Yıl: 2021 Cilt: 21 Sayı: 63 Sayfa Aralığı: 1 - 18 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 10-06-2021

COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ

Öz:
Mesleklerde yaşanan stresler meslek ya da örgüt kaynaklı olabileceği gibi örgüt dışı bir etki olan çevresel faktörlerden de kaynaklanabilmektedir. Günümüzde mesleki olarak strese maruz bırakan çev-resel faktörlerden biri ise tüm dünyayı saran COVID-19 salgınıdır. Bu çalışmanın amacı örgüt dışı stres faktörü olan COVID-19 virüsünün muhasebe meslek mensupları üzerindeki etkisi ve mesleki bağlamda strese neden oluşturan kaynakların ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada benimsenen araştırma yöntemi nitel araştırmadır ve araştırma aracı derinlemesine görüşmelerdir. Araştırma bulguları bağla-mında pandeminin muhasebe meslek mensuplarında yarattığı stres sebepleri arasında klasik muhasebe mesleğinin işleyişinin bozulması ve iş yapış biçiminde meydana gelen değişiklikler, artan iş yoğunlu-ğu ve işyükü, mevzuat değişiklikleri ile gelen mesleki belirsizlikler, evrak teması ile virüsün bulaşma riski gibi faktörler yer almaktadır. Meslek mensupları COVID-19’un sebep olduğu stres ile bilişsel ve davranışsal mücadele yollarını yapılan görüşmelerde aktarmışlardır. Ancak muhasebe meslek men-suplarının yaşadıkları zorluklara rağmen hakettikleri mesleki değeri ve saygınlığı göremedikleri araş-tırmanın sonuçlarındandır.
Anahtar Kelime:

NEW STATES OF STRESS WITH COVID-19 IN ACCOUNTING PROFESSION

Öz:
The stresses experienced in the professions can be caused by the profession or the organization, as well as by environmental factors that are an external effect. One of the environmental factors that expose vocational stress today is the COVID-19 epidemic that has spread all over the world. The aim of this study is to reveal the impact of the COVID-19 virus, which is an external stress factor, on accounting professionals and the sources that cause stress in the professional context. Research methodology adopted in this study is a qualitative approach that used depth-interviews as a research tool. In the context of the research findings, the reasons for the stress caused by the pandemic in the accounting profession include factors such as the disruption of the classical accounting profession and changes in the way of doing business, increasing work intensity and workload, professional uncerta-inties due to legislative changes, document contact and the risk of contamination of the virus. In the interviews, accounting professionals shared the stress caused by COVID-19 and the ways of cognitive and behavioral struggle. However, it is one of the results of the research that accounting professionals do not see the professional value and prestige they deserve despite their difficulties.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SELİMOĞLU S, CENGİZ A, ÖZDEMİR A, YALI B (2021). COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ. , 1 - 18.
Chicago SELİMOĞLU Seval KARDEŞ,CENGİZ Aytül Ayşe,ÖZDEMİR Ali,YALI Begüm COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ. (2021): 1 - 18.
MLA SELİMOĞLU Seval KARDEŞ,CENGİZ Aytül Ayşe,ÖZDEMİR Ali,YALI Begüm COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ. , 2021, ss.1 - 18.
AMA SELİMOĞLU S,CENGİZ A,ÖZDEMİR A,YALI B COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ. . 2021; 1 - 18.
Vancouver SELİMOĞLU S,CENGİZ A,ÖZDEMİR A,YALI B COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ. . 2021; 1 - 18.
IEEE SELİMOĞLU S,CENGİZ A,ÖZDEMİR A,YALI B "COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ." , ss.1 - 18, 2021.
ISNAD SELİMOĞLU, Seval KARDEŞ vd. "COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ". (2021), 1-18.
APA SELİMOĞLU S, CENGİZ A, ÖZDEMİR A, YALI B (2021). COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(63), 1 - 18.
Chicago SELİMOĞLU Seval KARDEŞ,CENGİZ Aytül Ayşe,ÖZDEMİR Ali,YALI Begüm COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ. Muhasebe ve Denetime Bakış 21, no.63 (2021): 1 - 18.
MLA SELİMOĞLU Seval KARDEŞ,CENGİZ Aytül Ayşe,ÖZDEMİR Ali,YALI Begüm COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ. Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.21, no.63, 2021, ss.1 - 18.
AMA SELİMOĞLU S,CENGİZ A,ÖZDEMİR A,YALI B COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ. Muhasebe ve Denetime Bakış. 2021; 21(63): 1 - 18.
Vancouver SELİMOĞLU S,CENGİZ A,ÖZDEMİR A,YALI B COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ. Muhasebe ve Denetime Bakış. 2021; 21(63): 1 - 18.
IEEE SELİMOĞLU S,CENGİZ A,ÖZDEMİR A,YALI B "COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ." Muhasebe ve Denetime Bakış, 21, ss.1 - 18, 2021.
ISNAD SELİMOĞLU, Seval KARDEŞ vd. "COVID-19 İLE BİRLİKTE MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ STRESİN YENİ HALLERİ". Muhasebe ve Denetime Bakış 21/63 (2021), 1-18.