Yıl: 2020 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 724 - 740 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25287/ohuiibf.709425 İndeks Tarihi: 29-07-2022

YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ

Öz:
Son yıllarda Tarihi İpek Yolunun canlandırılması girişimlerinin de etkisiyle demiryolu konteyner taşımacılığı Avrupa ile Asya arasındaki ticarette önemli rol oynamaya başlamıştır. Özellikle, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) kıtalararası demiryolu konteyner taşımacılığının büyümesinde güçlü bir itici güç oluşturmuş ve olumlu etkisi değeri yüksek ve sermaye yoğun malların taşınmasında belirginleşmiştir.Demiryolu konteyner taşımacılığı, hava ve karayolu taşımacılığına kıyasla daha düşük maliyetle ve daha yüksek kapasitede, deniz taşımacılığından daha kısa sürede teslim hizmeti sunmaktadır. Bu özellikler demiryolu yük taşımacılığının bir pazar nişini doldurmasını ve diğerkıtalararası taşımacılık türleri ile rekabet etmesini sağlamaktadır. Demiryolu konteyner taşımacılığı küresel trendler, makroekonomik gelişmeler, teknolojik ilerlemeler, altyapıdaki yenilikler, uluslararası işbirlikleri, yasal ve çevresel düzenlemeler gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle, Yeni İpek Yolu üzerinde önemli bir konumda olan Türkiye’nin demiryolu konteyner taşımacılığında karşı karşıya kaldığı fırsatlar ve tehditlerin detaylı analiz edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Çin'den başlayıpTürkiye'den geçerek Avrupa'ya ulaşan Orta Koridor’a odaklanarak kıtalar arası demiryolu konteyner taşımacılığının gelişmesine yönelik fırsat ve tehditleri PESTLE analizi ile ortaya koymak, ayrıca Kuşak ve Yol Girişimi(BRI)’nin kıtalar arasıdemiryolu konteyner taşımacılığına etkisini incelemektir.Çalışma amaçları doğrultusunda farklı kaynaklardan literatür taraması yapılarak keşifsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonuçları demiryolu konteyner taşımacılığının gelişmesine yönelik fırsatların tehditlerden daha fazla olduğunu göstermektedir
Anahtar Kelime:

THE EFFECT OF NEW SILK ROAD ON INTERCONTINENTAL CONTAINERTRANSPORT BY RAIL: PESTLE ANALYSIS

Öz:
In recent years railway container transport has increased significantly between Europe and Asia with the effect of the initiatives to revitalize the Historical Silk Road. Especially, Belt and Road Initiative (BRI) of China has given a strong impetus and a positive trend in the growth of intercontinental railway container transport becomes especially apparent in the transport of high value and capital-intensive goods. Railway container transport offerslower cost and higher capacity compared to air and road freight and shorter delivery time than maritime container transport.Railway container transport is influenced by various factors such as global trends, macroeconomic developments, technological advances, innovations in infrastructure, international collaborations, legal and environmental regulations.This paper aims to summarize the opportunities and threats towards the improvement and expansion of intercontinental railway container transport focusing specifically on the Middle Corridor which starts from China, passes through Turkey towards Europe and also to highlight the effects of the BRI by using PESTLE. To accomplish the objectives, exploratory research was carried out by searching the literature from different sources. The analysis results show that the opportunities for the development of railway container transport are more than threats.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdirossilov, Z., Sladkowski, A., Izbairova, A., &Sarbaev, S. (2020). Application of artifical neural networks for short-term forecasting of container flows in Kazakhstan. In A. Sladkowski (Ed.), Modelling of the interaction of the different vehicles and various transport modes(131-158). Springer.
 • Acolink Ltd.(2019, 03 Nisan) Retrieved fromhttps://acolink.com/news/2019/china-ecommerce-euro-express-train-zhengzhou-belgium.
 • Akdağ, Z. (2019).Türkiye-Çin ilişkilerinde Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemi.Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi,9(1) 65-96. https://doi.org/10.20493/birtop.558276,
 • Amighini, A.(2018). China’s new economic powerhouse. In. A. Amighini&P. Magri(Eds.) China Champion of (Which) Globalisation(pp.613-37). Milano.Italy:ISPI.Atlı, A.(2017,February 26). Turkey seeking its place in the Maritime Silk Road, Asia Times.
 • Çakan, V. (2017). Yeni İpek YoluProjesi: Beklentiler, sorunlar ve gerçekler. Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 35-52.
 • Calabrese, J. (2019, November 18). Setting the Middle Corridor on track. Retreived fromhttps://www.mei.edu/publications/setting-middle-corridor-track
 • Cristea,A. D., Hummels, D., Puzzello, L. & Misak,G.A. (2013). Trade and the greenhouse gas emissions from international freight transport. Journal of Environmental Economics and Management,65(1), 153-173
 • .Daily Sabah (2019, 07 Kasım)Erişim adresi:https://www.dailysabah.com/business/2019/11/06/first-train-from-china-to-europe-makes-silk-railway-dream-come-true-in-turkey.
 • DEİK. (2019).Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'nde konumlandırılması. Erişim adresi:http://www.deik.org.tr
 • Dışişleri Bakanlığı.(2020). Erişim adresi:http://www.mfa.gov.tr/DTO.(2019). Erişimadresi:https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/gemilerde-dusuk-sulfurlu-yakit-kullanimi-hk-11188.
 • Dünya Bankası. (2019). Belt and Road Economics: Opportunities and risks of transport corridors. Washington, DC: World Bank.
 • EBRD (2020, 10 Mart)Erişim adresi:https://www.ebrd.com/what-we-do/belt-and-road/overview.html.
 • EC/Jana Pieriegud. (2019). Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland.European Commission Final Report Contract No 2018CE16BAT079
 • February.Egger, P., & M. Larch. (2007). The bilateral and multilateral trade effects of road and railway transport infrastructure.” Mimeo. Retrieved from http://www.etsg.org/ETSG2007/papers/pegger.pdf.
 • Ekinci, M.B. (2014).The Silk Roads from past to the future and their interactions with the foreign trade of Turkey, Avrasya Etüdleri İpek Yolu Özel Sayısı. 14(1), 7-42.
 • European Commission.(2020). Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a European Year of Rail (2021), Brussels, 4.3.2020 COM(2020) 78 final 2020/0035(COD). Retrieved from https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com 20200078.
 • Evtimov, E. (2017). Legal Interoperability CIM/SMGS Eurasian corridors stakeholders group. Paris, 22 November 2017 International Rail TransportCommittee CIT
 • Günay, E., Çetiner, S., Sevinç, S., & Kütükçü, E. (2019). Tarihi İpek Yolundan Modern İpek Yolu Projesine: Türkiye -Çin ekonomik işbirliği çerçevesinde Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,9(2), 157-175.
 • Haber Global (2019, 21 Kasım).Erişim adresi:https://haberglobal.com.tr/ekonomi/cin-den-turkiye-ye-oradan-avrupa-ya-demir-ipekyolu-nda-dev-imza-14816.
 • Hung M. & T. Chan. (2018). TheBelt and Road Initiative –the New Silk Road: a research agenda. Journal of Contemporary East Asia Studies.7:2, 104-123. DOI: 10.1080/24761028.2019.1580407.
 • IATA.(2019). Air Cargo Matters. Retrieved from https://www.iata.org/en/programs/cargo/sustainability/benefits/ICS. (2019). Shipping and World Trade. Retrieved from http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/ shipping-and-world-tradeİnternethaber (2019, 06 Kasım).Erişim adresi:https://www.internethaber.com/cin-turkiye-prag-tren-hatti-guzergahi.
 • Jakóbowski, J., Popławski,J.K. & Kaczmarski,M. (2018). The Silk Railroad. The EU-China rail connections: background, actors, interests, OSW Studies, 72, Warsaw February.
 • Kalaycı, İ. (2014). Deniz ticareti ve küresel mali kriz: İpek Yolu’nda Türkiye için yeni stratejiler. Avrasya Etüdleri İpek Yolu Özel Sayısı. 14(1), 87-122.
 • Koumparoulis, D. N. (2013). PEST analysis: The case of e-shop. International Journal of Economy,Management and Social Sciences. 2(2), 31-36.
 • Li, Y. & Schmerer,H.J. (2017). Trade and the New Silk Road: opportunities, challenges, and solutions. Journal of Chinese Economic and Business Studies. 15(3),205-213
 • Li, Y., Bolton, K.,& Westphal, T. (2016). The effect of the New Silk Road railways on aggregate trade volumes between China and Europe,Working Papers on East Asian Studies, No. 109/2016, University of Duisburg-Essen, Institute of East Asian Studies (IN-EAST), Duisburg. Retrieved from http://www.china.org.cn/ business/ 2018-08/04/content_58049002.htm.
 • Mercator Institute for China Studies.(2018, 23 Mart). Mapping the Belt and Road initiative: this is where we stand.Retrieved fromhttps://www.merics.org/en/bri-tracker/mapping-the-belt-and-road-initiativeMiddle Corridor(2020, 16 Ocak).Retrieved fromhttps://middlecorridor.comOECD (2020)
 • OECD Interim Economic Outlook, March 2020.
 • Özdaşlı, E.(2015). Çin’in Yeni İpek Yolu projesi ve küresel etkileri, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 10(14), Ankara
 • PortSEurope (2019, March 13).Retrieved from https://www.portseurope.com/rail-cargo-group-baku-port-cabooter-group-agree-middle-corridor-development
 • Rajamanickam, V. (2019). The freight railway route from China to Europeis not generating business volume. Retrieved from https://www.freightwaves.com/news/the-freight-railway-route-from-china-to-europe-is-not-generating-business-volume V.08/28/2019.
 • Rand Europe. (2018) China Belt and Road Initiative: Measuring the Impact of Improving Transport Connectivity on International Trade.Retrieved from https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2625.html
 • Rastogi, C.& J.F. Arvis.(2014). The Eurasian Connection Supply-Chain Efficiency along the Modern Silk Route through Central Asia.World Bank, Washington.
 • Rodemann, H. & S. Templar. (2014). The enablers and inhibitors of intermodal rail freight between Asia and Europe. Journal of Rail Transport Planning & Management. 4, 70–86.
 • Steer Davies Gleave.(2018). Research for TRAN Committee: The new Silk Route –opportunities and challenges for EU transport. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.
 • Toprak, N. G. (2020). Orta Koridor Girişimi bağlamında Türkiye’nin değişen Orta Asya politikası. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,6(1), 19-32.
 • TRACECA (2020, 29 Mart).Retreivedfrom http://www.traceca-org.org
 • TUİK. (2019). Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist.
 • UAB.(2018).Ulaşan ve Erişen Türkiye.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kasım, Ankara
 • UAB.(2019, 27 Ekim)Erişim adresi: https://www.uab.gov.tr/basin-aciklamalari/demir-ipek-yolu-nun-iki-yillik-seruveni
 • UAB.(2020). Erişim adresi: https://www.uab.gov.tr/uploads/pages/butce-sunumlari/2020-butce-sunumu.pdf.
 • UIC/Roland Berger.(2017). Eurasian rail corridors: What opportunities for freight stakeholders? International Union of Railways.
 • UIC. September.Retrieved from https://uic.org/IMG/pdf/corridors_exe_sum2017_web.pdf.
 • UNECE (2018) Economic Commission for Europe Inland Transport Committee Report on Phase III of the Euro-Asian Transport Links Project Informal document ITC (2018) No. 8 Retrieved from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/itc/Informal_document_No_8_EATL_3rd-phase_report.pdf 5 February.
 • UNECE. (2019). Economic Commission for Europe Inland Transport Committee Working Party on Rail Transport Group of Experts towards Unified Railway Law Nineteenth session Geneva, 2-4 April.
 • UNESCAP. (2016). Report on Documentation and Procedures for the Development of Seamless Rail-Based Intermodal Transport Services in Northeast and Central Asia.
 • Üzümcü, A. & Akdeniz, S. (2014).Yeni İpek Yolu: TRACECA ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi. Avrasya Etüdleriİpek Yolu Özel Sayısı.45 (1) , 11-39.
 • van Leijen, Majorie (2018, December 11). New railway service Turkey-China new regular. Railfreight. Retrieved from https://www.railfreight.com/beltandroad/2018/12/11/new-railway-service-turkey-china-now-regular/
 • van Leijen, Majorie. (2019a, October 10).Alibaba sends e-commerce goods to Liege by train. Railfreight. Retrieved from https://www.railfreight.com/beltandroad/2019/10/10/alibaba-sends-e-commerce-goods-to-liege-by-train
 • van Leijen, Majorie (2019b, October 31).Middle corridor more options for transit from China to EU.Railfreight. Retrieved from https://www.railfreight.com/beltandroad/2019/10/31/middle-corridor-more-options-for-transit-from-china-to-eu
 • van Leijen, Majorie (2019c, December 30). New Silk Road in 2019: more trains, less empties and lots of politics. Railfreight.Retrieved fromhttps://www.railfreight.com/specials/2019/12/30/new-silk-road-in-2019-a-wrap
 • van Leijen, Majorie(2020, January 29).Rail freight Wuhan suspended till end of February due to coronavirus. Retrieved fromhttps://www.railfreight.com/specials/2020/01/29/rail-freight-wuhan-suspended-till-end-february
 • Ward,D. & Rivani, E.(2005). An Overview of Strategy Development Models and the Ward-Rivani Model. Economics Working Papers. 6, 1–24.
 • Weitz, R. (2013, January 18). Sino-Kazakh ties on a roll, China Brief. XIII, 2.
 • Williams, M. (2019). Express rail deliveries increase along Silk Road By 23 April 2019, Retrieved from https://www.automotivelogistics.media/supply-chain-management/express-rail-deliveries-increase-along-silk-road/37950.article
 • Zeybek, H. (2008,November).Transport Network Designs and their Implications on Intermodal Rail Freight Transport System.ICOVACS’ta sunulan bildiri.İzmir.
APA zeybek h (2020). YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ. , 724 - 740. 10.25287/ohuiibf.709425
Chicago zeybek hulya YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ. (2020): 724 - 740. 10.25287/ohuiibf.709425
MLA zeybek hulya YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ. , 2020, ss.724 - 740. 10.25287/ohuiibf.709425
AMA zeybek h YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ. . 2020; 724 - 740. 10.25287/ohuiibf.709425
Vancouver zeybek h YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ. . 2020; 724 - 740. 10.25287/ohuiibf.709425
IEEE zeybek h "YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ." , ss.724 - 740, 2020. 10.25287/ohuiibf.709425
ISNAD zeybek, hulya. "YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ". (2020), 724-740. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.709425
APA zeybek h (2020). YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(4), 724 - 740. 10.25287/ohuiibf.709425
Chicago zeybek hulya YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13, no.4 (2020): 724 - 740. 10.25287/ohuiibf.709425
MLA zeybek hulya YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.4, 2020, ss.724 - 740. 10.25287/ohuiibf.709425
AMA zeybek h YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 13(4): 724 - 740. 10.25287/ohuiibf.709425
Vancouver zeybek h YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 13(4): 724 - 740. 10.25287/ohuiibf.709425
IEEE zeybek h "YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ." Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, ss.724 - 740, 2020. 10.25287/ohuiibf.709425
ISNAD zeybek, hulya. "YENİ İPEK YOLUNUN KITALAR ARASI DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ: PESTLE ANALİZİ". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13/4 (2020), 724-740. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.709425