Yıl: 2019 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 50 - 56 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12956/tchd.510587 İndeks Tarihi: 15-06-2021

YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Öz:
Amaç: Özellikle prematüre bebeklerde önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan pnömotoraks, çocukluk çağında ensık yenidoğan döneminde görülür. Amacımız, ünitemizde pnömotoraks tanısı konulan yenidoğanların değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntemler: Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında pnömotorakstanısı alarak izlenen yenidoğan bebeklerin kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Radyolojik olarak pnömotoraks tanısıdoğrulanan yenidoğan bebekler çalışmaya dahil edildi. Majör konjenital anomalisi olanlar çalışma dışı bırakıldı.Bulgular: Pnömotoraks sıklığı, tüm canlı doğumlar içerisinde %0.4, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takibi yapılanlararasında ise %2.6 olarak saptandı. Bebeklerin ortalama gebelik yaşı 34.2±3.6 hafta ve doğum ağırlığı 2322±841 gr’dı.Pnömotoraks saptanan 67 yenidoğanın 49’u erkek (%73.1)’di ve 59’unun (%88.1) sezaryen ile doğduğu saptandı.Pnömotoraks gelişen bebeklerde altta yatan en sık primer akciğer hastalıklarının yenidoğanın geçici takipnesi (TTN)(%38.8) ve respiratuar distres sendromu (RDS) (%31.3) olduğu belirlendi. Pnömotoraks tedavisi için göğüs tüpü ile50 (%74.7) bebeğe drenaj tedavisi uygulanırken, 17 (%25.3) bebeğin göğüs tüpü gereksinimi olmadı. Drenaj gerekengrupta gebelik yaşı ve doğum ağırlığı anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05). Drenaj gereken grupta invaziv ve invazivolmayan solunum desteği süreleri anlamlı olarak uzun iken, serbest oksijen gereksinimi de daha uzun olmakla birlikteanlamlı fark saptanmadı. Preterm morbiditeleri ve mortalite açısından iki grup arasında fark saptanmadı.Sonuç: Yenidoğan döneminde pnömotoraks ile sık olarak ve genellikle ilk iki gün içerisinde karşılaşılır. Prematürebebeklerde en sık altta yatan akciğer hastalığı RDS iken, term bebeklerde TTN’ dir. Pömotoraks gelişen yenidoğanlarınyaklaşık ¾’üne göğüs tüpü takılarak drenaj tedavisi gerekir. Gebelik yaşı <32 hafta olan bebeklerde pnömotoraksgelişmesi durumunda neredeyse tamamına göğüs tüpü takılması gerekmektedir. Drenaj gereken bebeklerde invaziv venoninvaziv solunum destek süreleri ile hastanede kalış zamanı belirgin olarak uzamaktadır.
Anahtar Kelime:

Comparison of Newborn with Pneumothorax According to Chest Tube Requirement

Öz:
Objective: Pneumothorax, an important cause of morbidity and mortality especially premature infants, develops most commanly in the neonatal period during childhood. Our aim is to evaluate newborns diagnosed with pneumothorax in our unit. Material and Methods: The records of newborn babies who were diagnosed as pneumothorax in the Neonatal Intensive Care Unit of Zekai Tahir Burak Women’s Health Education and Research Hospital between January 1, 2015 and December 31, 2015 were analyzed retrospectively. Newborn infants who were diagnosed radiologically as pneumothorax were included in the study. Major congenital anomalies were excluded from the study. Results: The incidence of pneumothorax was 0.4% in all live births and 2.6% in the neonatal intensive care unit. The mean gestation age of the babies was 34.2 ± 3.6 weeks and birth weight was 2322 ± 841 gr. Of the 67 newborns with pneumothorax, 49 were male (73.1%), and 59 (88.1%) were born by cesarean section. transient tachypnea of the newborn (38.8%) and Respiratory distress syndrome (31.3%) were the most common underlying pulmonary diseases in infants who developed pneumothorax. For the treatment of pneumothorax, 50 (74.7%) babies were treated with chest tube and 17 (25.3%) had no chest tube. Gestational age and birth weight were significantly lower in the drainage group (p <0.05). The duration of mecharinical ventilation and non-invasive respiratory support was significantly longer in the drainage group, but the free oxygen requirement was longer, but there was no significant difference. There was no difference between the two groups in terms of preterm morbidity and mortality.Conclusion: In the neonatal period, pneumothorax is frequently encountered and usually within the first two days. The most common underlying lung disease in premature infants is RDS, while term infants is TTN. About ¾ of newborns developing pneumothorax should be treated by inserting a chest tube. In case of pneumothorax development in infants with gestational age of <32 weeks, a chest tube should be inserted in almost all of them. In infants who in need drainage, the duration of invasive and noninvasive respiratory support and the time of hospitalization are significantly longer.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Hermansen CL, Lorah KN. Respiratory distress in the newborn. Am Fam Physician 2007;76:987–94.
 • 2. Horbar JD, Badger GJ, Carpenter JH, Fanaroff AA, Kilpatrick S, LaCorte M, et al. Trends in mortality and morbidity for very low birth weight infants, 1991–1999. Pediatrics 2002;110:143–51.
 • 3. Aly H, Massaro A, Acun C, Ozen M. Pneumothorax in the newborn: clinical presentation, risk factors and outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med 2014;27:402–6.
 • 4. Ogata ES, Gregory GA, Kitterman JA, Phibbs RH, Tooley WH. Pneumothorax in the respiratory distress syndrome: incidence and effect on vital signs, blood gases, and pH. Pediatrics 1976;58:177– 83.
 • 5. Goldberg RN, Abdenour GE. Air leak syndrome. In: Spitzer AR, ed. Intensive care of the fetus and neonate. St. Louis, MO: MosbyYearbook; 1996:629–40.
 • 6. Vibede L, Vibede E, Bendtsen M, Pedersen L, Ebbesen F. Neonatal Pneumothorax: A Descriptive Regional Danish Study. Neonatology 2017;111:303–8.
 • 7. Watkinson M, Tiron I. Events before the diagnosis of a pneumothorax in ventilated neonates. Arch Dis Fetal Neonatal Ed 2001;85: F201–3.
 • 8. Miller JD, Carlo WA. Pulmonary complications of mechanical ventilation in neonates. Clin Perinatol 2008;35:273–81.
 • 9. Trevisanuto D, Doglioni N, Ferrarese P, Vedovato S, Cosmi E, Zanardo V: Neonatal pneumothorax: comparison between neonatal transfers and inborn infants. J Perinat Med 2005;33:449–54.
 • 10. Katar S, Devecioğlu C, Kervancioğlu M, Ulkü R: Symptomatic spontaneous pneumothorax in term newborns. Pediatr Surg Int 2006;22:755–8.
 • 11. Esme H, Doğru O, Eren S, Korkmaz M, Solak O. The factors affecting persistent pneumothorax and mortality in neonatal pneumothorax. Turk J Pediatr 2008;50:242–6.
 • 12. Benterud T, Sandvik L, Lindemann R: Cesarean section is associated with more frequent pneumothorax and respiratory problems in the neonate. Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88: 359–61.
 • 13. Apiliogullari B, Sunam GS, Ceran S, Koc H. Evaluation of neonatal pneumothorax. J Int Med Res 2011;39:2436–40.
 • 14. Çördük N, Ürey T, Küçüktaşçı K, Özdemir ÖMA, Herek Ö, Büke AS, et al. Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg 2014;7:47–51.
 • 15. udehop DI, Smyth MH: Is ‘transient tachypnoea of the newborn’ always a benign disease? Aust Paediatr J 1979;15:160–5.
 • 16. Reynolds EO: Hyaline membrane disease. Am J Obs Gynecol 1970;106: 780–94.
 • 17. Kolås T, Saugstad OD, Daltveit AK, Nilsen ST, Øian P: Planned cesarean versus planned vaginal delivery at term: comparison of newborn infant outcomes. Am J Obstet Gynecol 2006;195:1538– 43.
 • 18. Cizmeci MN, Kanburoglu MK, Akelma AZ, Andan H, Akin K, Tatli MM. An abrupt increment in the respiratory rate is a sign of neonatal pneumothorax. J Matern Fetal Neonatal Med 2015;28:583–7.
 • 19. Özbek AS, Kavuncuoğlu S, Ugan Atik S, Aldemir EY, Payaslı M, Sander S. 2004-2008 Yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde pnömotoraks tanısıyla izlenen olguların incelenmesi. JOPP Derg 2011;3:79–85.
 • 20. Bhatia R, Davis PG, Doyle LW, Wong C, Morley CJ: Identification of pneumothorax in very preterm infants. J Pediatr 2011;159:115– 120.e1.
 • 21. Zenciroglu A, Aydemir C, Bas AY, Demirel N. Evaluation of predisposing and prognostic factors in neonatal pneumothorax cases. Tuberk Toraks 2006;54:152–6.
 • 22. Bhat Yellanthoor R, Ramdas V. Frequency and intensive care related risk factors of pneumothorax in ventilated neonates. Pulm Med 2014;2014:727323.
 • 23. Klinger G, Ish-Hurwitz S, Osovsky M, Sirota L, Linder N. Risk factors for pneumothorax in very low birth weight infants. Pediatr Crit Care Med 2008;9:398–402.
 • 24. Morley CJ, Davis PG, Doyle LW, Brion LP, Hascoet JM, Carlin JB, et al. Nasal CPAP or intubation at birth for very preterm infants. N Engl J Med 2008;358:700–8.
 • 25. Finer NN, Carlo WA, Walsh MC, Rich W, Gantz MG, Laptook AR, et al. SUPPORT Study Group of the Eunice Kennedy Shriver NICHD Neonatal Research Network. Early CPAP versus surfactant in extremely preterm infants. N Engl J Med 2010;362:1970–9.
 • 26. Geary C, Caskey M, Fonseca R, Malloy M. Decreased incidence of bronchopulmonary dysplasia after early management changes, including surfactant and nasal continuous positive airway pressure treatment at delivery, lowered oxygen saturation goals, and early amino acid administration: a historical cohort study. Pediatrics 2008;121:89–96.
APA BÜYÜKTİRYAK M, DİZDAR E, AKÇAY N, BEKMEZ B, tayman c (2019). YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. , 50 - 56. 10.12956/tchd.510587
Chicago BÜYÜKTİRYAK Mehmet,DİZDAR Evrim Alyamaç,AKÇAY Nilüfer OKUR,BEKMEZ Buse ÖZER,tayman cüneyt YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. (2019): 50 - 56. 10.12956/tchd.510587
MLA BÜYÜKTİRYAK Mehmet,DİZDAR Evrim Alyamaç,AKÇAY Nilüfer OKUR,BEKMEZ Buse ÖZER,tayman cüneyt YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. , 2019, ss.50 - 56. 10.12956/tchd.510587
AMA BÜYÜKTİRYAK M,DİZDAR E,AKÇAY N,BEKMEZ B,tayman c YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. . 2019; 50 - 56. 10.12956/tchd.510587
Vancouver BÜYÜKTİRYAK M,DİZDAR E,AKÇAY N,BEKMEZ B,tayman c YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. . 2019; 50 - 56. 10.12956/tchd.510587
IEEE BÜYÜKTİRYAK M,DİZDAR E,AKÇAY N,BEKMEZ B,tayman c "YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI." , ss.50 - 56, 2019. 10.12956/tchd.510587
ISNAD BÜYÜKTİRYAK, Mehmet vd. "YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI". (2019), 50-56. https://doi.org/10.12956/tchd.510587
APA BÜYÜKTİRYAK M, DİZDAR E, AKÇAY N, BEKMEZ B, tayman c (2019). YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 13(2), 50 - 56. 10.12956/tchd.510587
Chicago BÜYÜKTİRYAK Mehmet,DİZDAR Evrim Alyamaç,AKÇAY Nilüfer OKUR,BEKMEZ Buse ÖZER,tayman cüneyt YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13, no.2 (2019): 50 - 56. 10.12956/tchd.510587
MLA BÜYÜKTİRYAK Mehmet,DİZDAR Evrim Alyamaç,AKÇAY Nilüfer OKUR,BEKMEZ Buse ÖZER,tayman cüneyt YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.13, no.2, 2019, ss.50 - 56. 10.12956/tchd.510587
AMA BÜYÜKTİRYAK M,DİZDAR E,AKÇAY N,BEKMEZ B,tayman c YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2019; 13(2): 50 - 56. 10.12956/tchd.510587
Vancouver BÜYÜKTİRYAK M,DİZDAR E,AKÇAY N,BEKMEZ B,tayman c YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2019; 13(2): 50 - 56. 10.12956/tchd.510587
IEEE BÜYÜKTİRYAK M,DİZDAR E,AKÇAY N,BEKMEZ B,tayman c "YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI." Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 13, ss.50 - 56, 2019. 10.12956/tchd.510587
ISNAD BÜYÜKTİRYAK, Mehmet vd. "YENİDOĞANDA PNÖMOTORAKS VE GÖĞÜS TÜPÜ İLE DRENAJ TEDAVİSİ GEREKSİNİMİNE GÖRE DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13/2 (2019), 50-56. https://doi.org/10.12956/tchd.510587