metropolitan Municipality Concert Hall Case

Öz:
As part of this study, the acoustic properties of the Adana Metropolitan Municipality Concert Hall were evaluated. The acoustic evaluations for the current condition of the actively used concert hall that accommodates up to 536 people, are based on the objective parameters of sound: reverberation time (RT), early decay time (EDT), clarity (C80), lateral energy fraction (LF) and center time (Ts). Acoustic simulation software’s were used to gather the objective parameter of sound. A 3D model of the concert hall was prepared in SketchUp 2017 to be used in simulations. Utilizing the simulation done in ODEON Room Acoustics Software 14.00 Combined the concert hall was analyzed. This study is based on the acoustic simulations and the characteristic of architectural and acoustic finish elements of the Adana Metropolitan Municipality Concert Hall; and also, on the research of the concert halls accordance to national and international standards and the result of said research. Changes were proposed in the architectural and acoustic finish elements of the hall, so as to optimize the acoustic frequency values that were out of the acceptable range stated in their literature.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Monterio, C., Machimbarrera, M., Tarrero, A.I., Smith, S.R. (2017). Translation Between Existing And Proposed Harmonized Airborne Sound Insulation Descriptors: A Statistical Approach Based On In-Situ Measurements. Applied Acoustics, 116, 93-107.
 • [2] Hongisto, V., Mäkilä, M., Suoakas, M. (2015). Satisfaction With Sound Insulation In Residential Dwellings -The Effect Of Wall Construction. Building and Environment, 85, 309-321.
 • [3] Pääkkönen, R., Vehviläinen, T., Jokitulppo, J., Niemi, O., Nenonen, S., Vinha, J. (2015). Acoustics and New Learning Environment – A Case Study. Applied Acoustics, 100, 75-78.
 • [4] Jagniatinskis, A., Mickaitis, M., Fiks, B. (2013). Development Classification Scheme for Evaluation Dwellings Sound Insulation Performance in Lithuania. Procedia Engineering, 57, 443-450.
 • [5] Garg, N., Kumar, A., Maji, S. (2013). Significance and Implications of Airborne Sound Insulation Criteria in Building Elements for Traffic Noise Abatement. Applied Acoustics, 74, 1429-1436.
 • [6] T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü. (2018). Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği Açıklama ve Uygulama Kılavuzu. Ankara, https://www.izoder.org.tr/dosyalar/binalarin-gurultuye-karsi-korunmasi-yonetmeligi-aciklama-veuygulama-klavuzu.pdf, Ziyaret tarihi Mart 23, 2020.
 • [7] Rossing T. D. (2007). Springer Handbook of Acoustics. Springer, New York, 1280.
 • [8] EEA. (2014). Noise in Europe 2014. European Environment Agency, Copenhagen.
 • [9] Jariwala H. J., Syed H. S., Pandya M. J. ve Gajera Y. M. (2017). Noise Pollution & Human Health: A Review. Noise and Air Pollution: Challenges and Opportunities, Mart 2017, 29 Ağustos 2017 tarihinde ResearchGate'e yüklendi.
 • [10] Long, M. (2006). Architectural acoustics. New York: Elsevier Academic Press. London
 • [11] ISO. (2009). Acoustics – Measurement of rooms acoustic parameters – Part 1:Performance spaces, BS EN ISO-3382-1.
 • [12] Barron, M. (1993). Auditorium acoustics and architectural design. London: E & FN Spon.
 • [13] Marshall, A.H. (1967). A Note on the Importance of Room-Cross Section in Concert Halls, Journal of Sound and Vibration, 5, 100-112.
 • [14] Cremer, L., Müller, A.H., Schultz, T. (1982). Principles and Applications of Room Acoustics Volume 1. Applied Science Publishers, London, 674.
 • [15] Cengizkan, A., İnan, A.D., Cengizkan, N.M. (2012). Modernist Açılımda Bir Öncü: Seyfi Arkan. TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 586.
 • [16] Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Başkanlık Cumhuriyet Arşivi
 • [17] Doelle, L.L. (1965). Acoustics in Architectural Design. Bibliography 29, National Research Council, Ottowa, 516.
 • [18] Maekawa, Z., Lord, P. (1994). Environmental and Architectural Acoustics. Spon Press, UK, 376.
 • [19] ODEON Room Acoustics Software 14.00 Combined malzeme kütüphanesi.
 • [20] Sirel, Ş. (1974). Yapı Akustiği I Temel Bilgiler. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yayınları, İstanbul, 114.
 • [21] DIN. (2016). Acoustic quality in rooms - Specifications and instructions for the room acoustic design, DIN 18041: 2016-03
 • [22] Bistafa, S.R., Granado, M.V. (2005). A Survey of The Acoustic Quality For Speech in Auditoriums. Electronic Journal Technical Acoustics, 15, 1-16.
 • [23] Voronina N. (1996). Improved empirical Model of Sound Propagation Through a Fibrous Material. Applied Acoustics, 48, 121–132.
 • [24] Bistafa, S.R., Granado, M.V. (2002). Objective Measurements of Speech Intelligibility in Proscenium Type of Theatres. XX Encontro da Sociadade Brasileira de Acustica SOBRAC, 2002, Rio de Janeiro, 1-6.
APA Şimşek O (2020). Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği. , 239 - 250. 10.35193/bseufbd.711592
Chicago Şimşek Okan Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği. (2020): 239 - 250. 10.35193/bseufbd.711592
MLA Şimşek Okan Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği. , 2020, ss.239 - 250. 10.35193/bseufbd.711592
AMA Şimşek O Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği. . 2020; 239 - 250. 10.35193/bseufbd.711592
Vancouver Şimşek O Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği. . 2020; 239 - 250. 10.35193/bseufbd.711592
IEEE Şimşek O "Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği." , ss.239 - 250, 2020. 10.35193/bseufbd.711592
ISNAD Şimşek, Okan. "Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği". (2020), 239-250. https://doi.org/10.35193/bseufbd.711592
APA Şimşek O (2020). Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 239 - 250. 10.35193/bseufbd.711592
Chicago Şimşek Okan Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7, no.1 (2020): 239 - 250. 10.35193/bseufbd.711592
MLA Şimşek Okan Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, 2020, ss.239 - 250. 10.35193/bseufbd.711592
AMA Şimşek O Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 7(1): 239 - 250. 10.35193/bseufbd.711592
Vancouver Şimşek O Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 7(1): 239 - 250. 10.35193/bseufbd.711592
IEEE Şimşek O "Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği." Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7, ss.239 - 250, 2020. 10.35193/bseufbd.711592
ISNAD Şimşek, Okan. "Konser Salonu Akustik Koşullarının Değerlendirilmesi: Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu Örneği". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7/1 (2020), 239-250. https://doi.org/10.35193/bseufbd.711592