Yıl: 2020 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 245 - 255 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 15-06-2021

The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors

Öz:
This survey study was conducted to examinethe adjustment levels of undergraduate students theinfluencing factors. The population of thisdescriptive study consisted of 789 first and secondyear students studying in Artuklu UniversityHealth College and Health Services VocationalCollege. The average age of the students was19.90±1.53 years and 71.5% of them were femaleand 28.5% were male. It was also revealed that32.9% of the students had difficulty in adjustingthemselves to the university, 26.0% of themsuffered loneliness at university, but 56.7% ofthem enjoyed their university life. The findingsshowed that 56.4% of the students considered theto be incompetent in their professional field ofstudy while 62.9% of the students reported that theacademic staffs had poor communication withthem. A statistically significant difference wasfound between the opinions of the students whohad difficulty in adjusting to the life at universityand the students’ department, age, the level ofsatisfaction with their department, the adequacy ofthe equipment in the classrooms, the quality of theequipment in the classroom, enjoying the life at theuniversity, experiencing loneliness, whether theyhave a sufficient communication with theacademic staffs and whether the academic staffsare competent in their field of study.
Anahtar Kelime:

Üniversite 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Uyumu ve Etkileyen Faktörler

Öz:
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyumunu ve bu uyumu etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birinci ve ikinci sınıflarında okuyan 789 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 19,90±1,53 yıl olup, %71,5’i kız, %28,5’i erkektir. Öğrencilerin %32,9’u üniversiteye uyum sağlamakta güçlük çekmekte, %26,0’ı üniversitede kendisini yalnız hissetmekte, %56,7’si üniversite yaşamını sevmektedir. Bulgulara göre öğrencilerin %56,4’ü öğretim elemanlarının mesleki bilgilerini, %62,9’u öğretim elemanlarının öğrenciyle iletişimini yeterli bulmamaktadır. Üniversite yaşamına uyum sağlamakta güçlük çektiğini söyleyen öğrencilerle okuduğu bölüm, yaş, bölümünden memnun olma hali, sınıfların araç gereç donanımlarının yeterliliği, üniversite yaşamını sevme, üniversitede kendini yalnız hissetme, bölümdeki öğretim elemanlarıyla iletişimlerinin yeterli olup olmaması ile öğretim elemanlarının mesleki bilgilerinin yeterli olup olmaması arasında istatistiksel anlamlılık bulunmuştur. Öğrencilerin üçte bir gibi bir bölümünün üniversiteye uyum sorunu yaşadığı tespit edilmiş olup çok az bir kısmının herhangi bir sorunla karşılaştığında uzman yardımına başvurduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA bayram değer v, ÇİFÇİ S (2020). The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. , 245 - 255.
Chicago bayram değer vasfiye,ÇİFÇİ SEMA The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. (2020): 245 - 255.
MLA bayram değer vasfiye,ÇİFÇİ SEMA The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. , 2020, ss.245 - 255.
AMA bayram değer v,ÇİFÇİ S The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. . 2020; 245 - 255.
Vancouver bayram değer v,ÇİFÇİ S The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. . 2020; 245 - 255.
IEEE bayram değer v,ÇİFÇİ S "The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors." , ss.245 - 255, 2020.
ISNAD bayram değer, vasfiye - ÇİFÇİ, SEMA. "The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors". (2020), 245-255.
APA bayram değer v, ÇİFÇİ S (2020). The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 245 - 255.
Chicago bayram değer vasfiye,ÇİFÇİ SEMA The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9, no.3 (2020): 245 - 255.
MLA bayram değer vasfiye,ÇİFÇİ SEMA The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, 2020, ss.245 - 255.
AMA bayram değer v,ÇİFÇİ S The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(3): 245 - 255.
Vancouver bayram değer v,ÇİFÇİ S The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(3): 245 - 255.
IEEE bayram değer v,ÇİFÇİ S "The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors." Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, ss.245 - 255, 2020.
ISNAD bayram değer, vasfiye - ÇİFÇİ, SEMA. "The Adjustment Levels of First and Second Year Undergraduate Students and Influencing Factors". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9/3 (2020), 245-255.