Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 715 - 724 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33715/inonusaglik.757249 İndeks Tarihi: 10-06-2021

POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Bu araştırma, postpartum depresyon (PPD) düzeyi ile maternal bağlanma arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıylayapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte yapılan bu araştırma Haziran-Eylül 2018 tarihleri arasında bir kamuhastanesinin lohusa servisinde yatan 371 anne üzerinde yürütülmüştür. Veriler, “Kişisel Tanıtım Formu”,“Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDSDÖ)” ve “Anne Bebek Bağlanması Ölçeği (ABBÖ)” iletoplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve Pearson korelasyon analizikullanılmıştır. Yaş ortalaması 28.0±5.7 olan annelerin %40.2’si ilkokul ve altı mezunu olup, %6.3’ü geliriningiderine eşit olduğu ve %11.3’ünün Suriyeli olduğu saptanmıştır. EPDS toplam puan ortalaması 5.61±4.51,ABBÖ toplam puan ortalaması 2.49±3.65’tir. EPDS ve ABBÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdananlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca, PDD düzeyi arttıkça anne bebek bağlanmasının azaldığıgörülmektedir.
Anahtar Kelime:

The Relationship between Postpartum Depression Level and Maternal Attachment

Öz:
This study has been conducted to determine the relationship between postpartum depression (PPD) level and maternal attachment. This cross-sectional study has been conducted with 371 mothers who were hospitalized in a public hospital's maternity service between June-September 2018. The data of the study have been collected with ‘Personel Information Form’, ‘Edinburg Postpartum Depression Scale (EPDS)’ and ‘Mother to Infant Bonding Scale (MIBS)’. For the statistical analysis; number, percentage; mean, standard deviation and Pearson correlation analysis have been used. It has been determined that, of the mothers whose mean age was 28.0±5.7, 40.2% were primary school and below graduates, 69.3% had equal income and expense, and %11.3 were Syrian. The average total score of the EPDS is 5.61±4.51; the average total score of the MIDS is 2.49±3.65. A statistically significant relationship has been found between the EPDS and MIBS mean scores (p<0.05). In addition, it is observed that as the PPD level increases maternal attachment decreases.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA özşahin z, İbici Akca E, Gökbulut N (2020). POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 715 - 724. 10.33715/inonusaglik.757249
Chicago özşahin zeliha,İbici Akca Emine,Gökbulut Nilay POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. (2020): 715 - 724. 10.33715/inonusaglik.757249
MLA özşahin zeliha,İbici Akca Emine,Gökbulut Nilay POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 2020, ss.715 - 724. 10.33715/inonusaglik.757249
AMA özşahin z,İbici Akca E,Gökbulut N POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2020; 715 - 724. 10.33715/inonusaglik.757249
Vancouver özşahin z,İbici Akca E,Gökbulut N POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2020; 715 - 724. 10.33715/inonusaglik.757249
IEEE özşahin z,İbici Akca E,Gökbulut N "POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ." , ss.715 - 724, 2020. 10.33715/inonusaglik.757249
ISNAD özşahin, zeliha vd. "POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ". (2020), 715-724. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.757249
APA özşahin z, İbici Akca E, Gökbulut N (2020). POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8(3), 715 - 724. 10.33715/inonusaglik.757249
Chicago özşahin zeliha,İbici Akca Emine,Gökbulut Nilay POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 8, no.3 (2020): 715 - 724. 10.33715/inonusaglik.757249
MLA özşahin zeliha,İbici Akca Emine,Gökbulut Nilay POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, no.3, 2020, ss.715 - 724. 10.33715/inonusaglik.757249
AMA özşahin z,İbici Akca E,Gökbulut N POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2020; 8(3): 715 - 724. 10.33715/inonusaglik.757249
Vancouver özşahin z,İbici Akca E,Gökbulut N POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2020; 8(3): 715 - 724. 10.33715/inonusaglik.757249
IEEE özşahin z,İbici Akca E,Gökbulut N "POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ." İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8, ss.715 - 724, 2020. 10.33715/inonusaglik.757249
ISNAD özşahin, zeliha vd. "POSTPARTUM DEPRESYON DÜZEYİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ". İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 8/3 (2020), 715-724. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.757249